Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou a čerpání


Kolektiv autorů z Bredford Consulting
9. 12. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nárok na celoroční výměru dovolené získá zaměstnanec po odpracování 52 týdnů stanovené týdenní pracovní doby.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2021 budeme dovolenou vykazovat po hodinách místo současných dnů. Nový způsob zjednoduší přepočet nároku na dovolenou při změně týdenní pracovní doby v průběhu roku i zjištění nároku na dovolenou u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.


 
Novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) s účinností od 1. 1. 2021 přináší řadu změn, především v ustanoveních o dovolené. Zásadní změna spočívá ve vykazování dovolené po hodinách namísto stávajících dnů.

Nejprve se budeme věnovat nároku na dovolenou. Základní roční výměra dovolené bude i nadále pro zaměstnance v podnikatelské sféře stanovena na 4 týdny (§ 212 ZP). Konkrétní výše nároku na dovolenou bude evidována v hodinách a zjistí se součinem stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance v hodinách a roční výměry dovolené v týdnech.

Nárok na celoroční výměru dovolené získá zaměstnanec po odpracování 52 týdnů stanovené týdenní pracovní doby (§ 213 ZP). Pro úplnost uvádíme, že standardní délka kalendářního roku je 52 týdnů a jeden den.

U zaměstnance s pravidelně stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin, který pracuje u zaměstnavatele celý kalendářní rok, to v praxi znamená, že bude mít nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny základní výměry dovolené × stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin). Pro zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou se tak v podstatě nic nemění.

Nový způsob evidence však zjednoduší jak přepočet nároku na dovolenou při změně týdenní pracovní doby zaměstnance v průběhu roku, tak i zjištění nároku na dovolenou u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.
 
V programu POHODA přibyde ve formuláři agendy Personalistika nová záložka Dovolená. Zbývající dovolená z roku 2020 se na ní zaměstnanci bude evidovat ve dnech, nový nárok na dovolenou v roce 2021 se vypočítá v hodinách. Podmínkou je zatržení volby Nárok na dovolenou. Při převodu účetní jednotky do nové verze programu POHODA Leden 2021 bude stávající dovolená roku 2020 převedena na záložku Dovolená, a to do polí Nárok na dovolenou (d.), Stará dovolená (d.) a Čerpáno (d.).

Při převodu účetní jednotky do nové verze programu PAMICA Leden 2021 bude po uzavření roku 2020 stávající dovolená na záložce Dovolená převedena do oddílu Dovolená ve dnech do polí Stará, Čerpáno a Zbývající.

Obě verze s těmito novinkami budou k dispozici ještě před Vánocemi.

Příklad 1

Pokud by zaměstnanec s pravidelnou pracovní dobou první půlrok pracoval na plný úvazek (40 hodin týdně) a od 1. 7. 2021 by přešel na poloviční úvazek (tj. 20 hodin týdně), jeho nárok na dovolenou za celý kalendářní rok bude 120 hodin. Výpočet bude následující.

Délka dovolené za 1. pololetí:
Od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 má zaměstnanec nárok na dovolenou ve výši 80 hodin: 40 hodin týdenní pracovní doba × 4 týdny základní výměry dovolené / 52 týdnů × 26 týdnů

Délka dovolené za 2. pololetí:
Od 1. 7. 2021 do konce roku 2021 má zaměstnanec nárok na dovolenou ve výši 40 hodin = 20 hodin týdenní pracovní doba × 4 týdny základní výměry dovolené / 52 týdnů × 26 týdnů

Celkem tedy: 120 hodin

Příklad 2

Zaměstnanec má od pondělí do středy 8hodinové směny, ve čtvrtek a v pátek 4hodinové.

Výpočet dovolené: Zaměstnanec má týdenní pracovní dobu v délce 32 hodin. Má nárok na dovolenou ve výši 128 hodin (32 hodin týdenní pracovní doba × 4 týdny základní výměry dovolené).

Čerpání dovolené

Dovolená se bude čerpat po hodinách podle skutečné délky naplánované směny, nikoliv po dnech, jak je tomu podle stávající právní úpravy. Výrazněji to ovlivní čerpání dovolené zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu nebo mají některé směny různě dlouhé, či u nich došlo ke změně úvazku v průběhu roku.

U zaměstnance z příkladu 1 výše, kdy došlo ke změně úvazku (první pololetí plný úvazek, druhé pololetí poloviční úvazek), je čerpání dovolené přiblíženo v tabulce níže.

Tab.: Čerpání dovolené u zaměstnance z příkladu 1
 
Čerpání dovolené v daném pololetí Dovolená
v 1. pololetí
Dovolená
v 2. pololetí
Hodnota jednoho dne dovolené v hodinách 8 hodin 4 hodiny
Délka dovolené v případě vyčerpání celoroční výměry v daném pololetí – výpočet 120 h / 40 h týdenní pracovní doba 120 h / 20 h týdenní pracovní doba
Délka dovolené v týdnech – výsledek 3 týdny dovolené 6 týdnů dovolené


Čerpání dovolené u zaměstnance z příkladu 2, kdy zaměstnanec pracuje od pondělí do středy 8hodinové směny a ve čtvrtek a v pátek 4hodinové, bude následující.

Tab.: Čerpání dovolené u zaměstnance z příkladu 2
 
Čerpání dovolené v konkrétních dnech V pondělí
až středu
Ve čtvrtek
a v pátek
Hodnota jednoho dne dovolené v hodinách 8 hodin 4 hodiny
Délka týdenní dovolené v hodinách 32 hodin
Počet dnů dovolené za předpokladu čerpání
pouze v daných dnech v týdnu
128 h / 8 h = 16 dnů 128 h / 4 h = 32 dnů


Nově lze výjimečně čerpat dovolenou v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce jedné její poloviny. V případě čerpání zbývající části nevyčerpané dovolené může být vyčerpána i část kratší, než činí polovina jedné směny (§ 218 odst. 6 ZP).


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BREDFORD Consulting, s.r.o.


Související články:
Novela zákoníku práce – poměrná část dovolené
Nový výpočet dovolené od 1. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

PAREXPO, s.r.o.
Nabízíme reklamní a marketingový servis.
www.parexpo.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru