V oblasti daně z přidané hodnoty se od roku 2025 chystají změny. Ta asi největší se týká registrace plátců k DPH při překročení obratu – změní se způsob počítání obratu, bude zavedena další (druhá) hranice obratu a změní se i lhůty. Tyto a další změny jsme shrnuli do dnešního článku.

Celý článek
17. 4. 2024


Elektronické služby a DPH

Služba poskytnutá elektronicky (elektronická služba) je dosti široký pojem – jak správně určit, co mezi tyto služby ještě patří, a co již ne? A jaký to bude mít vliv na určení místa plnění podle zákonných norem týkajících se daně z přidané hodnoty?

Celý článek
18. 3. 2024

Evropská legislativa k DPH a její využití v ČR

Český zákon o dani z přidané hodnoty většinou známe. K čemu nám ale slouží evropská směrnice o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici? Musíme tuto evropskou legislativu znát a používat?

Celý článek
19. 2. 2024

Novela DPH a změny v energetickém zákoně

Vlivem změn v energetickém zákoně došlo novelou také ke změně v zákoně o DPH, a to v definici uskutečněného zdanitelného plnění. Na uvedené novely a novinky se více zaměříme v tomto článku.

Celý článek
22. 1. 2024

Místo plnění při poskytnutí specifických služeb

U služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy určujeme místo plnění pro účely DPH podle speciálních pravidel. Jak určíme místo plnění u vstupného a ostatních služeb týkajících se těchto oblastí?

Celý článek
17. 1. 2024

Zvláštní režim pro cestovní službu

U zvláštního režimu pro cestovní službu plátce odvádí DPH pouze z přirážky, kdy základem daně je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Jak DPH správně vypočítat, kdy je nárok na odpočet a jak DPH vykázat v daňovém přiznání?

Celý článek
12. 1. 2024

Investiční zlato z pohledu DPH

Od obchodníků se zlatem je často možné slyšet, že na zlato se DPH nevztahuje. Toto tvrzení je z části pravdivé a v následujícím článku rozebereme, proč je pravdivé jen z části a jak to opravdu s tímto tvrzením obchodníci se zlatem myslí.

Celý článek
15. 12. 2023

Sazby DPH od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se zavádí opět pouze jedna snížená sazba daně, a to 12 %. Sazba 21 % zůstává beze změny. K jakým přesunům dochází u jednotlivých položek zboží a služeb mezi sazbami, se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek
8. 12. 2023

Investice do nemovitostí z pohledu zákona o DPH

V jednom z minulých článků jsme se zaměřili na investice do nemovitostí z pohledu zákona o daních z příjmů. Nicméně s realizací výkonu vlastnického práva mohou plynout též daňové konsekvence z titulu daně z přidané hodnoty.

Celý článek
29. 11. 2023

DPH u stravovacích a ubytovacích služeb

Uplatňování DPH u stravovacích a ubytovacích služeb s sebou nese určité problémy. V článku se podíváme na řešení těch nejčastějších a nebudou samozřejmě chybět ani praktické příklady. Co se změní od roku 2024?

Celý článek
20. 11. 2023

Zvláštní režim DPH

Zákon o DPH umožňuje plátcům DPH, kteří obchodují s použitým zbožím, starožitnostmi, uměleckými díly či jinými sběratelskými předměty, aby při splnění podmínek odvedli DPH pouze z obchodní přirážky, nikoli z celé kupní ceny.

Celý článek
10. 11. 2023

Poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti a DPH

Služby vztahující se k nemovité věci nepředstavují pouze stavební a související práce, ale například i služby ubytovací, nájem nebo zemědělské činnosti. Jak určíme místo plnění, tedy stát, ve kterém dané služby podléhají zdanění?

Celý článek
21. 9. 2023

Vrácení DPH z jiných členských států EU

Za jakých podmínek je možné vrátit DPH z jiných členských států EU tuzemským plátcům daně? Na žádost o vrácení DPH máte čas až do konce září. Koho se to týká a jak na to, vám poradíme v následujícím článku.

Celý článek
17. 8. 2023

DPH u přepravy zboží z třetí země a do třetí země

Přeprava zboží z třetí země a do třetí země je většinou osvobozena od DPH. Kdy osvobození nelze uplatnit a jaké jsou ostatní podmínky této služby? Všechny důležité informace se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek
25. 7. 2023

Obrat v DPH – jak na jeho výpočet?

Téma obratu pro účely DPH je mnohem širší než jen jeho zvýšení z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Zákon o DPH zná i jiné hodnoty obratu a samotné jeho počítání skrývá určitá úskalí. Pojďme se na vše společně podívat.

Celý článek
13. 7. 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Eva KALOUSOVÁ
Vedení účetní a daňové evidence kvalitně a spolehlivě.
www.ucet-dan-servis.cz

Ing. Kamil Kocurek
Účetnictví, daňová evidence, daně.
www.consilio.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru