Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdy máte povinnost podat daňové přiznání za rok 2014


Bc. Michaela Sobotková
17. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2014 je do 1. dubna, případně do 1. července. Kdo je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob? V jakých případech se vám podání přiznání vyplatí, i když to povinnost není?


 
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období je středa 1. 4. 2015. Jedná-li se o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 1. 7. 2015.
 
Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. před 1. 4. 2015.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Podle § 38g zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).
 
Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
 
Daňové přiznání je povinen podat i poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně, včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP) a nepodepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP (vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP) či má jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP (příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu, ostatní příjmy) vyšší než 6 000 Kč.
 
Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat poplatník – daňový nerezident (uvedený v § 2 odst. 3 ZDP), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění či nezdanitelnou část základu daně.
 
Daňové přiznání je povinen podat též poplatník, kterému byly vyplaceny příjmy nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
 
Dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.
 
Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP), který využije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP.
 
Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému tak stanoví § 239 (v případě právního nástupce za zemřelého) nebo § 244 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) – v souvislosti s insolvenčním řízením. Poplatník pak postupuje podle § 38gb ZDP.
 
Daňové přiznání je povinen podat i poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.
 
A dále vždy v případě, že je poplatník správcem daně k podání daňového přiznání vyzván (§ 135 odst. 1 daňového řádu).

Příležitostný příjem

Daňové přiznání nemusíte podávat, pokud máte příležitostné příjmy do 30 000 Kč za rok (např. příjmy z pěstitelství či chovatelství, pronájem movitých věcí atp.). Na tuto příležitostnou činnost nesmíte mít živnostenské oprávnění. Příležitostné příjmy může mít zaměstnanec, živnostník i třeba důchodce.

Kdy se vyplatí podat daňové přiznání?

Podat daňové přiznání se vyplatí tomu, kdo pracoval pouze po část roku. Nejčastěji půjde o zaměstnance, který pracoval jen několik měsíců v roce a po zbylou dobu byl vedený na úřadu práce. Nemohl si tedy vyčerpat celou základní slevu na poplatníka, která se v přiznání uplatňuje v celé roční výši.
 
Výhodné je podání přiznání také u žen, které byly část roku zaměstnány a část roku pobíraly peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) a u studentů, kteří pracovali na různých brigádách.
 
Příjemnou novinkou je, že do daňového přiznání lze poprvé za rok 2014 zahrnout i příjmy zdaněné srážkovou daní. Těm, kteří měli odměnu z dohod o provedení práce či autorské honoráře do 10 000 Kč měsíčně (od jednoho plátce), se tedy ve většině případů též podat přiznání vyplatí.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VANESA
Dámské oděvy, pletené oděvy -velkoobchod
www.vanesa.cz

OSTROH, spol. s r.o.
Prodej nářadí pro profesionály i kutily.
www.ostroh.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,92 Kč
0,035 Kč
23,50 Kč
0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru