Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vliv zameškaných dob na nárok na dovolenou


Kolektiv autorů z Bredford Consulting
4. 2. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel bude moci nadále krátit dovolenou jen za neomluveně zameškanou směnu.

Foto: 123RF

 

Od 1. ledna 2021 je v případě zameškaných dob zaměstnanců složitější nárok na dovolenou vyčíslit, avšak výsledek se nebude zásadně lišit oproti minulé právní úpravě. Jak může zaměstnavatel zkrátit dovolenou?


 
Dle minulé právní úpravy (do konce roku 2020) vznikl zaměstnanci při trvání pracovního poměru po celý rok nárok na celoroční výměru dovolené. Pokud ovšem zameškal více než 100 směn, docházelo ke krácení nároku na dovolenou.

Nově, od 1. 1. 2021, za zameškané doby nárok na dovolenou vůbec nevznikne, nebo jen do určité hranice. Od letošního ledna je v případě zameškaných dob složitější nárok na dovolenou vyčíslit, ale výsledek se nebude zásadně lišit, bude se jednat pouze o rozdíly v počtu kolem deseti hodin.

Zjištění nároku bude probíhat ve třech krocích:
 
1. Zameškané doby se rozdělí na:
 
a. doby, za které vznikne nárok na dovolenou vždy (plně započítané zameškané doby – viz níže první sloupec tabulky), a

b. doby, kde nárok na dovolenou vznikne pouze za určitých podmínek (viz níže druhý sloupec tabulky).

2. Zjistí se, zda počet skutečně odpracované doby zaměstnance plus plně započítaných zameškaných dob činí alespoň 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.

3. Pokud ano, uzná se z dob zameškaných za podmínek maximálně 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.

Tab.: Počítání zameškaných dob pro účely vzniku nároku na dovolenou
 
Plně započítané zameškané doby –
nárok vždy
Zameškané doby započítané
„za podmínek“
mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou rodičovská dovolená
dočasná pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; ošetřovné dočasná pracovní neschopnost mimo pracovního úrazu a nemoci z povolání; nařízená karanténa
jiné důležité osobní překážky dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (např. svatba, pohřeb, ošetření u lékaře)  překážky jinde neuvedené
čerpání dovolené, státní svátky, náhradní volno


Obr.: Kdy lze považovat zameškanou dobu překážek za výkon práce pro vznik nároku na dovolenou?
Dopad této změny na výši dovolené prakticky kopíruje předchozí situaci. Tedy minulých prvních 100 zameškaných směn zkrátí dovolenou o 1/12 (tj. 100 × standardní délka směny 8 hodin = 800 hodin), 99 zameškaných směn nárok nezkracuje.

Od roku 2021 vznikne nárok na dovolenou za zameškanou dobu za maximálně 20násobek stanovené týdenní pracovní doby (tj. 20 × 40 hodin standardní stanovené týdenní pracovní doby = 800 hodin).

Příklad 1

Zaměstnanec se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin a základní výměrou dovolené 4 týdny bude v dočasné pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021, dále bude nemocen od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021 a od 20. 9. 2021 do 30. 11. 2021. Zbytek roku odpracuje.

Výpočet:
 • Výkon práce zaměstnance bude více než 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.
 • Zaměstnanec zamešká celkem 22 týdnů a 2 dny:
  • od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021 zamešká 8 týdnů,
  • od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021 zamešká 4 týdny,
  • od 20. 9. 2021 do 30. 11. 2021 zamešká 10 týdnů a 2 dny.
 • Jako výkon práce mu bude započítán za dobu nemoci 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.
 • Poslední dva týdny a dva dny nemoci již nebudou posuzovány jako výkon práce pro účely nároku na dovolenou.
 • Zaměstnanci vznikne nárok na poměrnou část dovolené ve výši 154 hodin = 50 týdnů posuzovaných jako výkon práce / 52 týdnů × 160 hodin.
 • Podle stavu v roce 2020 by zameškal 109 hodin a došlo by ke krácení nároku o 1/12, tj. 20 dnů / 12 × 11 × 8 hodin = 147 hodin.

Chcete názorně vidět, jak správně vykázat dovolenou v hodinách v účetním programu POHODA a mzdovém systému PAMICA? V tom případě si nenechte ujít tyto videonávody: Jak v programu POHODA vykazovat dovolenou v hodinách?Jak v programu PAMICA vykazovat dovolenou v hodinách?

Krácení dovolené

Zaměstnavatel bude moci nadále krátit dovolenou jen za neomluveně zameškanou směnu. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze během kalendářního roku sčítat. Oproti minulé úpravě je zde zmírnění postihu ve smyslu, že zaměstnavatel může zkrátit dovolenou jen o skutečný počet neomluveně zameškaných směn.

Dle minulé úpravy, tedy do konce roku 2020, mohl zaměstnavatel krátit zaměstnanci dovolenou o jeden až tři dny za neomluveně zameškanou směnu.

Příklad 2

Zaměstnanec má stanovenou 40hodinovou pracovní dobu, každý den 8 hodin. V lednu přišel neomluveně o 2 hodiny na směnu později, v březnu o 4 hodiny později a v květnu o 3 hodiny později.

Výpočet:
 • Celkem od ledna do května přišel o 9 hodin později. Dovolenou lze zkrátit o jednu směnu, tj. o 8 hodin.
Pravidlo, že po krácení dovolené musí být zaměstnanci, který konal práci u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená v délce alespoň 2 týdnů, zůstává i po novele zákoníku práce.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BREDFORD Consulting, s.r.o.


Související články:
Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou a čerpání
Novela zákoníku práce – poměrná část dovolené
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Blanka
8. 2. 2021 9:57:42
Pracovnice ve výpovědní lhůtě,která měla skončit 31.1.2021 nastoupila 26.1.2021 pr.neschopnost, která stále trvá. Odpracovala pouze 15 směn, a jeden den nepřišla do práce a nahlásila si čerpání dovolené. Vznikne ji na tuto dovolenou nárok, pokud neodpracovala ani ty 4 týdny, za které vzniká nárok ? Pracovní poměr chce ukončit hned po skončení DPN.Myslím si, že nemá splněnou podmínku odpracované doby, aby se jí DPN počítala jako odpracovaná doba. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

5. 3. 2021 | Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví je služba
komplexní služba, za kterou u nás platíte jen jednu dohodnutou cenu
www.trykonto.cz

DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Daňový kalendář

15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)
25. 3. 2021 Přiznání DPH (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,31 Kč
0,100 Kč
22,03 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.03.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru