Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 3. díl


Bc. Michaela Sobotková
10. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia.eu

 

Máme pro vás další odpovědi našich odborníků na dotazy, které jste zanechali v online poradně. Tentokrát se vaše otázky týkaly zejména DPH, účetnictví a pracovněprávní oblasti.


 

Účetnictví

Likvidace faktur
Likvidovala jsem faktury a místo z banky dala likvidaci z pokladny. Co s tím?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pokud k chybě došlo v rámci běžného neuzavřeného období, doporučuji pokladní doklad stornovat a provést likvidaci správně z banky. Pokud byla chyba provedená v uzavřeném období (např. 2012) a objevena až v roce 2013, je třeba zkontrolovat, jak byly jednotlivé operace zaúčtované. Pokud byl výdej z pokladny účtován 321/211 a výdej z banky účtován správně na 321/221, provedla bych pouze opravu účtování pokladního výdaje, a to pokladním příjmem účtovaným opačným účtovacím předpisem 211/321, popř. výdajem účtovaným záporně -321/211. Pokud by bylo i chybně účtováno v bance, je třeba interním dokladem provést též opravu účtování v bance – nejlépe pomocí účtu 395, tj. -3xx (chybný účet)/395, +321/395.
 


Zaúčtování dokladu
Jednatel mi dovezl ze školení v Maďarsku doklad na ubytování a stravu v HUF. Jak zaúčtuji tento doklad? Mám jen korunovou pokladnu.

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pro uplatnění cestovních nákladů (ubytování, jízdné apod.) je vždy třeba vytvořit cestovní příkaz s vyúčtováním služební cesty. V rámci vyúčtování služební cesty bude zúčtován výdaj za ubytování. Stravné poskytnuté na služební cestě je u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů do výše stravného pro tzv. „státní zaměstnance“ (viz § 173 až 181 zákoníku práce). Stravné poskytnuté zaměstnanci nad tento limit se zdaňuje. Nákladem zaměstnavatele je stravné poskytované zaměstnanci na služební cestě na základě vnitřního předpisu. Je třeba respektovat zásadu rovného postavení. To znamená, že zaměstnanci by měli mít stravné poskytované ve stejné výši.
 
V praxi je tedy praktičtější zaměstnanci proplatit pouze stravné do výše stravného pro „státní zaměstnance“ a o dokladu za stravu vůbec neúčtovat. Zahraniční stravné u zaměstnanců v podnikatelské sféře upravuje § 170 zákoníku práce. Zaměstnavatel může zaměstnanci proplatit cestovní náhrady v Kč, pokud se tak domluví. Pro přepočet se použije kurz ČNB v den poskytnutí zálohy na služební cestu (viz § 183 odst. 2 zákoníku práce). Pokud nebyla poskytnuta záloha, tak kurz v první den služební cesty (§ 184 zákoníku práce).

 


Zaúčtování majetku
Máme v evidenci majetek, PC 7 226 Kč. V kartě mám účetní zůstatkovou cenu 4 202 Kč a zbytkovou hodnotu 361 Kč. Budu účtovat 551/082 částku 4 202 Kč a vyřazení 082/022 částku 7 226 Kč? A co se zbytkovou hodnotou?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, účetní:
V tomto případě využíváte ustanovení § 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Toto ustanovení umožňuje účetní jednotce (ÚJ) stanovit tzv. zbytkovou hodnotu, což je kladná odhadovaná částka, kterou by ÚJ mohla získat v případě předpokládaného vyřazení odpisovaného majetku (zpravidla prodejem). Z účetního hlediska okamžik stanovení zbytkové hodnoty znamená pro ÚJ nutnost upravit účetní odpisový plán tak, aby ke dni vyřazení PC byla zůstatková cena ve výši zbytkové hodnoty.
 
Z dotazu nevyplývá, zda je v zůstatkové ceně již zbytková hodnota zohledněna. Pokud ano, měla by být výše ročního odpisu taková, aby zůstatková cena zůstala ve výši 361 Kč. Tedy v příslušném roce bude účtováno 551/082 pouze 3.841 Kč (4.202 – 361). Při prodeji bude zbytková hodnota účtována 541/082 v částce 361 Kč a teprve poté bude majetek vyřazen (082/022 částka 7.226 Kč).

 


Zaúčtování vstupného na tematickou výstavu
Nejsem si jistá, jak zaúčtovat vstupné na tematickou výstavu. Květinářka – výstava květin, kadeřnice – výstava kadeřnických potřeb.

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Vstupné na výstavy přímo související s předmětem podnikání lze považovat za daňový náklad dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů – tedy za výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vstupné se účtuje na účet 518. Pokud je návštěva výstavy služební cestou, je vstupné vedlejším výdajem na služební cestě a účtuje se na účet 512.

Pracovněprávní oblast

Oznamovací povinnost vůči OSSZ
Kdo má za povinnost oznámit „sociálce“, že zaměstnankyni končí rodičovský příspěvek? Zaměstnankyně nebo zaměstnavatel?

Odpovídá Bc. Michaela Sobotková, šéfredaktorka Portálu POHODA:
Pokud je žena zaměstnána (vrací se po rodičovské dovolené), měl by toto Okresní správě sociálního zabezpečení nahlásit zaměstnavatel. Stejně tak musí zaměstnavatel oznámit zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnankyně pojištěna, ukončení povinnosti státu platit za ni pojistné (kódem „U“).


Musím mít smluvního lékaře?
Zakládám občanské sdružení a budu mít jednoho zaměstnance. Musím mít smluvního lékaře? Účetní tvrdí že ano, ale sestra u lékaře hovoří o výjimce do 3 zaměstnanců. S více zaměstnanci do budoucna nepočítám.

Odpovídá Bc. Michaela Sobotková, šéfredaktorka Portálu POHODA:
Předpokládám, že zaměstnancova práce bude zařazena do kategorie první. Tam, kde se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první (viz § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), se umožňuje, aby pracovnělékařské prohlídky (tedy prohlídky vstupní a prohlídky periodické) vykonávali registrující lékaři zaměstnanců nebo uchazečů o práci, a to vždy na žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele.
 


Školka a nárok na rodičovský příspěvek
Dceři budou letos v prosinci dva roky. Mohu ji dát od ledna 2014 na pár hodin do školky, aniž bych přišla o rodičovský příspěvek?

Odpovídá Bc. Michaela Sobotková, šéfredaktorka Portálu POHODA:
Dcera do jeslí, mateřské školy (ať už soukromé, či státní) či jiného obdobného zařízení klidně chodit může, o rodičovský příspěvek nepřijdete. Pokud bude mít v době nástupu už víc než dva roky, tak bez časového omezení. Dítě, kterému ještě nebyly dva roky, může v předškolním zařízení strávit maximálně 46 hodin v měsíci.

Daň z přidané hodnoty

Přijaté faktury ze Švýcarska
Ve firmě máme asi 5 přijatých faktur ze Švýcarska za testování materiálu, tudíž jsou to služby. Jak u nich vyměřím DPH? Ze Švýcarska pravidelně dostáváme faktury od místní firmy za proclení k zákazníkovi do Švýcarska. U těchto naše bývalá účetní v programu POHODA vyměřovala DPH jako přijetí služby z EU. Můžu u faktury za testování materiálu postupovat stejně, nebo budu muset účtovat o přijetí služby z 3. země? Musím přidat i clo?

Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členským státem Evropské unie, je v daném případě nutno postupovat jako při pořízení služby ze třetí země. Pokud jde o zahrnutí cla do základu daně, vyplývá to z ustanovení § 36 odst. 3 písm. a) ZDPH.


Sazba DPH v reverse charge
Chtěla bych se zeptat na správnou sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti. OSVČ – instalatér (plátce DPH) poskytl vodoinstalatérské služby druhé OSVČ – instalatérovi (plátci DPH) na jeho zakázce na rodinném domě. Jakou sazbu má poskytovatel služby uvést na daňovém dokladu při fakturaci druhému instalatérovi za poskytnuté služby?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Snížená sazba DPH (15 %) se použije u bytové výstavby dle § 48 zákona o DPH, tj. změna dokončené stavby (nástavba, přístavba), oprava a udržování u rodinných domů. Rodinným domem je stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy slouží k bydlení. Dále se snížená sazba použije u staveb pro sociální bydlení podle § 48a, tj. výstavba nebo změna dokončené stavby pro sociální bydlení. Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. V ostatních případech stavebních a montážních prací se použije základní sazba (21 %).


Zaplacená záloha a uplatnění DPH

Dne 8. 8. zaplatilo s.r.o. (nebylo plátcem) zálohu na zboží, byl vystaven i daňový doklad k přijaté záloze od dodavatele. Zboží bude dodáno v říjnu 2013. Ode dne 31. 8. 2013 je toto s.r.o. zaregistrováno jako plátce DPH. Jak budu postupovat v případě této zaplacené zálohy? Uplatním ji při změně režimu, anebo až v období, kdy bude dodáno zboží?

Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Podle mého názoru příjemce plnění uplatní nárok na odpočet daně až po konečném vyúčtování dodávky zboží.
 


Prodej ojetého auta a DPH
Prodal jsem ojeté auto za 305 000 Kč, na které jsem od roku 2010 uplatnil částečný odpočet DPH. Koupil ho plátce DPH. Jak by měla vypadat smlouva, co se týče daně z přidané hodnoty?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, účetní:
Odvedete DPH z celé prodejní ceny vozu. Vzhledem k tomu, že jste při pořízení uplatnil odpočet DPH pouze v částečné výši, máte možnost provést úpravu neuplatněného odpočtu DPH podle ustanovení § 78 zákona o DPH.
 


Skutečná spotřeba a průměrná spotřeba automobilu
Vím, že o poměrovém koeficientu se zmiňuje zákon o DPH v § 75 odst. 3. Nijak se zde ale nerozvádí skutečná spotřeba automobilu a průměrná spotřeba dle technického průkazu (TP). Znamená to tedy, že pokud budu jezdit neúsporně a má skutečná spotřeba bude vyšší než průměrná dle TP, mohu si uplatnit i vyšší odpočet DPH z titulu většího nákupu PHM? Domnívám se, že ne. Proto se mi zdá poměrový koeficient podle ujetých kilometrů služebně/soukromě nepřesný.
 
Sám jsem zvolil způsob, kdy služebně ujeté kilometry (podělené 100) násobím průměrnou spotřebou dle TP a cenou za PHM dle vyhlášky, pak z této částky beru DPH pro uplatnění odpočtu. Protože mám za měsíc více nákupů PHM, zahrnuji hodnotu nákupů PHM z účtenek pro odpočet DPH přesně do výše vypočítaných nákladů (dle předchozí věty).
 
V konečném důsledku mám každý měsíc vždy pouze jednu účtenku, kterou musím „rozdělit“ na daňově uplatnitelnou část a na část daňově neuplatnitelnou. Ty zbývající jsou buď celé daňově uplatnitelné, nebo celé neuplatnitelné. Tímto způsobem mám každý měsíc zcela přesně „daňově rozpočítaný“ a nemusím ke konci roku dělat opravy odpočtu.


  Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, účetní:
Máte pravdu v tom, že zákon o DPH nijak detailně neřeší způsob výpočtu poměrového koeficientu v případě uplatňování odpočtu pouze v poměrné výši. Samozřejmě použitý výpočet je potřeba si umět před správcem daně obhájit, protože důkazní břemeno je v tomto případě na poplatníkovi.

Nejsem si ovšem jist, že by poměrový koeficient stanovený jako poměr soukromých a služebních kilometrů vedl k „neoprávněně“ vysokému odpočtu DPH. To by platilo snad v případě, kdy by poplatníci jezdili soukromě velmi úsporně a naopak při služební jízdě by jejich spotřeba byla neúměrně vysoká (v porovnání s údaji v TP). Aby výsledky metody, kterou používáte, více odpovídaly skutečnosti, musel byste také sledovat skutečnou spotřebu, nikoli spotřebu dle TP, a rovněž byste musel používat skutečné nákupní ceny PHM, nikoli průměrné ceny dle vyhlášky.
 
Podle mého názoru by bylo vhodné v uvedeném případě používat (v souladu s § 75 odst. 2 zákona o DPH) metodu, při které uplatníte plný odpočet z nákupu PHM ve zdaňovacím období a následně přiznáte DPH z části plnění použitého pro soukromé účely. A jako kritérium použít podíl soukromých kilometrů k celkově ujetým kilometrům za toto období.


Související články:

Odpovědi na dotazy z online poradny – 1. díl
Odpovědi na dotazy z online poradny – 2. díl
Nákup zboží v zahraničním e-shopu a vrácení DPH
Dopravní nehoda účetně a daňově
Odpovědi na dotazy z online poradny – 4. díl
 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin Lachkovic
21. 3. 2018 16:59:32
Dobry den, potreboval bych poradit jak vlozit a uctovat auto v podnikani. Jsem FO, nejsem platce DPH - zacal jsem podnikat v autodoprave a poridil jsem si nove osobni auto na uver za kupni cenu 1050000Kc. V tech. prukazu jsem veden jako uzivatel, majitel je uveden prodejce (Mercedes) a do doby splaceni mam od nich smlouvu o bezplatne vypujcce. Zajima mne jak auto odepisovat a jak si zapocitat phm do nakladu. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
14. 2. 2017 14:06:26
Dobrý den, můžete mi, prosím poradit, jak zaúčtovat poskytnutou zálohu dodavateli naší firmou v roce 2014, když dodavatel zkrachoval a nedodal daňový doklad k přijaté záloze. Zálohu eviduji od roku 2014 na účtu 31400. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
1. 9. 2015 8:17:25
katka:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/privydelek-na-rodicovske-dovolene/
Hlášení závadného obsahu

katka
25. 7. 2015 21:55:33
Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a dceři je 1.rok, mám nabídku na přivýdělek, ale potřebuji si určovat pracovní čas podle potřeb dítěte. Jsem zaměstnaná u firmy kam se po mateřské nechci vracet, můžu podat výpověď a začít pracovat jinde a jaký druh pracovní smlouvy se pro mě vyplatí nejvíce? Děkuji katka
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
7. 1. 2014 7:49:31
Dobrý den Kláro. Musíte postupovat podle akruálního principu, tedy náklady a výnosy zahrnovat do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz. Ve Vašem případě se jedná o služební jízdy roku 2013, proto vycházíte z právní úpravy roku 2013 a stravné bude 66 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Klára
7. 1. 2014 7:25:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vyúčtování cestovních příkazů. V novém roce 2014 se ke mě dostali cestovní příkazy k vyúčtování z roku 2013 s tím, že je kolegyně zapomněla doložit do konce roku. Nyní se od 1.1.2014 změnilo stravné z 66 Kč na 67Kč. Mám tedy použít pro tento cesťák stravné 67Kč nebo když se jedná o cesťák z loňského roku, použít stále stravné 66,-? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
16. 12. 2013 1:29:21
Dobrý den paní Štaffová. Podle mého názoru vaše firma jako příjemce zdanitelného plnění je povinna (kromě ustanovení § 73 odstavec 6) zákona o DPH) zachovat částku DPH v české měně stanovené leasingovou společností na splátkovém kalendáři. Současně jste však povinni podle zákona o účetnictví používat vámi stanovený kurz ČNB. Tedy celková částka splátky leasingu přepočtená vámi používaným kurzem se bude lišit od částky v korunách stanovené leasingovou společností. Od této celkové částky odečtete DPH ve shodné výši jako je v splátkovém kalendáři a rozdílem je "váš" základ DPH, odlišný od základu daně odběratele. Samozřejmě problém nejspíš nastane u vašeho software, který bude po vás požadovat základ daně ve výši odpovídající základu z splátkového kalendáře. Tam pak bude nutné "dorovnat" rozdíl mezi tímto základem a vaším základem nějakým dalším účetním zápisem, který nebude již vstupovat do daňové evidence k DPH (rozúčtování závazku do dvou řádků).
Hlášení závadného obsahu

Štěpán Dostál
Uživatel POHODA
11. 12. 2013 12:48:29
Dobrý den, prosím o radu jak účtovat operativní leasing v EUR. Konkrétně: platební kalendář je v měně EUR, splátky provádíme z devizového účtu taktéž v EUR, používáme pevný měsíční kurs. Avšak splátkový kalednář je vyčíslen v Kč, základ daně + DPH, kde leasing. polečnost stanovila pevný roční kurs pro přepočet splátek, účtuji tedy nájemné 18/325 a mám nárok na odpočet DPH 343/325 dle tohoto splátkového kalendáře v Kč? Nebo mám přepočíst dle svého měsíčního pevného kursu 25,60 Kč a vyčíslit nějaké kurs.rozdíly proti jejich předpisu v Kč? Děkuji. Z.Štaffová
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
8. 11. 2013 10:07:43
Dobrý den. Já osobně bych tu dofakturaci pojal jako zvýšení základu daně, ke kterému dojde po DUZP. Tedy postupoval bych podle § 42 zákona o DPH a jednalo by se o SAMOSTATNÉ zdanitelné plnění uskutečněné v období, kdy budu daň na výstupu zvyšovat.
Hlášení závadného obsahu

paja
8. 11. 2013 9:24:22
Dobrý den, můj dotaz se týká správně uvedeného duzp. Jedná se o to, že poskytujeme službu (převážíme zboží), podklady pro fakturaci nám posílá firma pro kterou jezdíme na základě jejich výpočtů. Podklady jsou za určité období např. od 10.10. do 30.10. na částku 70 %. Vystavím fakturu s duzp 30.10. a cenou dle podkladů. Až poté např. měsíc od 30.10. nám přijde tzv. dofakturace ještě na část zbylých 30% ale nejde dopočítat předem, kolik toto bude( až po přejímce - po přepočítání skutečně dovezeného zboží). Jaké bude správně duzp této dofakturace? Např. vystavení 30.11., duzp 30.10. nebo 30.11. kdy nám od nich dojdou podklady pro dofakturování po přejímce? Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

Eliška Kotrčová
daňová a účetní kancelář
www.ucto-kotrcova.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru