Odpovědný zástupce

Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.)

Odpovědný zástupce (§ 11)

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být:
  • člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby,
  • fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8.
 
Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani:
  • osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění (neplatí v případě, že bylo živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky).
 

Zdroj: WINLEX
Vytvořeno: 4. 7. 2012

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BUĎFiT - masérská škola
masérské kurzy nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.
skola.budfit.info

Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru