Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel

Povinnosti zaměstnavatele
Pojistné
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ


Povinnosti zaměstnavatele:

  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
  • oznámit do osmi dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem; oznámení provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil
  • oznámit zdravotní pojišťovně rozhodné skutečnosti pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce
  • odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, jak za zaměstnance, tak tu část, kterou je povinen hradit zaměstnanec
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
 

Pojistné

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí z platu jednu třetinu (4,5 %) této částky, zbývající dvě třetiny (9 %) zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.
 
Pojistné se platí za každý kalendářní měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určený pro výplatu mezd. Platba se musí provést nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost srazit tyto zálohy.
 

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění se musí odvádět z alespoň minimální mzdy.
 

Maximální vyměřovací základ

Jde o 72násobek průměrné mzdy. V souvislosti s přijetím vládního úsporného balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015.


Vytvořeno: 8. 3. 2013

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BiOMill - superpremium
Výhradní zastoupení pro superpremiové krmivo BiOMill pro psy a kočky.
www.biomillcz.com

DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,19 Kč
-0,095 Kč
22,26 Kč
0,021 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru