Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel

Povinnosti zaměstnavatele
Pojistné
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ


Povinnosti zaměstnavatele:

  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
  • oznámit do osmi dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem; oznámení provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil
  • oznámit zdravotní pojišťovně rozhodné skutečnosti pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce
  • odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, jak za zaměstnance, tak tu část, kterou je povinen hradit zaměstnanec
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
 

Pojistné

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí z platu jednu třetinu (4,5 %) této částky, zbývající dvě třetiny (9 %) zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.
 
Pojistné se platí za každý kalendářní měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určený pro výplatu mezd. Platba se musí provést nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost srazit tyto zálohy.
 

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění se musí odvádět z alespoň minimální mzdy.
 

Maximální vyměřovací základ

Jde o 72násobek průměrné mzdy. V souvislosti s přijetím vládního úsporného balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015.


Vytvořeno: 8. 3. 2013

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Rozvoz květin po ČR a SR
Květiny doručíme vaší milé nebo mamince až před práh.
www.ceske-kvetiny.cz

Zpracování plechů
stříhání, ohýbání, řezání
www.zappis.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
0,035 Kč
21,76 Kč
0,072 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru