Zdravotní pojištění - zaměstnavatel

Povinnosti zaměstnavatele
Pojistné
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ


Povinnosti zaměstnavatele:

  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
  • oznámit do osmi dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem; oznámení provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil
  • oznámit zdravotní pojišťovně rozhodné skutečnosti pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce
  • odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, jak za zaměstnance, tak tu část, kterou je povinen hradit zaměstnanec
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
 

Pojistné

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí z platu jednu třetinu (4,5 %) této částky, zbývající dvě třetiny (9 %) zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.
 
Pojistné se platí za každý kalendářní měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určený pro výplatu mezd. Platba se musí provést nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost srazit tyto zálohy.
 

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění se musí odvádět z alespoň minimální mzdy.
 

Maximální vyměřovací základ

Jde o 72násobek průměrné mzdy. V souvislosti s přijetím vládního úsporného balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015.


Vytvořeno: 8. 3. 2013

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Jaroslav Šimeček
Účetní a poradenská společnost
www.j-consult.cz

ÚČETNICTVÍ V POHODĚ
Už Vás to prostě nebaví? Jdou Vám na nervy starosti s papírováním?
accounting.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,060 Kč
22,39 Kč
0,176 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru