Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jednoduché účetnictví od roku 2016 znovu v zákoně


Ing. Michaela Martínková, CA
23. 11. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Do zákona o účetnictví se od roku 2016 vrátí jednoduché účetnictví pro vybrané subjekty.

Foto: Fotolia

chystase
 

Novela zákona o účetnictví, která začne platit od 1. 1. 2016, přinese řadu podstatných změn pro účetní jednotky. Jednou z nich bude také znovuzavedení jednoduchého účetnictví. Kdo jej bude moci využívat?


 
Novela zákona o účetnictví platná od roku 2016 přinese řadu podstatných změn pro účetní jednotky. Některé vyplývají z povinnosti zavést evropské předpisy do české legislativy, další jsou reakcí na ustálenou praxi. Právě do druhé skupiny patří znovuzavedení jednoduchého účetnictví.
 
Mnozí profesionálové v účetní oblasti nepovažují vůbec jednoduché účetnictví za účetnictví a s povděkem kvitovali, že bylo v zákoně o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) k 31. 12. 2003 zrušeno. Ovšem určité typy účetních jednotek mohly i nadále jednoduché účetnictví využívat, protože § 38a zákona to dovoloval občanským sdružením, církvím, náboženským organizacím a honebním společenstvím při splnění limitu příjmů do 3.000.000 Kč ročně.
 
Fyzické osoby od roku 2004 musely přejít na daňovou evidenci, pokud nevedly podvojné účetnictví.

Kdo bude moci využívat jednoduché účetnictví?

Z výjimky, jak byl původně § 38a koncipován, se stala trvalá věc a vymezené účetní jednotky tak postupovaly a postupují podle již neplatného zákona. Proto bylo v novelizaci zákona o účetnictví přistoupeno k tomu, že se jednoduché účetnictví „vrátilo do hry“. Ovšem již jen pro tyto subjekty:
  • spolek a pobočný spolek,
  • odborová organizace, pobočná odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a pobočná mezinárodní organizace,
  • organizace zaměstnavatelů, pobočná organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů a pobočná organizace zaměstnavatelů,
  • církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společenství,
  • honební společenstva.
Fyzické osoby tedy jednoduché účetnictví nově nebudou využívat, platí pro ně buď daňová evidence podle zákona o daních z příjmů, nebo klasické účetnictví podle zákona o účetnictví.
 
Jednoduché účetnictví nebudou moci využívat ani ostatní neziskové subjekty, jako jsou např. obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, ústavy, společenství vlastníků jednotek či bytová družstva.
 
Vybrané neziskové subjekty, které mohou vést jednoduché účetnictví, musí dále splnit tato zákonná kritéria:
  • nejsou plátci daně z přidané hodnoty,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč.

Peněžní deník se opět vrací do zákona o účetnictví

Do zákona o účetnictví se opět vrací pojem peněžní deník, což je jedna z účetních knih jednoduchého účetnictví. Dalšími jsou kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku (finanční majetek, dlouhodobý majetek, zásoby, ceniny).
 
Do peněžního deníku se budou zaznamenávat, jak tomu bylo i v minulosti, peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, spořitelních a úvěrových družstvech, dále příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené a průběžné položky (převody mezi bankovním účtem a pokladnou či naopak).
 
Jednoduché účetnictví neumožňuje účtovat v hospodářském roce, účetní období tedy bude shodné s kalendářním rokem.
 
Do 6 měsíců po skončení účetního období je nutné sestavit přehled o majetku a závazcíchpřehled o příjmech a výdajích. Vyhláška má stanovit přesné položky přehledů, účetních knih a stanovit metody v jednoduchém účetnictví.
 
Ke dni psaní tohoto článku však ještě není vyhláška vyhlášena ve Sbírce zákonů, ale z meziresortního připomínkování je patrné, že náplň položek bude obdobná, jak tomu bylo při dosavadním postupu v jednoduchém účetnictví. Přesné označení řádků přehledů bude vyznačeno v přílohách k vyhlášce.
 
Vybraným účetním jednotkám tedy nezbývá, než sledovat finalizaci legislativního procesu a od 1. 1. 2016 se řídit již novým zákonem o účetnictví a novou platnou vyhláškou.

finservis
Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:

Změny v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016
Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jiří
22. 3. 2019 11:38:05
co delat při nákupu zboží zEU nad 300000kč- u neplátce DPH
Hlášení závadného obsahu

KOLMEROVA
30. 11. 2016 6:11:25
nutné položky ( sloupce ) v deníku pro neplátce DPH ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Fotofofr.com
Profesionální fotografie a video pro všechny, kteří vyžadují kvalitu.
www.fotofofr.com

PINON.CZ
Vše pro váš dům, zahradu, volný čas, ale i vaše děti.
www.pinon.cz

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru