Vliv zameškaných dob na nárok na dovolenou


Kolektiv autorů z Bredford Consulting
4. 2. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel bude moci nadále krátit dovolenou jen za neomluveně zameškanou směnu.

Foto: 123RF

 

Od 1. ledna 2021 je v případě zameškaných dob zaměstnanců složitější nárok na dovolenou vyčíslit, avšak výsledek se nebude zásadně lišit oproti minulé právní úpravě. Jak může zaměstnavatel zkrátit dovolenou?


 
Dle minulé právní úpravy (do konce roku 2020) vznikl zaměstnanci při trvání pracovního poměru po celý rok nárok na celoroční výměru dovolené. Pokud ovšem zameškal více než 100 směn, docházelo ke krácení nároku na dovolenou.

Nově, od 1. 1. 2021, za zameškané doby nárok na dovolenou vůbec nevznikne, nebo jen do určité hranice. Od letošního ledna je v případě zameškaných dob složitější nárok na dovolenou vyčíslit, ale výsledek se nebude zásadně lišit, bude se jednat pouze o rozdíly v počtu kolem deseti hodin.

Zjištění nároku bude probíhat ve třech krocích:
 
1. Zameškané doby se rozdělí na:
 
a. doby, za které vznikne nárok na dovolenou vždy (plně započítané zameškané doby – viz níže první sloupec tabulky), a

b. doby, kde nárok na dovolenou vznikne pouze za určitých podmínek (viz níže druhý sloupec tabulky).

2. Zjistí se, zda počet skutečně odpracované doby zaměstnance plus plně započítaných zameškaných dob činí alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.

3. Pokud ano, uzná se z dob zameškaných za podmínek maximálně 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.

Tab.: Počítání zameškaných dob pro účely vzniku nároku na dovolenou
 
Plně započítané zameškané doby –
nárok vždy
Zameškané doby započítané
„za podmínek“
mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou rodičovská dovolená
dočasná pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; ošetřovné dočasná pracovní neschopnost mimo pracovního úrazu a nemoci z povolání; nařízená karanténa
jiné důležité osobní překážky dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (např. svatba, pohřeb, ošetření u lékaře)  překážky jinde neuvedené
čerpání dovolené, státní svátky, náhradní volno


Obr.: Kdy lze považovat zameškanou dobu překážek za výkon práce pro vznik nároku na dovolenou?
Dopad této změny na výši dovolené prakticky kopíruje předchozí situaci. Tedy minulých prvních 100 zameškaných směn zkrátí dovolenou o 1/12 (tj. 100 × standardní délka směny 8 hodin = 800 hodin), 99 zameškaných směn nárok nezkracuje.

Od roku 2021 vznikne nárok na dovolenou za zameškanou dobu za maximálně 20násobek stanovené týdenní pracovní doby (tj. 20 × 40 hodin standardní stanovené týdenní pracovní doby = 800 hodin).

Příklad 1

Zaměstnanec se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin a základní výměrou dovolené 4 týdny bude v dočasné pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021, dále bude nemocen od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021 a od 20. 9. 2021 do 30. 11. 2021. Zbytek roku odpracuje.

Výpočet:
 • Výkon práce zaměstnance bude více než 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.
 • Zaměstnanec zamešká celkem 22 týdnů a 2 dny:
  • od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021 zamešká 8 týdnů,
  • od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021 zamešká 4 týdny,
  • od 20. 9. 2021 do 30. 11. 2021 zamešká 10 týdnů a 2 dny.
 • Jako výkon práce mu bude započítán za dobu nemoci 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.
 • Poslední dva týdny a dva dny nemoci již nebudou posuzovány jako výkon práce pro účely nároku na dovolenou.
 • Zaměstnanci vznikne nárok na poměrnou část dovolené ve výši 154 hodin = 50 týdnů posuzovaných jako výkon práce / 52 týdnů × 160 hodin.
 • Podle stavu v roce 2020 by zameškal 109 hodin a došlo by ke krácení nároku o 1/12, tj. 20 dnů / 12 × 11 × 8 hodin = 147 hodin.

Chcete názorně vidět, jak správně vykázat dovolenou v hodinách v účetním programu POHODA a mzdovém systému PAMICA? V tom případě si nenechte ujít tyto videonávody: Jak v programu POHODA vykazovat dovolenou v hodinách?Jak v programu PAMICA vykazovat dovolenou v hodinách?

Krácení dovolené

Zaměstnavatel bude moci nadále krátit dovolenou jen za neomluveně zameškanou směnu. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze během kalendářního roku sčítat. Oproti minulé úpravě je zde zmírnění postihu ve smyslu, že zaměstnavatel může zkrátit dovolenou jen o skutečný počet neomluveně zameškaných směn.

Dle minulé úpravy, tedy do konce roku 2020, mohl zaměstnavatel krátit zaměstnanci dovolenou o jeden až tři dny za neomluveně zameškanou směnu.

Příklad 2

Zaměstnanec má stanovenou 40hodinovou pracovní dobu, každý den 8 hodin. V lednu přišel neomluveně o 2 hodiny na směnu později, v březnu o 4 hodiny později a v květnu o 3 hodiny později.

Výpočet:
 • Celkem od ledna do května přišel o 9 hodin později. Dovolenou lze zkrátit o jednu směnu, tj. o 8 hodin.
Pravidlo, že po krácení dovolené musí být zaměstnanci, který konal práci u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená v délce alespoň 2 týdnů, zůstává i po novele zákoníku práce.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BREDFORD Consulting, s.r.o.


Související články:
Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou a čerpání
Novela zákoníku práce – poměrná část dovolené
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Raci
9. 8. 2022 23:30:17
Pracovník pracoval standardně od počátku roku 2022, od 15.3.2022 do 10.7.2022 byl na nemocenské. Do práce nastoupil následující den, 20.7.2022 nastoupil na celopodnikovou dovolenou. Z čeho se počítá náhrada mzdy za tuto dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
13. 1. 2022 14:42:03
Dobrý den, prosím jak je to v roce 2021 s neplaceným volnem. Dříve zaměstnavatel mohl, ale nemusel za NV krátit dovolenou. Nyní v 2021 buď vznikne nebo nevznikne nárok na dovolenou podle počtu zameškaných hodin? Při úvazku 40h/týdně do 800 omluvených hodin (plus podmínka odpracováno více než 60 dní) za NV má zaměstnanec nárok na 160 hod dovolené? Za NV nad 800 hodin se pak počítá poměrná část dovolené?
A pokud zaměstnanec odpracoval v daném roce méně než 480 hod při výše uvedeném úvazku, tak má nárok pouze na minimum dovolené, tj. 10 dní nebo nemá nárok vůbec? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marta
7. 12. 2021 12:05:21
Započítává se doba dočasné pracovní neschopnosti pro účely krácení dovolené, jestliže je kratší než 800 hodin? V kalendářním roce je odpracováno 480 hodin.
Hlášení závadného obsahu

Dana
7. 12. 2021 11:47:13
Dobrý den, mám dotaz. Zaměstnankyně od 12.3.2021 do 30.11.2021 DPN z důvodu pracovního úrazu. Týdenní úvazek 17,5 hodiny, nárok na 5 týdnů dovo. Má tato zaměstnankyně nárok tedy na celou dovolenou, tedy 88 hodin?
Hlášení závadného obsahu

Radka
10. 10. 2021 18:30:01
Dobrý den, o kolik se mi prosím krátí dovolená. když jsem byla od 3.2.2021 do 31.8.2021 nemocná a vzáří jsem ukončila pracovní poměr? Děkuji Radka
Hlášení závadného obsahu

Markéta
20. 9. 2021 11:12:22
Dobrý den, prosím o informaci, zda a jak se krátí dovolená v roce 2021, pokud si zaměstnanec vybírá neplacené volno po domluvě se zaměstnavatelem. Děkuji za informacj
Hlášení závadného obsahu

Prochy75
9. 9. 2021 12:45:47
Dobrý den,
chápu správně, že otcovská dovolená (=rodičovská dovolená, kterou čerpá otec když pobírá otcovskou poporodní péči), se se za výkon práce uznává pouze v případě, že zaměstnanec odpracuje alespoň 12 týdnů?
Hlášení závadného obsahu

Marie
9. 8. 2021 11:41:04
Dobrý den, zaměstnanec je v pracovním poměru od 1.8.2020. Od 1.11.je v pracovní neschopnosti. Ta mu skončila 31. 7. 2021. Do práce však nenastoupil, jen požádal o rozvázání pracovního poměru. Bude mít nárok na dovolenou, když od začátku roku neodpracoval žádnou směnu a je možné mu zrušit pracovní poměr za hrubé porušení pracovní kázně? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lidka
2. 8. 2021 12:09:03
Dobrý den, nejsem si jistá, zda se započítávájí do výkonu práce pracovní neschopnosti (nemoc) maximálně do výše 20 násobku sjednaného úvazku v případě odpracování aspoň 60 dnů (=12 ti násobek úvazku) i v případě, že zaměstnanec skončí dříve u zaměstnavatele než 31.12.?...tzn. není zaměstnancem po celý rok..Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
2. 5. 2021 12:09:43
Zdravím, mám otázku do této diskuze. Od ledna 2021 jsem na PN, na které budu do nástupu na mateřskou do 17.6.2021. Nemám tedy odpracovanou ani jednu hodinu v tomto roce. Mám tedy nárok na nějakou hodinu dovolené, kterou bych se chtěla vybrat začátkem června? Nebo nemám nárok? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
8. 2. 2021 9:57:42
Pracovnice ve výpovědní lhůtě,která měla skončit 31.1.2021 nastoupila 26.1.2021 pr.neschopnost, která stále trvá. Odpracovala pouze 15 směn, a jeden den nepřišla do práce a nahlásila si čerpání dovolené. Vznikne ji na tuto dovolenou nárok, pokud neodpracovala ani ty 4 týdny, za které vzniká nárok ? Pracovní poměr chce ukončit hned po skončení DPN.Myslím si, že nemá splněnou podmínku odpracované doby, aby se jí DPN počítala jako odpracovaná doba. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme