Pracující studenti, rodiče a slevy na dani


Ing. Michaela Martínková
21. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vzhledem k tomu, že za studenty je plátcem pojistného stát, je z hlediska nákladového zatížení pro studenta i zaměstnavatele nejvýhodnější dohoda o provedení práce.

Foto: Fotolia.eu

 

Blíží se konec školního roku a řada studentů uvažuje o tom, že si na období prázdnin zajistí nějakou brigádu. Jaké mají možnosti při uplatnění slev? A na co mají pamatovat rodiče, aby správně uplatnili daňové zvýhodnění na vyživované dítě?


 
Nejprve bych ráda uvedla, že neexistuje žádná forma brigádní smlouvy, jak po nás často požadují zaměstnavatelé, když se rozhodnou studenta přijmout na výpomoc. Práce vykonávaná studenty může mít formu pracovní smlouvy (byť třeba na částečný úvazek), dohody o pracovní činnosti (DPČ) či dohody o provedení práce (DPP).
 
Výběr vhodného typu pracovní smlouvy, kromě daňových aspektů, může ovlivnit předpokládaná délka pracovního výkonu (DPP je limitovaná 300 hodinami za rok u stejného zaměstnavatele, DPČ je omezena dvacetihodinovou týdenní pracovní dobou), umožnění čerpání určitých zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance s klasickou pracovní smlouvou apod.
 
Ne vždy se tedy uzavření určitého typu smlouvy řídí povinnými odvody, i když to zpravidla bývá důvodem nejčastějším.
 
Vzhledem k tomu, že za studenty je plátcem pojistného stát, je z hlediska nákladového zatížení pro studenta i zaměstnavatele nejvýhodnější dohoda o provedení práce. U ní se do částky 10.000 Kč hrubého neodvádí zdravotní ani sociální pojištění, částka je podrobena jen odvodu daně z příjmů.
 
Student může na období výkonu práce podepsat prohlášení k dani u jednoho zaměstnavatele, čímž má nárok na slevu na dani za poplatníka. Protože ta je stanovena na 2.070 Kč za kalendářní měsíc, pokryje mu tato sleva celou výši vypočtené daně z dohody o provedení práce, pokud se budeme pohybovat ve výši, ze které se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Při maximální odměně 10.000 Kč činí daň 15 %, tedy 1.500 Kč a je plně pokryta slevou na dani – student tedy obdrží čistou mzdu rovnající se částce hrubé mzdy.
 
Pokud by prohlášení nepodepsal, byla by mu do výše hrubé odměny 5.000 Kč stržena srážková daň 15 %, v částce od 5.001 Kč by mu byla stržena zálohová daň 15 %. Student by si pak mohl po skončení roku podat své daňové přiznání, ve kterém by uplatnil základní slevu na poplatníka v roční výši – ovšem tato sleva by mu pokryla jen onu zálohovou daň, protože příjmy podrobené srážkové dani se do daňového přiznání nezahrnují (provedením srážky se považuje zdanění za konečné).
 
Proto je pro studenty vhodné skutečně prohlášení k dani podepsat i při sebemenší odměně, čímž sníží své daňové zatížení na nulu (v uvedeném případě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10.000 Kč hrubého).

Sleva na dani na studenta

Studenti mají zároveň nárok na další slevu na dani po dobu, po kterou se soustavně připravují na budoucí povolání studiem. Výše této slevy je stanovena na 4.020 Kč ročně, tedy na 335 Kč měsíčně.
 
Uplatňovat tuto slevu však při dohodě o provedení práce, jak jsem uvedla výše, je zbytečné, protože již není možné daň snížit. Potvrzení o studiu by v tomto případě ani studenti nemuseli zaměstnavateli předkládat, neboť zdanění jejich odměn je stejné jako u jiných zaměstnanců, kteří pracují na DPP s měsíční hrubou odměnou do 10.000 Kč.
 
V případě vyšší odměny by tato sleva již mohla mít své opodstatnění. Pokud student uzavře pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, bude po něm zaměstnavatel toto potvrzení požadovat, protože musí mít jistotu, že je za daného zaměstnance placeno pojistné státem, a tudíž nemusí při výpočtu zdravotního pojištění řešit situaci dopočtu do minimálního vyměřovacího základu.
 
Zpozornět v případě brigády studentů by měli i rodiče, pokud za tyto děti uplatňují daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele. Podmínkou pro uplatnění je, že se dítě považuje za vyživované a že žije v domácnosti s rodičem. Na tuto druhou podmínku rodiče často zapomínají a uplatňují daňové zvýhodnění i na studenta, který s rodiči již dávno nežije ve společné domácnosti. Tím není myšleno, že má dítě trvalé bydliště nahlášené na stejné adrese, ale že tam skutečně žije.
 
Případy, kdy se dítě považuje za vyživované, jsou popsány v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v § 35c odst. 6 až 10). V případě studentů, kteří jsou již zletilí, se za vyživované považují ti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, a to až do 26 let věku dítěte.
 
„Příprava na budoucí povolání“ se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) a vyhlášky č. 28/2012 Sb. Tato vyhláška od 1. 9. 2012 změnila rozsah studia, které se považuje za přípravu na budoucí povolání – zrušila totiž jednoleté kurzy cizího jazyka s denní výukou jako formu studia na středních školách (studenti, kteří nastoupili ve školním roce 2012/2013 do takového kurzu, se ještě za vyživované děti považovat mohou). Po letošních prázdninách tedy nebudou moci rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění, pokud jejich dítě nastoupí právě do takového kurzu.

Kdy rodiče nepřijdou o daňové zvýhodnění na dítě?

Pro rodiče studentů, kteří si v průběhu prázdnin najdou brigádu a pobírají příjem, je důležité vědět, které případy takového výdělku je nezbaví možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na dítě žijící ve společné domácnosti. Uvedu několik případů, kdy daňové zvýhodnění zůstává zachováno:
  • Práce je vykonávána na dohodu o provedení práce do 10.000 Kč hrubého; zde není žádné omezení týkající se uplatnění v období školního roku či prázdnin, protože se výdělek nepovažuje vůbec za výdělečnou činnost dle zákona o státní sociální podpoře, neboť z něho neplyne účast na nemocenském pojištění.
  • Práce zakládající účast na nemocenském pojištění (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti od 2.500 Kč, dohoda o provedení práce nad 10.000 Kč) v období školního roku, školních prázdnin mezi školními roky nebo mezi ukončením studia na střední škole a bezprostředně navazujícím studiem na vysoké škole.
  • Práce zakládající účast na nemocenském pojištění (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti od 2.500 Kč hrubého, dohoda o provedení práce nad 10.000 Kč) v období od závěrečné zkoušky konané v květnu či červnu do konce školního vyučování (do 30. 6.).
  • Práce zakládající účast na nemocenském pojištění (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti od 2.500 Kč hrubého, dohoda o provedení práce nad 10.000 Kč) v období školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia na střední škole, pokud student nekoná po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost.
  • Práce zakládající účast na nemocenském pojištění (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti od 2.500 Kč hrubého, dohoda o provedení práce nad 10.000 Kč) v období měsíce ukončení studia na vysoké škole a bezprostředně navazujícího kalendářního měsíce, pokud student nekoná po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost.
 
Z výše uvedeného výčtu příkladů je zřejmé, že existuje řada možností, aby si studenti vydělali peníze, a přitom rodiče, se kterými dosud žijí ve společné domácnosti, měli možnost i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Zaměstnávání na základě DPČ a DPP
Daňové zvýhodnění na dítě
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Mirka
24. 6. 2020 23:37:54
Dobrý den, jsem studentka vysoké školy, je mi 22 a pracuji na 15h úvazek. Mohu uplatňovat slevu na studenta a zároveň můj otec slevu na dítě, když si vydělam nad 10000, ale stále bydlím u rodičů? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zdeňka
24. 9. 2019 10:05:28
Dobrý den, jsem rozvedená mám 2 děti(19,14) z bývalým manželem. Starší dcera je na střední a má brigády a již s námi nebydlí. Mám ještě syna 7 let s přítelem a ten si na něj uplatňuje daňové zvýhodnění. Chtěla jsem se zeptat, když pronajímám byt, můžu si na syna 14 let také uplatnit daňové zvýhodnění na něj t.j. 15204,- Kč/1 rok?
Děkuji
Zdeňka
Hlášení závadného obsahu

Sandra
19. 6. 2019 14:19:26
Dobrý den chtěla bych se zeptat moje mámka bere na mě dávky ale já by jsem chtěla chodit o prázdninách na brigádu. Seberou mamce ty dávky a na moji sestru?
Hlášení závadného obsahu

Klara
29. 1. 2019 10:50:48
Dobrý den chci se zeptat kdyz studuji kombinovane VOS a k tomu mam praci na HPP a mame dotaci 20 h tydne. Mam narok na uplatneni slevy na studenta? Je mi 24
Hlášení závadného obsahu

m_kucerova
31. 8. 2018 12:54:59
Dobrý den, syn nedělal ve škole závěrečné zkoušky v červnu, jelikož neměl ukončené všechny známky. Zkoušky bude dělat teď v září. Ve škole mi řekli, že je veden jako student do 31.8.2018. Můžu si na něj ještě uplatňovat na červenec a srpen slevu na dani?
Hlášení závadného obsahu

Viki
16. 8. 2018 17:37:59
Je mi 18 let a jsem studentem 2 ročníku střední školy, kde mám denní studium. Začala jsem dělat brigádu na DPP, kdy si měsíčně vydělám cca 5 – 6 tis. měsíčně čistého. Tzn., že měsíčně nepřekročím výdělek 10.000,- Kč hrubého. Zatím jsem nepřekročila ani povolených 300 odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele. Žiji jen s matkou, která sice pracuje , ale za min. plat (z důvodu jejich srážek v exekuci) a uplatňuje na mě daňové zvýhodnění, na což by má brigáda neměla mít vliv. Teď, když jsem začala dělat brigádu, chce po mě peníze z brigády a to z důvodu, že tím, že mám brigádu a vydělávám , přijde, nebo jí budou krátit příspěvek na bydlení a nebo nějaké soc . příspěvky. Sama přesně nevím , co vše matka pobírá. Otázka: Je pravda, že matka tím, že dělám výše uvedený typ brigády přijde o nějaké soc. příspěvky? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Hana
18. 11. 2016 18:06:43
Dobrý den,mám dotaz.Dcera neudělala minulý rok maturitu,našla si zaměstnání na trvalý pracovní poměr.Letos se přihlásila do 4ročníku znova,je to denní studium.Může při tomto typu studia,individuální docházka,nadále pracovat na HPP a mohu já uplatňovat úlevu na dani?Žijeme ve společné domácnosti.Děkuji za odpověď Binderová
Hlášení závadného obsahu

Gaba1973
30. 8. 2016 19:45:54
Dobrý den,
chtěla jsem poprosit, synovi je 20let,nezvládl napotřetí maturitní zkoušku a nyní nastupuje znovu do 4.ročníku na SŠ.Ale již od měsíce března pracuje na hlavní pracovní poměr a ten si chce při studiu chtěl ponechat.Lze studovat 4ročník SŠ( v diskusi se píše většinou o VŠ) a při tom i pracovat a může si potvrzení o studiu dát zaměstnavateli jak on tak i já jako matka. Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Tomas
14. 4. 2016 19:07:27
Dobry den, byl jsem studentem VOS a zaroven jsem pracoval na plny uvazek. V cervnu jsem zdarne ukoncil skolu a nadale pracuji. Chtel sem se zeptat zda mi maji vracet na danich kdyz jsem byl student a soucasne pracoval ? Ma mzda byla vyssi nez 15 000 Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Dominika
2. 2. 2016 9:27:43
Je to teda hodně zvláštní. Když jste měl podepsaný "růžový papír" tak nechápu, proč Vám ty slevy neuplatňovali... Pokud jste měl ty dvě brigády po sobě (tzn. nepřekrývaly se), tak Vám měli uplatnit slevy u obou brigád, když jste měl podepsané prohlášení k dani.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
30. 1. 2016 14:36:05
Dobrý den, v roce 2015 jsem měl dvě brigády (DPČ). U jednoho zaměstnavatele mám podepsané prohlášení k dani a uplatňuji slevu na studenta, u druhé brigády jsem měl "růžový papír" jen podepsaný bez uplatnění veškerých slev, tudíž mi byla strhávána srážková daň. Je to tak dobře? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Šárka
6. 1. 2016 14:01:03
Dobrý den, pokud jsem studentkou denního studia na VŠ a k tomu bych měla práci na zkrácený úvazek. Může moje matka využít daňové zvýhodnění za děti? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

aja
15. 10. 2015 5:23:15
Dobry den syn ma 20let uspesne ukoncil stredni skolu s maturitou nyni studuje opet stredni skolu a take podepsal hlavni pracovni smlouvu hruba mzda cca14500kc bydli s nama ve spolecne domacnosti bude mit manzel i nadale na syna danove zvyhodneni dekuji Andrea
Hlášení závadného obsahu

saf
4. 9. 2015 14:52:07
Dobrý den, dcera-studentka má mít pracovní smlouvu na zkrácený úvazek během školního roku. Mohu na ni uplatnit slevu na dítě?
Hlášení závadného obsahu

Michaela
3. 9. 2015 7:55:06
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli student, který nepodepíše prohlášení k dani, si může nechat uplatnit slevu na studenta...? Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 7. 2015 9:39:29
Dobrý den, bohužel na tuto otázku neumím odpověď. I článek se zabývá trochu jiným tématem.
Hlášení závadného obsahu

Martina
1. 7. 2015 17:39:56
Dobrý den, mám takový dotaz: Kamarádka studuje na VOŠ a dostává alimenty od svého otce, bydlí s matkou a chtěla by u studia i pracovat. Je tam nějaká určitá částka, která se nesmí překročit, aby i nadále dostávala alimenty? Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

jana
29. 6. 2015 15:48:11
Dobry den, jsem studentka prezencniho studia na VS a budu pri studiu pracovat na plny uvazek (pracovni smlouva, 25 000 mesicne). Mohli byste mi poradit, jak mam postupovat? zda podavat danove priznani, zda se me tykaji nejake danove vyhody/slevy na dani jakozto pro pracujiciho studenta, ..? Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 6. 2015 20:36:47
Bohužel téma článku se týká něčeho jiného a na problematiku sociálního stipendia neumím odpovědět, zkuste se zeptat přímo na škole.
Hlášení závadného obsahu

Alena
19. 6. 2015 20:44:25
Dobrý den, jsem studentkou prezenčního studia na VŠ a mám nárok na sociální stipendium. Chtěla jsem se zeptat, jestli bych na něj měla nárok i v případě uzavření hlavního (nebo vedlejšího) pracovního poměru? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
23. 3. 2015 9:36:31
Dobrý den, dcera je řádnou studentkou denního studia na VŠ, dostala nabídku práce na pracovní smlouvu na plný úvazek. Pokud nastoupí a bude dál studovat, zůstane ji statut studenta a mi sleva na dani?? Díky!
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 3. 2015 23:22:34
Paní Martínková,
Díky za článek, jaký jsem hledal.
Na rozdíl od mnoha jiných bere v potaz, že student, který si podává DP (a uplatňuje na sebe slevy na dani), má i rodiče, kteří by si rádi v DP uplatnili zase slevy na toho studenta.
Na co jsem nenašel odpověď přímo v článku, našel jsem vaše vyjádření zde v diskuzi - už se za mě stihli zeptat jiní :-)
Ještě jednou, díky moc.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
7. 3. 2015 21:14:03
Dobrý den, bude mi 24 let a dokončuji poslední semestr prezenčního studia. Od září bych však chtěla studovat dále v kombinované formě studia a zajímalo by mě, jak je to v tomto případě (do 26 let) se soc. a zdrav. pojištěním a také s uplatněním slevy pro rodiče.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jiri
5. 3. 2015 18:08:43
CHci se zeptat.Manželka má na sebe napsané dvě děti,takže bonus na děti pobírá ona,jelikoš dlouhodobě méla nesghopenku,tak neměla šestinásobny příjem minimální mzdy ,co stím
Hlášení závadného obsahu

birken
26. 2. 2015 8:52:57
Dobrý den, jsem student kombinovaného studia je mi 24let a od března budu pracovat na DPP a chtěl jsem se zeptat jestli si budu muset platit zdravotní pojištění sám nebo mi ho bude stále platit stát jako do teď jako studentovi do 26let. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Veronika111
10. 2. 2015 14:22:37
Dobrý den, prosím o radu. Jsem studentkou kombinované formy studia - navazující magisterské studium, je mi 23 let. V pondělí nastupuji do práce na hlavní pracovní poměr. 1. otázka je, škola (stát) za mě automaticky přestane platit soc. a zdrav. pojištění a tato povinnost se přesouvá na mne a zaměstnavatele ? Do práce musím donést potvrzení o studiu ? Vím jen, že si můžu uplatnit slevu na studenta. Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Sabina
8. 2. 2015 15:54:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, budu dávat výstup z VŠ, tím pádem, již nebudu studentem a musím jít na ÚP. V září bych chtěla znovu nastoupit na VŠ v denní formě. Mezi dobou, kdy nebudu chodit do školy bych chtěla jí na HPP, má otázka zní, zda-li budou mít rodiče slevu na dani za mě jako studenta, a zda-li budu mít v tom září vůbec statut studenta, když budu na HPP.Díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2015 9:54:28
Vážení diskutující, vzhledem k častému opakování totožných dotazů, které přímo vyplývají z textu článku, si dovoluji ukončit z mé strany odpovědi na dotazy, protože smysl této debaty má být podle mého názoru trochu jiný. Děkuji Vám za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2015 9:48:31
K dotazu Jany: Daňové zvýhodnění na dítě si uplatnit můžete.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2015 9:47:45
k dotazu "michverunka": Vaše úvaha je správná, můžete dále uplatňovat jen slevu za studenta.
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 1. 2015 8:22:49
Dobrý den,mám dceru 20let ,nyní pracuje na pracovní smlouvu na dobu neurčitou a zároveň studuje dálkově VŠ.Můžu si uplatnit na ni slevu na dani???
Hlášení závadného obsahu

michverunka
27. 1. 2015 21:03:04
pro upřesnění: pracuji na 0,7 úvazek, tj. přibližně 12000 čistého
Hlášení závadného obsahu

michverunka
27. 1. 2015 21:01:15
Dobrý den, studuji prezenčně doktorské studium, ale už mi bylo 26 let. Daňové zvýhodnění dítěte tím tedy končí? Sama ale dál mohu do 28 let uplatnit slevu na dani? Děkuji za upřesnění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2015 9:15:05
Pokud splňujete věkovou podmínku, máte nárok na slevy obě dvě.
Hlášení závadného obsahu

Sizi
22. 1. 2015 12:32:10
Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat: Jsem studentka vysoké školy (prezenční studium), žiju ve společné domácnosti s matkou a právě jsem obdržela smlouvu DPP, kdy bude můj výdělek vyšší než 10 000 Kč měsíčně. Můžete mi prosím poradit, zda můžu já i matka uplatňovat slevy na dani? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2015 9:29:29
Dobrý den, u vysokoškolského studia nemá jeho forma vliv na statut studenta, takže budete mít slevy stejné.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
14. 1. 2015 22:02:48
Dobrý den. Je mi 22let, studuji vysokou školu, nyní prezenčně. Mám otázku, pokud bych přešla na kombinované studium, tak zda budu odvádět stejně daně jako teď, a nebo jestli budu odvádět vyšší. Pracuji na DPČ na 20 hod týdně. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2015 20:02:06
Dobrý večer, požádejte zaměstnavatele o vystavení potvrzení o sražené dani z DPP za rok 2014 a podejte své daňové přiznání, daň Vám bude vrácena celá. Pro rok 2015 je výhodnější podepsat tam, kde máte vyšší hrubou mzdu - díky slevě nebudete mít strženou zálohu, po skončení roku požádejte oba zaměstnavatele o potvrzení, zpracujete si své daňové přiznání a díky součtu takto malých příjmů Vám vyjde nárok na vrácení sražené daně i z DPP, kde máte nižší příjem.
Hlášení závadného obsahu

Lukas
14. 1. 2015 12:51:49
Dobrý den, je mi 19 a jsem studen střední školy. Loňsky rok jsem pracoval od ledna do prosince na DPP a nepodepsal jsem růžové daňové prohlášení. Odměna byla každý měsíc do 3.000 Kč. Mam nárok na vrácení daně za minulý rok? A od Ledna 2015 pracuji na poloviční úvazek (na rok), kde mam měsíční výplatu od 5.000 Kč do 9.000 Kč a stále jako loňský rok mam brigádu na DPP (na rok). Poradíte mi kde je pro mě výhodnější podepsat růžové daňové prohlášení? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2015 9:29:32
dobrý den, aktuálně je možné tuto školu uznat pro daňové zvýhodnění dítěte.
Hlášení závadného obsahu

Andrea
6. 1. 2015 17:16:56
Dobrý den, moje dcera navštěvuje pomaturitní studium v Jazykové škole Hello, a nevím zda si mohu uplatnit daňový bonus. Škole je uvedená v seznamu vzdělávacích institucí. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

kubmarket
6. 1. 2015 9:49:24
Moc děkuji,volala mi účetní z manželovo práce,že stačí napsat čestné prohlášení,že slevu neuplatnuji.Velmi děkuji za rychlou odpověd.Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2015 9:31:18
Dobrý den, pokud nejste zaměstnaná, nebudete samozřejmě toto potvrzení vyplňovat, protože manžel ve svém prohlášení uvede, že nejste zaměstnaná - v tom případě nebude jeho zaměstnavatel potvrzení vyžadovat.
Hlášení závadného obsahu

kubmarket
6. 1. 2015 7:55:58
dobrý den,manžel uplatnuje u svého zaměstnavatele slevu na děti.jeden syn je ztp.nyní donesl papír z práce kde chtějí potvrdit že já slevu neuplatnuji.kdo mi to potvrdí,když nikde nepracuji a pobírám příspěvek na péči na 12 letého syna ,jelikož příspěvek byl přiznán synovi ale není plnoletý?a je vyplácen mě jako zákonnému zástupci?když nebudu mít potvrzený papír pro manžela do práce,přijde o slevu?děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 1. 2015 21:25:38
až budete řádným studentem, můžete si uplatnit obě slevy.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
5. 1. 2015 20:58:08
Dobrý den, tento rok se chci přihlásit na VŠ kombinovaná forma. Momentálně jsem zaměstnana na 0,5 úvazek. Mohu si tedy uplatňovat slevu na dani nebo i moje matka? Je mi 22 let a ziju ve společně domacňosti. Děkuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

marie
18. 12. 2014 15:40:30
Michal Procházka: Jedno podepsané prohlášení v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Michal Procházka
18. 12. 2014 14:46:52
Dobrý den,
jak je to s podepisováním prohlášení k dani (růžový papír) u více zaměstnavatelů? Lze během roku podepsat více těchto prohlášení? Ta podmínka jednoho podepsání se vztahuje k jednomu měsíci, nebo k celému roku? Já bych totiž rád podepsal ten papír na celý rok, ale vím, že v jednom z měsíců budu mít víkendový příjem u jiného zaměstnavatele, který převyšuje běžný měsíční příjem. Mám tedy podepsat prohlášení pouze na 11 měsíců a pak podepsat další v tom měsíci, kdy budu mít ten krátkodobý vyšší příjem?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2014 17:04:15
dobrý den, v tomto případě nátok na slevu na dítě máte a Vaše dcera za své studium také - pokud nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat žádné daňové přiznání a může požádat u zaměstnavatele o provedení zúčtovaní daně - kdyby neměla příjem za celý rok 2014, vznikl by jí přeplatek, protože slevu na dani může za poplatníka žádat za celý rok
Hlášení závadného obsahu

Mili
15. 12. 2014 14:29:33
bydlí u nás, je jí 21 let, a měsíční příjem má 12 000,- hrubého. Při této částce můžeme ještě slevu na dítě uplatňovat?A má dcera podávat nějaké danoé přiznání při této částce?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2014 5:11:21
pokud splňujete další podmínky (společná domácnost, věk dítěte), nárok na slevu máte.
Hlášení závadného obsahu

Mili
14. 12. 2014 11:50:38
Dobrý den. Dcera studuje na VŠ, od listopadu je pracující na hlavní pracovní poměr, je možné si na ní uplatňovat slevu na dítě?Sama si bude uplatnovat slevu na studenta. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2014 18:17:39
Dobrý večer Romano, vyžádejte si od zaměstnavatele, kde jste měla DPP, potvrzení o provedení srážky z DPP a toto použijete spolu s druhým potvrzením od druhého zaměstnavatele jako přílohu daňového přiznání, kde Vám vyjde přeplatek a daň se vrátí. Slevu na dani uplatníte za celý rok ve výši 24.840 Kč, resp. do výše skutečně sražené daně ze všech zaměstnání.
Hlášení závadného obsahu

Romana
27. 11. 2014 13:17:47
Dobry den, jsem studentkou VS. V rijnu jsem pracovala na DPP, vyplatu jsem mela mit 3400, ale zdanili mi to o 15%. Ruzovy papir jsem nepodepisovala, protoze jsem ho podepsala asi za tyden v jine firme. Chtela jsem se zeptat, zda si mohu pro tech 15% dane zajit na financak, protoze v te druhe firme byla mzda uz cista. Taky jsem se chtela zeptat, jak je to s tou slevou jeste. Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 11. 2014 4:06:20
Dobrý den, pokud splňujete věkovou hranici, máte statut studenta pro účely daní. u DPP je způsob zdanění stejný u všech osob, jak píšete.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
11. 11. 2014 2:08:55
Dobrý den,
nyní studuji poslední ročník mgr studia kombinovanou formou. Mám status studenta? Mohu pracovat na DPP - částečný úvazek, do 10 tisic kč měsíčně, aby se mi nestrhávalo sociální a zdravotní?
Nebo obecně se nikomu, kdo pracuje takhle tyhle věci strhávají?

Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 10. 2014 17:49:16
Podle mého názoru nesplňují rodiče podmínku, že s nimi dítě žije v domácnosti - a to ani matka, ani otec, pokud je oba jen navštěvujete a nejedná se o dočasný pobyt mimo domácnost některého z rodičů.
Hlášení závadného obsahu

Martina
20. 10. 2014 16:48:00
Ještě jednou dobrý den paní Michaelo. Nebydlím ani u jednoho z rodičů, pouze je navštěvuji, ale výživné mi platí oba rodiče, každý ve výši určené soudem. I v tomhle případě platí, že žádný z rodičů nemůže uplatňovat slevu na dani? Dosud uplatňovala slevu na dani matka a teď ji vyžaduje otec. Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 10. 2014 16:06:37
Pokud nebydlíte s žádným rodičů, nemáte s žádným společnou domácnost a nejste vyživovaná osoba u žádného z nich, takže rodiče nemají správně nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě.
Hlášení závadného obsahu

Martina
17. 10. 2014 18:58:40
Dobrý den, děkuji. Mzdová účtárna je mi jasná. Ale ještě by mě zajímalo, který z rodičů na slevu na dani má nárok, když se nemohou domluvit. Nevím přesně, co je společná domácnost, ale nebydlím ani u jednoho z rodičů.
Děkuji Vám ještě jednou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 10. 2014 22:46:53
Dobrý večer Martino, nezáleží na trvalém pobytu, ale na tom, kde máte společnou domácnost a jste považována za vyživovanou osobu. Změna uplatnění odpočtu se provede v prohlášení poplatníka k dani, které předloží s příslušnými doklady mzdové účtárně.
Hlášení závadného obsahu

Martina
16. 10. 2014 21:46:13
Dobrý den, jsem studentka VŠ, mám rozvedené rodiče.Převedla jsem si trvalý pobyt k otci.
Slevu na dani na dítě uplatňuje matka. Je možné a jak aby daň uplatňoval otec?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

JM
15. 10. 2014 7:03:52
Dobry den, pokud mam tedy vydelek nad tri tisice, je v poradku, ze je mi vse stahovano. Moc dekuji za odpoved a preji hezky den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 10. 2014 6:51:36
Dobrý den, pokud máte podepsanou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (tato by měla být s výdělkem 2500 Kč hrubého měsíčně a výše), pak se v obou případech hradí zdravotní i sociální pojištění. Podepsané prohlášení k dani slouží jen pro účely uplatnění slev na daň z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

JM
14. 10. 2014 20:40:30
Dobrý večer, měla bych dotaz ohledně placení daně a sociálního a zdravotního pojištění.
mám pracovní smlouvu na zkrácený úvazek 10 h/ týdně v délce trvání jeden rok. Zároveň studuji prezenční studium na VŠ. Odevzdala jsem vyplnění prohlášení poplatníka (růžový) a potvrzení o studiu. Je správné, že se mi strhává ze mzdy určitá část sociálního i zdravotního pojištění a daň?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 10. 2014 9:16:29
pozastavení živnostenského oprávnění je nejrychlejší vyřídit na příslušném živnostenskému úřadu, ale můžete i pomocí formuláře jednotného správního místa na Czechpointu.
Hlášení závadného obsahu

Sabina
13. 10. 2014 18:56:46
Mockrát děkuji za odpověď.
Ještě bych se chtěla zeptat na jednu otázku.
Jak si mohu pozastavit živnostenský list? Něco jsem o tom četla, ale moc jsem tomu neporozuměla, mohla by jste mi poradit několika postupy? :-) předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Sabina
13. 10. 2014 17:23:49
Mockrát děkuji za odpověď.
Ještě bych se chtěla zeptat na jednu otázku.
Jak si mohu pozastavit živnostenský list? Něco jsem o tom četla, ale moc jsem tomu neporozuměla, mohla by jste mi poradit několika postupy? :-) předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 10. 2014 9:03:47
Dobrý den, při zahájení podnikání a oznámení na FÚ nemusíte studium dokládat žádným způsobem.
Hlášení závadného obsahu

Sabina
12. 10. 2014 22:44:55
Dobrý den,
V červenci jsem si zařídila živnostenský list. Po převzetí jsem však zapomněla donést na finanční úřad potvrzení o studiu, je to velký problém, ikdyž jsem účastníkem denního studia? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 10. 2014 23:01:34
Kdo se považuje za vyživované dítě, naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb.
Hlášení závadného obsahu

Jiřina D
6. 10. 2014 22:39:38
Dobrý den, vystavili potvrzení na denní pomaturitní studium - student navštěvuje 1.ročník. Zavolám do školy, ale nevím kde lze a podle čeho ověřit, jestli opravdu lze uplatnit slevu. Nikde jsem k tomuto typu studia nic nenašla. Děkuji Vám
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 10. 2014 10:25:32
dobrý den, nevím přesně, jakou formu má pomaturitní studium, to musíte zjistit na příslušné škole, zda mohou vystavit potvrzení o studiu pro daňově účely.
Hlášení závadného obsahu

Jiřina D
5. 10. 2014 12:01:32
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda lze uplatnit daňové zvýhodnění na zletilé dítě, které nastoupilo od září 2014 na denní pomaturitní studium - nevykonává výdělečnou činnost a jedná se o státní školu - Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Nymburce? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 9. 2014 11:36:09
Dobrý den, slevu na vyživované dítě uplatnit nelze, můžete uplatnit maximálně slevu na studenta z vlastních příjmů při prezenční formě doktorského studia do 28 let
Hlášení závadného obsahu

jakoni
26. 9. 2014 20:49:06
Dobrý den, je možné uplatnit slevu na studenta doktoranského studia do vĕku 28 let, když má statut studenta a žije ve společné domácnosti s rodiči? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 9. 2014 22:03:40
Pokud má statut studenta, získal potvrzení ze školy, je mu méně než 26 let a žije s Vámi ve společné domácnosti, lze slevu uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

hana
25. 9. 2014 18:48:02
Syn v srpnu neúspěšný u poslední části státní zkoušky na VŠ, od l. září pracuje jako učitel a uzavřel pracovní smlouvu. Je stále studentem VŠ, mohu jako rodič u svého zaměstnavatele na syna uplatnit slevu na dítě za každý měsíc, než úspěšně dostuduje? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 9. 2014 21:33:20
Dobrý večer Honzo, podle mne máte nárok na oboje.
Hlášení závadného obsahu

Honza
23. 9. 2014 14:21:01
Dobrý den, do roku 2009 jsem byl studentem SŠ. Pak jsem nastoupil do zaměstnání na HPP, který trval do roku 2010. Od roku 2011 podnikám jako OSVČ, přičemž jsem nyní od září 2014 nastoupil na VOŠ do prezenčního studia (stále jsem však OSVČ). Je mi 25 let. Mohu v takovém případě uplatnit slevu na studenta? A může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, pokud žiji s rodiči ve společně hospodařící domácnosti? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jakoni
17. 9. 2014 10:33:19
Dobrý den, děkuji za odpověď. Pro upřesnění - jedná se o kombinované studium na VŠ. Krácením příjmu jsem myslela "Kolik bude v tomto případě činit čistý příjem z 10 tis. Kč". Ještě jednou děkuji za váš čas a přeji pěkný den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 9. 2014 7:36:18
Dobrý den, nerozumím dotazu ohledně krácení příjmu - pokud je podepsaná pracovní smlouva na zkrácený úvazek, podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění, ale daně díky slevě na dani nebudou žádné. Může uplatnit svou slevu na dani základní i na studenta a jeden z rodičů slevu na vyživované dítě (předpokládám, že jde o kombinované studium na VŠ).
Hlášení závadného obsahu

jakoni
16. 9. 2014 22:48:53
Syn, 23 let, kombinované studium, společná domácnost, smlouva na dobu určitou 32 hod týdnĕ, výdĕlek 10 tis. Prohlášení k dani podepsal, potvrzeni o studiu odevzdal. Bude hrubý příjem krácen? Muže být uplatnĕna sleva na dítĕ? Je nutno podávat daňové přiznání? Dĕkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 9. 2014 8:26:37
Dobrý den, pokud má dcera opět statut řádného studenta, může si ona uplatnit slevu na dani za vlastní studium a pokud jí je méně než 26 let, můžete Vy osobně uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě.
Hlášení závadného obsahu

Monika Misiarzová
8. 9. 2014 12:03:02
Dobrý den, dcera na rok přerušila studium a našla si práci na plný úvazek. Nyní se opět vrátila na denní studium, ale zároveň pracuje na plný úvazek. Měsíční příjem má vyšší než 10 000,-. Dcera bydlí semnou ve společné domácnosti.
Kdo v tomto případě uplatňuje zvýhodněnou daň na studenta? Dcera nebo já jako matka? Nebo už na tuto daň nárok nemá?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 9. 2014 9:22:16
dobrý den, téma přesahuje obsah článku, neumím Vám poradit, ale myslím si, že se Váš příjem bude počítat do celkového příjmu rodiny a podle toho posuzovat nárok na dávky sociální podpory. Musíte se zeptat na úřadu práce, který dávky vyplácí
Hlášení závadného obsahu

VeronikaL
2. 9. 2014 9:03:38
Dobrý den, prosím o radu. Jsem studentkou kombinované formy studia (magisterské studium), je mi 22 let. K 1. 9. 2014 jsem uzavřela dohodu o pracovní činnosti s délkou trvání do konce letošního roku. Moje matka - samoživitelka pobírá od úřadu práce přídavek na dítě a dále se posuzuje moje osoba při dávce příspěvek na bydlení. Chtěla jsem se zeptat jestli mamka tímto příjde o všechny tyto dávky, které pobírá, díky tomu, že stále studuji. Moc Vám děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 9. 2014 8:58:36
Dobrý den paní Evo, soustavná příprava je v zákoně definována jako studium na VŠ - pokud má tedy statut studenta potvrzený ze školy, můžete nyní otci daňové zvýhodnění uplatnit při splnění dalších podmínek (společná domácnost).
Hlášení závadného obsahu

Eva
2. 9. 2014 8:25:54
Dobrý den, syn zaměstnance (23 let) zanechal studia na VŠ dne 26.2.2014.

Nyní doložil potvrzení z jiné VŠ, že je od 26.8.2014 opět studentem. Mohu jeho otci opět přiznat daňové zvýhodnění na syna? Jedná se stále o soustavnou přípravu na budoucí povolání?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 9. 2014 11:40:59
Dobrý den, můžete mít podepsané jen jedno prohlášení, takže si za srpen musíte vybrat - formulář se nepřenáší, patří každému zaměstnavateli zvlášť. Výpočet mzdy přesahuje rozsah diskuse k tomuto tématu, určitě na webu najdete výpočtové kalkulačky mezd sama.
Hlášení závadného obsahu

Věra
31. 8. 2014 12:38:37
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Ráda bych se ještě zeptala, jak je to s ukončením DPP a prohlášením o dani, které jsem tam měla podepsané. DPP ukončuji k 31.8., v novém zaměstnání mám podepsanou smlouvu na poloviční úvazek, kde jsem podepsala prohlášení o dani nově. Smlouva mi začíná 25.8. Je v tom nějaký problém? Mám si vyžádat prohlášení o dani z přechozího zaměstnání? Dále bych ráda věděla, jak se vypočítá čistá mzda se studentskými slevami, pokud je hrubá mzda 9 300,-. Děkuji mnohokrát
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 8. 2014 22:02:31
Dobrý večer paní Věro, nemůžete mít podepsané současně 2 prohlášení pro uplatnění slevy, na dohodu o provedení práce tedy bude uplatňována srážková daň. Rodič slevu uplatňovat může.
Hlášení závadného obsahu

Týna
27. 8. 2014 19:17:32
Děkuji za odpověď. Jinak věk do 26 let splňuji s rezervou 3 let a společnou domácnost s matkou sdílím. Do teď slevu uplatňovala, ale nebyla jsem si jistá, jak to bude teď, když mám od 1.9. smlouvu - hlavní pracovní poměr.
Hlášení závadného obsahu

Věra
27. 8. 2014 15:58:44
Dobrý den, jsem student 24 na Mgr denním studiu, mám poloviční úvazek na pracovní smlouvu a k tomu jinde dohodu o provedení práce do 10 tisíc mesíčně. Uplatňuji studentské slevy u obou zaměstnavatelu? Muze uplatnovat slevu i rodic ve spolecne domacnosti? Prohlášení k dani jsem zatim podepisovala u pracovní smlouvy, lze to také i u dohody o provedení práce? Děkuji mnohokrát za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 8. 2014 15:24:20
Při splněni dalších podmínek (věku a společné domácnosti) máte nárok na slevy
Hlášení závadného obsahu

Týna
27. 8. 2014 15:01:09
Dobrý den, nyní nastupuji na magisterské studium na VŠ - denní formou. Uzavřela jsem smlouvu na hl. pracovní poměr, přitom ale budu mít denní studium. Chtěla jsem se zeptat, zda budu moci uplatnit slevu na studenta já, ale také např. moje matka? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 8. 2014 13:45:46
Vámi uváděná částka 24000 Kč je příliš vysoká, částku 1117 Kč měsíčně strhnou otcovi v nejbližší výplatě za počet měsíců, kdy jste neměla statut studenta, a úroky z prodlení ani pokuta vůči FÚ nemůže být tak vysoká. Chtějte přesný rozbor, co po Vás požadují - ve výplatě mohou sami zohlednit jen tu chybnou slevu na dani.
Hlášení závadného obsahu

Martina
26. 8. 2014 13:40:40
Moc děkuji za vysvětlení. Takže jelikož jsme zapomněli v únoru upozornit zaměstnavatele o přerušení studia, zaplatíme teď 24 000 úroky z prodlení (na tuto částku nás připravil zaměstnavatel) Kvůli jedné hloupé chybě. Navíc když jsem to v únoru ani hlásit nemohla, jelikož mi bylo přerušení uznáno zpětně k 1.2. až oznámením od školy v půlce března, takže jsem neměla ani zaměstnavateli co doložit. Chápu, že neznalost neomlouvá, ale přijde mi nefér platit tolik peněz za to, že nemám nastudované všechny zákony o daních, jako kdybych snad chtěla stát okrádat... Moc děkuji za rady, zkusím se i tak ještě obrátit na FÚ, jestli mi neřeknou další informace.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 8. 2014 12:51:01
pokud měla mzdová účtárna potvrzení o Vašem studiu na příslušný ročník studia na VŠ (začíná na podzim), neudělala chybu, že slevu na dítě uplatňovali - zvlášť když jim otec potvrdil tyto údaje každoročně na příslušný rok. Pokud potvrzení neměla, byla to skutečně jejich chyba, že nevyžadovali doklady na začátku školního roku. Úrok z prodlení za pozdní platby je 0,05 % denně z pozdní částky (za slevu na děti by to tedy bylo 1117 Kč měsíčně), ale počítá se až při prodlení od 5. pracovního dne a zároveň se nevyměří, pokud nepřesáhne za rok 200 Kč na jedné dani - což se zde ale bude počítat z úhrnu všech záloh na daň za zaměstnavatele (situaci může zkomplikovat i to, že se o bonus požádá na FÚ, protože zálohy jiných zaměstnanců nedosáhnou na všechny bonusy - za jednoho zaměstnance je zkrátka velmi složité spočítat konkrétní úrok)
Hlášení závadného obsahu

Martina
26. 8. 2014 12:39:43
Dobrý den, moc děkuji za rychlou odpověď. Ještě, jestli se mohu zeptat, víte v jaké výši mohou být ty úroky z prodlení? A v jednom článku jsem se dočetla, že tato zvýhodnění mají hlídat mzdové účetní, v podstatě ona odvedla daňový bonus i přesto, že jsem nestihla dodat potvrzení o tom jestli jsem, nebo nejsem student. Je tedy i tak chyba na naší straně? Nebo si daná účetní měla nejdříve obstarat příslušná potvrzení a daňové bonusy v tomto případě neodvádět?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 8. 2014 12:20:18
Dobrý den Martino, povinnost nahlašovat veškeré změny týkající se měsíčních nároků na slevy na dani ukládá zákon o daních z příjmů - není možné se spolehnout na každoroční podpis prohlášení k dani. Zaměstnavatel tedy odváděl na účet FÚ méně, než měl, protože Váš otec nárok na slevu neměl. Z toho může vzniknout úrok z prodlení, ale nikoli pokuta, jak uvádíte (navíc zaměstnavatel podává hlášení za celý rok až v následujícím roce, takže nyní určitě finanční úřad ještě nic nevyměřil). Zúčtování daně na to nemá jakýkoli vliv, povinnosti nahlašovat jakékoli změny v prohlášení (tedy ukončení režimu vyživovaného dítěte ve Vašem případě) je v průběžná v rámci daného roku.
Hlášení závadného obsahu

Martina
26. 8. 2014 11:53:31
Dobrý den, mám dotaz, otec na mě uplatňoval měsíční daňové zvýhodnění, protože jsem studovala na VŠ. V únoru jsem však studium přerušila, ale nenapadlo nás, že máme povinnost to okamžitě hlásit zaměstnavateli - daňové přiznání za rok 2014 podáváme přeci až na začátku roku 2015, předpokládali jsme, že až tam se přerušené studium uvádí, a že mu potom na základě toho bude strženo to, co mu zaměstnavatel na bonusech vyplatil v době kdy jsem nestudovala. Když jsme teď zaměstnavatele informovali o ukonční studia k červnu, zmínili jsme se i o přerušeném studiu od února do května a bylo nám sděleno, že jsme porušili zákon, otci okamžitě strhli přiznané bonusy, což je v pořádku, ale navíc nám vyměřili pokutu, kterou vyměřil FÚ zaměstnavateli za to, že jsme to nenahlásili okamžitě a za náklady, které s tím má FÚ spojené. Jaké náklady? Zúčtování daně se přeci ještě neprovádělo? A podle jakého zákona musíme tuto skutečnost okamžitě v tom měsíci nahlásit? Moc děkuji za vysvětlení!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 8. 2014 17:39:21
Uvádíte málo informací, pokud Vaše dcera pokračuje na střední či vysoké škole, můžete i o prázdninách uplatnit slevu na dani - viz konec článku.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
23. 8. 2014 17:02:54
Dobrý den, dcera si našla o prázdninách brigádu od 3.7. do 31.8. 2014. Za měsíc srpen nemám nárok na slevu na dani. Zaměstnavatel ji chce dohodu o prac. činnosti prodloužit. Mohu od měsíce září uplatnit slevu na dani na dítě? Pokud bude mít brigádu přes celý školní rok mohu uplatnit slevu na dani? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 8. 2014 19:51:56
Dobrý večer Pavlo, skutečně tomu nic nebrání, ale mnohdy se zapomíná na důležitý bod, že student musí žít s rodiči ve společné domácnosti, aby byl považován za vyživované dítě.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
19. 8. 2014 12:38:45
Dobrý den, pročítám si tady diskuzi a zaujal mě dotaz od paní Renaty ze dne 29.7.2014. Chtěla bych se zeptat, jestli je jedno o jaké studim na VŠ se jedná, zda-li prezenční nebo kombinované. Může si rodič uplatnit daňové zvýhodnění i pokud dcera studuje na VŠ formou kombinovaného studia a přitom je zaměstnání na HPP? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 8. 2014 9:24:09
Dobrý den Jano, seznam soukromých vysokých škol je uveřejněn zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-skoly, pokud zde Vaši školu nenaleznete, mohl by nastat případ, že budete potřebovat uznání studia na zahraničních vysokých školách - viz tento odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/uznavani-studia-na-zahranicnich-vysokych-skolach-pro-1. Především bych se ale snažila získat potřebné údaje přímo z vysoké školy, jistě nejste první osoba, která toto musela řešit.
Hlášení závadného obsahu

Jana
30. 7. 2014 13:39:33
Dobrý den, řeším nyní problém v práci ohledně slevy na studenta. V červnu 2013 jsem ukončila VOŠ a v červenci nastoupila do práce na dobu určitou. V září téhož roku jsem nastoupila na VŠ, kterou studuji dálkově. Účetní jsem předložila povrzení o studiu, jelikož škola, na kterou jsem nastoupila je k mé práci užitečná. Nyní skoro po roce se mi ozvala účetní, která mi sdělila, že mi nemůže uznat slevu na studenta, jelikož VŠ sídlí na Slovensku a v ČR má jen detašované pracoviště. Můžete mi s tím prosím poradit, zda slevu uplatňovat mohu nebo ne. děkuji Jana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 7. 2014 22:46:53
Dobrý večer Renato, pokud jste neukončila vysokoškolské studium, jste považována za nezaopatřené dítě bez ohledu na výši příjmu a druh pracovního poměru i mezi jednotlivými ročníky VŠ. Řeší to zákon č. 117/1995 Sb., konkrétně § 14.
Hlášení závadného obsahu

Renata
29. 7. 2014 21:32:25
Dobrý den,
jsem 25letá pracující studentka. Pracuji na normální pracovní smlouvu na poloviční úvazek. Uplatňuji slevu na studenta na základě potvrzení o studiu a rodiče uplatňují (otec) daňové zvýhodnění. Volala mi mzdová účetní zaměstnavatele rodiče, že mu nemůže poskytnout dańové zvýhodnění na dítě přes letní prázdniny, protože mám práci kde jsem účastna na sociálním a zdravotním pojištění. Já jsem toho názoru, že to není pravda. Jestli ano, prosím, v jakém paragrafu jakého zákona to najdu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 7. 2014 4:55:07
Dobrý den Pavle, DPP ve výši 15000 Kč měsíčně již zakládá účast na nemocenském pojištění, takže se z ní odvádí zdravotní i sociální pojištění. Odpovídá tedy částce 12.740 Kč čistého.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
24. 7. 2014 17:37:44
Jo a mám DPP :)
Hlášení závadného obsahu

Pavel
24. 7. 2014 17:35:12
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jakou budu mít čistou mzdu, když hrubou mám 15 000Kč. Podepsal jsem prohlášením k dani a dal jsem jim potvrzení o studiu. Děkuji mockrát. (jsem z toho všeho psaní tady jalovej :D děkuji)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 7. 2014 10:54:03
Dobrý den, ani zdravotní pojištění se z DPP neplatí, ale pokud má dcera postavení studenta, hradí za ni zdravotní pojištění stát.
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
23. 7. 2014 10:51:55
Dobrý den, ještě se vracím k předcházejícímu dotazu. Omlouvám se, chtěla jsem se zeptat na zdravotní pojištění. (Dcera studuje kombinovné studium...)
Velice děkuji za Vaši odpověď. Pavlína
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 7. 2014 9:56:02
Dobrý den, nemocenské nemůže být vypláceno, protože DPP do 10.000 Kč nevstoupí vůbec do účasti pro nemocenské pojištění. Slevu na dani za vyživované dítě při splnění ostatních podmínek uplatnit můžete
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
23. 7. 2014 9:52:52
Dobrý den,
dcera studuje kombinované studium, příjmy - DPP - má nepravidelné, menší než 10 000,- Kč. Platí jí v tomto případě nemocenské stát a mohu na ni uplatňovt odpočet daně? Děkuji za odpověď. Pavlína
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 7. 2014 21:28:17
Dobrý den paní Mišíková, zřejmě máte na mysli studium v jednoletém pomaturitním jazykovém kurzu s denní výukou - pokud ano, pak vyhláška č. 28/2012 byla v srpnu 2013 zrušena, takže pro tyto kurzy institucí vedených v seznamu MŠMT je studium považováno za přípravu na budoucí povolání. Po dobu prázdnin od skončení tohoto kurzu do nástupu na VŠ může být dítě považováno za studenta s nárokem na slevu na dani za vyživované dítě. U maturanta, který nepokračuje na VŠ a nevydělává si o prázdninách s účastí na nemocenském pojištění, může být ještě tato osoba považována za vyživované dítě.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Mišíková
4. 7. 2014 9:21:28
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně studenta, který ale není pracující. Student dokončil jazykovou školu k 30.6.2014, dále bude pokračovat vysokoškolským studiem od září 2014, může se rodič odečíst slevu na dítě i během měsíce července a srpna, když bude ve studiu pokračovat? Četla jsem právě různé diskuse s různými odpověďmi, tak nevím, co je správné.
Dále student, který ukončil studium k 30.6.2014 maturitou, co sleva na dítě v červenci a srpnu?
Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 6. 2014 7:42:29
Dobrý den paní Evo, daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit do 26 let jeho věku, a to i při doktorském studiu, pokud s Vámi žije ve společné domácnosti. Výdělek v tomto případě nehraje roli, můžete daňové zvýhodnění uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Eva
11. 6. 2014 14:58:05
opravuji: měla jsem na mysli daňové zvýhodnění na dítě. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eva
11. 6. 2014 14:52:44
Dobrý den, od 1.září 2014 bude dcera (24) let po ukončení VŠ (obhajoba a státnice v červnu 2014) studentem PhD. a vedle toho zároveň bude mít poloviční pracovní úvazek. Jakým způsobem lze v roce 2014 uplatňovat rodiči přídavky na dítě? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 6. 2014 10:35:34
dobrý den paní Lindo, studium a rodičovství se nevylučuje, pokud splňuje podmínky, může mít skutečně obě slevy.
Hlášení závadného obsahu

Linda
4. 6. 2014 8:52:20
Dobrý den, manžel uplatňuje slevu na dítě. Student 2.ročníku vysoké školy. Dnes nastoupil do trvalého pra. poměru.Ve studiu nadále pokračuje. Jeho účetní chtěla potvrzení z VŠ,aby mohl uplatňovat slevu na studenta. Je mi divné, že by to bylo možné dvakrát. Jako rodič a jako i syn.Prosím o radu. Děkuji Nováková Linda
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 5. 2014 10:54:42
Dobrý den pane Mrázi, je to v pořádku, záloha na daň Vám nebyla žádná stržena, protože byla plně pokryta měsíční slevou na dani. Pokud jste neměl jiné příjmy, nemáte povinnost podat daňové přiznání a ani Vám nevznikne přeplatek na daních.
Hlášení závadného obsahu

Tomas Mráz
15. 5. 2014 21:31:27
Dobrý den,

loni (2013) jsem pracoval na DPP u jedné společnosti. Jsem student, měsíční příjem nikdy nepřesáhl 10000 kč, podepsal jsem prohlášení k dani (nejsem OSVČ), tamní účetní mi řekla, že pokud měsíční mzda nepřesáhne 10000 kč nemusím nic řešit. Chci se zeptat jestli je to takto v pořádku (například jestli jsem daň každý měsíc co jsem pracoval neměl zaplatit, poté by mi letos byla vrácena?), nerad bych měl nějaké problémy?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 4. 2014 5:55:09
Dobrý den, onen růžový papír, jak ho nazýváte, není přiznáním, ale prohlášením k dani. skutečně je nejvýhodnější mít ho podepsaný tam, kde máte nejvyšší mzdu pro uplatnění co nejvyšších slev v rámci kalendářního měsíce. Jakákoli změna se opět provádí na prohlášení k dani - u jednoho zaměstnavatele uvedete na 2. straně, od jakého měsíce nechcete uplatňovat slevy na dani, a u nového zaměstnavatele vyplníte toto prohlášení nové.
Hlášení závadného obsahu

Aneta
28. 4. 2014 12:02:32
Dobrý den,
jsem studentkou (20 let) a nyní mám uzavřenou smlouvu, kde nemám vyplněné přiznání (růžový papír). Pak ještě pracuji jako doučovatelka pod Masarykovou univerzitou, kde si vydělám maximálně do 1000 Kč za měsíc a mám tu vyplněné daňové přiznání. Teď chci k tomu začít pracovat na další pracovní pozici, kde budu podepisovat DPP a budu si tedy vydělávat 10 000Kč měsíčně. Jak to mám udělat, aby to pro mě bylo co nejvýhodnější? Pokud jsem pochopila, daňové přiznání mám vyplnit tam, kde mám nejvyšší mzdu, což znamená, že mám daňové přiznání vyplnit tam, kde si vydělám 10 000 Kč za měsíc a u Masarykovy univerzity mám daňové přiznání zrušit? A jak přesně funguje zrušení daňového přiznání?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martí
14. 3. 2014 11:19:35
Dobrý den, podávat daňové přiznání nemusí, protože nesplnil limit pro povinnost ho podat. Navíc - pokud nepodepsal prohlášení, byla zřejmě uplatněna srážková daň, takže nemá ani žádné zdanitelné příjmy, které by do přiznání uvedl.
Hlášení závadného obsahu

Jana Z.
14. 3. 2014 10:55:46
Dobrý den,

mám zde jeden případ a nevím si s ním rady. Petr byl do konce června studentem a přitom si během jednoho měsíce vydělal 3 000 Kč (DPČ)- neměl podepsané růžové prohlášení, od července je na pracovním úřadu. Má podávat daňové přiznání? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2014 6:58:00
Dobrý den, pokud splňuje podmínku, že s rodiči žije ve společné domácnosti podle podmínek státní sociální podpory, je považován za vyživované dítě.
Hlášení závadného obsahu

AlesJa
11. 3. 2014 9:18:40
Dobrý den, lze považovat 24letého studujícího profesionálního sportovce považovat za vyživované dítě? Je v podstatě podnikajicím OSVČ??
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 3. 2014 20:20:19
Dobrý večer paní Barboro, v této věci Vám bohužel odpovědět neumím, protože nejsem odborníkem na státní sociální podporu. Zeptejte se na úřadu práce, který sociální dávky vyplácí
Hlášení závadného obsahu

Barbora
27. 2. 2014 12:12:45
Dobrý den, jsem studentkou pracující na dohodu o provedení práce (příjem nižší než 10 tis. Kč) a moje rodina pobírá přídavky na dítě, započítává se můj příjem z dohody do celkového příjmu rodiny pro posuzování nároku přídavku na dítě? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 2. 2014 19:52:09
Dobrý den, částka je myšlena měsíčně u jednoho zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Martin
8. 2. 2014 12:48:42
Když píšete 10 000 Kč hrubého, je tím myšleno 10 000 celkem po dobu výkonu práce, nebo 10 000 hrubého měsíčně?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TAVOČER s.r.o.
Kompletní stěhovací služby a prodej a půjčování obalových materiálů.
www.stehovani-tavocer.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,57 Kč
0,025 Kč
24,17 Kč
-0,057 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme