Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

eNeschopenka: informace pro zaměstnavatele


Redakce
13. 12. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od ledna 2020 se budou neschopenky vystavovat pouze v elektronické podobě.

Foto: 123RF

 

Zaměstnavatelé, zbystřete. S příchodem nového roku se změní proces vystavování neschopenek. Dnes vám proto přinášíme přehled o tom, kde data o dočasné pracovní neschopnosti najdete a jaké údaje budete potřebovat, abyste se k nim mohli přihlásit.


 
Přestože se vystavování eNeschopenek bude týkat teprve pracovních neschopností od ledna 2020, je možné se už nyní prostřednictvím ePortálu ČSSZ přihlásit ke službám, které budou zaměstnavateli poskytovat informace o pracovních neschopnostech zaměstnanců, a nastavit v předstihu pověření pro externí subjekty, jež některým zaměstnavatelům zpracovávají mzdy.

Zaměstnavatel bude moci pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance využívat následující cesty:
 1. Službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti
To je nový typ e-Podání. Služba umožní automatizovanou komunikaci mzdového či personálního softwaru zaměstnavatele s Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), a informace se tedy dostanou přímo do softwaru, se kterým zaměstnavatel pracuje. Podání se odesílá přes již existující a využívané rozhraní APEP (VREP) ČSSZ, případně informačním systémem datových schránek.

V podání je nutné uvést variabilní symbol zaměstnavatele, časový interval (max. 31 dní), ve kterém na ČSSZ vznikly notifikace pro zaměstnavatele, a šifrovací certifikát (veřejnou část), kterým bude odpověď zašifrována. Poskytují se následující údaje:
 • notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“),
 • notifikace o trvání DPN,
 • notifikace o ukončení DPN.
Díky programům POHODA 2020 a PAMICA 2020 budete mít o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců přehled. Nové funkce pro import eNeschopenek budete mít k dispozici ještě před Vánoci.
 1. Automatické zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců
Údaje o vzniku každé DPN se zasílají dvakrát – okamžitě jakmile lékař odešle eNeschopenku do systému ČSSZ a následně po zpracování zaslané eNeschopenky na straně ČSSZ. Poskytují se údaje:
 • vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem),
 • vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem),
 • informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ),
 • informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ).
Notifikace se budou zasílat do určených datových schránek anebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti o zasílání notifikací. Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.
 1. Informační služba na ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců
Jde o náhled umístěný na ePortálu ČSSZ přihlášeným subjektům. Poskytuje údaje:
 • číslo rozhodnutí o DPN,
 • DPN od,
 • potvrzení o trvání DPN k,
 • DPN do,
 • informace o ošetřujícím lékaři,
 • vycházky (odkdy, časový interval/y) – zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN,
 • adresa v době DPN – zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN,
 • podezření na pracovní úraz (ANO/NE),
 • podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE),
 • podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE).
Všechny tyto způsoby lze používat současně, případně je libovolně kombinovat. Zaměstnavatel může využívat uvedené způsoby v prvé řadě sám, pokud si sám zpracovává mzdy.

K využívání služeb se musí přihlásit k ePortálu ČSSZ. Přihlášení probíhá standardním způsobem:
 • buď za pomoci přihlašovacích údajů k datové schránce zaměstnavatele,
 • nebo prostředkem Národní identifikační autority (dále jen „NIA“) – uživatelský účet jméno/heslo/SMS, popř. e-Občanka, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba).
Rovněž může buď za pomoci služby, nebo interaktivního formuláře pověřit svého konkrétního zaměstnance k využití příslušné eSlužby ČSSZ či nastavit zasílání notifikací do jedné či více datových schránek nebo e-mailových adres. Pověřený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky (NIA – uživatelský účet jméno/heslo/SMS, datovou schránku, případně e-Občanku).

Uvedené způsoby budou používat i externí subjekty (účetní firmy, daňoví poradci atd.), které pro zaměstnavatele zpracovávají mzdovou agendu. K využívání služeb ePortálu ČSSZ je zaměstnavatel musí pověřit, a to za pomoci k tomu určených služeb ePortálu ČSSZ, případně interaktivních tiskopisů.

Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce, nebo prostřednictvím prostředků NIA. Služby ePortálu ČSSZ může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba, nikoliv právnická, proto je u právnické osoby dále třeba pověření pro fyzickou osobu, která za ni bude jednat.

Pokud jste již externí subjekt pověřili k zasílání tiskopisů či využívání služeb pro zaměstnavatele, musí být pověření (plná moc) evidována na příslušné OSSZ a pak je pověření plně funkční.

Další informace a pokyny k eNeschopence jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ.


Související články:
Jak bude fungovat eNeschopenka?
Spuštění eNeschopenky se blíží


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
www.INPAP-PLUS.cz
OBALOVÉ MATERIÁLY, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
www.inpap.eu

NH Agentura s.r.o.
Eshop který nabízí kvalitní dětské oblečení, sukýnky tutu, pettiskirts
www.mykidscube.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru