Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nový občanský zákoník

ZÁKON
ze dne 3. února 2012
č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb.,
 zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb.,
zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 89/2012 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 460/2016 Sb.
§ 1 - § 654 Obecná část
§ 1 - § 14 Předmět úpravy a její základní zásady
§ 1 - § 8 Soukromé právo
§ 9 - § 11 Užití předpisů občanského práva
§ 12 - § 14 Ochrana soukromých práv
§ 15 - § 435 Osoby
§ 15 - § 22 Všeobecná ustanovení
§ 23 - § 117 Fyzické osoby
§ 23 - § 37 Obecná ustanovení
§ 38 - § 65 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
§ 66 - § 70 Nezvěstnost
§ 71 - § 76 Domněnka smrti
§ 77 - § 80 Jméno a bydliště člověka
§ 81 - § 117 Osobnost člověka
§ 118 - § 418 Právnické osoby
§ 118 - § 209 Obecná ustanovení
§ 210 - § 302 Korporace
§ 303 - § 401 Fundace
§ 402 - § 418 Ústav
§ 419 Spotřebitel
§ 420 - § 435 Podnikatel
§ 436 - § 488 Zastoupení
§ 436 - § 440 Všeobecná ustanovení
§ 441 - § 456 Smluvní zastoupení
§ 441 - § 449 Obecná ustanovení
§ 450 - § 456 Prokura
§ 457 - § 488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
§ 457 - § 464 Obecná ustanovení
§ 465 - § 485 Opatrovnictví člověka
§ 486 - § 488 Opatrovnictví právnické osoby
§ 489 - § 544 Věci a jejich rozdělení
§ 489 - § 495 Všeobecná ustanovení
§ 496 - § 504 Rozdělení věcí
§ 505 - § 513 Součást věci a příslušenství věci
§ 514 - § 544 Cenný papír
§ 514 - § 524 Obecná ustanovení
§ 525 - § 528 Zaknihované cenné papíry
§ 529 - § 544 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír
§ 545 - § 654 Právní skutečnosti
§ 545 - § 599 Právní jednání
§ 545 - § 554 Všeobecná ustanovení
§ 555 - § 558 Výklad právních jednání
§ 559 - § 564 Forma právních jednání
§ 565 - § 569 Soukromá listina a veřejná listina
§ 570 - § 573 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
§ 574 - § 588 Neplatnost právních jednání
§ 589 - § 599 Relativní neúčinnost
§ 600 - § 608 Právní události
§ 609 - § 654 Promlčení a prekluze
§ 609 - § 653 Promlčení
§ 654 Prekluze
§ 655 - § 975 Rodinné právo
§ 655 - § 770 Manželství
§ 655 Všeobecné ustanovení
§ 656 - § 676 Vznik manželství
§ 677 - § 686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
§ 677 - § 679 Zdánlivé manželství
§ 680 - § 686 Neplatnost manželství
§ 687 - § 753 Povinnosti a práva manželů
§ 687 - § 707 Obecná ustanovení
§ 708 - § 753 Manželské majetkové právo
§ 754 - § 770 Zánik manželství
§ 754 Obecné ustanovení
§ 755 - § 758 Rozvod manželství
§ 759 - § 770 Následky zániku manželství
§ 771 - § 927 Příbuzenství a švagrovství
§ 771 - § 774 Všeobecná ustanovení
§ 775 - § 927 Poměry mezi rodiči a dítětem
§ 775 - § 793 Určování rodičovství
§ 794 - § 854 Osvojení
§ 855 - § 923 Rodiče a dítě
§ 924 - § 926 Zvláštní opatření při výchově dítěte
§ 927 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami
§ 928 - § 975 Poručenství a jiné formy péče o dítě
§ 928 - § 942 Poručenství
§ 943 - § 952 Opatrovnictví dítěte
§ 943 - § 947 Opatrovník
§ 948 - § 952 Opatrovník pro správu jmění dítěte
§ 953 - § 970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství
§ 953 - § 957 Svěření dítěte do péče jiné osoby
§ 958 - § 970 Pěstounství
§ 971 - § 975 Ústavní výchova
§ 976 - § 1720 Absolutní majetková práva
§ 976 - § 978 Všeobecná ustanovení
§ 979 - § 1474 Věcná práva
§ 979 - § 986 Obecná ustanovení
§ 987 - § 1010 Držba
§ 1011 - § 1114 Vlastnictví
§ 1011 - § 1044 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah
§ 1045 - § 1114 Nabytí vlastnického práva
§ 1115 - § 1239 Spoluvlastnictví
§ 1115 - § 1120 Obecná ustanovení
§ 1121 - § 1125 Spoluvlastnický podíl
§ 1126 - § 1139 Správa společné věci
§ 1140 - § 1157 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
§ 1158 - § 1222 Bytové spoluvlastnictví
§ 1223 - § 1235 Přídatné spoluvlastnictví
§ 1236 - § 1239 Zvláštní ustanovení o společenství jmění
§ 1240 - § 1399 Věcná práva k cizím věcem
§ 1240 - § 1256 Právo stavby
§ 1257 - § 1308 Věcná břemena
§ 1309 - § 1394 Zástavní právo
§ 1395 - § 1399 Zadržovací právo
§ 1400 - § 1474 Správa cizího majetku
§ 1400 - § 1410 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku
§ 1411 - § 1437 Pravidla správy
§ 1438 - § 1447 Skončení správy
§ 1448 - § 1474 Svěřenský fond
§ 1475 - § 1720 Dědické právo
§ 1475 - § 1490 Právo na pozůstalost
§ 1491 - § 1593 Pořízení pro případ smrti
§ 1491 - § 1493 Všeobecná ustanovení
§ 1494 - § 1581 Závěť
§ 1582 - § 1593 Dědická smlouva
§ 1594 - § 1632 Odkaz
§ 1594 - § 1603 Obecná ustanovení
§ 1604 - § 1619 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů
§ 1620 - § 1632 Nabytí odkazu
§ 1633 - § 1641 Zákonná posloupnost
§ 1642 - § 1664 Povinný díl
§ 1642 - § 1645 Nepominutelný dědic
§ 1646 - § 1649 Vydědění
§ 1650 - § 1653 Ochrana nepominutelného dědice
§ 1654 - § 1657 Výpočet povinného dílu
§ 1658 - § 1664 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
§ 1665 - § 1669 Právo některých osob na zaopatření
§ 1670 - § 1713 Přechod pozůstalosti na dědice
§ 1670 - § 1676 Nabytí dědictví
§ 1677 - § 1689 Správa pozůstalosti a její soupis
§ 1690 - § 1693 Potvrzení dědictví
§ 1694 - § 1700 Rozdělení pozůstalosti
§ 1701 - § 1713 Dluhy postihující dědice
§ 1714 - § 1720 Zcizení dědictví
§ 1721 - § 3014 Relativní majetková práva
§ 1721 - § 2054 Všeobecná ustanovení o závazcích
§ 1721 - § 1723 Vznik závazků a jejich obsah
§ 1724 - § 1788 Smlouva
§ 1724 - § 1730 Obecná ustanovení
§ 1731 - § 1745 Uzavření smlouvy
§ 1746 - § 1755 Obsah smlouvy
§ 1756 - § 1758 Forma smlouvy
§ 1759 - § 1769 Účinky smlouvy
§ 1770 - § 1784 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
§ 1785 - § 1788 Smlouva o smlouvě budoucí
§ 1789 - § 1809 Obsah závazků
§ 1810 - § 1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
§ 1810 - § 1819 Obecná ustanovení
§ 1820 - § 1851 Uzavírání smluv distančním způsobem
§ 1852 - § 1867 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
§ 1868 - § 1878 Společné dluhy a pohledávky
§ 1879 - § 1907 Změny závazků
§ 1879 - § 1900 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
§ 1901 - § 1907 Změny v obsahu závazků
§ 1908 - § 2009 Zánik závazků
§ 1908 - § 1980 Splnění
§ 1981 - § 2009 Jiné způsoby zániku závazků
§ 2010 - § 2054 Zajištění a utvrzení dluhů
§ 2010 - § 2017 Obecná ustanovení
§ 2018 - § 2047 Zajištění dluhu
§ 2048 - § 2054 Utvrzení dluhu
§ 2055 - § 2893 Závazky z právních jednání
§ 2055 - § 2188 Převedení věci do vlastnictví jiného
§ 2055 - § 2078 Darování
§ 2079 - § 2183 Koupě
§ 2184 - § 2188 Směna
§ 2189 - § 2400 Přenechání věci k užití jinému
§ 2189 - § 2192 Výprosa
§ 2193 - § 2200 Výpůjčka
§ 2201 - § 2331 Nájem
§ 2332 - § 2357 Pacht
§ 2358 - § 2389 Licence
§ 2390 - § 2394 Zápůjčka
§ 2395 - § 2400 Úvěr
§ 2401 Pracovní poměr
§ 2402 - § 2429 Závazky ze schovacích smluv
§ 2402 - § 2414 Úschova
§ 2415 - § 2429 Skladování
§ 2430 - § 2520 Závazky ze smluv příkazního typu
§ 2430 - § 2444 Příkaz
§ 2445 - § 2454 Zprostředkování
§ 2455 - § 2470 Komise
§ 2471 - § 2482 Zasílatelství
§ 2483 - § 2520 Obchodní zastoupení
§ 2521 - § 2549a Zájezd
§ 2550 - § 2585 Závazky ze smluv o přepravě
§ 2550 - § 2581 Přeprava osob a věcí
§ 2582 - § 2585 Provoz dopravního prostředku
§ 2586 - § 2635 Dílo
§ 2586 - § 2619 Obecná ustanovení
§ 2620 - § 2622 Určení ceny podle rozpočtu
§ 2623 - § 2630 Stavba jako předmět díla
§ 2631 - § 2635 Dílo s nehmotným výsledkem
§ 2636 - § 2651 Péče o zdraví
§ 2652 - § 2661 Kontrolní činnost
§ 2662 - § 2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu
§ 2662 - § 2679 Účet
§ 2680 - § 2681 Jednorázový vklad
§ 2682 - § 2693 Akreditiv
§ 2694 - § 2700 Inkaso
§ 2701 - § 2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv
§ 2701 - § 2706 Důchod
§ 2707 - § 2715 Výměnek
§ 2716 - § 2746 Společnost
§ 2716 - § 2720 Obecná ustanovení
§ 2721 - § 2729 Práva a povinnosti společníků navzájem
§ 2730 - § 2735 Správa společnosti
§ 2736 - § 2738 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám
§ 2739 - § 2743 Zánik členství
§ 2744 - § 2746 Zánik společnosti
§ 2747 - § 2755 Tichá společnost
§ 2756 - § 2883 Závazky z odvážných smluv
§ 2756 - § 2757 Obecná ustanovení
§ 2758 - § 2872 Pojištění
§ 2873 - § 2883 Sázka, hra a los
§ 2884 - § 2893 Závazky z právního jednání jedné osoby
§ 2884 - § 2889 Veřejný příslib
§ 2890 - § 2893 Slib odškodnění
§ 2894 - § 2990 Závazky z deliktů
§ 2894 - § 2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
§ 2894 - § 2908 Základní ustanovení
§ 2909 - § 2950 Povinnost nahradit škodu
§ 2951 - § 2971 Způsob a rozsah náhrady
§ 2972 - § 2990 Zneužití a omezení soutěže
§ 2972 - § 2975 Obecná ustanovení
§ 2976 - § 2990 Nekalá soutěž
§ 2991 - § 3014 Závazky z jiných právních důvodů
§ 2991 - § 3005 Bezdůvodné obohacení
§ 3006 - § 3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
§ 3006 - § 3011 Nepřikázané jednatelství
§ 3012 - § 3014 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
§ 3015 - § 3081 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 3015 - § 3027 Ustanovení společná
§ 3028 - § 3081 Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 3028 - § 3079 Přechodná ustanovení
§ 3028 - § 3035 Všeobecná ustanovení
§ 3036 - § 3037 Lhůty a doby
§ 3038 - § 3040 Majetkové právo manželské
§ 3041 - § 3053 Právnické osoby
§ 3054 - § 3068 Věcná práva
§ 3069 - § 3072 Dědické právo
§ 3073 - § 3079 Závazková práva
§ 3080 - § 3081 Závěrečná ustanovení
Poznámky pod čarou