Práce na mateřské či rodičovské dovolené


Lenka Uvírová
28. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na rodičovské dovolené můžete pracovat naprosto bez omezení, ať už pro svého zaměstnavatele, nebo jiného zaměstnavatele.

Foto: Fotolia.eu

 

Můžete si přivydělat na mateřské či rodičovské dovolené, aniž byste přišli o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek? A jak dlouho a v jakých případech musí zaměstnavatel držet pracovní místo?


 
Stále více maminek (a někdy také i tatínků) hledá během mateřské, respektive rodičovské dovolené příležitost k přivýdělku. Často se některé maminky během tohoto období odhodlají k vlastnímu podnikání. Jaké výhody či rizika jsou s tímto spojená?
 
Začneme tím, že důsledně rozlišíme mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství na jedné straně a na straně druhé rodičovskou dovolenou, která na mateřskou navazuje, a při níž rodič pobírá rodičovský příspěvek.
  • Mateřská dovolená: Těsně před narozením dítěte a po něm může žena pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Vypočítává se z příjmů a činí 70 % ze mzdy. Peněžitá pomoc v mateřství se začíná pobírat v rozmezí osmi až šesti týdnů před termínem porodu. Celkem je možné ji vyplácet 28 týdnů.
  • Rodičovská dovolená: Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, při které jeden z rodičů pobírá tzv. rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je paušální a činí 220 000 Kč, měsíčně však stát vyplatí maximálně 11 500 Kč, a abyste dočerpali plnou sumu, musíte rodičovskou pobírat minimálně 19 měsíců.

Práce při mateřské dovolené

Jestliže chcete vstoupit zároveň s mateřskou dovolenou do zaměstnaneckého poměru, můžete tak učinit po skončení 6. týdne po porodu. Nesmíte mít však stejný pracovněprávní vztah, ze kterého pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. To znamená, že pokud se tedy domluvíte se svým zaměstnavatelem, můžete pro něj pracovat, avšak sjednaný druh práce musí být jiný než před nástupem na mateřskou dovolenou.
 
Další možností je práce pro jiného zaměstnavatele. Je důležité ale nezapomenout, že pokud u jiného zaměstnavatele budete vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti svého zaměstnavatele, u něhož čerpáte mateřskou dovolenou, je k tomu třeba jeho předchozího souhlasu. Výjimkou jsou profese vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
 
Výše výdělku není nijak omezena, peněžitá pomoc v mateřství se nekrátí.

Podnikání při mateřské dovolené

Pokud žena před nástupem na mateřskou dovolenou nepodnikala, může s tím samozřejmě v průběhu mateřské začít a podnikáním si přivydělávat. O peněžitou pomoc v mateřství nepřijde.
 
V případě, že žena dostává peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které si hradila při podnikání, nemůže zároveň podnikat a pokračovat v samostatné výdělečné činnosti.
 
V podnikání může pokračovat, pokud si takto přivydělávala při stálém zaměstnání. Peněžitá pomoc v mateřství je totiž vyplácena z nemocenského pojištění u zaměstnavatele.
 
Možnost přivýdělku u jiného zaměstnavatele ovšem není vyloučena.

Práce při rodičovské dovolené

Na rodičovské dovolené můžete pracovat naprosto bez omezení, ať už pro svého zaměstnavatele, nebo jiného zaměstnavatele. Je možná i samostatná výdělečná činnost. Avšak musíte splnit jedinou podmínku – zajistit patřičný dohled nad svým dítětem jinou zletilou osobou. Postará-li se po dobu vašeho vykonávání práce babička nebo placená chůva, můžete pracovat na plný úvazek a přitom pobírat rodičovský příspěvek.
 
V roce 2013 nejsou žádná omezení, pokud má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení. U dětí do dvou let je zaveden limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole.

Jak je to s daněmi?

Výše daně z příjmů je stejná jako u ostatních zaměstnanců. Je to 15 % z daňového základu tzv. „superhrubé mzdy“. Pokud podepíšete „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“ (růžový papír), bude vám srážena zálohová daň ve výši 15 %, která vstupuje do ročního vyúčtování nebo přiznání daně z příjmů, a můžete si uplatnit slevu na dani na poplatníka.
 
V opačném případě, kdy prohlášení nepodepíšete, mohou nastat dvě situace:
  • odměna nedosahuje částky 5 000 Kč – odměna je daněna 15% srážkovou daní, která je konečná a nevstupuje do ročního vyúčtování nebo přiznání daně z příjmů,
  • odměna přesahuje částku 5 000 Kč – odvádí se zálohová daň (též 15%), která ale vstupuje do ročního vyúčtování nebo přiznání daně z příjmů, a můžete si uplatnit slevu na dani na poplatníka.
Pro přivýdělek je zpravidla nejvýhodnější dohoda o provedení práce. Pro jednoho zaměstnavatele lze takto odpracovat až 300 hodin za rok. Do měsíční odměny ve výši 10 000 Kč se z odměny neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, což je výhodné.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou z pohledu zaměstnavatele

U žen, které mají uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, je principiální zásada jednoduchá. Žena, která otěhotní, může při standardním průběhu těhotenství odejít na mateřskou dovolenou a následně si zvolí typ rodičovské dovolené. Ženin zaměstnavatel se tak ocitá v pasivní roli. Její rozhodnutí musí akceptovat a držet jí pracovní místo. Avšak i to má své hranice:
  • Když se žena bude chtít do práce vrátit hned po konci mateřské, musí jí zaměstnavatel poskytnout původní pracovní místo, pokud by místo bylo mezitím zrušeno, musí nabídnout ženě místo odpovídající pracovní smlouvě.
  • Kdyby žena po vyčerpání mateřské dovolené odešla na rodičovskou dovolenou a rozhodla se pro dvouletou nebo tříletou délku, musí zaměstnavatel ženě držet místo odpovídající pracovní smlouvě. Nemusí se tedy jednat o identickou pracovní pozici, kterou žena zastávala dříve.
  • Pokud se žena rozhodne čerpat čtyřletou rodičovskou dovolenou, záleží pouze na benevolenci zaměstnavatele, zda jí i po čtyřech letech bude držet pracovní místo. Není to už jeho povinnost.
Celkem často se stává, že žena znovu otěhotní. Po narození dalšího dítěte totiž začíná běžet nová tříletá doba, po níž je zaměstnavatel povinen držet pracovní místo.
 
Jestliže však žena znovu otěhotní před koncem původně plánované tříleté rodičovské dovolené, ale datum porodu vychází až po uplynutí tříleté lhůty, a nepřeklene ji ani návazná mateřská dovolená, kterou matka může čerpat standardně šest týdnů před porodem, nevýše pak osm týdnů, musí nastoupit zpět do práce.
 
Jedinou přípustnou omluvou, která může nastávající matku z této povinnosti vyvázat, jsou zdravotní komplikace. Pokud do práce nastoupí, oznámí zaměstnavateli plánovaný porod a v termínu odejde na mateřskou. Vše se pak opakuje jako v případě prvního dítěte.

Pracovní smlouva na dobu určitou z pohledu zaměstnavatele

Jinak je tomu s držením pracovního místa u žen, které mají pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou. Tam má zaměstnavatel více možností. Platí, že zaměstnavatel musí držet ženě pracovní místo jen po dobu trvání smlouvy.
 
Může nastat ještě také situace, kdy žena měla smlouvu na dobu určitou, otěhotněla, splnila zákonné podmínky na peněžitý příspěvek v mateřství, následně odešla na tříletou rodičovskou dovolenou a za dobu jejího trvání otěhotněla znovu, ale už v době, kdy jí vypršela smlouva na dobu určitou.
 
Pokud takováto žena splňuje obecné zákonné podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tj. účast na pojištění po dobu 270 kalendářních dní před nástupem na mateřskou), a také musí být při nástupu na druhou mateřskou v tzv. ochranné lhůtě (ta v tomto případě činí 180 dní po skončení pracovního poměru), má opět nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
 
Po skončení smlouvy na dobu určitou zaměstnavatel místo dál držet nemusí.


Související články:
Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené
Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené
Zaměstnávání na základě DPČ a DPP
Vzor dohody o pracovní činnosti
Vzor dohody o provedení práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Janaj
21. 1. 2019 10:58:49
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a v roce 2018 jsem si na smlouvu o dílo vydělala 30000. Žiji sama s dětmi, mám smysl podávat daňové přiznání, abych si uplatnila slevu na děti. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

volnonozka1
23. 9. 2017 9:40:20
Dobrý den, s rodičákem se dá už normálně pracovat, je najít práci nebo zakázky je trochu těžší. Existuje i celá řada portálů pro živnostníky.
Hlášení závadného obsahu

janbra
18. 8. 2017 9:50:23
práce na mateřské dovolené
Hlášení závadného obsahu

Martina P
24. 2. 2016 14:49:53
Dobrý den, chci se zeptat, jelikož odpověď nemůžu nikde najít. Jsem právě na mateřské dovolené. Mám tedy 6 týdnů do porodu. Chtěla bych teď však ještě pracovat u stejného zaměstnavatele, ale na DPP a s úplně jinou náplní práce, než mam v původní smlouvě. Je toto možné? Všude se pouze dočítám, že nejdříve můžu 6 týdnu PO porodu, ale nikde se nemůžu dočíst, jaká doba je striktně daná PŘED porodem. Také bych se chtěla poradit, pokud chce mít žena další dítě a přivydělávala by si při první mateřské nebo rodičovské,bude se jí vypočítávat výše mateřské při tom druhém dítěti z výše tohoto přivýdělku, a to ikdyž je to třeba jen čtvrtinový úvazek a nebo DPP? Pokud by si žena nijak nepřivydělávala, bude se druhá výše mateřské počítat z příjmů před první mateřskou tzn. normálně z plné výše.
Na internetu jsem se dočetla tvrzení níže:" Přivýdělek na rodičovské dovolené se hlavně strašně NEVYPLATÍ z hlediska výše mateřské. Pokud chce mít žena další dítě a přivydělávala by si, bude se jí vypočítávat výše mateřské při tom druhém dítěti z výše toho přivýdělku, a to i když je to třeba jen čtvrtinový úvazek. Pokud by si nepřivydělávala, bude se to počítat z příjmu před první mateřskou, tzn. normálně z plné výše.
Co si vydělá, o to pak zas přijde, takže proč by to dělala?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

dicase
13. 12. 2015 23:07:25
Dobrý den, chci se zeptat, jelikož odpověď nemůžu nikde najít. Jsem právě na mateřské dovolené. Mám tedy 4 týdny do porodu. Chtěla bych teď však ještě pracovat u jiného zaměstnavatele (než čerpám MD) na DPP. Je toto možné? Všude se pouze dočítám, že nejdříve můžu 6 týdnu PO porodu, ale nikde se nemůžu dočíst, jaká doba je striktně daná PŘED porodem.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

kiki
10. 11. 2015 12:56:06
Jsem na rodičovské dovolené a dostala jsem nabídku práce u jiného zaměstnavatele, na normální pracovní poměr. rodičovský příspěvek mám pobírat ještě 14 měsíců. ale zaměstnavatel chce po mě zápočtový list.
Hlášení závadného obsahu

weris
14. 10. 2015 0:58:34
Dobry den, jsem na rodicovske dovolene a dostala jsem nabidku na trvalou praci, je to mozne aniz bych prisla o rodicovsky prispevek?
Hlášení závadného obsahu

janey
9. 10. 2015 8:55:32
Aliuska: Můžete mít tolik zaměstnavatelů kolik zvládnete, pokud zajistíte dítěti celodenní péči. :-) Takže klidně i dva HPP nebo dvě DPČ. Výpověď u stávajícího zaměstanvatele (toho před mateřskou) můžete dát kdykoliv takže bych klidně počkala až po té zkušebce.
Hlášení závadného obsahu

Aliuska
8. 10. 2015 13:58:28
Dobrý den, prosím o radu.
Jsem na rodičovské dovolené, která mi končí v květnu 2016.
Nyní jsem dostala nabídku u jiného zaměstnavatele, ale mám 3 měsíční zkušební dobu a jedna známá mi radila, abych nepodávala výpověď u předchozího zaměstnavatele a podala jí až v březnu.
Bojím se, ale jestli to není protizákonné. Je možné být zaměstnaná u dvou zaměstnavatelů na HPP?
A ještě jeden dotaz : do nového zaměstnání nastupuji v prosinci 2015, ale ve stejný čas ještě vypomáhám na DPČ u předchozího zaměstnavatele. A DPČ bych si u něj ráda ponechala, mohu tedy provozovat oba pracovní poměry zároveň?
Jak je to v tomto případě s daňovým přiznáním?
K doplnění pracuji jako zdravotní sestra.
Mnohokrát děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

rennka
19. 9. 2015 7:46:24
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a u zaměstnavatele jsem na začátku roku žádala o rozúčtování a i současně předvyplnila "růžový papír", ale nic samozřejmě neuplatňuji. Nyní bych měla nastoupit na brigádu s výdělkem asi 6500,-, je pro mě tedy důležité vědět zda mohu podepsat růžový papír u tam a tam ho uplatnit? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

kikina
1. 9. 2015 13:22:20
iva: Živnosták při mateřské mít můžete.
Hlášení závadného obsahu

iva
31. 8. 2015 14:55:48
Dobrý den, chci se zeptat jak je to s prací při mateřské. Pracovala sem v jedné firmě ale jsem kadeřnice a ráda bych začala v tomto oboru zase pracovat pobírám mateřskou a chci vědět co vše musím splnovat abych si mohla otevřít svuj salon ještě v době mateřské pokud to tedy jde. a zda mohu pracovat na živnostenský list. děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Martina
31. 7. 2015 12:51:58
Ráda bych se zeptala jak je to s brigádou když jsem byla na rok ÚP a pak otěhotněla, nyní jsou synovy 3 roky a chtěla bych jít na brigádu o syna by se starala babička. Problém ale je jak je to s tím když jsem samozivitelka pobiram mateřskou,pridavky, alimenty a příspěvek na bydlení. Celkem to činí 10 200,- musím tu brigádu na DPP hlásit na sociálně aniž bych přišla o příspěvky a musím z toho odevzdávat daně?? A jak je to se sociálním a zdravotním děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lída
5. 5. 2015 15:44:21
Dobrý den, dcera je na RD, dítěti jsou 3 roky a půjde do školky. Našla si zaměstnání na plný úvazek. Může i nadále pobírat RD, když ji ještě nevyčerpala? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Trexx81
30. 4. 2015 0:21:50
Dobrý den. 2.1.2016 mi končí RD (dítě 3 roky), pracovala jsem ve dvousměnném 12-ti hodinovém provozu na pozici skladnice. Na toto místo byla dosazena jiná zaměstnankyně a ve firmě je běžné, že po RD se ženy na toto místo nevrací, ale je jim nabídnuto jiné v podniku, ale na výrobní lince za dost menší peníze. Dříve jsem tuto práci několik let dělala, než jsem povýšila a zpět na linku už nechci. Musím takové místo příjmout a pokud odmítnu, tak mám nárok na odstupné, nebo mě může zaměstnavatel vyhodit? Mám obavy, že mě budou nutit vzít horší místo. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Stepanka
26. 3. 2015 10:52:12
Pracovat můžete i při mateřské dovolené, ale až 6. týdnů po porodu. Jen se musí jednat i jiný typ smlouvy a jinou práci u stávajícího zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
25. 3. 2015 21:20:45
Jen reaguji na příspěvek paní Barbory, která jak píše, nedokáže pochopit, jako je možné, že si ženy smějí přivydělávat při RD. Paní, či slečno, to myslíte vážně??? Zkuste si porodit dítě, být zvyklá na příjem z práce 15 tisíc korun, a dost ´´almužnu´´ 7100kč. Z toho zaplatit, pleny, sunar, léky pro dítě, jelikož je stále nemocné, oblečení, ovoce, zeleninu, šampóny, mýdla, aviváže, prací prášky, apod. A při tom ještě platit hypotéku, nebo cokoliv!!! Myslím, že opravdu nestojíte nohama pevně na zemi, protože tím co jste napsala, jste potvrdila jen to co jste! Je mi Vás líto!
Hlášení závadného obsahu

dedima
26. 1. 2015 20:06:16
dobrý den chtěla jsem se zeptat jsem na rodičovské dovolene a chtěla bych jit na brigadu o syna by se starala babička.kolik si mužu přividělat nebo je to ták omezený a nepřijdu o rodičovský přispěvek a jak se to se socialnim a zdravotním dekuji
Hlášení závadného obsahu

Barbora
29. 12. 2014 20:54:49
Je pro me nepochopitelne ze zena na MD a nebo RD ktera je statem placena z dani poplatniku za to ze pecuje o dite si muze vydelat kolik chce a chodit neomezene do prace a peci za kterou je placena prenechat jine osobe to mi hlava nebere.
Hlášení závadného obsahu

Miska
21. 10. 2014 20:43:13
Dobrý den, bude mi vrácena dan 15%, kterou ted mám při DPP na mateřské, když pracuji půl roku a pak už dalšího půl roku budu pracovat u zaměstanavatele protože nastoupím znovu do práce po mateřské?u koho podepsat prohlášení?
Hlášení závadného obsahu

Clare
9. 9. 2014 11:01:37
Dobrý den, dcera měla dva roky(7/2014), a od září nastoupila do státní mateřské školky, chci se vrátit do práce na svoji původní pozici(11/2014), budu dál pobírat rodičovský přispěvek, který mám na tři roky, nebo o něj přijdu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alexandra
8. 9. 2014 14:19:43
Dobry den, mam moznost pracovat na DPP dva tyzdne pred nastupom na matersku dovolenku. DPP bude trvat do konca tohto kalendarneho roka. Na HPP som zamestnana, DPP bude u ineho zamestnavatela. Budem mat takto narok na matersku? Dakujem!
Hlášení závadného obsahu

Lisa
14. 8. 2014 13:31:26
Stepanka: Nejde o to zda se jedná o státní nebo nestátní instituci. Jde o to, že u dětí do dvou let je zaveden limit max. 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole (je to napsané i v článku).
Hlášení závadného obsahu

Stepanka
12. 8. 2014 10:03:26
Dobrý den.
Chtěla jsem se zeptat, když bych chtěla pracovat při rodičovské dovolené, dítěti bude rok a dala bych jej do soukromých jeslí na více než 46 hodin v měsíci, je možné v tomto případě přijít o rodičovský příspěvek. Když se nejedná o státní instituci. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Klára
31. 7. 2014 2:45:10
Dobrý den,ráda bych se zeptala, jestli můžu jít na brigádu když dostávám peněžitou pomoc v mateřství, v průběhu kdy jsem byla na neschopence na rizikovem těhotenství, tak sem dostala výpověď, ale na peněžitou pomoc v mateřství mi nárok vznikl a prozatím sem jakoby furt vedena jako zaměstnanec. Jde mi jen o to,že syn je narozen 5.7.2014 aby mi nesebrali peněžitou pomoc v mateřství a nebo až mi skončí mi začali vyplácet rodičák? A popřípadě jak to bude s daněmi když pobírám peněžitou pomoc v mateřství a byla bych brigadník.jinak o malého by se staral jeho tatínek. Děkuji za brzkou odpověď Loucká Klára
Hlášení závadného obsahu

miki
30. 7. 2014 9:46:01
Dobrý den, jsem na RD.U svého zaměstnavatele mám smouvu na dobu neurčitou.Těd pracuji pro jiného zaměstnavatele.Kde mám podepisovat prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový papír).
Hlášení závadného obsahu

cat
9. 6. 2014 10:16:58
kartar: je to uvedené v článku že ano... "Postará-li se po dobu vašeho vykonávání práce babička nebo placená chůva, můžete pracovat na plný úvazek a přitom pobírat rodičovský příspěvek."
Hlášení závadného obsahu

kartar
8. 6. 2014 21:28:41
Dobrý den, jsem na RD před mateřskou jsem pracovala na živnostenský list a pak jsem byla na pracáku. ted jsem dostala nabídku na hlavní pracovní poměr do firmy. mohu dělat na hlavní pracovní poěr a zároveň pobírat RD
Hlášení závadného obsahu

MPa1
6. 3. 2014 19:13:04
Dobrý den.
Tento týden jsme nastoupily rodičovskou dovolenou.
Na úřadě nám bylo zděleno,že si nesmíme přivydělat ani korunu a to dva roky.Víte o tom někdo něco více.
Díky za informace.
Hlášení závadného obsahu

kiki
13. 2. 2014 8:39:13
Dobrý den, nemohou Vás vyhodit, dohoda (na brigádu) Vaši původní smlouvu na dobu neurčitou "nevyruší" a po skončení rodičovské normálně bude platit.
Hlášení závadného obsahu

mikhejla
12. 2. 2014 20:50:23
Dobry den, chtela bych se zeptat, jsem na rodicovske dovolene a mam moznost jit brigadne pracovat ke svemu zamestnavateli. Pry mi delaji novou smlouvu na dohodu. Mam tam smlouvu na dobu neurcitou, a kdyz ted podepisu tu smlouvu na dohodu, nemuzou me pak vyhodit? az me skonci rodicovska? nebo tam muzu byt na tu starou smlouvu
Hlášení závadného obsahu

kiki
11. 2. 2014 9:15:08
Doporučuji podepsat prohlášení u "nového" zaměstnavatele, kde pracujete na dohodu o provedení práce a máte u něj výdělek.
Hlášení závadného obsahu

dianeh
10. 2. 2014 19:08:16
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené - před nástupen jsem byla zaměstnaná na dobu neurčitou a teď jsem si našla přivýdělek s dohodou o provedení práce do 10tis./měsíc u jiného zaměstnavatele. U koho teď podepisuji prohlášení poplatníka daně z příjmů? U stávajícího zaměstnavatele, u kterého jsem pracovala před nástupem na mateřskou? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

kiki
24. 1. 2014 8:43:15
Nezruší, ale myslím, že v té DPP nebo DPČ budete muset mít jiný popis práce než v původní pracovní smlouvě.
Hlášení závadného obsahu

majam
22. 1. 2014 17:08:56
Dobrý den, pokud čerpám tříletou rodičovskou dovolenou ale po cca dvou letech se rozhodnu po dohodě nastoupit zpět do svého původního zaměstnání avšak jen na poloviční či zkrácený pracovní úvazek, nezruší mi nově podepsaná DPP či DPČ mou původní pracovní smlouvu podle které mi má držet zaměstnavatel místo na dobu neurčitou - rozumějte abych se jakoby tou zkrácenou DPP nepřipravila o nárok na mou plnou pozdější práci na kterou mám nárok po uplynutí oněch tří let. To jsem se v článku nedočetla. Děkuji tedy za radu.
Hlášení závadného obsahu

katka
6. 1. 2014 16:23:23
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jsem na RD a byla jsem zaměstnaná na dobu určitou a to do 31.12.2013,ale 16.12.2013 jsem onemocněla a jsem na neschopence.Mám nárok na peníze,když už nejsem zaměstnaná???Moc děkuji za odpověd,Katka
Hlášení závadného obsahu

iva
28. 11. 2013 12:11:34
Dobrý den, myslím, že je to tak, jak Vám to řekli v práci. Kamarádka to tak měla stejně. Na RD můžete pracovat pro svého zaměstnavatele, ale musíte mít jiný popis práce.
Hlášení závadného obsahu

kaculka
19. 11. 2013 9:44:25
Dobrý den, chtěla bych poradit, zda si můžu při pobírání rodičovského příspěvku přividělat, zda mě mohou zaměstnat na původní místo. Pracuji jako účetní a chtěla bych se do práce vrátit na 0,5 úvazku po dobu pobírání rodičovského příspěvku. Mohou mě zaměstnat jako účetní na 0,5 úvazku, tuto práci jsem vykonávala před nástupem na mateřskou. Naší účetní mi bylo sděleno, že by mi museli udělat novou smlouvu, s jinou náplní práce, abych mohla pracovat a při tom pobírat rodičovský příspěvek. Na DPP a DPČ mě nechtějí zaměstnat, to už jsem se ptala. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

pipa
14. 11. 2013 15:36:40
V zásadě vrátí, záleží na tom, kolik si vyděláte. Ale pokud není výdělek vysoký, tak v podstatě na dani nezaplatíte nic (měsíční sleva na dani na poplatníka je 2.070 Kč - platí pro rok 2013).
Hlášení závadného obsahu

jija
13. 11. 2013 20:24:58
Dobrý den,
začala jsem pracovat na DPP při rodičovské dovolené. Píšete, že výše daně z příjmů je stejná jako u ostatních zaměstnanců. Je to 15 % z daňového základu tzv. „superhrubé mzdy“. Pokud podepíšete „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“ (růžový papír), bude vám srážena zálohová daň ve výši 15 %, která vstupuje do ročního vyúčtování nebo přiznání daně z příjmů, a můžete si uplatnit slevu na dani na poplatníka. Znamená to tedy, že když podepíši růžový papír a slevu na poplatníka, tak se mi daň vrátí? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zdena_K
24. 10. 2013 14:33:22
Dobrý den, cituji z článku výše:

Na rodičovské dovolené můžete pracovat naprosto bez omezení, ať už pro svého zaměstnavatele, nebo jiného zaměstnavatele. Je možná i samostatná výdělečná činnost. Avšak musíte splnit jedinou podmínku – zajistit patřičný dohled nad svým dítětem jinou zletilou osobou. Postará-li se po dobu vašeho vykonávání práce babička nebo placená chůva, můžete pracovat na plný úvazek a přitom pobírat rodičovský příspěvek.
Hlášení závadného obsahu

steparka
24. 10. 2013 13:42:55
Dobrý den, mám dotaz, je možné nastoupit zpet do prace na plný úvazek a pobírat rodičovský příspěvek? Syn by měl v té době rok a starala by se o něho babička. Mohla bych pracovat normalne nebo to pro mě znamená nějaká omezení? A jak by to bylo se zdravotním a sociálním? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MEDIA MARKET s.r.o.
Překladatelská agentura s historií od roku 1991.
www.mem.cz

Pizza, Rozvoz
Rozvoz pizzy

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme