Nová podoba silniční daně v roce 2022


Ing. Michaela Martínková, CAE
6. 6. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud jste již zaplatili zálohy na daň silniční na rok 2022, požádejte si o vrácení přeplatku.

Foto: 123RF

 

V průběhu roku 2022 došlo k významné novelizaci silniční daně, která dopadne na řadu poplatníků v dobrém smyslu slova. Výrazně se totiž omezí okruh vozidel, které silniční dani podléhají. Co se stane s již zaplacenými zálohami na rok 2022?


 
Předně je nutné uvést, že tento nový koncept silniční daně platí pro celé zdaňovací období 2022 bez ohledu na to, že novela zákona byla schválena a publikována ve Sbírce zákonů až v průběhu letošního roku. Přechodná ustanovení v rámci této novely zároveň uvádí, že registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti zaniká dnem 1. 1. 2022 (přičemž rozhodnutí o zrušení registrace se nevydává). Pro poplatníky silniční daně, kteří tedy nebudou mít pro rok 2022 žádné vozidlo podléhající této dani, bude zpříjemněním, že již nemusí činit další administrativní úkony.

To znamená, že nemusí podávat prázdné daňové přiznání, ani je k tomu nebude správce daně vyzývat, jak se to běžně děje u jiných daní, ke kterým je poplatník registrován (správce daně neví, jestli nějaká povinnost vznikla, a proto vždy registrovaného poplatníka vyzývá k podání přiznání; v případě silniční daně končí všem registrační povinnost ze zákona k 1. 1. 2022).

Změnu v silniční dani ocení také zaměstnavatelé, neboť ze zákona zcela vypadlo ustanovení o tom, že poplatníkem daně „je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla“. Mnozí z nás mají jistě v paměti sazbu 25 Kč za každý den pracovní cesty – tato sazba ze zákona zcela zmizela.

Sazby daně již nenalezneme přímo v paragrafech zákona, ale jsou nyní součástí přílohy k zákonu nazvané „Výše daně pro zdanitelná vozidla“. Příloha je rozdělena do tří částí podle druhu vozidla (viz níže).

Tab. 1: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
 
Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   12 0
12 13 800
13 14 2 300
14 15 3 200
15   7 200
3   15 0
15 17 1 400
17 19 2 900
19 21 3 800
21 23 5 800
23   9 000
4 a více   23 0
23 25 3 800
25 27 6 000
27 29 9 400
29   14 000


Tab. 2: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
 
Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
  nejméně méně než
2   16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2 000
22 23 2 600
23 25 4 600
25 28 8 000
28 31 8 700
31 33 12 100
33   18 400
3 a více   36 0
36 38 11 800
38 40 16 300
40   24 200


Tab. 3: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
 
Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
  12 0
12   3 600


Již z názvu jednotlivých částí přílohy vidíme, že novela zákona zcela opustila pojmenování vozidel osobní a nákladní, jak jsme byli doposud zvyklí. Podle § 2 zákona je zdanitelným vozidlem „silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice“.

Osobní vozidla mají dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb. označení M, nejsou tedy mezi vyjmenovanými zdanitelnými vozidly, a proto od roku 2022 nebudou podléhat zdanění silniční daní. Kategorie N se týká nákladních vozidel, přičemž kategorie N1 (tedy ty s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny) se vůbec v definici zdanitelného vozidla neobjevují, a proto i tento typ vozidel nebude od roku 2022 podléhat silniční dani.

Další kategorií, která vypadává ze zdanitelných vozidel, jsou ostatní vozidla označená jako O s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (ta jsou totiž označena jako O1 a O2 a nejsou také vyjmenovaná mezi zdanitelnými vozidly).

Shrňme tedy, že předmětem silniční daně nebudou žádná osobní vozidla, dále to nebudou nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

V tabulce určující výši daně dále vidíme, že některá vozidla mají uvedenou výši sazby daně 0 Kč. Tato vozidla sice jsou zdanitelnými vozidly, ale nebudou se do daňového přiznání uvádět, jak je vymezeno v § 15 odst. 2 písm. a) zákona. Tím tedy povinnost hradit silniční daň zůstává pro vozidla s opravdu vysokou maximální hmotností. U ostatních vozidel druhu O budou předmětem daně vozidla nad 12 tun, u nákladních vozidel druhu N je hranice nulové sazby rozdělena podle druhu karoserie a podle počtu náprav (a také začíná hodnotou 12 tun).

V zákoně zůstala zachována sleva na dani pro kombinovanou dopravu. Naopak se z něj vypustila sleva pro nově zaregistrovaná vozidla, nicméně se výše daně výrazně snížila pro všechna zdanitelná vozidla bez ohledu na jejich stáří. Zákon také vymezuje osvobození od daně u zdanitelných vozidel, jde např. o osvobození u vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením a doplněných světlem modré nebo modré a červené barvy, určené jako státní hmotná rezerva, a další osvobození uvedená v § 3 novelizovaného zákona.

Závěrem můžeme konstatovat, že silniční daň se zařadí do kategorie, kterou se již nemusí zabývat velmi široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel. Zbývajícím poplatníkům, kteří budou vlastníky zdanitelných vozidel podléhajících silniční dani, jistě nebude vadit povinnost podávat toto přiznání elektronicky, kterou novela do zákona zavádí s účinností od 1. 1. 2025. Předpokládám totiž, že tak již činí i v současné době a povinnost elektronického podání není nic, co by jim práci ztížilo.

Poplatníkům, kteří platili zálohy na rok 2022 podle původního zákona a nečekali na jeho avizovanou novelu, ani nevyužili rozhodnutí o prominutí zálohy ze dne 24. 3. 2022, doporučuji požádat o vrácení přeplatku na této dani. Automaticky se vracet platby nebudou a je třeba vyvinout vůči správci daně příslušnou iniciativu samostatně.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Bílek-kvalitní střechy
Kompletní služby stavby střech nových, opravy - renovace starších.
www.topstrecha.cz

Zakázková truhlárna
Zabýváme se zakázkovou výrobou dle přání zákazníka +prodej materiálů
www.truhlarstvipohan.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme