Zaměstnávání na základě DPČ a DPP


Bc. Renata Blahová
5. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud chcete jít na brigádu nebo si jen přivydělat nějakou korunu ke stávajícímu zaměstnání, vyplatí se vám uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Foto: Fotolia.eu

 

Zaměstnáni můžete být na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Každá z nich má jiná pravidla, výhody i nevýhody. Podívejte se, jaké jsou v jednotlivých případech povinnosti a na co máte či nemáte nárok.


 
Zaměstnávání pracovníků přináší zaměstnavatelům mnohé povinnosti. Zaměstnávání je možné na základě:
  • pracovní smlouvy,
  • dohody o pracovní činnosti (DPČ) a
  • dohody o provedení práce (DPP).
Každý z těchto tří druhů „pracovních poměrů“ má jiná pravidla, výhody i nevýhody. Je na zaměstnavateli a zaměstnanci, na kterém se dohodnou, co je pro ně v dané situaci nejvhodnější. Ne vždy totiž zaměstnavatel potřebuje zaměstnance na plný pracovní úvazek.
 
Klasický pracovní poměr na základě pracovní smlouvy zavazuje zaměstnavatele mimo jiné k odvádění sociálního a zdravotního pojištění, které z části platí sám zaměstnanec (6,5 % a 4,5 % z hrubé mzdy) a z části zaměstnavatel (25 % a 9 % z hrubé mzdy). Zaměstnavatel má tedy náklady na zaměstnance jeho hrubou mzdu plus ještě 34 % navíc z této hrubé mzdy.
 
Navíc mu plyne povinnost platit zaměstnancům dovolenou, na kterou má každý zaměstnanec nárok minimálně 20 dní ročně, platit svým zaměstnancům první tři týdny nemoci (kromě prvních třech dnů), dávat zaměstnancům mzdu i v případě, že pro ně nebyl schopný zajistit práci a mnoho dalšího.

Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnavatel a zaměstnanec spolu mohou uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Tato dohoda se většinou uzavírá jako druhý pracovní poměr na částečný úvazek, nebo jako přivýdělek (brigáda) například u studentů nebo žen na mateřské dovolené. Na základě této dohody by zaměstnanec neměl odpracovat průměrně víc než 20 hodin týdně (polovina klasického pracovního úvazku).
 
Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Doba odpracovaná na základě této dohody se tudíž zaměstnancům počítá do důchodu. Na druhou stranu z hrubého příjmu musíme odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Platí zde stejná pravidla jako u klasické pracovní smlouvy.
 
Zaměstnancům tedy z jejich hrubého příjmu strháváme 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální. Zaměstnavatel je povinný platit za zaměstnance 9 % zdravotní a 25 % sociální pojištění. Zaměstnavatel má tím pádem povinnost přihlásit sebe jako organizaci a také každého jednotlivého zaměstnance na Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.
 
Když by se jednalo o tzv. zaměstnání malého rozsahu (měsíční příjem by byl nižší než 2 500 Kč), sociální a zdravotní pojištění by se neodvádělo.
 
Protože z DPČ odvádíme sociální pojištění, mají zaměstnanci v případě nemoci nárok na nemocenskou. Zde opět platí stejná pravidla jako u klasických zaměstnanců – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci nemocenskou za první tři týdny nemoci (kromě prvních třech dnů). Od 22. dne nemoci platí nemocenskou stát (respektive Okresní správa sociálního zabezpečení).
 
Zaměstnavatel je povinen doručit na „sociálku“ Přílohu k žádosti o dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel má také povinnost vyhotovovat zaměstnancům na základě DPČ Evidenční listy důchodového pojištění.
 
Jestliže zaměstnanec nedosahuje minimální mzdy (v současné době 8 000 Kč), a není zaměstnán jinde, kde by za něj bylo odváděno minimální zdravotní pojištění, nebo za něj zdravotní pojištění neplatí stát (studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené), je zaměstnavatel povinný odvést za zaměstnance minimální zdravotní pojištění.
 
To v současné době činí 1 080 Kč měsíčně. Rozdíl mezi vypočteným pojistným z hrubého příjmu a touto částkou zaměstnavatel strhne zaměstnanci z jeho čisté mzdy a odvede zdravotní pojišťovně.
 
Příjmy z dohody o pracovní činnosti jsou samozřejmě daněny. V případě, že měsíční odměna převyšuje 2 500 Kč, se odvádí sociální a zdravotní pojištění. Vycházíme z tzv. superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy plus sociální a zdravotní odvedené zaměstnavatelem.
 
Zaměstnanec může u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků („růžový papír“). Samozřejmě platí pravidlo, že v jednom měsíci může být prohlášení podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
 
Pokud zaměstnanec toto prohlášení podepíše, je jeho příjem daněn zálohovou daní a je uplatňována sleva na dani na poplatníka. V opačném případě, kdy zaměstnanec prohlášení nepodepíše, mohou nastat dvě situace:
  • odměna nedosahuje částky 5 000 Kč – odměna je daněna 15% srážkovou daní,
  • odměna přesahuje částku 5 000 Kč – odvádí se zálohová daň, která v současné době činí také 15 %.
U DPČ musíme dodržovat minimální mzdu. Co se týče dovolené a ostatních zaměstnaneckých výhod (např. stravenky, odstupné atp.), na tyto zaměstnanec nárok nemá. Výjimečně může být ustanovení o dovolené v dohodě upraveno. Klasicky ale zaměstnanec, který potřebuje volno, má toto volno jako neplacené.
 
Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá písemně a vypovídá také písemně. Dohoda může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. DPČ můžeme vypovědět i jednostranně. V tomto případě platí patnáctidenní výpovědní lhůta.

Dohoda o provedení práce

Velmi oblíbená je dohoda o provedení práce. Tato dohoda je, co se odvodů a dalších nákladů na zaměstnance týče, nejvýhodnější. I když už není tak výhodná jako dříve. DPP je uzavírána písemně a na určitou dobu nebo na provedení určitého úkolu. Zaměstnanec na jejím základě může u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně.
 
Tak jako u dohody o pracovní činnosti, i zde platí povinnost dodržovat minimální mzdu. DPP se opět uzavírá při brigádách a přivýdělcích. Zaměstnanec se musí postarat o to, aby za něj bylo odvedeno minimální zdravotní pojištění. Pokud za něj není odváděno z jiného zaměstnání, nebo ho neplatí stát, musí si jej hradit sám v minimální výši 1 080 Kč měsíčně.
 
Pokud je odměna na základě dohody o provedení práce do výše 10 000 Kč, je uzavírání této dohody velmi výhodné. A to z toho důvodu, že zaměstnavateli ani zaměstnanci neplyne povinnost platit z tohoto příjmu sociální ani zdravotní pojištění.
 
Pokud má navíc zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka („růžový papír“), uplatní mu zaměstnavatel slevu na dani na poplatníka, tím pádem je také zálohová daň nulová. V případě, že prohlášení podepsáno nemá, jsou příjmy do 5 000 Kč měsíčně daněny 15% srážkovou daní, a příjmy nad 5 000 Kč měsíčně jsou daněny zálohovou daní, též ve výši 15 %.
 
Když si na základě této dohody zaměstnanec vydělá více než 10 000 Kč měsíčně, vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Pak tedy platí úplně stejná pravidla, jaká jsou popsána výše u dohody o pracovní činnosti. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec má pak také nárok na nemocenské dávky v případě nemoci. A zaměstnavateli z toho plynou všechny registrační povinnosti.
 
Stejně jako u dohody o pracovní činnosti, ani u dohody o provedení práce zaměstnanec nemá nárok na dovolenou a jiné výhody jako klasičtí zaměstnanci pracující na základě pracovní smlouvy.


Související články:
Je možné mít dvě či více zaměstnání současně?
Práce na mateřské či rodičovské dovolené
Vzor dohody o pracovní činnosti
Vzor dohody o provedení práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pavel
30. 12. 2020 18:01:05
dobrý den, je možné zaměstnat sám sebe? Jako fyzická nepodnikající osoba fyzickou osobu na DPČ.
Děkuji, Pavel
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
10. 1. 2020 17:25:25
Dobrý večer, jsem na DPČ a mám měsíčně výdělek nad 2999,-. Jsem zároveň studentka. Smlouvu mám klasický na 20 hodin týdně. je možné, aby mě v případě nemoci NUTILA účetní ji donést nemocensky list a být na nemocenské? (Studuji, nemocenskou mít nemůžu) Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kwaca
10. 10. 2018 9:24:07
DPP - zákonné pojištění
Hlášení závadného obsahu

Karel Kapr
12. 1. 2018 16:33:43
Pracuji již po několik let na dohodu o pracovní činnosti. Práce probíhá ve dne. V noci činnost vykonává jiná firma, se kterou si ale práci navzájem přejímáme a předáváme. Pracovní doba činí v obou případech 12 hodin. Na denních směnách se střídáme tři. Každý pracuje po dva dny, a následující čtyři dny máme volné. Za kalendářní týden odpracujeme 3 x 12, celkem 36 hodin.
Například za prosinec 2017 jsem odpracoval 11 dvanáctihodinových směn.
Zajímá mne vztah mezi odměnou, kterou dostávám, při přihlédnutí k povinným přestávkám v práci, a k minimální mzdě.

Na mzdovém lístku za prosinec 2017 mám uvedeny následující údaje:
Fond pracovní doby 21 dnů, 84 hodin. Následují dvě identické řádky vyplněné stejnými hodnotami, odpracováno a hodinový tarif.
Průměr náhrady 83,10 ; Hodinová mzda 5040, Odměny 2880, Hrubá mzda 7920, Čistá mzda 7048.
Když si vezmu, že jsem ve skutečnosti odpracoval 11 dnů po 12 hodinách, vychází mi z toho 132 hodin. Hrubá mzda potom 7920/132 = 60.
Zvažuji, že ona 12 hodinová směna může zřejmě vzhledem k povinným přestávkám v práci započtena méně nežli 100%. Já ale nevím, jak to mám správně přepočítat tak, abych se dostal ke skutečné hodinové mzdě, kterou bych mohl porovnat s onou minimální hodinovou mzdou.
Protože ale v loňském roce činila minimální mzda již 66 Kč, a v letošním roce bude dokonce 73,20 Kč, zajímá mne zda jsem v loňském roce dostával odměnu správně, a pokud ano, tak jakou tedy budu dostávat letos - v roce 2018? Jak se bude vypočítávat?
Hlášení závadného obsahu

Lucie
15. 12. 2017 9:46:31
Dobry den jsem nabrodicovske dovolene a ted pracuji na DPP za 2000 mesicne chci se zeptat jestli si k tomu muzu sehnat i dalsi prividelky nebo praci.dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 11. 2017 15:02:52
Prosím o zodpovězení dotazu, je možné u jednoho zaměstnavatele vykonávat DPP na jedenu innost a DPČ na činnost jinou?
Hlášení závadného obsahu

Pacient
17. 8. 2017 17:44:44
Dobrý den, pracuji pouze na DPČ a udivilo mě, jak účetní vypočítávají odvod ZP. V měsíci, kdy jsem měl hrubou mzdu menší než 11000, tak vypočítali odvod ZP takto: ZP Zl. 9% z výdělku + ZP Zam 4,5% z min. mzdy (11 tis.). To ale dohromady nedavá min. odvod 1485 Kč a žádný dopočet už tam není. Byl jsem na pojišťovně, ale tam mi řekli, že to musím řešit s účetní. Tak jsem telefonoval, ale prý je to takhle správně, odvod může být prý menší než 1485 Kč. Přitom podle kalkulačky na internetu ten dopočet do 1485 Kč tam je. Prosím o objasnění. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Státníková
7. 8. 2017 18:19:09
Dobrý den když podepíšu dpc tak mužů bejt evidenci úřadu? Kolik si mužů tedy vydělat?
Hlášení závadného obsahu

Eva D.
20. 6. 2017 16:10:05
Dobrý deň, môžem mať v jednom roku podpísanú DPP a DPČ ? A ako je to s danením ? Som dôchodkyňa. Ďakujem za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

stricker12
14. 6. 2017 11:54:30
počítá se u DPČ do 15denní výpovědní lhůty nemocenská ?
Hlášení závadného obsahu

Týna
18. 5. 2017 12:58:17
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zaměstnanec firmy měl smlouvu DPP a v roce 2015 překročil odpracované hodiny - místo 300 hodin odpracoval 343. Co se s tím dá dělat? ČSSZ informovala, že hodiny se mají změnit. Porádí mi někdo, jak se to dá změnit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Katka
14. 2. 2017 9:06:45
nový: V článku je uvedeno toto: "Když by se jednalo o tzv. zaměstnání malého rozsahu (měsíční příjem by byl nižší než 2 500 Kč), sociální a zdravotní pojištění by se neodvádělo."

Takže se Vám to nemůže na důchod počítat, když neodvádíte sociální...
Hlášení závadného obsahu

nový
13. 2. 2017 13:41:31
dobrý den počítá se mi do důchodu dohoda o pracovní činnosti malého rozsahu výdělek 2400kč.za měsíc. děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Alena N.
17. 1. 2017 8:13:53
Dalibor: Pokud si neplatíte sociální pojištění tak se to do důchodu nepočítá.
Hlášení závadného obsahu

Dalibor
17. 1. 2017 7:52:23
Dobrý den,
jsem-li zaměstnán pouze na Dohodu o provedení práce s měsíčním výdělkem do 10 000 Kč a odvádím si zdravotní pojištění sám, počítá se mi tato práce do důchodu?
Hlášení závadného obsahu

Miluše
20. 10. 2016 8:46:53
Dobrý den,mám smlouvu na DPČ a v srpnu t.r.už pro mě neměli práci,takže jsem neměla žádný příjem,zdravotní a sociální jsem si zaplatila sama,od 5.9.jsem nastoupila na nemocenskou,která mi stále trvá.Včera mi volala účetní,že mi nemocenskou neproplatí,na sociálce ji řekli,že to berou,jako práce malého rozsahu,jak je to možné!Proto se chci zeptat,jestli mám na nemocenskou nárok a jestli si budu muset zdravotní hradit ze svého?Děkuji za odpovědˇ.Miluše Jirásková
Hlášení závadného obsahu

Vladěna
6. 9. 2016 15:38:52
MARCELA: Musíte, žádné vyjímky se na důchodce bohužel nevztahují.
Hlášení závadného obsahu

MARCELA
5. 9. 2016 16:41:20
mUSÍM JAKO STAROBNÍ DUCHODCE platit z DPČ soc. a zdravot. Pojištění
Hlášení závadného obsahu

karolina
11. 2. 2016 13:35:19
Dobry den chtela bych se zeptat jestli me zamestnavatel muze ze mzdy strhnout zdravotni pojisteni.
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 11. 2015 21:00:03
Dobrý den.

Zaměstnavatel mně zkrátil pracovní poměr na 4 hodiny denně a tím pádem se mně zkrátila na polovinu i výplata (zaměstnavatel za mě nadále odvádí sociální i zdravotní pojištění). Protože mám 5 let do důchodu, chci si přivydělat buď DPP nebo DPČ. Nepředpokládám ale, že bych si přivydělal více jak 5000,- Kč. Který poměr pro mě bude výhodnější, vzhledem k tomu, aby se mně jeho výše započítávala do důchodu?

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
1. 10. 2015 13:32:03
Dobrý den chci se informovat mám dohodu o provedeni práce mohu si zažadat o sociani davky jako je životni minimum když jsem se odhlasil už z uřadu prace a ukazal jsem jim dohodu o provedeni prace že nastupuji do zamestnani od1.1.2015 a že bude prijem po měsici okolo 10000kč mohu požadat o zpetne vraceni davek děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
28. 8. 2015 11:55:54
Dobrý den,
jsem vedena na úřadu práce a mám před podpisem smlouvy DPČ. Jedná se o jednorázovou práci v rozsahu cca 10 dní. Vím, že si mohu vydělat max. 4250 Kč hrubého/měs., chtěla bych se ale zeptat, kolik hodin max. mohu za toto období odpracovat, aniž by mi ÚP přestal hradit pojištění.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

tereza
26. 5. 2015 8:58:29
Dobrý den,

je stanovena max. hodinová sazba pro DPP?? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ali
11. 5. 2015 8:19:06
Tereza: Když máte DPČ, musíte z ní odvádět SP i ZP, i když jste studentka.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
7. 5. 2015 20:48:05
Dobrý den, mám brigádu a odpracuji více než 300 hodin ročně. Proto jsem uzavřela od 1.4. dohodu o pracovní činnosti místo předešlé DPP. Jsem ale také studentka denního studia VOŠ. Musím tedy platit zdravotní a sociální? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
10. 4. 2015 13:19:38
Dobry den, kdy mam dohodu na 100hodin mesicne, vydelam si vice - je mozno mi vyplatit a strhnout mi dan? Je to mozne, nebo mi muzou dat pouze 100hodin.
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
10. 4. 2015 13:19:29
Dobry den, kdy mam dohodu na 100hodin mesicne, vydelam si vice - je mozno mi vyplatit a strhnout mi dan? Je to mozne, nebo mi muzou dat pouze 100hodin.
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

danek
2. 4. 2015 15:10:55
matys - Pokud za Vas neodvadeli socialni (DPP do 10.000) tak nemuzete dostat evidencni list duch. pojisteni.
Hlášení závadného obsahu

matys
2. 4. 2015 14:21:43
Pracoval jsem u zaměstnavatele půl roku na DPP. Po skončení práce jsem požadoval od něj evidenční list důchodového zabezpečení. Oznámil mi, že pokud jsem pracoval na DPP evidenční list se nedává. Je to pravda?
Hlášení závadného obsahu

domi
13. 3. 2015 23:59:17
Dobry den,rada bych se zeptala: Aktualne jsem na RD a pracuji na dohodu jako lekarka cca 4 hod tydne. Nyni mam moznost pracovat u s eho zamestnavatele 1 den v tydnu. Musela bych v teto situaci dohodu vypovedet ci hlasit zamestnavateli, kdyz zminena dohoda je u zamestnavatele jineho, nicmene u obou bych pracovala jako lekarka?
Hlášení závadného obsahu

Ren
4. 2. 2015 12:46:41
Dobrý den, zajímalo by mne zda lze uzavřít se změstnancem dohodu o provedení práce do konce roku a každý měsíc mu vyplácet podle odpracovaných hodin (práce je nárazová). Hodinová sazba by byla také každý měsíc jiná - lze to do dohody nějak zakomponovat, například měsíčním výkazem rozsahu práce a stanoveným platem za to?? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jirka
26. 1. 2015 9:44:15
Katka: Pokud nechcete platit Vy ani zaměstnavatel pokutu za švarcsystém doporučuju radši pracovní smlouvu nebo dohodu. :)
Hlášení závadného obsahu

Katka
23. 1. 2015 13:53:16
Dobrý den,
je lepší, nebo výhodnější pro obě strany při nástupu do zaměstnání podepsat pracovní smlouvu/DPČ, nebo pracovat přes živnostenský list? Jednalo by se o výdělek nad 15 000Kč.
Děkuji.
S pozdravem,
Katka
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
12. 1. 2015 19:53:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím odevzdávat za zaměstnance na DPP, kteří nepřesáhli 10 000,- Kč ELDP.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

kony
6. 10. 2014 15:52:43
Šárka: Přivýdělek při evidenci na úřadu práce má jistá pravidla/omezení, aby to bylo možné. Mrkněte na tento článek: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/evidence-na-uradu-prace-a-nekolidujici-zamestnani/
Hlášení závadného obsahu

Šárka
6. 10. 2014 12:02:24
Dobrý den,
když bych uzavřela DPP budu stále veden na úřadu práce a bude mi na úřadu práce placeno pojištění?
Mějte se hezky.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
4. 10. 2014 23:27:09
Dobrý den,

ráda bych se zeptala na 2 situace. Jak postupovat v případě, že u jednoho zaměstnavatele vykonávám hlavní pracovní poměr a navíc si brigádně přivydělávám na jiné pozici. A za druhé, co je třeba vše udělat, pokud podnikám na živnostenký list a k tomu brigádně chodím jinam na pár hodin měsíčně. Předem velmi děkuji za odpověď.

S pozdravem

Králová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
7. 7. 2014 13:31:35
pro Miloše:

Dobrý den, do konce roku 2013 byla rozhodná hranice příjmů u DPP 5.000 Kč za měsíc, od roku 2014 je to už 10.000 Kč za měsíc. V daňovém přiznání navíc nebylo možné uvést příjmy zdaněné srážkovou daní a nárokovat tak zpět sraženou daň z příjmů, od letošního roku je toto však možné.

Více viz:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/dohody-o-pracich-konanych-mimo-pracovni-pomer/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zmeny-srazkove-dane-u-prijmu-ze-zavisle-cinnosti/
Hlášení závadného obsahu

Miloš
7. 7. 2014 11:36:18
Dobrý den, je nějaká změna zaměstnávání na základě DPP a DPČ od 1.1.2014
Hlášení závadného obsahu

katka
2. 6. 2014 9:04:08
Franmi: Pokud si neplatíte sociální (z DPP do 10 tisíc Kč se neplatí), do důchodu se Vám to nezapočítává. Zkuste se zeptat na ČSSZ, jak by se dalo zpětně doplatit.
Hlášení závadného obsahu

Franmi
27. 5. 2014 18:26:06
Dobry den,rok pracuji na DPP. Výdělek do 10.tis. Mes.platim zálohy na zdravotní poj.pocita se mi to jako odpracovane roky Na důchod? Nebo to musím někde doplatit?
Dekuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Wendy
24. 5. 2014 20:49:02
Sice to sem nepatří, ale nějak to nikde nemohu najít, a třeba mi tu někdo něco řekne, ale když mám brigádu, je zaměstnavatel povinen mi najít práci? Mám HPP a k tomu si přivydělávám a po měsíci až se mi ozvali kvůli brigádě, tak by mě to zajímalo jestli je to u brigády taky
Hlášení závadného obsahu

jiřka
29. 4. 2014 15:13:26
ELDP se vyplňuje u pojištěných pracovních poměrů (HPP, DPČ).
Hlášení závadného obsahu

71Denisa
29. 4. 2014 13:57:24
Dobrý den, máme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti. Chtěla jsem se zeptat, zda jim taku musím vyhotovit EVLDP.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

alča
12. 3. 2014 9:10:37
DPČ na dobu neurčitou uzavřít můžete.
Hlášení závadného obsahu

irena
11. 3. 2014 22:12:24
Mohu DPČ s důchodcem uzavřít na dobu neurčitou za podmínek stanovených zákonem?
Hlášení závadného obsahu

Blahová
24. 2. 2014 16:16:57
Dobrý den,
tak, jak je to napsáno v článku:
"Pokud má navíc zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka („růžový papír“), uplatní mu zaměstnavatel slevu na dani na poplatníka, tím pádem je také zálohová daň nulová. V případě, že prohlášení podepsáno nemá, jsou příjmy do 5 000 Kč měsíčně daněny 15% srážkovou daní, a příjmy nad 5 000 Kč měsíčně jsou daněny zálohovou daní, též ve výši 15 %."
jen letos se limit zvyšuje na Kč 10 000,-
Blahová
Hlášení závadného obsahu

Věra
17. 2. 2014 16:13:36
Dobrý den,
prosím o radu, zpracovávám účetnictví po podnikatel - FO, který si najímá na krátkodobé brigády formou DPP člověka evidovaného na pracovním úřadu. Měsíčně je jeho výdělek max. 1/2 min.mzdy, ročně odpracováno max. 300 hodin. Může mi někdo poradit, jak je to s jeho daní z příjmu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blahová
5. 2. 2014 14:05:52
p. Procházka: k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud budou daněni zálohovou daní (podepsané prohlášení), pokud budou daněni srážkovou daní, přihlaste se k dani z příjmu fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
p. Lenka: pokud byla DPP zdaněna srážkovou daní, daňové přiznání se nepodává a tyto příjmy se do něj nezahrnují
Hlášení závadného obsahu

Lenka
4. 2. 2014 10:45:09
Dobrý den, prosím o info, zda se musí podávat daňové přiznání k dani z příjmu u DPP, která nepřesáhla měsíčně 10.000,00 a nepřekročila 300 hod. za rok
Děkuji
Lenka Chalupová
Hlášení závadného obsahu

Procházka
3. 2. 2014 10:27:09
Dobrý den, k provozu kavárny (jako živnostník) bych rád zaměstnával brigádníky na DPP. Můžete mi prosím poradit, co pro to musím udělat co se týče finančního úřadu? K jakému odvodu daní se mám přihlásit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
31. 1. 2014 15:39:53
Dobrý den,
ano zákonné pojištění se platí i DPČ a DPP.
Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, nebo kteří vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí VZ 10 000,- Kč) hradí minimální pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP).
Hlášení závadného obsahu

Rohlederová
30. 1. 2014 17:42:14
Musí zaměstnavatel platit "zákonné pojištění zaměstnanců!
z DPČ a DPP.
Zaměstnanec DPČ má pracovní úraz.Lze toto uplatnit na pojišťovně ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informace



Firmy v Pohodě
 
Ing. Jaromír Chlada
Vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty.
www.ekonom-chlada.cz

Plastické logo na zeď
Dáme vašemu logu 3D rozměr a umístíme například do recepce.
www.aproduction.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme