Dobrovolná registrace k DPH

Dobrovolná registrace k DPH přichází do úvahy, pokud nejsou splněny podmínky pro povinnou registraci a daná osoba je tzv. osobou povinnou k dani (tj. uskutečňuje ekonomickou činnost vymezenou v zákoně o DPH) a chce být plátce DPH.
 
Např. nově vzniklá společnost s ručením omezeným může podat přihlášku k dobrovolné registraci ihned poté, co bude zapsána do obchodního rejstříku. Musí se však připravit na to, že finanční úřady již neprovádějí dobrovolné registrace na počkání současně s registrací této právnické osoby k dani z příjmů. Mnohdy vyžadují doplňující údaje – především jsou jimi doložení nájemní smlouvy na sídlo společnosti či provozovnu, smlouvu o bankovním účtu (pokud již nebyly předkládány při prvotní registraci), podrobnější rozpis činností, uvedení klíčových zákazníků a dodavatelů, předložení již vystavených faktur apod.
 
V zákoně nikde není stanoveno, co vše může finanční úřad požadovat – je tedy na každé osobě, aby prokázala hodnověrně, že uskutečňuje nebo bude uskutečňovat zdanitelná plnění.
 
Plátcem DPH se pak osoba stane ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci (do roku 2012 platilo, že se stala plátcem ode dne stanoveného v registraci, což většinou bylo ještě dalších 10 dnů navíc z důvodu zaručení převzetí písemnosti alespoň fikcí).
 
Tato určitá komplikace, že prakticky není možné v jediný den získat dobrovolnou registraci k DPH, je určitým způsobem vykompenzována další novinkou v zákoně o DPH platnou od roku 2013. DPH lze totiž nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.
 
Do konce roku 2012 se musela striktně držet hranice dne zdanitelného plnění (s výjimkou možnosti uplatnit DPH z obchodního majetku a zboží, pořízeného rok zpětně před registrací k DPH – toto zůstává v platnosti i nadále).
 
Pokud tedy bude den zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku (či zahájení podnikání fyzické osoby) a den následující po dni oznámení rozhodnutí o registraci k DPH ve stejném měsíci, má tento nový plátce DPH nárok na odpočet DPH ze všech dokladů tohoto měsíce (pochopitelně za předpokladu, že je použije pro uskutečnění zdanitelných plnění, popř. plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně).
 
Uvádím zde termín stejný měsíc, byť zdaňovacím obdobím může být i kalendářní čtvrtletí. Ovšem od roku 2013 se všichni noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, i když by jejich obrat byl minimální.
 

Zdroj: článek Ing. Michaely Martínkové, CAE
Vytvořeno: 14. 2. 2013
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Marmiton
Prodáváme oblečení a potřeby pro gastronomii, wellness, zdravotnictví
www.marmiton.cz

BFC GROUP s.r.o.
Skupina BFC GROUP pomáhá podnikatelům v jejich růstu.
www.bfc-group.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,57 Kč
0,025 Kč
24,17 Kč
-0,057 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru