Jak zažádat o vrácení přeplatku na silniční dani?


Bc. Zuzana Bartůšková
9. 12. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Řada poplatníků zaplatila zálohy na silniční daň na rok 2022, a tím jim vznikl přeplatek na této dani.

Foto: 123RF

 

Řada podnikatelů již zaplatila zálohy na silniční daň na rok 2022, a tím jim vznikl přeplatek. Přeplatek na dani silniční nebude finanční úřad vracet automaticky, o jeho vrácení si musíte sami požádat. Jak na to, vám poradíme v následujícím článku.


 
Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zcela zrušila povinnost platit zálohy na silniční daň od 1. 1. 2022. Předmětem daně nově zůstávají pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Ostatní vozidla již nejsou předmětem daně.

Pokud poplatník nemá žádné vozidlo, které je předmětem daně, nebude ani podávat daňové přiznání za rok 2022. Řada poplatníků ovšem zaplatila zálohy na silniční daň na rok 2022, a tím jim vznikl přeplatek na této dani. Přeplatek na silniční dani nebude finanční úřad vracet automaticky. O vrácení přeplatku si musí plátce daně požádat.

O vrácení přeplatku doporučuji požádat, protože pokud o vrácení přeplatku nepožádá daňový subjekt do šesti let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, stává se přeplatek dle § 106a daňového řádu (dále jen „DŘ“) příjmem do státního rozpočtu a plátce o přeplatek přijde.

Přeplatek správce daně nevrátí v případě, že daňový subjekt má nějaký nedoplatek na jakékoliv dani či záloze na daň. V tom případě správce daně převede přeplatek na nedoplatek na dlužné dani či záloze (§ 154 odst. 2 DŘ). A to i v případě nedoplatku u jiného správce daně, než u kterého je evidován přeplatek na dani silniční.

Pokud neexistuje žádný nedoplatek, může daňový subjekt dle § 155 DŘ požádat o:
  • vrácení vratitelného přeplatku,
  • převod vratitelného přeplatku na jinou daňovou povinnost v rámci osobního daňového účtu,
  • převod na úhradu zálohy na jinou daň,
  • ponechání jako zálohu na budoucí daňovou povinnost (např. na DPH nebo daň z příjmů),
  • převod na nedoplatek jiného daňového subjektu.
O vrácení přeplatku může daňový subjekt požádat písemně – v listinné nebo elektronické podobě či ústně do protokolu. Při žádosti o vrácení přeplatku není předepsán žádný konkrétní formulář. Nicméně pro zjednodušení může daňový subjekt využít webovou aplikaci Finanční správy.

Zde daňový subjekt vyplní údaje o sobě, číslo účtu pro vrácení přeplatku, identifikaci přeplatku (např. přeplatek na dani silniční), vyplní informace o příslušném finančním úřadu a nakonec může žádost buď vytisknout a podat papírově, odeslat elektronicky datovou schránkou, nebo vytvořit žádost ve formátu XML. Tuto žádost je možné nahrát na portál MOJE daně a odeslat například prostřednictvím zaručené identity.

V žádosti o vrácení nebo převedení přeplatku musí daňový subjekt přeplatek identifikovat (např. přeplatek na dani silniční). Může také požádat o vrácení všech přeplatků evidovaných na osobním daňovém účtu. Není nutné v žádosti uvádět přesnou výši přeplatku. Pokud nechce poplatník přeplatek vrátit, ale chce ho převést na jinou daň či zálohu, musí to v žádosti uvést.

Vrací se přeplatek vyšší než 200 Kč. V případě, že je přeplatek nižší než 200 Kč, vrátí správce daně přeplatek jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. Popřípadě vyčká, zda přeplatek nedosáhne této částky do 60 dnů ode dne podání žádosti. U přeplatků na dani silniční do částky 200 Kč doporučuji požádat o převedení přeplatku na jinou daň nebo zálohu na daň.

Pokud správce daně žádosti o vrácení vyhoví, nemusí o tom daňový subjekt informovat. Naopak nebude-li žádosti vyhověno, správce daně o tom informuje vhodným způsobem (nejčastěji písemně). Proti rozhodnutí o nevrácení přeplatku je možné podat námitku dle § 159 DŘ.

Přeplatek se vrací do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Přeplatek se vrací buď na bankovní účet uvedený při registraci, nebo poštovním poukazem. Vracení přeplatku v hotovosti je možné jen v případě, že výše přeplatku nepřesahuje 1 000 Kč a správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní, že tento způsob vrácení vratitelného přeplatku umožňuje, a určí podmínky, které je při tom nutné dodržet.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Umělecký kovář Kotalík
Cokoliv od hřebíku po rozhlednu
www.kovarina.cz

2K-Partner, spol. s.r.o.
Zpracování účetnictví,mezd,DE včetně poradenství.
www.2k-partner.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme