Aktuální vývoj v digitalizaci účetnictví a daní


Ing. Martina Truhlářová
19. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Digitalizace v účetnictví a daních je trend, který je nevyhnutelný.

Foto: 123RF

 

Poslední měsíce a mimořádná situace nám přinesly v účetnictví a daních nutnost pracovat na dálku, a tedy i potřebu více digitalizovat. Jaké možnosti můžeme v současné době využívat, se dozvíte v následujícím článku.


 
Digitalizace v účetnictví a daních je trend, který je nevyhnutelný. Již dnes inovační účetní firmy pracují s mnohými nástroji, které jim usnadňují práci a minimalizují přepisování dokladů do účetních softwarů účetními. Pomáhají jim v tom nástroje na „vytěžování“ elektronických písemností, exporty a importy dat, i automatické roboty. K využívání nových nástrojů nás však tlačí nejen trendy v oboru, ale i snaha státní správy o digitalizaci.
 
Účetní program POHODA podporuje funkci exportu a importu formátu ISDOC, který je určený pro elektronickou fakturaci. Formát elektronické fakturace ISDOC sjednocuje různé formáty elektronických daňových dokladů na jeden jediný a umožňuje bezpapírovou výměnu faktur, případně dalších dokladů, a jejich rychlé zpracování. Elektronická fakturace může probíhat nejen mezi firmami, ale také při komunikaci s veřejnou správou a mezi soukromými osobami.

V nejbližší době nás čeká několik změn ze strany finanční správy na poli digitalizace, které je dobré mít v patrnosti, a uzpůsobit jim procesy při naší účetní a daňové práci. Uveďme si tedy některé z již probíhajících či chystaných inovací a novinek.

Nová možnost zveřejnění účetní závěrky přes správce daně

Pro účetní období, která začala po 1. 1. 2021 a skončila k 31. 12. 2021 nebo později, půjde nově použít forma zveřejnění účetní závěrky přes správce daně.

Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, tak budou moci předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Takovéto podání musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu, a lze jej učinit pouze:
  • jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů podaného v elektronické podobě, a
  • ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.
Budou-li splněny všechny podmínky, pak správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá rejstříkovému soudu účetní závěrku v požadovaném rozsahu v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy. Povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku tak bude splněna okamžikem, kdy bylo podání učiněno u příslušného správce daně z příjmů.

Lze tedy očekávat, že formulář daně z příjmů právnických osob bude nově obsahovat právě tuto popsanou možnost.

Portál finanční správy versus nový portál MOJE daně

Dne 1. 3. 2021 byl spuštěn nový portál finanční správy MOJE daně. V současné době oba portály běží paralelně s tím, že 1. 11. 2021 též web Finanční správy, z něhož je možné do portálů přistupovat, byl modernizován tak, aby zohledňoval aktuální vizuální trendy, splňoval moderní bezpečnostní požadavky a kladl důraz na to, aby se uživatel na webu jednoduše orientoval.

V běžné daňové praxi bylo využíváno odesílání daňových tvrzení přes tzv. EPO (Elektronická podání pro finanční správu) a tuto funkcionalitu MOJE daně kopírují a rozšiřují. Není třeba mít obavy, že již neodešlete přiznání přes EPO tak, jak jste byli zvyklí. Naopak, počítá se s tím, že některé formuláře by měly být předvyplněné.

Již nyní je možné u formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí získat údaje z posledního přiznání pro předvyplnění. Jedná se o užitečný nástroj, neboť mnohdy dochází ke změnám, které mají za následek nutnost podání přiznání k dani z nemovitých věcí po mnoha letech a poplatníci mnohdy ani netuší, kde vlastní jaký drobný pozemek a co v minulosti finančnímu úřadu deklarovali.

Finanční správa chce do budoucna uvedené předvyplnění zapracovat i do ostatních formulářů – v plánu je předvyplnění přiznání k dani silniční. Taktéž se chystá možnost placení přes online platební bránu.

Nejdůležitější pro účetní a daňové specialisty je ovšem skutečnost, že daňová informační schránka ve staré verzi portálu, která obsahuje osobní daňové účty, a přehled písemností subjektu bude funkční do 28. 2. 2022. Pak již bude možné se do daňové informační schránky přihlásit pouze přes portál MOJE daně.

Nově se do daňové informační schránky, respektive do online finančního úřadu, přihlašuje zdeformy přihlášení jsou následující:
  • eIdentita.cz (od 1. 12. 2021 se bude nazývat Identitaobčana.cz) – což je klíč k elektronickým službám, pro který lze využít občanský průkaz s čipem, bankovní identitu, přihlášení přes NIA a další možnosti. Nejvyužívanější začíná být přihlášení přes bankovní identitu, kdy dnes tuto možnost poskytuje Air Bank, Česká pojišťovna, ČSOB, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank. Ostatní banky plánují připojení do tohoto systému nejpozději v polovině příštího roku,
  • datová schránka,
  • přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR – pro jejich získání je nejprve nutné o ně požádat, následně musí dotyčná osoba navštívit finanční úřad, kde prokáže svou identitu.
Ve starší verzi daňového portálu šlo do daňové informační schránky přistupovat i na základě plné moci. Tato možnost již v portálu MOJE daně není, ale nahradilo ji pověření nového uživatele přístupem. Konkrétně se tedy vždy musí do portálu MOJE daně poprvé přihlásit příslušný poplatník (fyzická osoba, statutár právnické osoby) jedním z výše uvedených přístupů a zde v sekci Uživatelé a oprávnění nastaví např. účetní jako oprávněnou osobu pověřenou přístupem do DIS+.

Pověřená osoba však musí mít již předtím aktivovánu svou osobní DIS+. Problém je zatím u cizinců (ať už fyzických osob, nebo statutárů), kde není možné bez jejich osobní návštěvy v ČR přístup do portálu zřídit.

Datová schránka – rozšíření subjektů, kterým bude zřizována ze zákona

Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zavádí nový přístup k zřizování datových schránek, a to s účinností od 1. 1. 2023. Od tohoto data budou automaticky zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám.

Též však ministerstvo zřídí bezplatně datovou schránku fyzické osobě bezodkladně poté, co poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci. Tedy datová schránka bude též automaticky zřízena každé fyzické osobě, která se přihlásí přes portál eIdentita.cz. Taktéž bude zřízena od 1. 1. 2023 datová schránka všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, které ji zatím zřízenu neměly.

Dle daňového řádu v současnosti platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky. Od 1. 1. 2023 tak bude mít povinnost podávat daňová tvrzení elektronicky daleko větší počet osob, než je tomu nyní.
 
Datovou schránku v programu POHODA nastavíte v agendě Uživatelské nastavení. Napojení na datovou schránku lze nastavit pro jednotlivé uživatele, kteří ji budou při elektronickém podání využívat. Stačí vyplnit přihlašovací údaje a stisknout tlačítko Test připojení.

Portál ČSSZ a nová Informativní důchodová aplikace

Ve mzdové praxi jsme si již zvykli komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení a se zdravotními pojišťovnami elektronicky. Poměrně dobře též funguje eNeschopenka.

Novinkou letošního roku je Informativní důchodová aplikace, což je online služba ePortálu ČSSZ, která jak zaměstnancům, tak OSVČ poskytuje informaci o evidovaném počtu let důchodového pojištění a odhadované výši starobního důchodu.

Díky této službě je možné jednoduše a rychle zjistit důchodový věk, jak vysoký by mohl být náš starobní důchod, kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik let a dní do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Lze si tak nejen udělat představu o výši svého starobního důchodu, ale též si zkontrolovat již evidovaná data.

Vstup do aplikace je umožněn prostřednictvím portálu eIdentita.cz, kde uživatel vybere z nabídky identifikačních prostředků (např. elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA, bankovní identita nebo identifikační certifikát I.CA).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
C&C Systems
Dodávka, servis a správa informačních a bezpečnostních technologií
www.hw-shop.cz

PneuPremium.cz
Internetový obchod s pneumatikami, alu disky a příslušenstvím.
www.pneupremium.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme