Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejčastější dotazy lékařů k eNeschopence


Redakce
30. 8. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Lékař bude mít přístup prostřednictvím on-line služeb do registrů ČSSZ. Po zadání rodného čísla zaměstnance se lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o něm i jeho zaměstnavateli.

Foto: 123RF

 

Elektronické neschopenky by měly přinést od 1. 1. 2020 zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, Českou správou sociálního zabezpečení, lékaři a zaměstnavateli. Co nejvíce zajímá lékaře ještě před jejich samotným spuštěním?


 
Minule jsme se věnovali otázkám zaměstnavatelů ohledně elektronické neschopenky (viz článek Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence), nyní se pro změnu zaměříme na lékaře a zdravotnická zařízení. Na jaké dotazy jim Česká správa sociálního zabezpečení („ČSSZ“) nejčastěji odpovídá?

Nejčastější dotazy ohledně eNeschopenky

Co lékař od 1. 1. 2020 k vystavení neschopenky potřebuje?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Lékař potřebuje buď specializovaný software, identifikace bude probíhat prostřednictvím certifikátu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv („SÚKL“), který už lékaři musí mít pro eRecept, nebo může využít bezplatně webovou aplikaci v rámci ePortálu ČSSZ. Pro přístup na ePortál ČSSZ může použít autentizaci buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS. Lékař může obě varianty také kombinovat.
 
Bude lékař potřebovat elektronický podpis?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
ČSSZ elektronický podpis nebude vyžadovat. Identifikovat lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) bude ČSSZ prostřednictvím certifikátu od SÚKL. V případě přístupu přes webovou aplikaci musí mít lékař buď datovou schránku, nebo eOP, nebo Jméno, heslo, SMS. Elektronický podpis však bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to pokud sdělí poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ technické upřesnění, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.
 
Jak se zjednoduší práce lékaře při vystavení neschopenky?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Lékař bude mít přístup prostřednictvím on-line služeb do registrů ČSSZ (pojištěnců, zaměstnavatelů). Po zadání rodného čísla zaměstnance se lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o něm i jeho zaměstnavateli, lékař je pouze potvrdí, nebo upraví, doplní vlastní informace z vyšetření (diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, vycházky, případně další údaje dle zákona) a neschopenku elektronicky odešle ČSSZ.
 
Co bude dělat lékař při výpadku systému nebo internetu?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Neschopenku vystaví prostřednictvím papírového tiskopisu.
 
Jak bude lékař pracovat se „starými“ neschopenkami?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Neschopenky vystavené na stávajícím formuláři do 31. 12. 2019 budou dokončeny „po staru“. To znamená stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů.
 
Bude se muset každý lékař nyní vystavující papírové neschopenky anebo úplně nově začínající vystavovat neschopenky dostavit k registraci na OSSZ?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Nebude, každý poskytovatel lékařských služeb již disponuje systémovým certifikátem SÚKL, který postačí pro využití lékařského software. V případě přístupu přes ePortál je třeba, aby lékař disponoval přihlašovacími údaji k datové schránce nebo jakýmkoliv prostředkem národní identitní autority.
 
Budou nadále evidenční knihy formulářů dočasné pracovní neschopnosti?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
V rámci nové legislativní úpravy účinné od 1. 1. 2020 dochází k novelizaci i v tom smyslu, že evidencí se rozumí písemný záznam nebo záznam v elektronické podobě o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
 
Bude možné v systému vystavit všechny žádosti a potvrzení spojené s neschopenkou (3 dny zpětně, vycházky atp.)?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Ano, tyto žádosti bude možné odeslat v elektronické podobě. Zda budou součástí lékařských software, bude záviset na jejich dodavatelích. V každém případě je bude možné odesílat prostřednictvím formulářů na ePortálu ČSSZ.
 
Jak si lékař převezme pacienta do péče od předchozího lékaře (např. propuštěného z nemocnice)?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Elektronicky. Předaný pacient se dostaví k přebírajícímu lékaři s průkazem pojištěnce (II. dílem neschopenky), na základě čísla neschopenky ho lékař vyhledá v systému a elektronicky převezme.
 
Jak bude fungovat identifikace nemocného zaměstnance u lékaře, pokud by šlo o cizince, který zatím nemá přiděleno rodné číslo?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Stejně jako doposud postačí uvedení jména, příjmení a data narození nemocného zaměstnance.
 
Pokud bude mít pacient dva souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele, uvidí lékař při vystavení eNeschopenky oba?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
V případě souběžných pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele budou ošetřujícímu lékaři nabízeny všechny, tak jak je u tohoto zaměstnance ČSSZ eviduje. Ošetřující lékař totiž u každého z pojistných poměrů rozhoduje zvlášť, zda pro něj uzná zaměstnance dočasně práce neschopným.
 
Co v případě, že se ošetřujícímu lékaři nezobrazí všechny pojistné vztahy?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Ošetřujícímu lékaři se při vystavování eNeschopenky konkrétnímu pacientovi do formuláře načtou jak osobní údaje z registru pojištěnců, tak i údaje o jeho zaměstnavateli z registru zaměstnavatelů, které spravuje ČSSZ. Ošetřující lékař bude mít možnost potvrdit (vybrat) nabízené údaje o zaměstnanci a o zaměstnavateli anebo (stejně jako v současnosti) údaje ručně vyplnit podle informací, které mu sdělí pacient.

Ošetřující lékař nenese odpovědnost za správnost údajů sdělených zaměstnancem, které nemá možnost ověřit. Správnost údajů bude ověřovat a prověřovat příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v rámci zpracování zaslaného formuláře od ošetřujícího lékaře.
 
Bude možno eNeschopenku stornovat?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Zákon o nemocenském pojištění institut stornování neschopenky nezná. Bude však existovat řešení, které umožní eNeschopenku vystavenou omylem či třeba technickým nedopatřením v systému zrušit, a to v součinnosti s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
 
K čemu slouží IČPE. Kde může lékař o jeho přidělení zažádat?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Každý poskytovatel zdravotních služeb bude pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání („IČPE“). V prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho identifikační číslo. Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.
 
Pokud má zdravotnické zařízení ordinace ve více okresech (např. jeden lékař, který má dvě ordinace), je nutné mít přidělených více IČPE? Tedy za každý okres jedno IČPE?

Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:
Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více pracovišť v různých okresech, jsou pro něj místně příslušné různé okresní správy sociálního zabezpečení (místní příslušnost se řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře), a proto by si měl vygenerovat více IČPE.


Související článek:
Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

spacvac
10. 11. 2019 11:20:34
Cituji: "V prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho identifikační číslo."
Dobře, ale chybí mně "jak", "jakým způsobem" toto číslo získám... Očekával bych, že třeba ho zašle SÚKL. Pracoviště (lékař) je v SUKLu zavedeno, odkontrolováno...
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.


eStudánka.cz
Prodáváme chytré vychytávky pro ženy - šetří vaše zdraví i peněženku.
www.estudanka.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru