Účinnost novely příslušných zákonů, jež do života uvedou tzv. dlouhodobý investiční produkt, se předpokládá od 1. 1. 2024. Do čeho bude možné investovat a jaká bude daňová podpora tohoto produktu?

Celý článek
31. 8. 2023

Daňové testy na úroky

V tomto článku se zaměříme na daňovou uznatelnost úroků z pohledu zákona o daních z příjmů. Nebude chybět ani majetkový prospěch v případě bezúročných zápůjček, vztah matky a dcery či test nízké kapitalizace v případě úročných zápůjček u spojených osob.

Celý článek
8. 8. 2023

Nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob – 2. díl

Minule jsme se věnovali nemovitostem a daňovým dopadům na poplatníky z pohledu nabytí tohoto nemovitého majetku. V pokračování se budeme věnovat příjmům z nájmu nemovitých věcí a ubytování v návaznosti na daň z příjmů fyzických osob.

Celý článek
4. 7. 2023

Možnosti snížení základu daně – 2. díl

Při legálním snížení základu daně zákon nezapomíná ani na nepodnikající fyzické osoby. Nicméně využít níže uvedené možnosti může též podnikající fyzická osoba. A třeba snížení základu daně o hodnotu poskytnutých darů se týká i právnických osob.

Celý článek
21. 6. 2023

Nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob – 1. díl

Možností, jak nakládat s nemovitými věcmi, máme mnoho. A z hlediska zdanění se jedná o oblast, kde často dochází k omylům a chybám, které mohou mít nepříjemný daňový dopad. V tomto prvním díle se blíže zaměříme na nabytí nemovité věci.

Celý článek
19. 6. 2023

Základní přehled o dani z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na příjmy, které pocházejí z různých zdrojů – například ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmů či kapitálových příjmů. Co byste měli vědět o této dani? Základní informace se dozvíte v následujícím článku.

Celý článek
16. 6. 2023

Odpisy majetku – jak na ně?

Skoro každý podnikatel řeší odpisy majetku. Je to stěžejní téma, které není vůbec jednoduché, a tak si v tomto článku uděláme výtah nejdůležitějších informací. Nebudou chybět ani názorné příklady a upozornění na nejčastější chytáky.

Celý článek
12. 6. 2023

Optimalizace mzdových nákladů – náhrady a benefity

V tomto článku si představíme různé benefity, které mohou pomoci lepšímu postavení společnosti na trhu. Podíváme se nejen na režim jejich zdanění u zaměstnanců, ale také na daňovou účinnost těchto nákladů u zaměstnavatelů.

Celý článek
2. 6. 2023

Možnosti snížení základu daně – 1. díl

Legálně lze snížit daňový základ mnoha zákonnými způsoby. Umožňuje to nejen zákon o daních z příjmů, ale i další zákony, například zákon o rezervách. Pojďme se společně podívat na možnosti typu změna účetního období, opravné položky či rezervy.

Celý článek
26. 5. 2023

Technické zhodnocení hmotného majetku v příkladech

V praxi vznikají často nejasnosti v souvislosti s určením, zda se jedná o technické zhodnocení v případech rekonstrukcí, modernizací majetku a stavebních úprav, nebo o pouhé opravy na hmotném majetku. Pojďme si to objasnit na praktických příkladech.

Celý článek
19. 5. 2023

Převodní ceny v ČR pro rok 2023

Převodní ceny jsou na poli zdanění velkým tématem, a to nejen u velkých nadnárodních společností. Pojďme si převodní ceny představit a popsat, jaké jsou u nás kladeny požadavky na dokumentaci k převodním cenám a na co se zaměřuje Finanční správa.

Celý článek
10. 5. 2023

Zákonné snížení základu daně u podnikající FO a PO

Téměř každý podnikatel, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, řeší před termínem podání přiznání k dani z příjmů výši své daňové povinnosti. Zákon umožňuje hned několik způsobů, jak snížit základ daně. Pojďme se na ně podívat.

Celý článek
3. 5. 2023

Zdaňování příjmů z nájmu u fyzických osob

V následujícím článku se budeme věnovat zdanění nájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku. Zaměříme se na nájem movitých i nemovitých věcí a chybět nebudou ani praktické příklady.

Celý článek
24. 4. 2023

10 nejčastějších dotazů k dani z příjmů fyzických osob

Každý rok se zejména v době odevzdávání daňových přiznání objevují dotazy ohledně zdanění příjmů, které se často opakují. Pojďme si odpovědět na deset nejčastějších otázek ohledně daně z příjmů fyzických osob.

Celý článek
14. 4. 2023

Zálohy na daň z příjmů

Je třeba rozlišovat daňovou povinnost a zálohovou povinnost. Zálohy se totiž odvíjí od daňové povinnosti. V tomto článku si na praktických příkladech ukážeme, jak zálohovou povinnost stanovit a jak určit periodicitu záloh.

Celý článek
12. 4. 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

MD ECONOMY s.r.o.
Účetní a daňová kancelář.
www.md-economy.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,34 Kč
-0,125 Kč
22,97 Kč
-0,247 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru