Zdravotní pojištění OSVČ

OSVČ je povinná odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Pojistné platí formou záloh a doplatku.

 
Povinnosti OSVČ
Výše pojistného
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ
Splatnost záloh a doplatky

Povinnosti OSVČ:

  • oznámit své zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, nejpozději do 8 dnů; ten, kdo podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, pokud to oznámí příslušnému živnostenskému úřadu
  • odvádět zálohy na pojistné, pokud nejsou od placení těchto záloh osvobozeni
  • předložit přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období
  • do osmi dnů po podání daňového přiznání doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného
  • ohlásit a doložit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, obchodního jména, sídla nebo místa podnikání, identifikačního čísla organizace a čísla bankovního účtu (pokud z něj platí pojistné)
 

Výše pojistného

Výše pojistného na zdravotní pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaokrouhluje se vždy na korunu nahoru. Výše vyměřovacího základu je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.
 

Minimální vyměřovací základ

Je to dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ pro rok 2014 je 12 971 Kč korun. Minimální měsíční záloha je 1 752 Kč.
 

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 72násobek průměrné mzdy. Ovšem v souvislosti s přijetím vládního úsporného balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015.


Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2013:

Minimální vyměřovací základ (hlavní činnost) 12 971 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 752 Kč

Splatnost záloh a doplatky

OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Záloha na pojistné se platí za celý kalendářní měsíc a je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
 
Stejně jako v roce 2013 se zálohy musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. Podnikatelé (stávající OSVČ), kteří v roce 2013 platí minimální zálohy na zdravotní pojištění, musí na rozdíl od záloh na důchodové pojištění zaplatit novou minimální výši zálohy za zdravotní pojištění už za leden 2014, nikoli tedy až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013. Na účet zdravotní pojišťovny musí být pojistné připsáno nejpozději 8. února 2014.
 
Podnikatelé, kteří zahájí samostatnou výdělečnou činnost až v roce 2014, začnou platit zvýšené minimální zálohy poprvé do 8. dne následujícího měsíce ode dne zahájení podnikání.

Stejně jako v roce 2013 nemusí OSVČ, pro které je samostatně výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, platit minimální zálohy na pojistné. Pojistné se u nich vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se rovněž případně určí i zálohy na další období.
 
Za OSVČ, pro něž je samostatně výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, se považují ty OSVČ, které jsou souběžně s podnikáním zaměstnány, a zaměstnavatel za ně odvádí pojistné alespoň z minimální mzdy.
 
Rovněž minimální měsíční zálohu nemusí platit osoby, za které je plátcem pojistného stát. Tyto OSVČ neplatí zálohy v prvním roce podnikání. V druhém roce a v dalších letech pak platí dle svých skutečně dosažených příjmů, tedy třeba i méně než je minimální měsíční záloha.


Vytvořeno: 20. 1. 2014

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví FO a PO
Kompletní vedení účetnictví pro fyzické, právnické osoby, spolky.
ucetnictvi-dane-kozubkova.webnode.cz

X-computer s.r.o.
Spolehlivý partner pro Vaši výpočetní techniku PRODEJ-SERVIS
www.x-computer.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru