Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace

Banka - příjem
Banka - výdej
Časové rozlišení
Dlouhodobý majetek
Interní doklady
Kurzové rozdíly
Leasingový majetek
Ostatní pohledávky
Ostatní závazky
Pokladna - příjem
Pokladna - výdej
Přijaté faktury
Vydané faktury
 

Banka – příjem

Agenda Text MD D
Banka příjem Úhrada faktury 24100000 31100000
Banka příjem Převod z pokladny na účet 24100000 26200000
Banka příjem Úrok z BÚ za běžné období 24100000 66200000
Banka příjem Příjem nadměrného odpočtu DPH 24100000 34300000
Banka příjem Příjem příspěvku od poskytovatele 24100000 34800000
Banka příjem Úhrada zálohové faktury 24100000 32400000
Banka příjem Úhrada ostatní pohledávky 24100000 31531509
Banka příjem Drobný přeplatek 24100000 64900999
Banka příjem Přeplatek 24100000 37800999
Banka příjem Provize PayU 24100000 39500000
Banka příjem Přijatý přeplatek 24100000 37700999


Banka – výdej

Agenda Text MD D
Banka výdej Úhrada faktury 32100000 24100000
Banka výdej Převod hotovosti z BÚ na pokladnu 26200000 24100000
Banka výdej Úhrada poplatků za vedení BÚ 56900000 24100000
Banka výdej Odvod DPH finančnímu úřadu 34300000 24100000
Banka výdej Odvod silniční daně 34500000 24100000
Banka výdej Odvod záloh a doplatku daně z příjmů 34100000 24100000
Banka výdej Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti 34200000 24100000
Banka výdej Úhrada pojistného (mzdy) 33600000 24100000
Banka výdej Úhrada srážek ze mzdy 37800000 24100000
Banka výdej Úhrada doplatku mzdy zaměstnance 33100000 24100000
Banka výdej Úhrada leasingu 37800000 24100000
Banka výdej Odvod DPH finančnímu úřadu 34300020 24100000
Banka výdej Drobný přeplatek 54900999 24100000
Banka výdej Přeplatek 37700999 24100000
Banka výdej Uhrazený přeplatek 37800999 24100000
Banka výdej Úhrada zálohové faktury 31400000 24100000


Časové rozlišení

Agenda Text MD D
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - náklady př. období 51800000 38100000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - výdaje př. období 51800000 38300000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - výnosy př. období 38400000 60200000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - příjmy př. období 38500000 60200000


Dlouhodobý majetek

Agenda Text MD D
Dlouhodobý majetek Odpisy DDHM 55100001 08900000
Dlouhodobý majetek Odpisy DDNM 55100001 07900000
Dlouhodobý majetek Oprávky dle ČÚS č. 708 40600000 08200000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis HIM 55100001 08200000
Dlouhodobý majetek Účetní odpis HIM 55100002 08200000
Dlouhodobý majetek Oprávky dle ČÚS č. 708 40600000 07300000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis NIM 55100001 07300000
Dlouhodobý majetek Účetní odpis NIM 55100002 07300000


Interní doklady

Agenda Text MD D
Interní doklady Výdej materiálu ze skladu do spotřeby 50100000 11200000
Interní doklady Výdej materiálu ze skladu do režijní spotřeby 50100009 11200000
Interní doklady Hrubá mzda zaměstnance 52100000 33100000
Interní doklady Zařazení HIM do užívání 02200000 04200000
Interní doklady Inventurní rozdíly zúčtované do nákladů 54900000 11200000
Interní doklady Inventurní přebytek 11200000 64900000
Interní doklady Předpis příspěvku od poskytovatele 34800000 67200000
Interní doklady Tvorba fondu reprodukce majetku (ve výši odpisů) 40000000 41600000
Interní doklady Přijatá záloha - daňový doklad 32400000 32400000
Interní doklady Zápočet ostatní pohledávky 39500000 31500000
Interní doklady Zápočet ostatního závazku 32500000 39500000
Interní doklady Zápočet přijatého dobropisu 39500000 32100000
Interní doklady Zápočet pohledávky 39500000 31100000
Interní doklady Zápočet přijaté zálohové faktury 31400000 39500000
Interní doklady Zápočet vydaného dobropisu 31100000 39500000
Interní doklady Zápočet vydané zálohové faktury 39500000 32400000
Interní doklady Zápočet závazku 32100000 39500000
Interní doklady Samovyměření DPH při pořízení z EU 39900000 39900000
Interní doklady Odpočet DPH při pořízení z EU 39900000 39900000
Interní doklady Uhrazená záloha - daňový doklad 31400000 31400000
Interní doklady Zaokrouhlení náklady 54900000 33300000
Interní doklady Zaokrouhlení výnosy 33300000 64900000
Interní doklady Zaúčtování zálohy 33300000 33500000
Interní doklady Náhrada za vozidlo 51200000 33300000
Interní doklady Stravné (do limitu) 51200000 33300000
Interní doklady Stravné (nad limit) 51200999 33300000
Interní doklady Ubytování 51200000 33300000
Interní doklady Jízdné 51200000 33300000
Interní doklady Vedlejší výdaje (uzn.) 51200000 33300000
Interní doklady Vedlejší výdaje (neuzn.) 51200999 33300000
Interní doklady DDHM 90210100 99900000
Interní doklady DDNM 90110100 99900000
Interní doklady Zařazení do užívání 02200000 04200000
Interní doklady Financování majetku 41600000 40100000
Interní doklady Tvorba fondu 40100000 41600000
Interní doklady Storno PS stavu zásob materiálu 50100000 11200000
Interní doklady Zápočet přeplatku 39500000 37700999
Interní doklady Zápočet přeplatku 37800999 39500000


Kurzové rozdíly

Agenda Text MD D
Kurzové rozdíly Kurzové zisky - pohledávky 31100000 66300000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty - pohledávky 56300000 31100000
Kurzové rozdíly Kurzové zisky - závazky 32100000 66300000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty - závazky 56300000 32100000


Leasingový majetek

Agenda Text MD D
Leasingový majetek Daňově uznatelné náklady 51800000 38100000


Ostatní pohledávky

Agenda Text MD D
Ostatní pohledávky Tržba za prodej zboží 31500000 60400000
Ostatní pohledávky Přeplatek na dani z příjmů zaměstnance 34200000 33100000
Ostatní pohledávky Pronájem 31500000 60200000
Ostatní pohledávky Pronájem 31531509 60301000
Ostatní pohledávky Pronájem 31531509 60399000
Ostatní pohledávky Pronájem 31500000 38400000
Ostatní pohledávky Úhrada přeplatku   37700999


Ostatní závazky

Agenda Text MD D
Ostatní závazky Silniční daň 53100000 34500000
Ostatní závazky Záloha na daň z příjmů zaměstnance 33100000 34200000
Ostatní závazky Daň z příjmů zaměstnance - zvláštní sazba 33100000 34200000
Ostatní závazky Srážky ze mzdy zaměstnance 33100000 37800000
Ostatní závazky Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec) 33100000 33600000
Ostatní závazky Sociální a zdravotní pojištění (firma) 52400000 33600000
Ostatní závazky Splátka leasingu 38100000 37800000
Ostatní závazky Úrazové pojištění zaměstnanců 54900000 37800000
Ostatní závazky Příspěvek na penzijní a životní pojištění 52700000 37800000
Ostatní závazky Sociální pojištění (firma) 52400000 33600001
Ostatní závazky Úhrada mzdy zaměstnance 33100000  
Ostatní závazky Doplatek (závazek) 33300000  
Ostatní závazky Úhrada přeplatku 37800999  
Ostatní závazky Sociální pojištění (firma) 52400000 33600002
Ostatní závazky Úrazové pojištění zaměstnanců 56900000 37800000
Ostatní závazky Důchodové spoření (zaměstnanec) 33100000 33600011
Ostatní závazky Záloha na nájemné leasing. majetku 31400000 37800000
Ostatní závazky Sociální pojištění (zaměstnanec) 33100000 33600001
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 33100000 33600002


Pokladna – příjem

Agenda Text MD D
Pokladna příjem Výnosy z prodaného zboží 26100000 60400000
Pokladna příjem Úhrada faktury 26100000 31100000
Pokladna příjem Převod z účtu na pokladnu 26100000 26200000
Pokladna příjem Přijatá záloha 26100000 32400000
Pokladna příjem Přeplatek 26100000 33300000


Pokladna – výdej

Agenda Text MD D
Pokladna výdej Úhrada faktury 32100000 26100000
Pokladna výdej Odvod hotovosti na BÚ 26200000 26100000
Pokladna výdej Nákup spotřebního materiálu 50100000 26100000
Pokladna výdej Nákup ostatních služeb 51800000 26100000
Pokladna výdej Úhrada cestovních nákladů 51200000 26100000
Pokladna výdej Nákup cenin 26300000 26100000
Pokladna výdej Poskytnutá záloha 31400000 26100000
Pokladna výdej Úhrada mzdy zaměstnance 33100000 26100000
Pokladna výdej Výplata zálohy zaměstnanci 33500000 26100000
Pokladna výdej Doplatek (hotově) 33300000 26100000


Přijaté faktury

Agenda Text MD D
Přijaté faktury Nákup zboží 50400000 32100000
Přijaté faktury Nakoupené ostatní služby 51800000 32100000
Přijaté faktury Opravy a udržování 51100000 32100000
Přijaté faktury Spotřeba energie 50200000 32100000
Přijaté faktury Nákup materiálu 50100000 32100000
Přijaté faktury Odpočet zálohy 32100000 31400000
Přijaté faktury Předplatné 38100000 32100000
Přijaté faktury Nákup hmotného majetku 04200000 32100000


Vydané faktury

Agenda Text MD D
Vydané faktury Výnosy z prodeje vlastních výrobků 31100000 60100000
Vydané faktury Výnosy z prodeje služeb 31100000 60200000
Vydané faktury Výnosy z prodaného zboží 31100000 60400000
Vydané faktury Vyúčtování přijaté zálohy 32400000 31100000
Vydané faktury Výnosy - příspěvek na pitný režim 31100000 60200002
Vydané faktury Výnosy z pronájmu tělocvičny 31100000 60399000
 
Zdroj: Ekonomický a účetní program POHODA
Vytvořeno: 28. 1. 2014

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Raskwer s. r. o.
Firma zabývající se instalacemi vody, topení a plynu.
www.raskwer.eu

RVC NET s.r.o.
Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb, které usnadní vaše podnikání!
www.rvcnet.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,34 Kč
-0,125 Kč
22,97 Kč
-0,247 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru