Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence


Redakce
23. 8. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Elektronické neschopenky čeká spuštění už začátkem příštího roku. Ohledně eNeschopenek se „vyrojila“ spousta otázek, Česká správa sociálního zabezpečení proto připravila odpovědi na ty nejčastější, které od zaměstnavatelů dostává.


 
Elektronické neschopenky přinesou od 1. ledna 2020 zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, Českou správou sociálního zabezpečení („ČSSZ“), lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se změní postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. A změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance.

Zaměstnanci už nebudou muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské jim přijdou automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě pouze průkaz práce neschopného.

Nejčastější dotazy ohledně eNeschopenky

Jak se zaměstnavatel dozví o vzniku pracovní neschopnosti svého zaměstnance?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Stejně jako dosud musí o překážce zaměstnavatele neprodleně informovat zaměstnanec (telefonicky, e-mailem, SMS). Pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu prostřednictvím ePortálu ČSSZ, budou mu přicházet automatická hlášení. Po vystavení neschopenky mu přijde během několika minut online informace do datové schránky. Pokud datovou schránku nemá, přijde e-mail, že má novou zprávu na ePortálu ČSSZ. Obdobně bude informován při každém rozhodnutí lékaře o trvání a o ukončení neschopenky.
 
Budou notifikace zasílány automaticky?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Zaměstnavatel si musí notifikační službu aktivovat prostřednictvím ePortálu ČSSZ, zvolí datovou schránku, případně zadá e-mail. Pro přístup na ePortál ČSSZ může použít autentizaci buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS. Po aktivaci budou notifikace zasílány automaticky.
 
Jak se změní povinnosti zaměstnavatele?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Zaměstnavatel musí nově povinně elektronicky po 14 dnech trvání neschopenky (a při ukončení) zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy bude nově uvádět informaci, kam je vyplácena zaměstnanci mzda nebo plat (kam má být zaměstnanci vyplacena dávka). Naopak odpadne zasílání papírové žádosti o dávku, která putuje od lékaře přes zaměstnance a zaměstnavatele na okresní správu sociálního zabezpečení („OSSZ“).
 
Je možné již nyní požádat o zasílání notifikací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Zasílání notifikací na základě žádosti zaměstnavatele bude spuštěno až od 1. 1. 2020 v návaznosti na elektronické zasílání rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. eNeschopenky). Podání žádosti o notifikace bude možné od prosince 2019. Již nyní má však zaměstnavatel možnost sám prostřednictvím ePortálu ČSSZ nahlížet na zaměstnance, kteří jsou v pracovní neschopnosti, a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
 
Jaký bude postup dokládání pracovních neschopností zaměstnanců, které nastanou na území jiných států EU?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
V těchto případech budou pojištěncům vystaveny doklady o pracovní neschopnosti v zahraničí, podle právní úpravy v dotčeném členském státu (tj. v papírové podobě).
 
Nově bude platit, že číslo účtu, na které má být zasíláno nemocenské, sděluje zaměstnavatel (jde o platební údaje, podle kterých je zaměstnanci vyplácena mzda). Jakým způsobem a v které fázi má být toto hlášení realizováno?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Podle § 97 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění ve znění od 1. 1. 2020 zasílá zaměstnavatel podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny na OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ. K tomuto účelu bude doplněn tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“ (kterým se zasílají mj. údaje o vyměřovacím základu pojištěnce pro výpočet dávek nemocenského pojištění).
 
Jak se liší postup při výplatě dávky, pokud bude na tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku“ v části j) vybrána možnost „na účet v ČR“ nebo „na adresu“ (pouze adresa ČR?)? Bude se dávka vždy vyplácet automaticky stejným způsobem?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
V případě, že zaměstnavatel uvede možnost „na účet v ČR“ nebo na „adresu v ČR“, bude OSSZ pojištěnci vyplácet nemocenské stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel a zaměstnanec nebude muset OSSZ způsob výplaty sdělovat.

Pokud bude zvolena možnost „v hotovosti“, bude muset určit způsob výplaty a informovat o něm OSSZ sám zaměstnanec. Ke sdělení způsobu výplaty může využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ anebo může zaslat sdělení o vybraném způsobu prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou.

Jestliže je mzda standardně vyplácena prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, tj. zaměstnavatel vyplácí mzdu jiným způsobem než těmi, co jsou uvedeny v písm. j), neoznačí na tiskopisu žádný ze způsobů výplaty mzdy a o této skutečnosti informuje příslušnou OSSZ pomocí kolonky pod písm. k) – Další sdělení. Následný postup je obdobný jako u výplaty mzdy v hotovosti, OSSZ vyzve zaměstnance, aby určil způsob výplaty nemocenského.
 
Jak bude zaměstnavatel postupovat u nemoci zaměstnance v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
OSSZ i v tomto případě bude od zaměstnavatele potřebovat tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“, proto sama vyzve bývalého zaměstnavatele k jeho doložení.
 
U zaměstnání malého rozsahu se zaměstnanec přihlašuje k pojištění až do 20. dne měsíce následujícího po zúčtování příjmu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Mění se tato lhůta po zavedení eNeschopenek?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Jde o zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Právní úprava se zde věcně nemění, platí, že pokud tento zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním podkladů a údajů pro nemocenské podle § 97 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění.
 
Jak budou zasílány podklady pro srážky z dávek nemocenského pojištění (např. kopie exekučních rozhodnutí)?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Tyto doklady bude možné zasílat stejně jako dosud, tj. v elektronické podobě jako přílohu k formuláři „Příloha k žádosti o dávku“, do datové schránky příslušné OSSZ, nebo poštou v listinné podobě.


Související články:
Jak bude fungovat eNeschopenka?
Nejčastější dotazy lékařů k eNeschopence


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

lucie F.
26. 9. 2021 19:56:54
Dobrý den, lze prosím stále vystavit papírovou podobu neschopenky? Zaměstnavatel nemá datovou schránku a vyloženě po mě žádá papírovou neschopenku. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
8. 10. 2019 10:14:37
Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář
Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.
centrum.cz

DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru