Daň z elektřiny

Daň z elektřiny

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část čtyřicátá sedmá)
 
Plátcem daně je (§ 3):
 • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.
 
Předmět daně (§ 4):
 • elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716
 
Základ a sazba daně (§ 6)

Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.
 
Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně.
 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
 

Osvobození od daně (§ 8)

Od daně je osvobozena elektřina:
 • ekologicky šetrná,
 • vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována,
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina.
 
Od daně je osvobozena také elektřina určená k použití nebo použitá:
 • k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě,
 • při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové,
 • při elektrolytických nebo metalurgických procesech, nebo
 • k mineralogickým postupům.


Vytvořeno: 24. 7. 2012

Rychlé zprávy

Novinky u datových schránek pro rok 2024

23. 4. 2024 | Nová novela datových schránek, platná od začátku roku 2024, přináší do elektronické komunikace a datové správy několik pozitivních změn. Uživatelé nyní mohou odesílat a přijímat velkoobjemové datové zprávy. Dále novela rozšiřuje možnost použití formátu ZIP a ASiC pro přílohy. Komunikace s veřejnou správou pro soukromé subjekty je také podporována, a uživatelé mají nyní více možností pro využití multimediálních formátů například JavaScript a MP4.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Matrace Magniflex
Italské matrace nejvyšší kvality pro ty, kteří milují kvalitní spánek.
www.magniflex.cz

Kurzovní lístek

25,24 Kč
-0,030 Kč
23,62 Kč
-0,056 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru