Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Postup před vznikem pracovního poměru – 5. díl


JUDr. Mojmír Vonka
3. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost seznámit nastupujícího zaměstnance s jeho právy a povinnostmi.

Foto: 123RF

 

V posledním dílu seriálu o postupu před vznikem pracovního poměru si povíme o povinnostech, které ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v oblasti informační. S jakými informacemi musí zaměstnance seznámit?


 

Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru

Ustanovení § 31 zákoníku práce (dále jen „ZP“) stanoví zaměstnavateli před uzavřením pracovní smlouvy (popř. před jmenováním) povinnost seznámit uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance) s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy (jmenování) vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Nesplnění této povinnosti ze strany zaměstnavatele však nezakládá neplatnost pracovní smlouvy (jmenování).

Ustanovení § 31 ZP v tomto směru navazuje na základní zásady pracovněprávních vztahů, konkrétně na ustanovení § 1a písm. a) ZP, které deklaruje zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Povinnost seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi ještě před vznikem pracovního poměru má za cíl, aby si byl zaměstnanec dobře vědom ještě předtím, než právní jednání učiní (uzavření pracovní smlouvy nebo souhlas se svým jmenováním), jaké závazky na sebe tímto bere.

Zaměstnavatel má současně povinnost seznámit zaměstnance s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

Povinnost seznamovat zaměstnance s právy a povinnostmi před uzavřením pracovní smlouvy je pak dále rozvedena v ustanovení § 37 ZP, které se zaobírá informační povinností zaměstnavatele ve vztahu k obsahu pracovního poměru.

Byť se v tomto případě jedná o povinnosti, kterými se bude zaměstnavatel zaobírat (pravděpodobně) až po uzavření pracovní smlouvy, lze v krátkosti shrnout, že informační povinnost zaměstnavatele stanovená v ustanovení § 37 ZP musí být dodržena jako minimální; zaměstnavatel může nicméně informovat zaměstnance i o dalších skutečnostech.

Tato informační povinnost se vztahuje jak na pracovní poměry založené pracovní smlouvou, tak jmenováním. Povinnost písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vznikajících zaměstnanci z uzavřeného pracovního poměru se týká pouze těch skutečností, které neobsahuje pracovní smlouva. Pokud jsou již v pracovní smlouvě obsaženy, je tím současně splněna předmětná informační povinnost.

Jde zejména o identifikační údaje zaměstnavatele, dále o údaje ve vztahu k označení druhu a místa výkonu práce, o nároku na dovolenou, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, o mzdě (platu) a způsobu odměňování, splatnosti mzdy (platu), termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy (platu).

Dále také údaje o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, o měně, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda (plat) v případě vysílání zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a o předpokládané době tohoto vyslání. Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahují na pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc.

Kromě shora uvedených povinností zaměstnavatele je zaměstnavatel navíc povinen seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.


Související články:
Postup před vznikem pracovního poměru – 1. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 2. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 3. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 4. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
E&R LG Club Partner Brno
Spotřební elektronika a domácí spotřebiče
www.e-r.cz

iPodnik
Vaše kancelář v cloudu
www.ipodnik.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru