Seznam sledovaných druhů zboží od 1. 1. 2012

Tabulka: Seznam sledovaných druhů zboží od 1. 1. 2012 (KN8 + stat. znak)

Kód Název
2207100010 Ehtylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
2207100090 Ehtylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
2207200010 Ethylalkohol a destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
2207200090 Ethylalkohol a destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
2710122110 Benzín speciální - lakový jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
2710122120 Benzín speciální - lakový jako komponenta pro výrobu motorové nafty
2710122190 Benzín speciální - lakový pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
2710122510 Benzín speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
2710122520 Benzín speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty
2710122590 Benzín speciální - ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
2710124110 Benzín motorový, obsah olova do 0,013 g/l, oktanové číslo do 95 bez přísad proti zatloukání ventilů
2710124120 Benzín motorový, obsah olova do 0,013 g/l, oktanové číslo do 95 s přísadami proti zatloukání ventilů
2710129010 Benzín ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
2710129020 Benzín ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty
2710129090 Benzín ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
2710192910 Oleje střední pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, neobsahující bionaftu
2710192920 Oleje střední pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, neobsahující bionaftu
2710192991 Oleje střední s funkčními přísadami, neobsahující bionaftu
2710192999 Oleje střední pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, neobsahující bionaftu
2710194330 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194351 Oleje těžké plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194391 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194399 Oleje těžké plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194630 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194651 Oleje těžké plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194691 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194699 Oleje těžké plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194730 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194751 Oleje těžké plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194791 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194799 Oleje těžké plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194830 Oleje těžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194851 Oleje těžké plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194891 Oleje těžké plynové s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710194899 Oleje těžké plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196210 Oleje těžké topné pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196290 Oleje těžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196410 Oleje těžké topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 %, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196490 Oleje těžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 %, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196810 Oleje těžké topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710196890 Oleje těžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu
2710198111 Oleje motorové automobilové
2710198112 Oleje motorové letecké
2710198120 Oleje motorové ostatní; ne: automobilové, letecké
2710198130 Oleje pro chladící kompresory
2710198140 Oleje pro plynové a vzduchové kompresory
2710198150 Oleje turbínové
2710198190 Oleje kompresorové a turbínové, ostatní
2710198310 Oleje hydraulické
2710198390 Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní
2710198510 Oleje bílé technické
2710198520 Oleje medicinální (paraffinum liquidum)
2710198711 Oleje převodové automobilové
2710198712 Oleje převodové letecké
2710198720 Oleje převodové průmyslové
2710198790 Oleje převodové pro reduktory
2710199110 Oleje pro obrábění kovů
2710199120 Oleje pro uvolňování odlitků
2710199130 Oleje antikorozní
2710199310 Oleje transformátorové
2710199320 Oleje elektroizolační, ostatní
2710199910 Oleje ložiskové
2710199920 Oleje mazací pro technologické účely
2710199930 Oleje pro přenos tepla, kalení
2710199941 Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70 % minerálních olejů
2710199942 Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70 % minerálních olejů
2710199950 Oleje textilní
2710199960 Oleje postřikové
2710199970 Oleje formové
2710199990 Oleje ostatní
2710201130 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201151 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201191 Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201199 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201530 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201551 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201591 Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201599 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 %, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201730 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201751 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201791 Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201799 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 %, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201930 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201951 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201991 Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710201999 Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203110 Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203190 Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203510 Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 %, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203590 Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 %, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203910 Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710203990 Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu
2710209020 Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, jako komponenta pro výrobu motorové nafty, obsahující bionaftu
2710209030 Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsahující bionaftu
2710209040 Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, jako komponenta pro výrobu mazacích látek, obsahující bionaftu
2710209090 Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, obsahující bionaftu, kromě odpadních olejů, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv, tepla a mazacích látek, obsahující bionaftu
2713200010 Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
2713200020 Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
2713200030 Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
2713200040 Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)
2713200090 Živice petrolejové ostatní
2715000010 Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory)
2715000020 Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
2715000090 Směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu, smoly apod., ostatní
2909199040 Methyltercbutylether (MTBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
2909199090 Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
3403199010 Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel obsahující méně než 70% hmotnostních minerálních olejů
3403199090 Mazací prostředky a přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů v množství pod 70 % hmotnostních, ostatní
3403990010 Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel neobsahující minerální oleje
3403990090 Mazací prostředky a přípravky neobsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů, ostatní
3824909710 Směs 70 - 85% objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a automobilového benzinu (např. palivo ethanol E85) pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
3824909720 Směs bioethanolu obsahujícího min. 92,2% hmotnostních ethanolu vyrobeného z biomasy a vyšších nasycených alkoholů s aditivy (např. palivo ethanol E95 pro vznětové motory) pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
3824909799 Ostatní chemické výrobky a přípravky, jinde neuvedené, kromě směsí biothanolu pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
3826001070 Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
3826001099 Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů, pro jiné použití než pro pohon nebo pro výrobu směsí pro pohon motorů
3826009080 Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
3826009090 Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů


Zdroj: www.czso.cz
Vytvořeno: 3. 7. 2012

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Daňová a účetní kancelář
daňové poradenství, vedení účetnictví
www.talab.cz

Účto-KZ Kateřina Zanotti
Kvalitní zpracování účetnictví pro firmy, OSVČ a neziskovky
www.ucto-kz.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru