Přiznání k dani silniční za rok 2022


STORMWARE s.r.o.
24. 1. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2022 je třeba podat do 31. ledna 2023.

Foto: 123RF

 

Od roku 2022 již nejsou předmětem daně silniční osobní vozidla. Pokud tedy nemáte jiné auto, které je předmětem daně, přiznání podávat nemusíte. Pro ostatní máme návod, jak na podání přiznání k silniční dani za rok 2022.


 
Předmětem daně silniční jsou obecně vozidla s maximální hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR. Do přiznání k dani silniční se však uvádějí pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Fakticky by tedy do přiznání k dani silniční měly vstupovat nákladní vozidla a přívěsy s hmotností nad 12 tun.

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2022 je třeba podat u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023. V případě přechodu daňové povinnosti (např. úmrtí poplatníka či zrušení právnické osoby) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.

Jak podat přiznání k dani silniční

Pro zdaňovací období 2022 platí nový tiskopis daňového přiznání (vzor č. 19) a přílohy (vzor č. 17) i pokyny k vyplnění přiznání (vzor č. 30). Předchozí vzory tiskopisů není možné pro zdaňovací období 2022 využít.

Podání je možné učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, nebo ústně do protokolu.

Elektronicky můžete podání učinit pouze datovou zprávou:
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  • prostřednictvím daňové informační schránky.
Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Přitom se nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle jiného právního předpisu, kterou lze znepřístupnit na žádost.

Silniční daň za rok 2022 je splatná do 31. ledna 2023. Číslo účtu, na které je daň třeba zaplatit, najdete na webu Finanční správy.

Přiznání k dani silniční za rok 2022 v programu TAX

Pro zpracování přiznání v programu TAX nejprve upravte v agendě Vozidla nastavení u jednotlivých vozidel:
  • U vozidel, která jsou předmětem daně, vyplňte kód vozidla v poli Kód podle údajů v technickém průkazu. Dále doporučujeme překontrolovat správné vyplnění polí Hmotnost a Nápravy.
  • Evidujete-li v agendě Vozidla i osobní vozidla, která již nejsou předmětem daně, doporučujeme u nich nastavit kód Bez, díky čemuž pak nevstoupí do přiznání.
  • U vozidel, která jsou předmětem daně, ale je u nich stanovena nulová výše daně (tj. nákladní vozidla s hmotností do 12 tun), doporučujeme vyplnit kód, hmotnost a nápravy dle údajů v technickém průkazu. Tato vozidla se přenesou do agendy Silniční daň, avšak protože je pro ně stanovena nulová výše daně, do přiznání nevstoupí.
  • Pokud vozidlo není v některých měsících předmětem daně z důvodu odevzdání SPZ do depozita, doporučujeme u daného vozidla uvést měsíce, kdy vozidlo nebylo předmětem daně, v agendě Vozidla na záložce Prominutí daně. Další možností je upravit počet kalendářních měsíců, kdy je vozidlo předmětem daně, v již vystaveném přiznání.
Jak sestavit silniční daň za rok 2022 v programu TAX, s vámi v našem videonávodu projde krok za krokem lektorka Iva.
 
Aby vám neunikl žádný termín daňového přiznání v roce 2023, připravili jsme pro vás praktickou PDF tabulku ke stažení Přehled přiznání a plateb daní.


Související články:
Nová podoba silniční daně v roce 2022
Jak zažádat o vrácení přeplatku na silniční dani?
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Zpracování plechů
stříhání, ohýbání, řezání
www.zappis.cz

Masážní sprcha Alexejeva
Pomáhá při léčbě celulitidy, křečových žil a dalších onemocnění a kosm
www.masazni-sprcha.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme