Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Auto pro služební účely


Ing. Michaela Martínková, CAE
1. 6. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Náhrady za výdaje při použití soukromého auta k služebním účelům stanoví každoročně vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí.

Foto: 123RF

 

Auto, které zaměstnanci použijí pro služební účely, může být firemní, půjčené či soukromé. Pro každé z nich platí trochu odlišné podmínky, které si představíme v dnešním článku. Víte třeba, kdo platí silniční daň u soukromého auta?


 

Firemní auto

O firemním autu hovoříme tehdy, když je auto ve vlastnictví dané firmy a zaměstnanec jej použije pro služební cestu. V tom případě uplatňuje náklady na automobil firma – zaměstnavatel – týká se oprav, pojistného, pohonných hmot, parkovného apod.

Plátci DPH mají nárok na odpočet DPH u těchto výdajů. Dále firma uplatňuje odpisy automobilu, popř. úroky z úvěru na pořízení auta. Protože v technickém průkazu je zapsána firma jako vlastník a provozovatel vozidla, bude za auto hradit i silniční daň právě tato firma.

Zaměstnanci bude náležet maximálně stravné při služebních cestách podle zákonných podmínek. Samozřejmě pokud ze svých zdrojů uhradí např. pohonné hmoty nebo parkovné na pracovní cestě služebním autem, má nárok i na proplacení těchto výdajů; ale v tom případě jde v podstatě o úhradu jménem zaměstnavatele, nikoli o výdaje, které by patřily přímo zaměstnanci.

Zaměstnanec by totiž měl být správně vybaven ještě před zahájením služební cesty dostatkem finanční hotovosti na pokrytí všech výdajů, které se služební cestou souvisí (mnohdy se tato povinnost zaměstnavatele řeší poskytnutím firemní platební karty, takže zaměstnanec ze svých peněz nevydá nic).

Pokud je firemní auto používáno výhradně pro služební účely, může firma využít až u třech takových vozidel pro účely daně z příjmů paušální výdaj na dopravu podle § 24, odst. 2, písm. zt) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Částka je stanovena na 5 000 Kč za celý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo používáno. Tato částka se uplatní v daňovém přiznání, tzn. nijak se neprojeví v účetnictví dané firmy. V daňovém přiznání je zároveň také nutno zohlednit § 25 odst. 1, písm. x) ZDP – tedy náklady na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vyjmout z daňových nákladů.

Příklad

Firma vlastní automobil po celý rok 2017. Za rok 2017 vykázala spotřebu pohonných hmot na toto auto ve výši 40 000 Kč bez DPH, dlouhodobé parkovné 12 000 Kč bez DPH a parkovné na služebních cestách ve výši 1 200 Kč bez DPH.

Na toto auto se vyplatí v rámci daňového přiznání využít paušální výdaj na dopravu, protože součet bude za celý rok činit 12 × 5 000 = 60 000 Kč, ale skutečné výdaje dosáhly hodnoty jen 40 000 + 1 200 = 41 200 Kč.

Dlouhodobé parkovné se nemusí vyjímat z daňových nákladů při využití paušálního výdaje na dopravu – nejedná se o parkovné na pracovních cestách. Ostatní náklady spojené s vlastnictvím vozu také zůstávají v daňových nákladech firmy.


Tento způsob „výměny“ skutečných výdajů za paušální nelze učinit u vozidla, které může zaměstnanec na základě dohody se zaměstnavatelem používat pro své soukromé účely nebo které je dále pronajato jiné osobě. Zároveň uplatnění paušálních výdajů nikterak nemění nic na možnosti odpočtu DPH, protože se jedná jen o úpravy v rámci daně z příjmů.

Půjčené auto

Auto půjčené může být firmě pronajato formou finančního leasingu, operativního nájmu specializovanou firmou nebo půjčeno jinou osobou. Náklady, které může firma zahrnout při služební cestě zaměstnance do výdajů, jsou obdobné jako u vozidla ve vlastnictví – tedy v prokázané výši na pohonné hmoty, parkovné apod.

Místo odpisů, pojistného a nákladů na opravy auta, které není ve vlastnictví firmy, se do nákladů zachycuje nájemné, které si pronajímatel za půjčení nárokuje (samozřejmě časově rozlišené do období, se kterým věcně souvisí; to je zejména podstatné u finančního leasingu, kdy se často platí první zvýšená splátka nájemného a musí se navíc splnit další podmínky pro uznání finančního leasingu do daňových výdajů).

Silniční daň by firma – zaměstnavatel hradila jen v případě, že by byla zapsána jako provozovatel vozidla v technickém průkazu (půjde o situaci u finančního leasingu).

I u aut v nájmu je možné využít paušální výdaj na dopravu, a nahradit tak v daňovém přiznání k dani z příjmů skutečné výdaje na spotřebované pohonné hmoty a krátkodobé parkování.

Soukromé auto

Poslední skupinu aut, které zaměstnanec může využít pro služební cesty, je auto soukromé (nemusí být přímo ve vlastnictví konkrétního zaměstnance; důležité je, že vlastníkem je osoba odlišná od firmy – zaměstnavatele a firma neplatí za vozidlo nájemné a nevyužívá ho na základě smlouvy o výpůjčce).

Zaměstnanec tak může učinit poté, co mu zaměstnavatel tento způsob využití vozidla pro služební cesty odsouhlasil (buď jednorázově před zahájením pracovní cesty, nebo je možné využít souhlas na delší dobu). Zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady.

Výdaji za takto použité auto jsou sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Tyto náhrady stanoví každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí svou vyhláškou. Pro zaměstnance platí v roce 2018 tyto částky:

Sazba základní náhrady:
  • 4 Kč za 1 km u osobního automobilu,
  • 1,10 Kč za 1 km u motocyklu (resp. u jednostopých vozidel a tříkolek).
Náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty:
  • 30,50 Kč pro benzin 95,
  • 32,80 Kč pro benzin 98,
  • 29,80 Kč pro motorovou naftu.
Pokud by zaměstnanec využil pro služební cestu nákladní automobil, zvyšuje se základní náhrada na dvojnásobek (pro rok 2018 by tedy činila 8 Kč).

Nepředpokládám, že by zaměstnanec jezdil svým vlastním kamionem, ale již se nám párkrát v naší kanceláři stalo, že zaměstnanec použil auto, které bylo jen pro účely možnosti odpočtu DPH před rokem 2009 evidováno jako nákladní automobil, ač se okem jeví jako jakékoli osobní auto (mnozí si jistě na tuto zvláštnost let předchozích vzpomenou). Rozhodující je zápis v technickém průkazu a v takovém případě je nutné zaměstnanci uhradit dvojnásobnou základní náhradu.

Náhrady za spotřebované hmoty mohou být nahrazeny prokázanou cenou za pohonné hmoty, které zaměstnanec prokazatelně použil na služební cestě.

Otázku, jak dlouho dopředu může natankovat, než vyjede na služební cestu, žádný předpis neřeší – obvykle se uznává tankování v den uskutečnění služební cesty nebo den předchozí (dále do minulosti se těžko prokazuje, že v mezidobí zaměstnanec neujel více kilometrů pro své účely).

V naší praxi je použití skutečné ceny u soukromých aut zaměstnanců pro služební účely málokdy využívané, zpravidla se skutečně používají vyhláškové ceny za pohonné hmoty.

Silniční daň za soukromé auto použité pro služební cesty firmy–zaměstnavatele hradí zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, když daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Skutečnost, že někdo jiný než zaměstnavatel hradí silniční daň za auto použité zaměstnancem pro služební cesty, je velmi těžké zjistit, proto většinou zaměstnavatelé „automaticky“ hradí silniční daň za taková auta.

Místo roční sazby daně mohou použít denní sazbu, která činí 25 Kč za den použití vozidla pro služební cesty. Pozorný čtenář si jistě povšiml, že jsem zde zmínila jen osobní automobil, jak stanoví § 4, odst. 2, písm. a) zákona o silniční dani.

V tomto ustanovení skutečně není zmínka o nákladním automobilu, které zaměstnanec použije pro služební účely a zaměstnavatel mu vyplatí cestovní náhrady. V takovém případě by poplatníkem silniční daně měl být ten, kdo je zapsán jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla.

U auta soukromého, které zaměstnanec použije pro služební cesty, není možné využít paušální výdaj na dopravu. Cestovní náhrady jsou tedy z pohledu nákladových veškerými položkami, které může zaměstnavatel vykázat (pochopitelně i silniční daň).

Zaměstnanec pak nemusí cestovní náhrady, které obdržel v souvislosti se služební cestou, na kterou použije soukromé vozidlo, zdaňovat – jedná se o příjem, který není předmětem daně z příjmů podle § 6, odst. 7, písm. a) ZDP. Pokud by byly vypláceny vyšší náhrady, než stanoví zákoník práce a navazující vyhlášky, pak by tyto vyšší náhrady zdanitelné byly.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
5. 4. 2021 20:45:54
Dobrý večer, DPH z pohonných hmot lze uplatnit jen u automobilů vlastních či vypůjčených. Musela by tedy být uzavřena nájemní smlouva se zaměstnancem, ten by měl také povinnost hradit silniční daň, pokud by byl zapsán jako provozovatel svého vozidla, a případný nájem vozidla by musel dani ve svém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Daniel
1. 4. 2021 17:24:36
Dobrý den,jak se dá pronajmout vozidlo zaměstnance tak aby mu firma mohla proplacet PHM a další náklady související s brigadni činností při rozvozu jídla pro smluvní partnery? Vlastníky ani provozovateli soukromeho vozidla naše společnost být nechce,přesto potřebuje mít hlavně pro potřebu DPH mít možnost uplatňovat účtenky.
Hlášení závadného obsahu

Daniel
1. 4. 2021 17:16:19
Jak na pronájem soukromeho vozidla zamestnance.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2021 15:30:09
Dobrý den, v tomto případě by se jednalo o vozidlo vypůjčené, kdy by zaměstnanci náležely jen náhrady stravného, měla by být uzavřena smlouva o výpůjčce a zaměstnanec by se stal poplatníkem silniční daně. vlastně by se to rovnalo jakémukoli jinému autu, které by měl zaměstnanec pro služební účely přidělené, jinak by nemohly být výdaje za tankování přímo uplatněné u zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Pepa
24. 2. 2021 15:23:34
Dobrý den, je možné, aby zaměstnavatel vyslal zaměstnance na služební cestu vlastním autem a pro účel této cesty mu poskytl služební tankovací kartu? Jakým způsobem by muselo dojít k vyúčtování služební cesty a jaké podmínky by případně musely být splněny. Děkuji, P.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 8. 2020 9:41:19
Dobrý den, nárok na cestovní náhrady u DPP je shodný s pracovním poměrem - tedy především musí existovat domluva, že zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty, a podrobné pokyny mu má sdělit zaměstnavatel před nástupem na tuto pracovní cestu. Problém s použitím auta jiné firmy by měl především zjistit onen zaměstnanec, zda může takové auto použít pro soukromé potřeby (neboť DPP u jiného zaměstnavatele je jeho soukromá potřeba, nikoli v souvislosti s pracovním zaměřením hlavního zaměstnavatele, který mu auto svěřil).
Hlášení závadného obsahu

Pavla
30. 7. 2020 17:36:35
Dobrý den,
mohu vyplatit náhradu za použití soukromého vozidla i člověku na DPP, který používá auto jiné společnosti? A případně musím mít ten člověk od majitele auta souhlas s použitím pro účely jiné společnosti?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2020 0:09:50
Dobrý večer, Váš postup bohužel možný není zejména z důvodů, že zaměstnanec má správně po každé pracovní cestě do 10 dnů tuto pracovní cestu vyúčtovat a podat zprávu. A má také nárok na stravné, o kterého ho nelze zkrátit, a tento nárok lze zjistit jedině ze záznamů o pracovní cestě s přesným popisem včetně časového úseku - paušálně by tedy toto nemohlo být zaznamenáno.
Hlášení závadného obsahu

Martin Jinek
29. 3. 2020 19:17:30
Dobrý den, lze při dlouhodobém používání soukromého vozidla zaměstancem pro jeho výkon práce pro zaměstnavatele stanovit paušálně množství ujetých kilometrů za měsíc? Například průměr z předchozích 2-3 měsíců, kdy se množství ujetých kilometrů lišilo +-50km? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Klára Cihlářová
11. 2. 2020 11:45:13
Dobrý den, jsem vyslána na pracovní cestu, havarijní pojištění na svém autě jsem zrušila, ale mám pouze dopojištění. Mohu vyjet na služební cestu svým autem?
Hlášení závadného obsahu

Klára Cihlářová
11. 2. 2020 11:44:55
Dobrý den, jsem vyslána na pracovní cestu, havarijní pojištění na svém autě jsem zrušila, ale mám pouze dopojištění. Mohu vyjet na služební cestu svým autem?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 1. 2020 18:30:03
Dobrý večer, protože se nejedná o pozici zaměstnance, vstupují tyto příjmy související s OSVČ do základu daně i pojistného jako jakákoli další odměna, kterou za výkon činnosti získá.
Hlášení závadného obsahu

David
25. 1. 2020 21:18:36
Dobrý den,
manželka pracuje pro advokátní kancelář jako OSVČ. Jezdí po soudech a používá k tomu naše soukromé vozidlo. Kancelář ji samozřejmě vyplácí náhrady. Je potřeba tyto náhrady danit?? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2020 11:30:38
dobrý den, zákon o silniční dani hovoří o každém dnu použití soukromého vozidla pro služební účely, osobně bych volila opravdu jen den, kdy vozidlo jelo, tedy den, za který vyplácíte cestovní náhrady za použití automobilu.
Hlášení závadného obsahu

Aneta Mikundová
22. 1. 2020 20:11:35
Dobrý den, když jede jednatel na služební cestu svým soukromým vozidlem, platí poplatek za parkování na letišťi a autem jede pouze první a poslední den, je možné zaplatit silničku pouze 50 Kč? Nebo musí zaplatit za každý den co je na služební cestě a je jedno že někde parkuje...mockrát děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2020 20:35:40
Dobrý večer, silniční daň se platí u vozidel, používaných v daném roce pro účely podnikání. Doporučuji tedy automobil zejména z majetku vyřadit (se všemi případnými dopady na DPH).
Hlášení závadného obsahu

Marie Kokošková
Uživatel POHODA
20. 1. 2020 12:51:25
Dobrý den, prosím o radu k silniční dani. OSVČ má evidované vozidlo v majetku a do minulého roku platil silniční daň. Vozidlo už však rok nepoužívá k podnikání neuplatňuje žádné výdaje a celý rok s vozidlem jezdí soused, který ho používá k soukromým účelům. Musí z vozidla platit silniční daň?Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 1. 2020 20:07:01
Dobrý den, zaměstnavatel určitě nemá práva "sledovat" Vaše vozidlo tak, jak ho popisujete. Pro účely služebních cest musíte zpracovat vyúčtování pracovní cesty, na kterou Vás zaměstnavatel vyšle - a zde vykázané ujeté kilometry má zaměstnavatel nárok kontrolovat, zda jste na dané pracovní cestě skutečně byl. Nicméně to ani tak neosuvisí s počítadlem km v soukromém autě.
Hlášení závadného obsahu

Tomášš
10. 1. 2020 17:54:04
Dobrý den, jak se dokládájí ujete km na služeb. cestě vlastním soukromým osobním autem do cestovního příkazu ?
1) Může zaměstnavatel přímo ze zákona požadovat sledování stavu počítadla km na mém soukromém autě, s kterým jezdím asi 1/2 času čistě soukromě a 1/2 času služební cesty pro zaměstnavatele ?
2) Může zaměstnavatel sledovat soukromé km mimo pracovní dobu a výkon a dále zasahovat sledováním do mnou vynaložených nákladů na opravu, udržbu auta ?
Děkuji moc. Pěkný den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 11. 2019 22:50:05
Dobrý večer, zákon toto bohužel nijak neřeší.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
13. 11. 2019 10:38:57
Dobrý den, zaměstnavatel mě vyslal na služební cestu do zahraničí a souhlasil, že k dopravě na letiště mohu použít soukromý vůz. Tedy natankoval jsem, zaplatil si parkovné na letišti. Když jsem se vrátil veškeré vyúčtování mi bylo odmítnuto se slovy, že nemam havarijní pojištění a tudíž nemam nárok na proplacení náhrad. Pročetl jsem interní směrnici a tam nic takového není. Určuje toto zákon, že musím mít havarijko,aby mi byla vyplacena náhrada?

Děkuji za radu,
OR!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 11. 2019 17:10:47
Dobrý den, vyšší příspěvek nárokovat nemůžete - kdyby na něj zaměstnavatel přistoupil po dohodě, musel by být příjem nad rámec zákonných limitů zdaněn jako příjem ze závislé činnosti. Máte nárok na skutečně uplatněné výdaje na pracovní cestě, za což bych považovala mytí auta v jejím průběhu, pokud dojde ke znečištění vozidla právě díky vykonávání pracovních výkonů.
Hlášení závadného obsahu

Jiři
6. 11. 2019 7:02:14
Dobrý den
Pokud používám ke služebním cestám soukromé vozidla tak vím že mi příšluší náhrada dle zákona. Moje otázka je zda mám i možnost dostat nějaký příplatek za nadměrné opotřebování vozidla, protože se hodně času pohybuji po nezpevněných cestách a vozidlo je namáháno více a je více špinavé jak zvenku tak i zevnitř. Je možné dostat nějakou vetší náhradu?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 10. 2019 15:05:45
Ano můžete
Hlášení závadného obsahu

Hubert
24. 10. 2019 14:06:31
Prosím,ještě doplnění dotazu...mohu vzniklé náklady na takto vykonané pracovní cesty uplatnit v daňovém přiznání ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 10. 2019 13:41:50
Dobrý den, můžete si půjčit auto, ale dcera pak musí jako provozovat vozidla platit silniční daň, protože je auto použito k výkonu podnikatelské činnosti.
Hlášení závadného obsahu

Hubert
24. 10. 2019 13:39:06
Dobrý den , jsem OSVČ ,nemám vlastní automobil,mohu si pro účely vykonání pracovních cest půjčovat os.auto dcery? Je zapsaná v TP jako vlastník.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 10. 2019 17:03:18
Dobrý den, cestovní náhrady limitované nejsou, odpovídají skutečně prokázáným služebním cestám, takže není možné stanovit jakýkoli poměr mezi výši mzdy a výši cestovních náhrad.
Hlášení závadného obsahu

Dominika
23. 10. 2019 16:52:07
To samozřejmě chápu a všichni to víme, každopádně jaká výše je rozhodující pro případné zdanění jsem myslela, pokud budu mít hrubého Kč 30.000,- a projezdím měsíčně Kč 24.000,- není to již příliš? Existuje limit? Výše, kterou nesmíme u cesťáků překročit? Může docházet ke zneužívání a získávání nezdaněných peněz ven z podniku. Děkuji vám.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 10. 2019 16:31:30
Dobrý den, snažím se odpovídat všem, byť to není má povinnost a ani diskuse k tomu neslouží. Na Váš příspěvek z 12.9.ani odpovědět neumím, protože mi není jasné, na co se ptáte.
Hlášení závadného obsahu

Dominika
23. 10. 2019 16:11:58
Dobrý den paní Martínková, mohu se jen zeptat, proč jste naše dotazy přeskočila?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 10. 2019 15:19:24
Dobrý den, v technickém průkazu by mělo být kategorie N1,pak jde skutečně o nákladní automobil.
Hlášení závadného obsahu

Marie
23. 10. 2019 15:03:28
Dobrý den, mám technický průkaz, kde je uvedeno soukromé auto nákladní automobil skříňový - renault megane. Nevím, jestli mám použít náhradu na osobní auto nebo nákladní (nákladní je dvojnásobek osobního). Moc děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Dominika
26. 9. 2019 9:15:03
Dobrý den Ondřeji, co jsem pochopila, tak určitě nemůžete, je určeno k pracovním cestám, ale samozřejmě to tak děláme všichni, jezdíme s ním z domu, prostě to finančáku nepřiznáváme. Na vaši druhou otázku, striktně ne, je podle TP nebo podle lístku z pumpy. A záleží, co je pro vás výhodnější.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
26. 9. 2019 9:01:16
Dobrý den, rád bych se vás zeptal, zda je možné nechat si proplácet i kilometry při cestě z domova do práce? Nejezdím na adresu, kterou mám ve smlouvě, ale rovnou na kontroly staveb po Praze. A s tím je spojen ještě jeden dotaz a to, jestli je striktně dáno, že musím použít při vyučtování skutečně průměrnou spotřebu z TP, když prokazatelně jezdím pouze po městě(Praze)?
S díky OM
Hlášení závadného obsahu

Dominika
12. 9. 2019 20:54:48
Dobrý den, jaká výše prosím rozhodující pro případné zdanění. Děkuji vám.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 9. 2019 15:07:52
Odpověď na Váš dotaz bohužel neznám, protože se týká mzdové oblasti ve státní organizaci, kterou se tento článek nezabývá. Doporučuji se obrátit například na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Karel Kulisák
5. 9. 2019 14:35:31
Dobrý den. Pracuji pro státní kulturní organizaci jako technik. Zaměstnavatel mne občasně využívá jako řidiče dodávky, jež je ve vlastnictví organizace. Zajímalo by mne, podle jakých tabulek bych měl být, za toto řízení auta, které není mým primárním zaměstnáním, odměňován. Nikde se toho nemůžu dobrat. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 7. 2019 2:26:14
Dobrý den, pokyn GFŘ D-22 stanovuje, že se při výpočtu náhrady za spotřebované PHM vychází z údajů v technickém průkazu a až teprve, když zápis chybí, vychází se z tam stanovených hodnot. výpočet je tedy v pořádku.
Hlášení závadného obsahu

grubi
9. 7. 2019 10:48:25
Dobry den, mam prosim dotaz ohladne spotreby osobneho automobilu, ktory pouzivam pre pracovne ucely. V technicaku mam ako spotrebu automobilu uvedene udaje 4,8 - 3,8 a 4,2. Pani ucetni k zauctovaniu cestaku berie posledny udaj: 4,2. Skutocna spotreba automobilu je vsak 5,6. Je prosim mozne na zaklade nejakeho potvrdenia dolozit mzdovej uctarne skutocnu spotrebu, aby tak mnou vyuctovane naklady boli skutocne realne? Dakujem Vam za odpoved!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 6. 2019 8:47:18
Dobrý den, podmínky pro vyslání zaměstnance na pracovní cesty ukládá zákoník práce, který hlavně stanovuje, že předem musí být stanoveny podmínky cesty a zaměstnanec musí s vyslání na pracovní cesty souhlasit. Jakou formou toto učiníte, už je věcí standardů uvnitř firmy.
Hlášení závadného obsahu

IS
14. 6. 2019 12:57:25
Dobrý den, používám k služebním(pracovním) cestám své soukromé vozidlo. Každý měsíc mám vypsaný cesťák za daný měsíc - kdy kde a pod... je třeba mít sepsanou se zaměstnavatelem dohodu o poskytnutí soukromého vozidla k pracovním cestám? nebo postačí jen odsouhlasený cesťák. Děkuji Ivet
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 4. 2019 20:35:35
Dobrý večer, podmínka vlastnictví auta zaměstnancem pro cestovní náhrady není stanovena, může jít o jakéhokoli vlastníka.
Hlášení závadného obsahu

Jan Špinka
24. 4. 2019 12:19:36
Dobrý den, jak je to v případě, když jako zaměstnanec soukromé auto nevlastním, ale využíval bych k firemním účelům auto psané například na bratra. Lze využít cestovné například v případě doložení smlouvy o zapůjčení soukromého auta?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 3. 2019 10:24:57
dobrý den, tyto výdaje firma uplatnit nemůže, pokud automobil není v jejím vlastnictví.
Hlášení závadného obsahu

Petr
8. 3. 2019 9:22:57
Pokud kazdy tyden pouzivam soukrome auto pro sluzebni cesty po dobu celeho roku, a auto vlastne nepouzivam pro zadne jine ucely, protoze soukrome jezdim jinym autem. Muze si zamestnavatel uplatnit jako naklad povinne ruceni a dalnicni znamku kterou mu predlozim k proplaceni jako nutny naklad k provozu vozidla ?? Diky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 2. 2019 9:06:31
Dobrý den, nerozumím Vašemu dotazu, kde chcete uplatňovat nákladové položky? Pokud soukromé auto pronajímáte, máte příjmy z pronájmu a můžete k nim uplatnit všechny výdajové doklady, které s tím souvisejí, popř. uplatnit výdajový paušál.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
31. 1. 2019 19:37:07
Dobrý den,mám smlouvu na své soukromé vozidlo pro účely využívání pro služební účely (jako zaměstanec) za měsíční paušál.Platím samozřejmě silniční daň a chci se zeptat,zda-li si mohu z tohoto paušálu uplatnit nějaké nákladové položky.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 1. 2019 23:24:07
Dobrý večer, dotaz překračuje rozsah diskuse, k jejímuž účelu byla zřízena. Informace o firemních, resp. soukromých autech naleznete přímo v textu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Šindelářová
29. 1. 2019 11:18:32
Dobrý den, co vše si může firma dát do daňově uznatelných nákladů a platí silniční daň za níže uvedené vozidlo?

1 - podle TP nákladní automobil (evid. v r. 2006, skříňový, čtyřmístný, Hyundai Tuscon - tedy spíš osobní)
2 - majitel je nezletilý syn jednatele a zároveň společníka
3 - provozovatel je jednatel a zároveň společník, který NENÍ zaměstnancem firmy ani nepobírá odměnu jako jednatel
4 - vozidlo jednatel (společník) používal k cestám zy účelem nákupu zboží
Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2019 20:35:30
Dobrý den, pokud podmínky dotace nehovoří o zvláštních podmínkách při využití majetku, které bylo dotováno, pak je auto standardním majetkem dané společnosti a může být využito jako jakékoli jiné - tedy i pro soukromé účely zaměstnace s podpisem příslušné smlouvy o využití vozidla pro soukromé účely, dodaněním ve mzdě a náhradou za spotřebované PHM při soukromých kilometrech.
Hlášení závadného obsahu

Jana Novakova
13. 1. 2019 6:53:46
Dobry den, zajimalo by me ,pokud organizace ma sluzebni auta castecne hrazena z dotaci mesta, muze ho soukroma ososba pouzivat k soukrome ceste a to k doprave do zamestnani a zpe? Pookud ano za jakych podminek? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Karel Šrubař
Vedení účetnictví, daňové evidence a poradenství k daním.
www.uctokontakt.cz

AITOM
Fullservisová agentura pro vaši online prezentaci.
www.aitom.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru