Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktuální daňová opatření


Ing. Matěj Nešleha
2. 4. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění se posouvá na 3. srpna 2020.

Foto: 123RF

 

Jaké změny nastávají zejména podnikatelům v oblasti daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění? Dochází například k odpuštění příslušenství daně a odpouští se záloha na daň z příjmů splatná 15. června 2020.


 
Dovolím si upozornit, že legislativní proces je dnes rychlejší než kdy dříve. Je tedy dost možné, že nyní, když příspěvek čtete, vyšlo už nějaké nové opatření, které současná pravidla upravuje, či zcela mění.

Právní předpisy v úplném a aktuálním znění najdete již v dubnové verzi právního sytému WINLEX.

Daň z příjmů

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Aniž bychom se věnovali detailům, připomeňme si, že základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2019 uplynula 1. dubna 2020. Jedná-li se o daňový subjekt, který udělil daňovému poradci včas plnou moc, jeho lhůta pro podání daňového přiznání uplyne 1. července 2020, to vychází z § 136 zákona daňový řád (dále jen „DŘ“).

Nyní se podívejme, jaké změny přinesla současná situace. Všem daňovým subjektům, které mají zákonnou povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 1. dubna 2020, se odpouští příslušenství daně, a to za předpokladu, že přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podají a související daň z příjmů zaplatí nejpozději do 1. července 2020.

Příslušenstvím daně rozumíme pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), tj. sankci za pozdní podání daňového přiznání a úrok z prodlení (§ 252 DŘ), tj. sankci za pozdní úhradu daně z příjmů.

Výše uvedené se nijak nedotkne těch daňových poplatníků, u nichž je výsledkem podaného daňového přiznání přeplatek na dani z příjmů. Jejich přeplatek na dani bude vrácen v obvyklém termínu, tj. do 30 dnů ode dne 1. dubna 2020 (za předpokladu, že do tohoto termínu daňové přiznání samozřejmě podají).

Ministr financí má při mimořádných událostech s odkazem na § 260 DŘ pravomoc poplatníkům prominout příslušenství daně, nemá však pravomoc změnit zákonnou lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů dle § 136 DŘ.

Fakticky tak nedošlo k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, nýbrž k prominutí příslušenství daně, pokud daňový subjekt, na kterého se vztahuje základní lhůta pro podání daňového přiznání (tj. do 1. dubna 2020), podá daňové přiznání nejpozději do 1. července 2020.

Sankce jsou odpuštěny pouze za předpokladu, že bude přiznání k dani z příjmů podáno nejpozději 1. července 2020 a ve stejné lhůtě bude i uhrazena daň. Pokud bude přiznání k dani z příjmů podáno po tomto termínu, není pokuta za opožděné tvrzení daně odpuštěna, a to ani za období od 1. dubna 2020 do 1. července 2020. Obdobná pravidla platí pro prominutí úroku z prodlení.

Výše uvedené změny jsou součástí liberačního balíčku č. 1 Ministerstva financí, rozhodnutí o prominutí příslušenství je součástí Finančního zpravodaje č. 4/2020, který byl zveřejněn dne 16. března 2020.

Toto opatření se týká všech poplatníků daně z příjmů bez ohledu na to, zda se jich současná krize nějak dotkla, či nikoli.

Záloha na daň z příjmů splatná 15. června 2020

Další změna je zajištěna rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, které bylo součástí Finančního zpravodaje č. 5/2020 zveřejněného 24. března 2020.

Dle tohoto rozhodnutí se všem daňovým subjektům platícím zálohu na daň z příjmů dle § 38a odst. 3 nebo odst. 4 zákona o daních z příjmů odpouští záloha splatná 15. června 2020. Rozhodnutí o zproštění povinnosti zálohovat daň z příjmů dopadá na všechny daňové subjekty bez rozdílu; ať platí zálohy čtvrtletně, nebo pololetně.

Pokud poplatník chce, zálohu samozřejmě uhradit může, avšak domnívám se, že ji správce daně bude evidovat jako přeplatek na dani z příjmů.

Zdravotní pojištění

Souvisejícím právním předpisem je zákon č. 134/2020 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 25. března 2020 a jímž se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Novinkou je skutečnost, že se posouvá lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích, tj. základní lhůta se z 1. května 2020 posouvá o tři kalendářní měsíce na 3. srpna 2020.

Dále platí, že osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které hradí minimální zálohy na zdravotní pojištění, nemusejí v období od března do srpna roku 2020 zálohy vůbec hradit.

Nejedná se jen o zproštění povinnosti pojistné zálohovat, pojistné ve výši minimálních záloh je skutečně odpuštěno, ve vyúčtování za rok 2020 tak bude plátci pojistného odpuštěno pojistné ve výši šestinásobku minimální zálohy na zdravotní pojištění.

OSVČ platící zálohy ve výši přesahující minimální zálohy mohou nyní hradit část zálohy, která převyšuje výši minimální zálohy, avšak nemusejí. I jim bude v rámci přehledu za rok 2020 odpuštěno pojistné ve výši šestinásobku minimální zálohy na zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Obdobná opatření, která platí pro zdravotní, platí i pro sociální pojištění. Souvisejícím právním předpisem je v tomto případě zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 25. března 2020.

OSVČ nemusí platit zálohy na sociální pojištění za kalendářní měsíce březen až srpen 2020. Není přitom podstatné, jakou zálohu podnikatel hradil, tedy zda platil minimální výši zálohy či zálohu vyšší. Obdobně jako u zdravotního pojištění i zde bude v rámci přehledu u OSVČ vykonávajících hlavní činnost pojistné poníženo o šestinásobek minimální výše zálohy.

Pokud podnikatelé podají přehled o příjmech a výdajích do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále.

Tedy u sociální pojištění to není o tom, že by se posunula lhůta pro podání přehledu za rok 2019, ale odpuští se penále, které v souvislosti s pozdním podáním přehledů a s pozdní úhradou pojistného vznikne. Obdobný režim je aplikován u daně z příjmů – viz sekce k přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019.

Ten, kdo aktuální dění sleduje, ví, že nových opatření je podstatně více, řekl bych přímo nepřeberné množství, a je třeba každý den sledovat, zda nevyšlo nové nařízení, usnesení či stanovisko.


Související článek:
Přehled aktuálních legislativních změn
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Tereza
6. 8. 2020 11:12:20
Chápu to dobře, že je prominuta sankce za pozdní podání kontrolního hlášení v době koronakrize ale pozdní podání přiznání k DPH je stále sankciováno ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Velmi kvalitní účetnictví
Máte problémy s účetnictvím? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme.
www.ucto-vorsilka.cz

I&N ATOR s.r.o. - KV daně
Poskytujeme daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd.
www.kvdane.cz

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru