Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak si legálně snížit daně na poslední chvíli


Ing. Jan Bonaventura
12. 4. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2021 platí zcela nová pravidla pro daňové odpisování nehmotného majetku a tato pravidla můžete použít i na majetek pořízený v roce 2020.

Foto: 123RF

 

Blíží se termín daňového přiznání a moc možností, jak si nyní snížit daně, už není. Nějaké ale stále jsou. Od uplatnění některých mimoúčetních úprav přes odložení podání daňového přiznání až po změnu účetního období.


 
Neplaťte daně – tedy neplaťte je nyní. Pokud dáte plnou moc k podání daňového přiznání daňovému poradci, posunete termín i pro zaplacení daně až na 1. červenec. Stejné lhůty ale můžete dosáhnout sami tím, že si podáte žádost o prodloužení lhůty. Například kvůli ztíženým podmínkám pro práci apod.

Můžete využít i prominutí sankcí ze strany ministryně financí, uvědomte si ale, že to není posun termínu. Tím si zavíráte některé možnosti a také už pak podáváte pozdě. Pokud to nestihnete třeba jenom o jeden den, platíte sankce od počátku prodlení, tedy od dubna.

Změna účetního období

Pokud přejdete na takzvaný hospodářský rok, můžete spojit celý kalendářní rok 2020 s částí roku 2021. Tím posunete lhůtu pro podání daňového přiznání i zaplacení daně a získáte čas na to si základ daně ještě snížit, například pomocí odpisů majetku, který případně ještě v roce 2021 pořídíte.

Také můžete zisky z roku 2020 zkompenzovat se ztrátou roku 2021, či se naopak vyhnout vykázání ztráty za rok 2020 tím, že ji zkompenzujete se ziskem roku 2021.
 
Nastavení delšího účetního období, než je kalendářní rok, provedete v programu POHODA v agendě Soubor/Účetní jednotky. Období účtování nastavíte v dialogovém okně Účetní období, které zobrazíte kliknutím na podtržený text Období, resp. povelem Záznam/Účetní období… V zobrazeném dialogovém okně zatrhnete volbu Hospodářský rok a zadáte datum počátku a datum konce hospodářského roku.

Odpisy

Od roku 2020 nemusíte daňově odpisovat majetek s pořizovací cenou nepřevyšující 80.000 Kč a můžete jej zahrnout jednorázově do nákladů, či se k němu chovat jako k drobnému majetku a nastavit u něj účetní odpisy například na dva roky. To vám může pomoci snížit si legálně daňový základ (je však přitom nutné mít na paměti, že jde jenom o rozložení nákladů v čase).

Odpisové plány dobře nastavte – zejména u zrychlených odpisů myslete dopředu – lze je jen pozastavit, nikoliv snížit. U rovnoměrných lze uplatnit jen část. I proto jsou vhodné pro nemovitosti, zejména pokud by někdy v budoucnu došlo k jejímu technickému zhodnocení, které může průběh zrychlených odpisů výrazně ovlivnit.

U účetních odpisů můžete nastavit delší dobu odpisování než u daňových – dosáhnete tím na vyšší účetní zisk, který se bude líbit bankám, daňové odpisy naopak můžete ponechat rychlejší. Například některé nemovitosti lze bez problémů odpisovat výrazně déle než daňově a nebude se jednat o zkreslování účetnictví.

Mimořádné odpisy majetku pořízeného v roce 2020

Nový majetek pořízený v roce 2020 a 2021 je možné odepsat rychleji. Například auta se tak odpisují jen dva roky, místo standardních pěti, počítač 12 měsíců. Mimořádné odpisy se počítají po měsících, a pokud jste majetek nakoupili na konci roku, mohou být výhodnější například zrychlené odpisy.

Je tedy dobré udělat si odpisové plány a vše dobře zvážit.

Odpisy nehmotného majetku

Od roku 2021 platí zcela nová pravidla pro daňové odpisování nehmotného majetku a tato pravidla můžete použít i na majetek pořízený v roce 2020. Nově se nehmotný majetek odpisuje jen účetně a účetní odpisy jsou daňovým nákladem.

Protože jsou účetní předpisy méně striktní než daňové, můžete si pravidla nastavit docela dle svých potřeb. Opět propočtěte, co je pro vás výhodné nejen pro rok 2020, ale i do budoucna.

Daňová ztráta není vždy výhra

Daňová ztráta sníží základ daně v dalších letech, zároveň ale výrazně prodlužuje lhůty pro daňovou kontrolu. Nejen pro rok, kdy byla ztráta vykázána, ale i pro roky následující, kdy ji můžete potenciálně uplatnit. Až o pět let.

Pokud vám tedy hrozí ztráta, zvažte přerušení odpisů, rozpuštění opravných položek či jen neuplatnění části nákladů. Může se to v konečném důsledku vyplatit – ušetříte si starosti s kontrolami a náklady na daňové poradce.

U fyzických osob navíc ztráta nesnižuje vyměřovací základ pro pojistné v dalších letech. Pokud to lze, vyhněte se jí.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Pokud vykážete za rok 2020 ztrátu, můžete ji nově uplatnit zpětně za předchozí nejvýše dvě zdaňovací období (obecně tedy za kalendářní roky 2018 a 2019), maximálně ale 30 mil. Kč. Díky tomu můžete získat zpět daně zaplacené v minulosti.

Pokud to uděláte, prodlouží se vám lhůta pro daňovou kontrolu i za tyto roky. Zvažte tedy dobře, zda to za to stojí, prodloužení lhůty je ale podstatně kratší než při uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

Nově se můžete vzdát práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna (nelze to pak už ale odvolat). Tuto možnost lze využít pro všechna následující období po vzniku ztráty. Důsledkem toho je, že se vám neprodlužuje lhůta pro daňovou kontrolu.

Vyplatí se to u nízkých ztrát, kde odečet od základu daně by stejně hrál nevýznamnou roli. Nesnížíte si tím sice daň, ale dříve budete moci klidně spát. Nebo samozřejmě, pokud celou daňovou ztrátu uplatníte zpětně, tak dává smysl vzdát se jejího uplatnění do budoucna.

Paušál na dopravu

Pokud používáte při podnikání auta, nezapomeňte využít paušál na dopravu, ten může činit až 180.000 Kč ročně.

Můžete tak učinit až u tří vozů, ale i motorek či dalších motorových vozidel. Vždy zvolte ta vozidla, která toho projela nejméně, protože náklady na pohonné hmoty a parkovné budou nedaňové. Vozy s nižší spotřebou jsou tak vhodnější.
 
V účetnictví se o paušálních výdajích neúčtuje. V daňové evidenci můžete vytvořit v programu POHODA v agendě Nepeněžní deník doklad s předkontací Výdaje snižující základ daně. O požadovanou částku ročního nároku upravíte přiznání k dani z příjmů fyzických, resp. právnických osob.

Opravné položky

Projděte pohledávky po splatnosti a vytvořte k nim opravné položky. Pozor, pokud chcete uplatnit opravnou položku daňově, musíte ji mít vytvořenou i účetně, sníží se vám tedy zisk.

Rezervy na opravu majetku

Rezervy na opravu už nejsou moc populární, protože je nutné uložit částku rezervy na speciálním účtu. To výrazně snižuje atraktivitu rezerv jako nástroje daňové optimalizace, ale pro některé poplatníky je to pořád cenná zbraň v boji se zbytečně vysokou daní z příjmů.

Tím, že můžete peníze poslat až před podáním přiznání, můžete rezervou reagovat na výkyvy v zisku. Pokud například víte, že příští rok zisky nebudou, může být rezerva cestou, jak se dani vyhnout.

Spolupráce

V případě, že podnikáte jako fyzická osoba, můžete na manžela či manželku (nebo i jinou osobu v domácnosti), kteří jsou spolupracující osobu, přerozdělit část zisku. Můžete tak využít další slevu na dani, případně se u části zisku vyhnout odvodu sociálního pojištění.

Dary

Pokud jste v roce 2020 poskytli dary např. na kulturu, školství, vědu, vzdělávání, sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, výzkumné a vývojové účely, tak je nezapomeňte uplatnit jako položku snižující základ daně. Pro roky 2020 a 2021 (resp. u právnických osob pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022) lze takto v úhrnu odečíst až 30 % základu daně.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BREDFORD Consulting, s.r.o.


Související články:
Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů
Zpětné uplatnění daňové ztráty
Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021
Mimořádné odpisy a další změny u majetku v roce 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

19. 10. 2021 | Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zlínská účetní kancelář
Účetní kancelář poskytující kompletní účetní servis a poradenství.
www.ucetni-zlin.cz

Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,055 Kč
21,88 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru