Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Okamžité zrušení pracovního poměru

POHODA

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
(§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce)

Pan/paní ………......
Bytem ………...........
r. č. ………………….
 
 
Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru

 
 
Pane/paní,

rušíme s Vámi okamžitě pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve společnosti ……………….., se sídlem ……………………., IČ ………………., protože jste porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, který spatřujeme ve skutečnosti, že dne ….

Alternativně: jste odcizil, poškodil majetek zaměstnavatele (konkrétně); fyzicky napadl zaměstnavatele nebo jiného zaměstnance; z důvodu dlouhodobější neomluvené absence, z důvodu, že jste během jednoho měsíce strávil v pracovní době 109 hodin surfováním po internetu, kdy jste si prohlížel internetové stránky, které nijak nesouvisely s Vaší pracovní činností; že jste byl pod vlivem alkoholu při výškových pracích (tedy u nebezpečných povolání, ne pokaždé může být požití alkoholu v pracovní době důvodem ke zrušení pracovního poměru; že jste porušil obchodní tajemství (velmi často se přihlíží k již existující judikatuře).
 
Tento uvedený a prokázaný čin hodnotíme jako zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právního předpisu ve smyslu platného zákoníku práce a stávající judikatury.
 
Váš pracovní poměr končí dnem, kdy Vám bude toto oznámení doručeno.
 
 
V ……………….. dne …………………….
 
                                                                                                                             …………………………………………
Zaměstnavatel
             
 
 
Komentář: Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Lion Consulting s.r.o.
Účetnictví · Daně · Mzdy · Personalistika
www.lionconsulting.cz

Jindřich KREIS
Prodej a servis travních traktorů, sekaček, elektrokol a elektropohonů
www.elektromotokola.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru