Zdravotní prohlídky zaměstnanců


Dagmar Tylčerová
4. 3. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr bude nadále platit povinnost podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, že je vykonávaná práce riziková.

Foto: Fotolia.eu

 

Od dubna nemusí lidé, kteří chtějí pracovat na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Jak často a kdy musí chodit zaměstnanci na zdravotní prohlídky a kdo je hradí, se dozvíte v tomto článku.


 
Od 1. 4. 2012 má zaměstnavatel povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů bez jakékoliv výjimky. To znamená, že se vstupní prohlídky vztahují jak na klasické pracovní poměry, tak i na dohody o provedení práce (DPP) nebo na dohody o pracovní činnosti (DPČ), či na různé zkrácené pracovní poměry.

Do 31. 3. 2013 však platí přechodné období, kdy se postupuje podle dosavadních předpisů. To znamená, že lidé pracující na DPP nebo na DPČ zdravotní prohlídku absolvovat zatím nemusí.

Od 1. dubna tohoto roku začne platit novela zákona o specifických zdravotních službách. U pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. sjednaných na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce) bude nadále platit povinnost podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, pokud je vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně jestliže sám zaměstnavatel má pochybnosti o způsobilosti zaměstnance.

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 59 odst. 1 písm. b).

Povinností zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce je vybavit jej žádostí, která musí obsahovat údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

V § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách se praví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. To neplatí v případě, že se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak.

Tam, kde se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se umožňuje, aby pracovnělékařské prohlídky, tedy prohlídky vstupní a prohlídky periodické, vykonávali registrující lékaři zaměstnanců nebo uchazečů o práci, a to vždy na žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele.

Ostatní pracovnělékařské služby pak je i takovýto zaměstnavatel povinen zajišťovat prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy.

Preventivní lékařské prohlídky

Výdaje za preventivní prohlídky zaměstnanců, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) daňovými výdaji, ať jde o preventivní lékařské prohlídky vykonávané ve vlastním zařízení preventivní zdravotní péče, nebo v rámci smluvně zajišťovaného poskytování této péče jiným zdravotním zařízením.

Vzhledem k tomu, že preventivní prohlídka není provedena ve prospěch zaměstnance, nepovažuje se výdaj zaměstnavatele za příjem, který podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti. Pokud si zaměstnanec zvolí svého lékaře, se kterým nemá zaměstnavatel smluvní vztah, nehradí zaměstnavatel tuto vstupní ani preventivní prohlídku, nebo se u zaměstnavatele nebude jednat o daňově účinný výdaj.

Pokud zaměstnavatel uhradí prohlídku zprostředkovaně přes svého zaměstnance, jedná se o výdaj, který vynaložil zaměstnanec za svého zaměstnavatele, a ten mu ji v prokázané výši uhradí. Ani tento příjem zaměstnance není předmětem daně ze závislé činnosti podle § 6 odst. 7 písm. c) ZDP.

Co se týče preventivních lékařských prohlídek, měly by být alespoň jednou za 5 let a také například při přeložení zaměstnance na jinou práci. Riziková povolání a nemoci z povolání upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Prováděcí právní předpis, podle § 52 zákona o specifických zdravotních službách, který by stanovil postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření, zatím schválen nebyl.

Jaké existují pracovnělékařské prohlídky?

Druhy pracovnělékařských prohlídek:
  • Vstupní prohlídka – provádí se u osob, které se ucházejí o zaměstnání, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účelem vstupní zdravotní prohlídky je vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví sama sebe či svých spolupracovníků.
  • Periodická prohlídka – provádí se v rozmezí 3 až 5 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží k včasnému odhalení případného poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Periodická prohlídka dále slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.
  • Mimořádná prohlídka – provádí se v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.
  • Výstupní prohlídka – provádí se před ukončením pracovního poměru a má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.
  • Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu, a to i po ukončení pracovního poměru, pokud je práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

Související články:
Pracovnělékařské prohlídky podle nové vyhlášky
Zdravotní prohlídky – práva a povinnosti
Výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zuzana Indrová
21. 4. 2017 11:49:05
Dobrý den, pracuji jako laborantka v nepřetržitém režimu (den, noc, 12h, žádné chemické látky). Jaká vyšetření mají být součástí pravidelné preventivní prohlídky (měření tlaku, vyšetření krve a moče.....)? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Klára
7. 12. 2016 15:49:27
Byla jsem ( a celé oddělení) pracovně přesunuta do jiné firmy v rámci "převodu" - "transferu". Nepodepisovali jsme ukončení stávajícího prac poměru ani začátek nového. Je povinnost dostavit se na výstupní a potom na vstupní lékařskou prohlídku?
Hlášení závadného obsahu

Milda
22. 11. 2016 11:18:05
Dobrý den! Nastoupil jsem do zaměstnání, kde mě poslali ke svému firemnímu doktorovi na vstupní prohlídku. Ale firemní doktor mi vstupní prohlídku neprovede, bez dokumentace od mého doktora !!! Pracuji u fy v Kladně a doktora mám na Vysočině v N.Městě na Moravě. Musím si vzít volno a zajet ke svýmu doktorovi. Mám nárok na "cesťák" ,nebo na jakoukoliv náhradu cesty? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Dana
23. 6. 2016 15:10:45
Zaměstnavatel pro mě chce výstupní lékařskou prohlídku.Nepracuji v rizikové oblasti,jen je tam klimatizace,jako průvodkyně v budově.Kdy a za jakých okolností mohu odmítnout a co to pro mne znamená?Přijde mi to úplně zbytečná povinnost.
Hlášení závadného obsahu

jarda
25. 3. 2016 18:33:25
Dobrý den, chci se zeptat jestli mohu na vstupni prohlidku ( do noveho zaměstnani )příští měsíc když jsem na neschopence. Nastup do nove prace mam v květnu. Jde mě o to jestli tím něco neporuším, nebo aby nebyl problém u nového závodního lékaře. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

pistulková
16. 2. 2016 7:31:16
Pracuji ve firmě,kde je riziko hluku K3. Prosím o odpověď,zda zaměstnanci,které zaměstnavatel posílá na vyšetření sluchu,mohou na toto vyšetření jít po 2 hodinách pobytu v prostředí, kde není hluk? Děkuji Pistulková
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 1. 2016 13:11:10
Hezký dobrý den, je normální, že zaměstnavatel pošle zaměstnance na vstupní prohlídku, kterou si zaměstnanec sám zaplatí a zaměstnavatel zaměstnance nepřijme i když je schopen ?
Hlášení závadného obsahu

veverka
6. 1. 2016 8:34:56
JankaV: Povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky je u pracovněprávních vztahů. Takže záleží na tom, jestli má smlouvu, která zakládá pracovněprávní vztah, nebo ne.
Hlášení závadného obsahu

JankaV
4. 1. 2016 15:21:37
Dobrý den, je potřeba vstupní prohlídku při smlouvě výkonu jednatele? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
27. 8. 2015 8:17:41
ANCOVIČKA:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-34-dil/
Hlášení závadného obsahu

ANCOVIČKA
16. 8. 2015 11:25:38
Dobrý den, prosím o radu. V říjnu 2013 jsem podepsala smlouvu na HPP na dobu neurčitou, zaměstnavatel mě do dnešního dne nevyzval, abych podstoupila vstupní pracovnělékařskou prohlídku. Praocvní poměr skončil v červenci 2015. Někde jsem se dočetla, že bez podstoupení vstupní prohlídky je pracovní smlouva neplatná. Je to pravda? Prosím o radu.. Předem děkuji. A.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
21. 5. 2015 8:29:00
Marie Košťálová:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/vypis-ze-zdravotni-dokumentace-od-praktickeho-leka/
Hlášení závadného obsahu

Marie Košťálová
20. 5. 2015 14:23:23
Dobrý den,zaměstnavatel mě posílá na periodickou kontrolu. Musím si výpis z lékařské dokumentace, kterou požaduje zaměstnavatel, abych si nechala vystavit od mého obvodního lékaře jsem povinna si hradit sama, zaměstnavatel mi ji nechce proplatit.Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

jihura
8. 4. 2015 16:15:30
Dobrý den, včera mě zaujal požadavek naší mzdové účetní, kdy si vyžádala pokladní doklady na zaplacené vstupní lékařské prohlídky, s tím, že daným zaměstnancům tyto částky musí přidanit ve mzdě. Jelikož jsem se s takovým požadavkem za dobu své praxe setkala prvně, tak nevím, je-li tento postup správný. Může mi prosím někdo poradit? Děkuji za odpověď. Jiřina
Hlášení závadného obsahu

Žaneta Beránková
27. 3. 2015 11:23:59
Dobrý den,mám dotaz ohledně vstupní prohlídky do zaměstnání u závodního lékaře zaměstnavatele. Zda výpis z lékařské dokumentace, kterou požaduje, abych si nechala vystavit od mého obvodního lékaře jsem povinna si hradit sama, zaměstnavatel mi ji neproplatí a nebo si ji má vyžádat elektronickou formou sama (bez poplatků)?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Vall
10. 3. 2015 23:55:43
Dobrý den, chci se zeptat když jsem už dostala výpověd ze zdravotních důvodů ze zaměstnání. Tak jestli můžou po mě po několika dnech vyžadovat výstupní prohlídku. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Šárka Berousková
6. 1. 2015 9:36:25
Dobrý den prosím o informaci jsem v Pn a zaměstnavatel mě posílá na periodickou prohlídku.Musím ji podstoupit teď když mám nemocenskou nebo až po ukončení Pn.Děkuji Berousková
Hlášení závadného obsahu

petr
18. 11. 2014 19:10:24
Dobrý večer. Dotaz-preventivní prohlídka mimo pracovní dobu. Každý rok ve vlastním volnu. Zabere to půl-dne.Ze stejné firmy ale jiné oddělení chodí všichni v pracovní dobu. Kdo poradí jak to je.
Hlášení závadného obsahu

leona_t
7. 11. 2014 8:20:22
Petr Soukup: Pokud je to zamestnanec, ktery nove nastupuje, tak ho proste nevzit, kdyz odmita jit na prohlidku.
Hlášení závadného obsahu

Petr Soukup
22. 10. 2014 22:40:32
Co když zaměstnanec na prohlídku odmítne jít. Se slovy "trafiky já nepodporuji" a je ochoten nám to dát písemně. Jaký je v tomto případě správný postup zaměstnavetele ?
Hlášení závadného obsahu

vendula
13. 10. 2014 17:43:29
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. nastoupila jsem na dobu určitou do školství (pedagog) a zaplatila za požadovanou vstupní prohlídku Kč 450,--. Zaměstnavatel mi částku neproplatil. jednal správně? Děkuji za odpověď, Vendula
Hlášení závadného obsahu

Roman
9. 9. 2014 12:00:23
U periodických prohlídkách platí úkon lékaře zaměstnavatel to je jasné: dotaz však zní: je povinen zaměstnavatel platit i cestu (jak čas strávený cestou k lékaři mzdu, tak i náklady cestovné?)Co když lékař ordinuje též mimo pracovní dobu zaměstnance?
Hlášení závadného obsahu

11Lucie
21. 5. 2014 17:33:52
Dobrý den. Prosím je zaměstnancec povinnen absolvovat výstupní lékařskou prohlídku vyšší kategorie než I. ve zkušební době?.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
19. 5. 2014 8:33:28
Odpovědi na vaše nejčastější dotazy naleznete v tomto článku:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zdravotni-prohlidky-%E2%80%93-prava-a-povinnosti-zamestnav/
Hlášení závadného obsahu

Petr
25. 2. 2014 16:32:25
Dobrý den.Může vedoucí zaměstnanec určit(přikázat) že zaměstnanec absolvuje periodickou zdravotní prohlídku mimo pracovní dobu.Má na to právo.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

petr petr
13. 2. 2014 20:23:00
Dobrý den,zaměstnavatel nám tvrdí,že musím přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého obvodního doktora.Je to prosím pravda?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

beata sekerakova
18. 1. 2014 13:23:33
dobry den.prosim skuste mi nekdo poradit.od 1.2.2014 mam nastoupit do nove prace,do te doby se mam domluvit s doktorkou na preventivni prohlidku.potrebuju vedet jestli se plati za prohlidku pokud jsem vyslana budoucim zamestnavatelem,pokud ano kolik a jestli zdravotni prukaz kterej mam od sveho lekare byl vystavenej 8 let zpatky mi uzna,nebo bude trvat natom,ze mi poridi novejpokud novej kolik asi stoji?dekuji za odpoved.Sekerakova
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk Král
7. 1. 2014 12:55:27
Dobrý den,zaměstnavatel nám tvrdí,že od tohoto roku musíme na periodickou prohlídku s sebou přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého obvodního doktora.Je to prosím pravda?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jerabek pavel
4. 1. 2014 23:14:18
Mám tento dotaz. od 30.6 2012 do 15.9 2013 jsem byl nemocen a zaměstnavatel mě umožnil pracovat bez periodické, preventivní prohlídky kterou mi sjednal u závodního lékaře cca 14 dní po nástupu do zaměstnání.Po 5 dnech jsem opět onemocněl s tím že pohotovostní lékař uvedl že došlo k přetížení tj zánětu šlach na levé ruce.Posléze mi p. ředitel zdělil že semnou bude rozvázán pracovní poměr ze zdravotních důvodů který jsem si způsobyl jak na levé tak pravé ruce.Zápis o poranění je řádně zapsán u zaměstnavatel v přiloženém formuláři pod hlavičkou ZÁZNAM O ÚRAZU. Děkuji jerabek pavel
Hlášení závadného obsahu

beseova
30. 12. 2013 10:23:27
Dobrý den, jak je to s prohlídkami u cizinců? Pokud se u nás uchází o práci osoba, která není občanem ČR a nemá tady ani registrujícího praktického lékaře, jak od ní máme žádat pro pracovního lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace? Má se v ČR u některého praktického lékaře registrovat?
Děkuji Bešeová
Hlášení závadného obsahu

LADA
30. 12. 2013 7:15:40
Dobrý den, musím absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku u závodního lékaře?Mám po osobním konfliktu strach tohoto lékaře navštívit.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Monika
22. 12. 2013 7:52:58
Dobrý den,
pracuji na DPČ jako recepční ve směnném provozu, ale ze zdravotních důvodů pouze na denní směny. Od příštího roku budu mít 2/3 úvazek. Mohu podstoupit zdravotní prohlídku u svého lékaře nebo musím ke smluvnímu lékaři? Liší se nějak zda pracuji na DPČ nebo 2/3 úvazek z hlediska prohlídek? Předem děkuji za odpověď. Monika
Hlášení závadného obsahu

Pavcaa
11. 12. 2013 13:30:19
pro Iris: děkuji za odpověď, je tedy práce u ostrahy riziková, nikde jsem nenašla přesně popsané co do rizikových zaměstnání patří(myslím tím ostrahu objektů, tzn. že ti lidé hlídají obchody, sklady. mají 12 hod. denní/noční tam tedy musí být lékařská prohlídka?
A když u nás DPP mají a budou u nás na DPP i v roce 2014, tak se jim ze zákona musí udělat nové dohody(na rok 2014) a mohu použít lékařskou prohlídku z předchozí dohody nebo se musí zaměstnancům na DPP udělat nová? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Iris
11. 12. 2013 13:21:49
pro Pavcaa: U pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. sjednaných na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce) platí povinnost podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, pokud je vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně jestliže sám zaměstnavatel má pochybnosti o způsobilosti zaměstnance.
Hlášení závadného obsahu

Iris
11. 12. 2013 13:20:11
pro světlana: Dobrý den, pokud se jedná o pracovnělékařskou prohlídku, zaměstnavatel by Vám ji proplatit měl. Jestli má firma smluvního lékaře, musíte podstoupit prohlídku u něj. Prohlídka je základní, žádná speciální vyšetření na Vaši žádost se neprovádějí.
Hlášení závadného obsahu

Pavcaa
11. 12. 2013 13:03:56
Dobrý den, moc bych potřeboval zjistit jak to chodí u DPP, pozice strášný(takže je vyžadovaná lékařská prohlídka), jestli se musí dělat každý rok nová a nebo nikoliv?
Dále by mě zajímalo, jestli když zaměstnanec nastoupí na DPP a má lekařskou prohlídku již svojí ale měsíc starou, jestli se může uznat nebo se musí udělat nová? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Nikky
3. 12. 2013 7:57:58
pro Petra:

Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o:

práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,

výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.


Pokud tedy byla Vaše práce zařazena do kategorie první, výstupní prohlídku absolvovat nemusíte. Výplatu i zápočťák Vám samozřejmě zaměstnavatel dát musí, nemůže to podmiňovat výstupní prohlídkou.
Hlášení závadného obsahu

světlana
2. 12. 2013 22:16:12
Dobrý den. chci se zeptat pracuji u firmy 2,5 roku na dobu neurčitou a ted po mě zaměstnavatel vyžaduje prohlidku o spusobilosti práce jsem yařazena do skupiny 2 jako manipulant a prohlídku mi yaměstnavatel nechce proplatit.chci se zeptat po jaké době se tyto prohlídky provádějí zda ji musím podstoupit u lékaře kterého si vybrala firma nebo si lékaře mohu vybrat a jestli je yaměstnavatel povinen mi tuto prohlídku uhradit nebo ne? Navíc tento lékař má ordinaci mimo okres tak jestli mám nárok na cestovní výdaje a paragrav na celý den a také by mě zajímalo co taková prohlídka má vůbec obsahovat jaký druh vyšetření jestli se platí za to že mi změří tlak skontrolují oči a moč nebo jestli se můžu domáhat i jiných vyšetření jako třeba na vazuonerozu děkuji za odpověd Světlana Bukovjanová
Hlášení závadného obsahu

Petr
29. 11. 2013 13:17:15
Dobrý den,
cca po týdnu v zaměstnání jsem si našel jinou práci. Vstupní prohlídku jsem před započetím podstoupil, teď po mě chcou ale ještě výstupní prohlídku, jinak že mi nedají zápočťák. Nemyslím si, že cca po týdnu bych musel dělat výstupní kontrolu. Jedná se mi o tom, že jsem právě nastoupil do nového zaměstnání a nemám čas jet do bývalého zaměstnání a výstupní prohlídku absolvovat. Mám to navíc dost z ruky. Ptám se tedy, zda se té výstupní prohlídce musím podrobit a zda má bývalý zaměstnavatel právo na to, aby mi nedal zápočtový list, popř. výplatu? Děkuji mockrát.
Hlášení závadného obsahu

Petr Štorek
19. 11. 2013 18:15:36
Dobrý večer, zaměstnavatel mě posílá na periodickou prohlídku. Zdravotnické zařízení, které bude tuto prohlídku provádět po mě platit za prohlídku nechce. Ale vyžaduje vyplnění dotazníku (zdravotní stav,historie nemocí apod.) mým ošetřujícím lékařem, který za to chce zaplatit. Tento poplatek je jistě u každého lekaře jiný (cca 150- 400 Kč).Ovšem zaměstnavatel mi odmítá tento poplatek uhradit. Je tento poplatek součást periodické prohlídky nebo si ho budu muset opravdu uhradit ze svého?
Hlášení závadného obsahu

Marťa
14. 11. 2013 15:22:02
Dobrý den, podle mě zákon nikde neřeší, kde by měly prohlídky probíhat, ale v šatně nejspíš ne... Je to trochu zvláštní, že to tak u vás probíhá.
Hlášení závadného obsahu

Martin
12. 11. 2013 16:06:32
Dobrý den, zaměstnavatel nás nutí k preventivní prohlídce na šatně. Lékař přijede na firmu a na šatně vyšetřuje zaměstnance. Je to vůbec možné? Díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Nikky
5. 11. 2013 9:18:30
V § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách se praví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nebo se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak.
Hlášení závadného obsahu

Patricie
1. 11. 2013 20:04:48
Dobrý den,
od září pracuji jako učitelka ZŠ, pracovní poměr mám uzavřený (pracovní smlouva) na dobu určitou (do 31.7.2014) se zkušební dobou 3 měsíce. Zaměstnavatel mi odmítá vstupní prohlídku uhradit, prý hradí prohlídky jen těm, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Je to správný postup? Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
1. 11. 2013 13:40:33
Dobrý den paní Markátová, zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (lékařem) dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí (viz § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce). Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci (viz § 41 odst. 6 zákoníku práce).

V jakých případech se provádí mimořádná prohlídka a kdo na ni zaměstnance může vyslat, naleznete v tomto článku na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pracovnelekarske-prohlidky-podle-nove-vyhlasky/
Hlášení závadného obsahu

Irena Markátová
1. 11. 2013 11:06:30
Prosím o informaci, jsem dlouhodobě v PN a po operaci karpálního tunelu, nyní se můj stav natolik zlepšil, že bych se mohla vrátit do práce. Problém je že moje náplň práce je velmi různorodá, od archivace spisů, přes agendu oddělení, ale i čás práce účetní a tu bohužel stále vykonávat nemohu, je to práce na PC a to zatím nezvládám, neboť mám v ruce poškozený nerv a prsty mě neposlouchají jak mají. tzn. že většinu své původní práce zvládnu ale tuto ne, můj lékař mě řekl, že má podezření na změnu zdravotní způsobilosti ,,způsobilá s podmínkou" kde by prý toto omezení bylo popsáno. Prosím co by to pro mě znamenalo? musí mně zaměst. upravit pracovní náplň nebo mě může přeřadit na jiné místo? také bych se ráda zeptala, kdy mám jít na tu prohlídku, prý bude mimořádná, zda ještě ke konci PN, nebo první den nástu do práce. velmi děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
16. 10. 2013 12:19:18
Dobrý den, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru a na co má zaměstnanec v tomto případě nárok, najdete v tomto článku na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/povinnosti-zamestnavatele-pri-ukonceni-pracovniho/
Hlášení závadného obsahu

Nikola
16. 10. 2013 11:10:03
Dobrý den,
chtěla bych seč zeptat, na co všechno má zaměstnanec nárok jestliže je na HPP na dobu určitou do 31.3.2013 a ve společnosti pracuje 1 rok a jeden měsíc a zaměstnavatel ho chce propustit?

Předem děkuji za odpověď, hezký zbytek dne Nikola
Hlášení závadného obsahu

Lidka
24. 9. 2013 14:19:07
Dobrý den, výstupní prohlídku by měl hradit zaměstnavatel. Na tom, jak byl pracovní poměr ukončen, nezáleží.
Hlášení závadného obsahu

Ivona
24. 9. 2013 8:19:53
Dobrý den,
při odchodu ze zaměstnání jsem musela podstoupit výstupní prohlídku (na žádost zaměstnavatele). Nyní mi ji odmítá uhradit. Jak mám postupovat? Argumentuje, že mi ji neproplatí, protože jsem dala výpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 9. 2013 12:09:42
Dobrý den, dle § 44 odst. 6 písm. d) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, lékařský posudek pozbývá platnost ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu (jde-li o posudek podle § 41 písm. d).

To neplatí v případě, že je nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud v době od jeho ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby.

Pokud tedy váš zaměstnanec ukončil pracovní poměr k 30. 4. 2013 a chce nastoupit znovu od 1. 9. 2013 (byť na stejnou pozici), měl by podstoupit dle tohoto zákona a výše uvedeného paragrafu novou zdravotní prohlídku.
Hlášení závadného obsahu

Nikola
5. 9. 2013 8:51:52
Dobrý de, prosím o informaci ohledně vstupní prohlídky zaměstnance. Potřebuji vědět, jak dlouho je vstupní prohlídka platná? Např. z-nec do naší společnosti nastoupil v únoru 2013 a ukončil prac. poměr v dubnu 2013. Teď v září, chce znovu nastoupit na stejný HPP? Platí mu vstupní prohlídka ? Moc děkuji za odpověď Nikola
Hlášení závadného obsahu

Dagmar Tylčerová
4. 9. 2013 8:16:55
Dobrý den, povinností zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce je vybavit jej žádostí, která musí obsahovat údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, případně kategorii pracovního zařazení, na které je prohlídka potřeba.

V § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách se praví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nebo se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak.

Tam, kde se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se umožňuje, aby pracovnělékařské prohlídky, tedy prohlídky vstupní a prohlídky periodické, vykonávali lékaři zaměstnanců nebo uchazečů o práci, a to vždy na žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele.

Něco jiného je, pokud zaměstnavatel vyžaduje zdravotní průkaz, ten si musí zaměstnanec hradit sám, a také zaměstnanci zůstává, nikdy ho nenechává zaměstnavateli!
Hlášení závadného obsahu

Zdena
1. 9. 2013 19:34:08
Dobrý den. Pracuji jako pedikérka už 17 let u jednoho zaměstnavatele. Nyní po mě chce zaměstnavatel zdravotní prohlídku pro zaměstnance. Nedal mi žádnou žádost s údaji,a prohlídku si mám zaplatit sama. Prosím o radu,jestli je tento způsob správný,a o jaký druh prohlídky mám vlastně požádat. Mod děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
30. 8. 2013 8:06:51
Dobrý den,
každý lékař si může zvolit, kolik si bude za prohlídku "účtovat". V zákoně žádná částka určená není.
Hlášení závadného obsahu

Jůlie
29. 8. 2013 16:12:27
Dobrý den , kolik stojí vstupní prohlídka ?Je daná zákonem nebo si každý lékař účtuje "svoji" cenu ?
Děkuji za odpověď
Jůlie
Hlášení závadného obsahu

Lena
21. 8. 2013 10:26:55
Dobrý den, z článku mi vyplývá, že když se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené do kategorie první, je možné, aby periodickou zdravotní prohlídku udělal obvodní lékař zaměstnance. Jinak je nejspíš nutné mít prohlídku od závodního lékaře.
Hlášení závadného obsahu

pk
21. 8. 2013 9:45:05
Dobrý den, prosím Vás o radu, zaměstnanec má jít na periodickou prohlídku. Musí jít k závodnímu lékaři nebo může jít ke svému obvodnímu lékaři? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
30. 7. 2013 12:47:56
Dobrý den, osoby zaměstnané na dohodu (DPP i DPČ) nemusí mít lékařskou prohlídku. Ta by byla nutná pouze v případě, že je vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně jestliže sám zaměstnavatel má pochybnosti o způsobilosti zaměstnance.

Stačí tedy, když si zaměstnanec dojde na vstupní lékařskou prohlídku předtím, než nastoupí na plný úvazek (na hlavní pracovní poměr).
Hlášení závadného obsahu

Dominika
27. 7. 2013 8:03:10
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na pripad, kdy je osoba zamestnana na dohodu na dobu 6 měsíců a po skončení těchto šesti měsíců je přijata na plny úvazek. Muže se to brát jako přechod na jinou práci a muže prohlídku absolvovat až během sedmého mesice, kdy už je tato osoba zamestnana na hlavní pracovni poměr? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
17. 6. 2013 12:10:41
Dobrý den paní Řádková,

zaměstnanec by měl chodit na periodické prohlídky. Jak často, záleží na tom, do které kategorie jeho práce spadá. Pokud do první, měl by ve svém věku (tzn. nad 50 let) chodit jednou za 4 roky. Podrobnější informace naleznete v tomto článku: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pracovnelekarske-prohlidky-podle-nove-vyhlasky/
Hlášení závadného obsahu

Jitka Řádková
16. 6. 2013 21:50:13
Dobrý den, prosím o informaci, muž 51 let - THP, při výkonu zaměstnání používá cca 1x až 3x týdně automobil, musí mít lékařskou prohlídku? Byla pouze vstupní prohlídka před asi 15 mlety. Děkuji za informaci.Řádková
Hlášení závadného obsahu

Marie Nořinská
4. 3. 2013 11:02:59
Zdravotní prohlídky zaměstnanců
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
A.D.U. spol. s r.o.
Poskytujeme komplexní daňový a účetní servis.
www.adu-duk.cz

BO-IMPORT s.r.o.
Česká firma zabývající se prodejem kvalitního nářadí a nástrojů.
www.bo-import.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme