Čerpání dovolené po skončení mateřské


Ing. Michaela Martínková
22. 10. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O čerpání dovolené se žádá ihned po skončení mateřské dovolené.

Foto: Fotolia.eu

 

Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou mají zaměstnanci za určitých podmínek nárok na čerpání klasické dovolené podle pracovních předpisů. Nárok budou mít buď na dovolenou za kalendářní rok v krácené výši, nebo na dovolenou za odpracované dny.


 
Přestože mnoho žen (a stále častěji i mužů) ví moc dobře, že péče o novorozené dítě je čímkoli jiným než dovolenou, používá se úsloví mateřská dovolená v českých podmínkách hojně, čímž je myšlena doba pobírání peněžité pomoci v mateřství.
 
Dalším často užívaným termínem je pojem rodičovská dovolená. Ta přichází do úvahy po vyčerpání mateřské dovolené a poskytuje se jako pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnankyně (podíl mužů na mateřské dovolené je přece jen výrazně nižší, proto mi snad odpustí, že je v tomto článku vynechám) má však mezi těmito dvěma dovolenými nárok i na čerpání klasické dovolené dle pracovních předpisů, ovšem za určitých podmínek.
 
V prvé řadě bych zdůraznila, že dovolenou na zotavenou pro všechny zaměstnance má nařizovat zaměstnavatel, byť je praxe běžně odlišná a zaměstnanec si dovolenou po předchozím souhlasu zaměstnavatele volí zpravidla sám (pochopitelně až na výjimky celozávodní dovolené).
 
Jedině v případě čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok čerpat dovolenou bez předchozího souhlasu zaměstnavatele. Musí však oznámit, že bude tuto dovolenou čerpat tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené. Přísluší jí pak náhrada mzdy za dovolenou podle průměrného výdělku - ta podléhá všem zákonným odvodům daní a pojistného.
 
Proto je vhodné pamatovat i na to, aby měla zaměstnankyně podepsané prohlášení k dani, na základě něhož si může uplatnit slevu na dani za období, ve kterém bude náhradu za dovolenou dostávat.

Mzdové účtárny někdy na tyto zaměstnankyně zapomínají, když jim předtím téměř půl roku nevyplácely žádnou mzdu a prohlášení k dani jim k podpisu nepřipraví. Tím ztratí zaměstnankyně nárok na měsíční slevu na dani, její čistá mzda tak bude nižší a o vratku zálohy na daň bude moci požádat až po skončení roku (buď v rámci ročního zúčtovaní daně u zaměstnavatele, popř. svého vlastního daňového přiznání).

Mateřská se počítá do odpracované doby pro určení nároku na dovolenou

Čerpání mateřské dovolené se počítá do odpracované doby pro určení nároku na dovolenou, takže čerpání dovolené po skončení této mateřské dovolené bude vyšší, než byl poslední nárok nevyčerpané dovolené, který je uváděn na poslední výplatní pásce.
 
Výpočet závisí na tom, kdy zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nastoupí, resp. kdy ji bude končit (buď bude mít nárok na dovolenou za kalendářní rok v krácené výši, nebo na dovolenou za odpracované dny). Situaci zachycují následující příklady.

Příklad 1

Zaměstnankyně je v pracovním poměru od 1. 1. 2009. Dne 1. 7. 2012 nastoupila na mateřskou dovolenou v době 6 týdnů před plánovaným porodem a přísluší jí peněžitá pomoc v mateřství po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 12. 1. 2013.
 
Přestože v roce 2012 půl roku fakticky nepracovala, bude jí náležet nárok na dovolenou za celý kalendářní rok. Za období 1. 1. až 12. 1. 2013 jí nárok na dovolenou nevznikne, pokud bude dále čerpat rodičovskou dovolenou.

Příklad 2

Zaměstnankyně je v pracovním poměru od 1. 1. 2009. Dne 1. 9. 2012 nastoupila na mateřskou dovolenou v době 6 týdnů před plánovaným porodem a přísluší jí peněžitá pomoc v mateřství po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 15. 3. 2013.
 
Za rok 2012 má rovněž nárok na dovolenou za celý kalendářní rok. V roce 2013 bude do skončení její mateřské dovolené celkem 54 pracovních dnů včetně svátků, proto vznikne zaměstnankyni nárok na dovolenou ve výši 2/12 roční výměry, protože splní podmínku odpracování dvou období po 21 pracovních dnech.

Příklad 3

Zaměstnankyně je v pracovním poměru od 1. 1. 2009. Dne 1. 11. 2012 nastoupí na mateřskou dovolenou v době 6 týdnů před plánovaným porodem a přísluší jí peněžitá pomoc v mateřství po dobu 196 dnů (28 týdnů). Ta jí skončí 15. 5. 2013.
 
Za rok 2012 bude mít nárok, jako v předchozích případech, na dovolenou za celý kalendářní rok. V roce 2013 bude do skončení její mateřské dovolené celkem 97 pracovních dnů včetně svátků, proto vznikne zaměstnankyni nárok na dovolenou počítanou za kalendářní rok. Bude totiž splněna podmínka odpracování minimálně 60 dnů v kalendářním roce, aby se nárok na dovolenou počítal za kalendářní rok, nikoli za odpracované dny.
 
Pokud požádá o čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené a následně nastoupí na rodičovskou dovolenou, nebude tato dovolená za kalendářní rok nikterak krácena proto, že zaměstnankyně neodpracuje celý kalendářní rok (doba rodičovské dovolené se za výkon práce již nepovažuje).

Žádost o dovolenou po skončení mateřské

Po vysvětlení výpočtu nároku na dovolenou se nyní vrátím k tomu, jak ji má zaměstnankyně vyčerpat po skončení mateřské dovolené. V prvé řadě musí o ni sama požádat a zároveň je vhodné, aby se již vyjádřila k tomu, v jaké délce bude čerpat neplacené volno z důvodu péče o dítě (tedy rodičovskou dovolenou). Tím dá zaměstnavateli najevo, že nebude nastupovat zpět do zaměstnání po skončení mateřské dovolené, a zaměstnavatel jí tak musí dovolit čerpat nárok na klasickou dovolenou v celé nevyčerpané a nárokované výši.
 
Vrátím se nyní k výše uváděným příkladům s tím, že ve všech situacích bude mít zaměstnankyně dovolenou vyčerpanou před nástupem na mateřskou dovolenou z roku 2012 podle nároku, než na mateřskou dovolenou nastoupila. Roční výměra dovolené činí 4 týdny, tedy 20 dnů. Požádá rovněž o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a zároveň oznámí, že bude čerpat rodičovskou dovolenou do věku 3 let dítěte.
 
ad Příklad 1: Zaměstnankyně má nárok na celkem 10 dnů dovolené za období 1. 7. až 31. 12. 2012 (6/12 * 20). Od 13. 1. 2013 bude mít proplacenou náhradu mzdy za dovolenou až do 25. 1. 2013 za 10 pracovních dnů.
 
ad Příklad 2: Zaměstnankyně má nárok na celkem 6,5 dne dovolené za období 1. 9. až 31. 12. 2012 (4/12 * 20), dále má nárok na 3,5 dne dovolené (2/12 * 20). Před koncem pobírání peněžité pomoci v mateřství požádá o čerpání dovolené v plné výši a zároveň o neplacené volno z důvodu péče o dítě do 3 let věku dítěte (rodičovská dovolená). Od 16. 3. 2013 bude mít proplacenou náhradu mzdy za dovolenou až do 29. 3. 2013 za 10 pracovních dnů.
 
ad Příklad 3: Zaměstnankyně má nárok na celkem 3,5 dne dovolené za období 1. 11. až 31. 12. 2012 (2/12 * 20). Za rok 2013 má nárok na dovolenou za kalendářní rok, tedy na 20 dnů. Celkem má nárok na 23,5 dne dovolené, počítané od 16. 5. 2013 do 11. 6. 2013, kdy jí bude příslušet náhrada mzdy za dovolenou.
 
Nepožádá-li zaměstnankyně o čerpání dovolené, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, nárok jí nezanikne, ale již si nemůže sama zvolit období jejího čerpání (a ve třetím uváděném příkladě by navíc měla roční výměru dovolené za rok 2013 krácenou o 3/12 z důvodu neodpracovaných dnů na rodičovské dovolené).
 
Podle zákoníku práce je povinen zaměstnavatel určit čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené. Zpravidla se však o čerpání dovolené žádá ihned po skončení mateřské dovolené, i s ohledem na příjem, který zaměstnankyně obdrží ihned po skončení mateřské dovolené.
 
Zaměstnavatel se tak musí připravit na to, jaké finanční výdaje ho čekají v souvislosti s ukončením mateřské dovolené, kdy pobírala zaměstnankyně peněžitou pomoc v mateřství ze státních zdrojů, aniž by mohl očekávat faktický výkon práce.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

An
8. 3. 2023 15:43:39
Dobrý den, dne 1.6.2022 jsem nastoupila na plánovanou mateřskou dovolenou. Šla jsem rovnou z rodičovské. V práci mi mzdová řekla,že po skončení mateřské mám nárok na 12 dní dovolené. Kolegyně ,která šla na mateřskou semnou ale dostala dovolenou vyplácenou celou . Vůbec nerozumím této politice. Nikdo mi nebyl schopný situaci vysvětlit. Prý je to složité. Tak mě zajímá,zda mám nárok opravdu jen na 12 dní dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Monn
25. 10. 2020 9:26:32
Dobrý den, ráda bych se zeptala na kolik dní na proplacení mám nárok po skončení mateřské? Byla jsem od září 2019 na rizikovém těhotenství, dne 26.3.2020 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která skončila 8.10.2020. Před skončením mateřské jsem podala žádost o proplacení fovolené a bylo mi řečeno, že mi proplatí jen 10 dní??! Mohu vědět proč? Děkuji za odpověď Monika Fialová
Hlášení závadného obsahu

Petra
19. 10. 2020 9:22:24
Dobrý den,již párkrát zmiňovaná otázka v dizkuzi.Mám nárok na dovolenou když jsem byla na rodičovské dovolené a teď znova jsem na mateřské dovolené s 2. dítětem a přecházíme zas na rodičovskou? Smlouvu v práci mám na dobu neurčitou. Co když zaměstnavatel se mnou nekomunikuje, je možné nějak vymáhat? Na koho se v tomto případě obrátit? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Sandra
17. 2. 2020 16:43:54
Dobrý den,chtěla bych se zeptat. Jestli mám nárok na dovolenou kdýž jsem byla rok a půl na rodičovské dovolené a teď znova jsem na mateřské dovolené a přecházíme zas na rodičovskou s 2 dítěte. Mám nárok na dovolenou? Smlouvu v práci mám na dobu neurčitou. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Andres
3. 7. 2019 11:17:24
Dobrý den, 22.1.2019 jsem nastoupila na ,MD a 5.8.2019 mi končí podala jsem žádost u zamestanavatele na čerpání řádné dovolené po skončení MD jde o druhé dítě a zajímalo jaký je nárok (počet dnů) na proplacení?
Hlášení závadného obsahu

Lucie
28. 3. 2019 15:57:38
Dobrý den, v polovině března 2019 mi skončila mateřská dovolená a nastoupila jsem na rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel by mi měl vyplatit 6 dní dovolené za loňský rok, ale nechci si ji letos nechat proplatit, protože bych se pak nevešla do 68 000 za rok a nedostali bychom příspěvek na vyživovavnou manželku (matřeská z prosince vyplacená v lednu se údajně počítá ro příjmů za rok 2019 :-( ). Mohu zaměstnavatele požádat, aby mi dovolenou proplatil příští rok?
Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petra Valehrachová
26. 3. 2019 11:35:52
Dobrý den, 1. března mi zemřel měsíční syn, 6. března jsem šla na úřad práce, tam jsem vypsala papíry ohledně evidence, poté mi paní zavolala, že mě nemohou vést evidenci, jelikož jsem v šestinedělí, přesto mě tento den zaevidovala. 14. března jsem volala na okresní správu sociálního zabezpečení, kde mi sdělili, že mateřská mi běží do 15. března, takže vystavit potvrzení mi doložit nemohou, vše se vyřizuje zpětně. Jen jsem jim doložila úmrtní list dítěte. Teď po mě vyžadují z úřadu práce k 6. březnu práci schopnost, že jsem byla v tento den v šestinedělí schopna pracovat. Paní mi sdělila, že si šestinedělí neumím vypočítat. Vzhledem k mé situaci jsem nemyslela na nic jiného, než jen pořád na mého zesnulého syna. 2.dubna mi budou posílat ukončení o mateřské, na úřadu práce mi tvrdili, že když nedonesu práce schopnost tak mě vyřadí a mou složku zničí. Chci jen poradit, protože po mě vyžadují i neschopenku, že mě nijak nebudou zatěžovat z prací. Co mám dělat? Mám mi lékař vystavit neschopenku i přesto, že mi nepřišlo vyrozumění s okresní správy sociálního zabezpečení? Poraďte mi prosím jsem zoufalá, děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Maminka
22. 1. 2019 13:20:57
Dobrý den, prosím chtěla jsem se zeptat zda mám nárok na dovolenou,když jsem nastupovala na mateřskou ihned po skončení první rodičovské dovolené? Nastupovala jsem 22.7.2018 a MD mi končí 2.2.2019...dekuji
Hlášení závadného obsahu

Nikola
9. 9. 2018 22:07:47
Dobrý den,
ráda bych se prosím zeptala ohledně nároku na dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou.
Dne 18.4. jsem nastoupila na mateřskou, před tím jsem vyčerpala veškerou dovolenou za rok 2018. Dcera se narodila 9.6.2018. Mám ještě možnost čerpat nějakou část dovolené za rok 2019 před nástupem na rodičovskou? Jsem zaměstnána na dobu neurčitou.
Předem Vám moc děkuji za zprávu a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
21. 2. 2018 21:46:53
Dobry den, chtela jsem se zeptat, jsem zamestnancem u firmy od 12.11.2012 a na materskou jsem nastoupila dne 3.9.2017. Nevycerpala jsem si v roce 2017 radnou dovolenou. Budu si o tuto dovolenou zadat po skonceni materske dovolene tzn. ze marerska mi konci 17.3. a od 18.3. 2018 budu cerpat radnou dovolenou za rok 2017 v delce 24 dni. Bude se tato dobolena pocitat do odpracovanych dni jako materska? Pokud ano, znamenalo by to, ze bych mela odpracovano 60 dni v roce 2018 a mela bych tedy narok na nekracenou dovolenou za rok 2018? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Petra Banasova
22. 12. 2017 15:10:12
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. Od 1.4 2016 jsem nastoupila na nemocenskou, a 13.9.2016 na mateřskou, která trvala do poloviny března. O řádnou dovolenou jsem si nepožádal a pokračují RD. Ale teď koncem roku zaměstnavatel konci chce mi napsat výpověď. Takže mám požádat nyní o vyplacení řádně dovolené?Nevím jestli mám nárok. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petra Banasova
22. 12. 2017 14:39:47
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. Od 1.4 2016 jsem nastoupila na nemocenskou, a 13.9.2016 na mateřskou, která trvala do poloviny března. O řádnou dovolenou jsem si nepožádal a pokračují RD. Ale teď koncem roku zaměstnavatel konci chce mi napsat výpověď. Takže mám požádat nyní o vyplacení řádně dovolené?Nevím jestli mám nárok. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michala
21. 12. 2017 13:54:10
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak to bude s čerpáním mé dovolené, když jsem o ni nestihla zažádat ihned po skončení MD. MD mi skončila 26.11.2017 a ja zažádala bohužel až o dva dny později a to už mi samozřejmě neuznali. RD mám plánovoanou do tří let věku dítěte, tj do května 2020. Mohu se zeptat, kolik dní dovolené mi tedy zbyde, když se pokracuje za neodpracované dny? Nějak se v tom ztrácím. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Monika Grosová
18. 12. 2017 7:36:27
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Tento zákon o čerpání dovolené po mateřské dovolené platí i pro tento rok 2017 a 2018? Mám v plánu nastoupit na mateřskou dovolenou od Března 2018 a pracuji ve školství, takže tě dovolené tam máme víc. Mám tedy nárok na celou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Andy
8. 12. 2017 20:24:28
Dobrý den, ráda bych se optala na MD jsem nastoupila od 3.7.2017 budu mít nárok na proplacení dovolené za rok 2018? MD mám na 6 mesicu u zaměstnavatele jsem od roku 2009 dekuji
Hlášení závadného obsahu

Majka
4. 12. 2017 17:38:22
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, první dcerka se mi narodila 2015 a druhá dcerka se mi narodila 13.7.2017 na mateřskou jsem nastupovala 28.5.2017 a 9.12.2017 mi končí.(Rodičovská mi začíná 10.12.-31.8.2020)Chtěla bych se zeptat, ve výplatním lístku se mi píše, že mám nárok na 18,5 dne dovolené.Bude se to ještě nějak krátiT?nebo si v práci můžu žádat o vyplacení všech těchto dní?Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

Marie S.
4. 12. 2017 17:30:22
čerpání dovolené
Hlášení závadného obsahu

Katee
3. 11. 2017 19:48:52
Dobrý den, 1.9.2018 mi končí MD, mám nárok na 33,5 dne dovolené, na kterou nastoupím ihned po MD tudíž od 10.1., samozřejmě, pokud o ni požádám, jestli dobře chápu. Na rodičovskou tedy nastupuji až po vyčerpání dovolené, nebo od 10.1.2018 také a budu pobírat jak dovolenou tak rodičovský příspěvek zároveň? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
12. 10. 2017 13:09:25
Dobrý den chtěla jsem se zeptat týka se mě příklad č.3 byla jsem na mateřské dovolené od 1.11. 2014 po skončení mateřské jsem si dovolenou nevybrala domluvila jsem se s účetní že si ji vyberu až po skončení rodičovské dovolené. Teď 12.12.2017 mi rodičovská dovolená po 3letech končí a při kontaktu zaměstnavatele mi bylo řečeno že mám k proplacení 16 dní . Mě by zajímalo kde na to paní účetní přišla podle mého názoru mám nárok na 21 dní . Dovolená u mého zaměstnavatele činí 28 dní a 3/12 z 28 dní je podle mého názoru 21 nebo se to počítá nějak jinak ? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lucie
21. 6. 2017 11:35:14
Dobry den,chtela bych se zeptat.Jsem na materske dovolene,bude mi koncit k 2.7.a 3.7.nastupuji na rodickovskou dovolenou.Zamestnavatel mi muze naridit od kdy do kdy mam cerpat dovolenou?Kdyz nechci cerpat dovolenou muzu pozadat o vyplaceni dovolene?Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Vít
14. 5. 2017 3:39:42
Dobrý den, zaměstnavatel manželce dovolenou po mateřské dovolené dal,ale vyplatil ji 0,-Kč protože za poslední tři měsíce neměla výplatu, tudíž ji vypočítali 0,- Jak by měla na to reagovat, z čeho výši dovolené zaměstnavatel počítá? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana
15. 2. 2017 12:07:31
Dobrý den, do 31.3.2016 jsem byla na RD a poté jsem se vrátila zpět ke svému zaměstnavateli a v říjnu 2016 jsem zjistila že jsem opět těhotná a od 22.12.2016 jsem na neschopence jelikož jsem měla zdravotní potíže na MD bych měla nastoupit 20.4.2017 zajímá mě kdy si mohu u zaměstnavatele požádat o vyplacení dovolené a jak se to bude počítat jelikož mi zbyla dovolená a to 96h z roku 2016 a zároveň se mi načetla dovolená za rok 2017 a to 120h.
Hlášení závadného obsahu

Petra
7. 2. 2017 11:47:37
Dobrý den chtěla jsem se zeptat.Skoncila RD a nastoupila jsem na MD s 3ditkem.Mam nárok na dovolenou u zaměstnavatele? (Nástup na MD 22.8.2016-22.2.2017).Účetní se sennou hada že ne,i když vím že u druhého mě ji dali.Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
11. 1. 2017 8:43:17
dobrý den, chttela bych s zeptat jak to je z dovolenou za rok 2015 am 4dni dovolene a od 04.01.20016 jsem byla na eschopence az do materske. porodila jsem 19.8.16 na kolik mam teda narok dni dovolene. Materskou mam do 15.1 a pak nastupuji na rodicovskou. dekuji
Hlášení závadného obsahu

margootka
15. 12. 2016 21:13:49
Dobrý den,dne 4.1.2016 jsem nastoupila na rizikové.Pracovni neschopnost trvala do 25.3.2016 pak jsem nastoupila na mateřskou která trvala do 7.10.2016 Nyní jsem na RD. Teprve teď jsem se dozvěděla že můžu zadat o čerpání dovolené za dobu co jsem byla na mateřské dovolené. Chtěla jsem se zeptat zda můžu požádat i když už jsem na RD a zda bych na ní vůbec měla nárok? Moc děkuji za odpověď...
Hlášení závadného obsahu

Petra
15. 12. 2016 17:53:21
Dobrý den chci se zeptat. 16.2.2017 mi končí mateřská dovolená a ze zaměstnání mám nevyčerpané ještě 13 dní dovolené. Musí mi ji zaměstnavatel proplatit nebo lze skončit materskou a od 17.2.2017 nastoupit na dovolenou vyčerpat těch 13. Dní a na rodičovskou jít až 8.3.2017 děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Veronika
14. 11. 2016 19:41:49
Dobrý den,mám dotaz k čerpání dovolené v návaznosti na RD.v roce 2015 jsem dovolenou vycerpala a od 23.12.2015 jsem byla z důvodu těhotenství v PN až do 30.5.2016.Od 1.6.jsem na MD,kterou bych měla čerpat do 13.12.2016 včetně.Účetní mi dnes tvrdila,že mám nárok na celých 20 dní,ačkoli jsem letos vlastně neodpracovala žádný den.Já se domnívám,že by měla být dovolená krácena.Jak to prosím je?Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Hanka
11. 11. 2016 13:30:01
Jarisska: Paní účetní má pravdu. Za rok 2016 Vám náleží pouze poměrná část dovolené. Za výkon práce se považuje pouze MD, RD nikoliv.
Hlášení závadného obsahu

Jarisska
10. 11. 2016 22:13:12
Prosím o radu... syn se narodil v termínu 9.12.2015... MD mi skončila
9.5.2016... Jsem zaměstnána téměř 9let u jedné firmy na dobu neurčitou.
Mzdová účetní však trvá na nároku 9dnů za rok 2016... děkuji za radu...
Hezky den.
Hlášení závadného obsahu

Eva
1. 11. 2016 16:50:59
Dobrý den, to znamená , že současně budu brát peníze za dovolenou a i rodičovský příspěvek ?
Hlášení závadného obsahu

Kateřina E. Vizingerová
24. 8. 2016 11:36:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na nárok dovolené. V roce 2016 jsem chodila do práce od 1.1. do 11.4. Od 12.4. jsem nastoupila na rizikové těhotenství které bude trvat do 14.10.2016 a od 15.10.2016 mi poběží mateřská dovolená, která by tedy měla být až do 15.4.2017 poté tedy budu žádat o zaměstnavatele o řádnou dovolenou . Ráda bych se zeptala na kolik dní dovolené mám nárok za rok 2016 a jestli mám nárok na dovolenou i za rok 2017 popřípadě na kolik dní? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ludka
21. 6. 2016 16:27:01
Dobry den, v r. 2016 jsem pracovala od 1.1. do 6.3. Od 7.3. Neschopnost z duvodu tehotenstvi. Takze rozumim tomu spravne, ze za rok 2016. mam narok na celou dovolenou, kterou budu cerpat po M.D?ale za rok 2017 uz nic kdyz smlouva mi konci 31.12.2016 dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Monika
10. 5. 2016 16:27:47
Dobrý den, měla bych dotaz. Momentálně jsem na RD s prvním dítětem a čekáme dítě druhé. Vznikne mi během MD nárok na řádnou dovolenou? Někde jsem se dočetla, že MD je považována za "práci", tudíž vzniká nárok na řádnou dovolenou. Ale nevím, zda to platí i v tomto případě, kdy se jedná o druhé dítě/druhou navazující MD. Po první MD jsem si samozřejmě zažádala o poskytnutí řádné dovolené. Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

ajka
9. 5. 2016 20:45:44
Dobry den,na materskou jsem nastoupila 18.12.2015, mam narok na cerpani dovolene za rok 2016??pokud ano, musim zamestnavatele zadat o proplaceni kdyz mi v cervnu konci smlouva nebo je povinen mi ji vyplatit??dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jitka
29. 4. 2016 8:30:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mám nárok na dovolenou když jsem byla před touto mateřskou na dvouleté rodičovské. Mateřskou mám teď od 1.12.2015. A mám zas zaměstnavatele žádat o nástup na rodičovskou nebo o neplacené volno. Děkují za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Iva.Dorazilová
26. 4. 2016 20:15:15
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 28.10.2015, MD mi končí 11.5.2016, z loňksého roku mám ještě starou dovolenou 19 dní a v tomto roce by mi měl vzniknout nárok na celou dovolenou ve výši 25 dní. Je nutné si celou dovolenou 44 dní vybrat ihned po skončení mateřské dovolené? Mám v plánu se vrátit v září zpět do práce a na rodičovskou dovolenou půjde přítel, kdybych si celou dovolenou nechala proplatit, poté by mi žádná nezbyla a chtěla jsem si nějakou nechat např. 15 dní na Vánoce. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Joanna
7. 3. 2016 13:30:13
Dobry den, prosim o radu. 18.8.2015 nastoupila jsem na materskou dovolenu. Mam narok na radnou dovolenu za cely 2016 rok? Nebo jen na 4 dny? Dekuji za odpoved, Joanna
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 3. 2016 15:47:45
pro Lucale:
Dobrý den, obdobný případ jsme nedávno řešili v online poradně Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-43-dil/

Odpověď naleznete u posledního dotazu s názvem Nárok na dovolenou zaměstnankyně po mateřské a rodičovské.
Hlášení závadného obsahu

Lucale
1. 3. 2016 21:07:32
Dobrý den, kamarádka nastupuje na mateřskou dovolenou 1.4.2016, má nárok na čerpání za celý rok 2016? Nebo dovolenou za rok v krácené výši? A v tom případě kolik? Jsme zmatené, výše uvedené příklady popisují situaci, kdy mateřská zasahuje do následujícího roku, ale jak je to v případě, že se vše odehrává v tom samém roce?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Romana
1. 3. 2016 10:29:13
Dobrý den,1.3.2016 jsem nastoupila na nemocenskou.Jsem zaměstnána 8let u jednoho zamestnavatele.Termín porodu mám 4.10.2016.Chci se zeptat, na jaký podíl dovolené mám nárok?Budu na mateřskou nastupovat 6týdnů před porodem a v práci máme běžně 20dnů dovolené? Děkuji za odpově´d
Hlášení závadného obsahu

Pavluška
21. 2. 2016 15:52:48
Dobrý den, od 1.9.2015 jsem zaměstnána na 0,4 úvazku. V lednu 2016 mi naskočila dovolená na tento rok 10 dní, 2 dny jsem pro nemoc v lednu vyčerpala,zbývá mi 8 dní, na řádnou MD mohu odejít 8.4.2016(8 tý před TP). Chci se zeptat, na kolik dní dovolené k proplacení ihned po skončení MD budu mít nárok, pokud v práci "vydržím" do řádného nástupu na MD? Kdybych hypoteticky chtěla odejít na MD dříve-vybrala bych si zbývající dovolenou před nástupem na MD-kolik si mohu vybrat, aby nevznikl problém přečerpání dovolené? A zbyde mi pak nějaká dovolená k proplacení po skončení MD? Děkuji vám velmi za odpověď, s pozdravem, PCH.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
25. 1. 2016 0:08:48
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na kolik dne dovolené mám nárok po skončení mateřské, na které jsem od 8.8.2015 do 19.2.2016?
Hlášení závadného obsahu

OlcaOlivera
14. 10. 2015 18:04:00
Dobry den,chtela bych se zeptat. Vznika mi narok na dovolenou? Dovolena se bude vypocitavat za obdobi na MD nebo mam narok pouze na dovolenou za ktere jsem byla v zamestnani? Pracovni pomer vznikl 1.7.2014 na dobu neurčitou. Termín porodu 16.5.2016 s tim ze budu odchazet na 6 tydnu predem. Je rozumne si dovolenou vycerpat pred nastupem na MD/proplatit a nebo cerpat radeji po skonceni MD? Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

irena k
28. 6. 2015 7:28:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na dovolenou. Od 26.1.2012 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Na výplatní pásce mi zůstalo 18 dní nevyčerpané dovolené. Dne 29.6.2012 jsem nastoupila na MD, která skončila 10.1.2013 poté Rodičovská dovolená, která skončila 30.4.2015. Od 1.5.2015 jsem nastoupila zpět do práce. Mám nárok na těch 18 dní nebo se to krátí a o kolik? Nemocenská trvala 108 dní. předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petra25
25. 6. 2015 13:22:01
Dobrý den,
mám dotaz. Minulý rok (v dubnu) jsem nastoupila na nemocenskou (rizikové těhotenství), aniž bych vyčerpala do té doby jediný den dovolené. Na nemocenské jsme byla až do listopadu, kdy jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Ta skončila v květnu. Zaměstnavatel mi hned po skončení mateřské proplatil 6 dní dovolené, na květnové výplatní pásce mám zůstatek ještě 14 dní (máme celkem 20 dní dovolené za rok. Avšak na dubnové výplatní pásce (ještě před vyplacením těch 6 dnů), mám nárok na dovolenou sice 20 dní (což by po odečtení souhlasilo s 14 zbývajícími dny, které jsou na květnové výplatní pásce), ale pod kolonkou zbývá je 40 dní, což jsme pochopila jako nárok ještě za minulý rok. Na květnové výplatní pásce už je jen 14. Tak nevím, co s tím mám dělat. Zda-li mohu, když jsme na rodičovské dovolené žádat o proplacení dovolené a také, jestli mohu žádat o proplacení dovolené za minulý rok, když jsem do poloviny dubna pracovala a pak jsem byla na nemocenské do listopadu.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martina
13. 5. 2015 8:56:04
Dobrý den, prosím o radu. Od 13.10.2014 - 14.5. 2015 jsem v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. 15.5. 2015 nastupuji na mateřskou,která mi končí 27.11. 2015. Ráda bych požádala o vybrání dovolené po MD u svého zaměstnavatele. Mám smlouvu na dobu neurčitou od r.2006. Za r.2014 mi zbylo 5 dní nevybrané dovolené. Zajímalo by mě, na kolik dnů dovolené mám nárok za r.2015?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

dr.pavla
9. 5. 2015 16:29:12
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na výši nároku na dovolenou.24.11.2011 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou,která trvala do 7.6.2012. Poté jsem nežádala o čerpání dovolené a začala jsem čerpat rodičovský příspěvek. 24.10.2014 jsem nastoupila znovu na mateřskou dovolenou,která mi skončila 7.5.2015. Prosím o radu kolik dnů dovolené mi náleží celkem od roku 2012.O čerpání dovolené po skončení mateřské v roce 2015 jsem si u zaměstnavatele zažádala.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Peta
7. 1. 2015 16:38:46
Dobrý den,
chtěla bych se informoala... na MD jsem nastoupila 17.7. 2014 az do 28.1. 2015 a poskonceni MD chci nastopit na radnou dovolenou za rok 2014 a 2013 (52 dnu), kterou jsem nestihla vybrat. Na kolik dnu na dovolenou za rok 2015 mam narok? A jak mam napsat zadost o cerpani.
Predem dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

zaracha
3. 1. 2015 18:17:59
Dobry den, rada bych se informovala... na MD jsem nastoupila 23.7. 2014 az do 3.2. 2015 a poskonceni MD nastupuji na radnou dovolenou za rok 2014 (25dnu), kterou jsem nestihla vybrat a zaroven RD. Mam narok a popripade kolik dnu na dovolenou za rok 2015?? Mohu si ji vybrat po skonceni stare dovolene za 2014?
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Tereza
25. 12. 2014 12:46:42
Dobrý den,
chtla bych se zeptat, když jsem dne 12.03.2013 nastoupila do práce na dobu určitou na 1 rok, tj. do 11.03.2014 a od července nebo srpna 2013 ( nevím už přesně) jsem nastoupila na nemocenskou, která trvala do konce ledna a od konce ledna 2014 jsem nastoupila na mateřskou, tak mi přišla z práce výplatní páska za proplacení řádné dovolené, ta mi přišla v noru 2014 a s ní také peníze na účet v únoru 2014, ve výplatní pásce jsem měla 9,5 dne proplacení dovolené, tak se chci zeptat, jestli to bylo proplacený do konce roku 2013, nebo i proplacené dny v roce 2014 do toho 11.03.2014, kdy mi pracovní poměr skončil, pokud ne, mám nárok na proplacení dovolené za rok 2014 v období od ledna do 11.03.2014, ale jak říkám, na nemocenskou jsem nastoupila červenec/srpen 2013 a na mateřskou konec ledna 2014. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Gregrová
15. 12. 2014 9:46:37
Dobrý den,
chci se informovat, jaká je lhůta na proplacení dovolené za peněžitou pomoc v mateřství? Jsem již třetí rok zpět v zaměstnání, synovi bude 6let a o této dovolené jsem vůbec netušila a mzdový účetní zřejmě záměrně mlčel. Je tam nějaká lhůta, do kdy se může o proplacení požádat?
Děkuji za odpověď
Gregrová
Hlášení závadného obsahu

sarka
1. 12. 2014 9:04:33
dobrý den, mám takový dotaz. popisu ve zkratce: od 11.1.2013 na nemocenské, od 4.9.2013 na mateřské dovolené, po skončení MD čerpání celé řádní dovolené a od května 2014 na rodičovské dovolené. jsem ale znovu těhotná a budu v roce 2015 nastupovat znovu na mateřskou dovolenou (cca v květnu). Budu mít opět nárok na čerpání řádní dovolené u zaměstanavatele v plné výši,když vlastně budu na mateřské dovolené v roce 2015 více než 60 pracovních dní? MOhu tedy oět potom mezi přechodem z mateřské dovolené čerpat tuto řádnou dovolenou? Je to "hloupé" z hlediska etiky, nebo na to mám prsotě nárok. Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lenka
6. 11. 2014 11:02:39
Dobrý den.Chtěla bych poprosit o radu,zda mám nárok na vyplacení dovolené?Mám smlouvu na dobu neurčitou a 10.32011 jsem šla na první mateřskou dovolenou vybrala jsem si variantu na 3roky a v práci si všechnu dovolenou vyčerpala než jsem nastoupila naMD.Syn se narodil 15.4.2011. 16.4.2014 do 30.4.2014 jsem v práci požádala o neplacené volno a tím jsem si i sama zaplatila 380kč na zdravotní pojištovně.Od 1.5.2014 jsem nastoupila na neschopenku a 12.5 jsem šla na druhou mateřskou dovolenou 19.7.2014 se narodila dcera.Prosím mám nárok na dovolenou?Naše účetní mi na to neodpověděla.Moc Vám děkuji za odpověd

4.2014 jsem v práci požádala o neplacené volno
Hlášení závadného obsahu

Romana Kobrlová
20. 10. 2014 12:00:18
Dobrý den od roku 2011 jsem dom as prvnim synem nejprve na mateřske dovolene porom n arodičovske a přešla jsem znovu v roce 2014 na mateřskou a ted v záři na rodičovskou mám nárok na vyplaceni klasicke dovolené od zamestnavatele náhlasila jsme že v záři končim mateřskou a nastupuji na rodičovkou do tři let veku ditěte a že bych si chtěla vybratřádnou dovolenou . Zaměstnavatel mi ale tvrdi že na ni nemám nárok . Mohla bych poprosit o vysvetleni jak to je Děkuji Romana
Hlášení závadného obsahu

ebudulka
12. 10. 2014 22:46:09
Tedy uvedla jsem špatný konec MD.Ten je 5.11.
Hlášení závadného obsahu

ebudulka
12. 10. 2014 22:42:57
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat.Dne 5.6.2014 mi končí mateřská dovolená a chci si vybrat řádnou dovolenou v zaměstnání a posléze nastoupit na dovolenou rodičovskou.V práci mi řekli, že mám 36 dní dovolené a vybírám si ji od 6.11. počítají se do této dovolé státní svátky. Nevím, zda by mě měla končit 25.12.2014 nwbo až 1.1.2015.

děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michala
3. 10. 2014 22:14:35
krácení dovolené
Hlášení závadného obsahu

baba
2. 10. 2014 12:56:42
Dobrý den,nerozumím přesně termínu nárok na dovolenou počítanou za rok. v případě, že je započítáno v roce víc než 6Odnů, je opravdu nárok na celou dovolenou tzn. 20dnů?Bude tedy proplacena celá dovolená? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
30. 9. 2014 14:39:55
Dobrý den,chtěla jsem požádat o radu,zda mám nárok na proplacení dovolené.Od 1.1.2014 jsem byla na PN až do doby nastupu na MD a to 27.3.2014,MD bude ukončena 8.10.2014 a následuje tedy rodičovský příspěvek do tři let dítěte.Mám tedy nárok žádat o čepání dovolené za rok 2014.Naše mzdová účetní byla se mnou hned hotová,že nemám odpracováno 60 dní v roce 2014.Za rok 2013 jsem dovolenou vyčerpala před koncem roku.Předem děkuji Lenka
Hlášení závadného obsahu

Barbora Krpcová
25. 9. 2014 19:27:49
Dobrý den, jsem zaměstnaná v pracovním poměru od 1. 10. 2012. Dne 1. 11. 2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou v době 8 týdnů před plánovaným porodem a poté mi příslušila peněžitá pomoc v mateřství.

Za rok 2013 jsem neměla vyčerpanou celou dovolenou, zbyly mi dva dny. Tudíš jak píšete ve 3. příkladě (což je můj případ), tak bych měla mít nárok za rok 2014 na celou dovolenou.
Naše mzdová účetní mi sdělila, že nemám nárok na náhradu mzdy za dovolenou, řekla mi, že bych musela přerušit rodičovský příspěvek, nastoupit na dovolenou a opět po zkončení dovolené nastoupit na RP. Zjistila jsem si u sociální poradkyně, že co mi řekla mzdová účetní se nezakládá na pravdě, a že můžu čerpat dovolenou i když jsem na RP. Tudíž náhradu mzdy za dovolenou bych měla dostat vyplacenou, ale nevím v jaké hodnotě, když můj mzdový výměr je 9400/měs.

Děkuji za odpověď na e-mail.
Hlášení závadného obsahu

eufory-anitte
25. 9. 2014 12:59:47
Dobry den, od 28.12.2013 jsem byla na nemocenske az do 3.7.2014 kdy jsem nastoupila na MD. na posledni vyplatni pasce v lednu jsem mela 20 dni dovolene,tak by me zajimalo jestli na ni mam narok,popripade na kolik dni kdyz jsem vlastne od zacatku roku nebyla ani jednou v praci..dekuji moc za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Michaela
29. 8. 2014 10:11:09
Dobrý den,prosím o radu,jak postupovat v mém případě ohledně proplacení dovol.Na výplatní pásce za květen 2013 byl nárok na dovol.20 dní. Od června do října nemocenská. Od 1.11.do 15.5.2014 mateřská.Po skončení mateř.žádost o proplacení dovolené.Zaměstnavatel k září ukončil činnost.Kolik by mi prosím měl proplatit dnů dovolené.Jakým způsobem mohu vypočítat částku,kterou mi zaměstnavatel má povinnost proplatit.Děkuji za odpověď na email.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
13. 8. 2014 11:11:25
Dobrý den,
prosím Vás o radu, jak se bude postupovat v mém případě. Od 23.1.2014 jsem na menocenské,během které jsem otěhotněla a nyní jsem stále na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství. Nástup na mateřskou bych měla mít zhruba 10.10.2014.Budu mít nárok po ukončení mateřské na vyčerpání řádné dovolené? Děkuji Lucie.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
13. 8. 2014 8:17:39
Dobrý den, když navážu na rodičovskou dovolenou s prvním dítětem rovnou mateřskou dovolenou s očekávaným druhým dítětem do 3 let od narození prvního dítěte, je zaměstnavatel povinen mi dál držet stejné pracovní místo do 3 let věku druhého dítěte? Předem děkuji za odpovědi.
V.
Hlášení závadného obsahu

Ivana D.
12. 8. 2014 21:36:28
Dobrý den,
od 16.1.14 do 30.7.14 jsem byla na MD s druhým dítětem (bezprostředně jsem navazovala na předchozí RD po prvním dítěti). Po skončení MD jsem zapomněla zažádat u zaměstnavatele o čerpání dovolené za MD.
Je nějakým způsobem možné o tuto dovolenou dodatečně požádat a nechat si ji proplatit?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ester
28. 7. 2014 12:47:44
Dobrý den.Prosím o radu.Jsem zaměstaná.R.2011 se mi narodilo první dítě.Po skončení mateřské dovol.mi byla vyplacena dovoléná z práce.V roce 2014 dne 16.3. se mi narodilo druhé dítě.Tudíž mateřskou mám stejnou jak u prvního dítěte.PPM mám od 6.2. do 20.8.2014.Kolik dní budu mít proplaceno z práce a jak se píše žádost o proplacení řádné dovolené.Jaké datumy atd.U nás v práci je nárok na 30 dní dovolené.Tudíž prosím o výpočet.A kdy si mám zažádat o vyplacení. Děkuji za odpověd Ester
Hlášení závadného obsahu

Purmová M.
23. 7. 2014 12:54:24
Dobrý den, na MD jsem nastoupila 21.1.2014, ale již od 21.12.2013 jsem až do nástupu na MD byla v pracovní neschopnosti. Mám v takovém případě nárok na dovolenou po skončení MD? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jája
22. 7. 2014 9:15:29
Monik: Napadá mě zkusit inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Monik
21. 7. 2014 17:42:04
Kam se lze obrátit, pokud mi zaměstnavatel nechce proplatit celou dovolenou, na kterou mám, jak jsem se zde dozvěděla, po čerpání mat. dovolené nárok?
Hlášení závadného obsahu

Liška
21. 7. 2014 16:55:20
Dobrý den, první rod.dovolená mi skončila 17.8.2013, poté jsem nastoupila na nemocenskou (rizik.těhotenství) a z ní následně na druhou mateřskou dovolenou. Tu jsem čerpala od 15.11.2013 - 30.5.2014 Zaměstnavatel mi v červnu proplatil dovolenou 19 dní (máme dáno 25 dní za rok). Jestli vše dobře chápu, měla bych mít nárok na 25 dní za rok 2013 i 25 dní za rok 2014. Je to tak dobře? Mohu se toho ještě domáhat, nebo už je pozdě? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Katka
18. 7. 2014 14:41:52
Dobrý den, mohu požádat o radu. 2.1.2014 jsem nastoupila na nemocenskou dále pak 27.2. mi byla ukončena a 28.2. jsem nastoupila na mateřskou mám nárok na proplacení dovolené neboli teda čerpání? Pracuji u o.p.s. a máme za rok na nárok na 25dní dovolené. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

danča
14. 7. 2014 14:51:56
Sylva: Ten Váš případ je prakticky stejný jako ten v příkladu 3 v článku. Takže máte nárok na celou výměru dovolené a ne krácenou.
Hlášení závadného obsahu

Sylva
14. 7. 2014 9:17:45
Dobrý den
Chtěla bych se zeptat,na mateřskou jsem nastoupila 1.12.2013 a skoncila mi 6.6.2014.Požádala jsem o proplacení řádné dovolene ale podle naší účetní nemám narok na celou dovolenou za kalendářní rok a tutiž jen o poměrnou kracenou část.Jak to vlastně je a pokud mám narok,podle jakého paragrafu zákoníku práce ji mužů oponovat?
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Eva
10. 7. 2014 10:10:59
Dobrý den,
dne 3.6.2014 jsem nastoupila zpět do zaměstnání po rodičovské dovolené, na kolik dní budu mít tento kalendářní rok nárok. Pro kalendářní rok máme nárok na 20 dní. Bude se mi dovolené nějak, krátit v případě, že bych byla na nemocenské nebo na paragrafu. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Alena
8. 6. 2014 14:03:25
Dobrý den, chci se zeptat 4.1. 2014 jsem nastoupila na mateřskou ta mi končí k 18.7.2014 zajímá mě na kolik dní mám nárok na dovolenou děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ivka
4. 6. 2014 8:44:16
Eliska: Také si myslím, že máte nárok na plnou výměru dovolené (podmínka 60 odpracovaných dní platí i na mateřskou).
Hlášení závadného obsahu

Eliska
3. 6. 2014 12:33:41
Dobrý den, mám otázku ohledně nároku na dovolenou. 8.12.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Nyní mi 21.6.2014 končí a po zaslání dotazu naší mzdové účetní, jak si zažádat o čerpání řádné dovolené mi bylo odepsáno, že mám nárok pouze za 5 měsíců, tedy na 10,5 dne dovolené, já si ovšem myslím, že pokud jsem splnila podmínku 60 odpracovaných dní v roce (strávených na mateřské), mám nárok na celou dovolenou, tj. 25 dní. Můžete mi prosím poradit, co naší mzdové odepsat a jak reagovat? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
29. 5. 2014 9:34:44
martina: Dovolenou musite cerpat hned po materske.
Hlášení závadného obsahu

martina
28. 5. 2014 14:19:22
Dobrý den, je možné dovolenou, kterou mi zaměstnavatel navrhl čerpat hned po mateřské,čerpat až po rodičovské dovolené?Mimino je lednové a nemám šanci na školku, že bych si prodloužila pobyt doma.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Petra
23. 5. 2014 10:04:12
Dobry den, mam dotaz..
7.9.2013 jsem nastoupila na MD 21.3.2014 mi skoncila, zazadala jsem si u zamestnavatele o cerpani radne dovolene za rok 2014, ale bohuzel jsem nesplnila odpracovanych 60 dni, ale jen 58..Takze mi dovolenou pokratil a z roku 2013 zaplatil 1,5 dne..prislo mi za 4,5 dne..Ma otazka zni..Jestli muzu jit do prace treba na ty dva dny a bude mi ta dovolena proplacena, nebo jetsli mi to musi zamestnavatel umoznit a jetsli mi to pak vubec proplati..mam smlouvu na dobu neurcitou..a taky jsem nekde cetla, ze se daji secist ty dny 58 za MD + ta nahrada za dovolenou tj 20 dni a splnim tu danou dobu odpracovanyhc 60 dni a zamestnavatel mi to proplati, ale ani to neni nikde v zakone? Diky za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Kamča
12. 5. 2014 11:57:12
Rodičák začnete pobírat až po vyčerpání dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Katerina
12. 5. 2014 10:15:36
Děkuji za odpověď. Dnes mi zaměstnavatel sdělil, že si vše rozmyslel a dovolenou, kterou před nástupem na mateřskou dovolenou nevyčerpám, mi nakonec proplatí po ukončení MD. Jaký bude tedy postup - před ukončením MD si požádám o čerpání dovolené a zároveň o čerpání RD. Po dobu co budu čerpat dovolenou (nakonec mi bude proplacena) budu součastně pobírat RD nebo RD budu pobírat až po vybrání dovolené po 14 dnech? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

KDP
8. 5. 2014 9:58:27
K dotazu paní Kateřiny: dovolenou vždy určuje zaměstnavatel kromě případu čerpání mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pokud Vám jí nařídí před nástupem na mateřskou dovolenou, má na to plné právo.

K dotazu paní Anety: Návrat do pracovního procesu se řídí tím, na jakou dobu jste požádala o čerpání neplaceného volna z důvodu péče o dítě. Pokud to bylo právě do 11.5., musíte do práce nastoupit nebo se domluvit se zaměstnavatelem jinak, ale on nemusí důvody akceptovat, protože platí stále původní pracovní smlouvs
Hlášení závadného obsahu

aneta Šípová
8. 5. 2014 9:28:48
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak postupovat. 11.5.mi konci mateřská dovolená. Pracovní smlouvu mám na neurčito. Bohužel ráda bych do práce nastoupila hned, ale malý jde do školky v září a hlídání na každý den nemám . Myslela jsem , ze budu muset prac.poměr ukončit dohodou, jelikož problém je na mé straně . Čtu tady o čerpání dovolené s neb o neplaceném volnu, což so myslím, ze by mi usnadnilo problém , protože bych v záři ráda nastoupila. Prosím poradíte mi? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Katerina
7. 5. 2014 20:52:22
Dobrý den, dne 20.6.2014 nastupuji na mateřskou dovolenou a zbývá mi 14 dní nevyčerpané dovolené. Zaměstnavatel mi dnes oznámil, že těchto 14 dní mi nařizuje vybrat před nástupem mateřské dovolené, že mi jí v žádném případě v roce 2015 po ukončení mateřské nehodlá vyplácet. Moje otázka zní: může mi zaměstnavatel nařídit vybrat zbylých 14 dní dovolené? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lála
30. 4. 2014 14:04:40
§ 53 zákoníku práce říká:

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Eliška
30. 4. 2014 12:02:18
Dobrý den. Navazuji na tuto diskuzi a mám dotaz. Je možné dát zaměstnankyni která zažádala o proplacení dovolené po mateřské výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti? Zaměstnavateli oznámila před čerpáním, že bude pokračovat na rodičovské dovolené do věku 3 let dítěte ( rodičovská navazuje na mateřskou dovolenou. Dle mého je toto nehorázné a hlavně nezákonné od zaměstnavatele, protože péče o dítě / mateřská a rodičovská ) je jedním z důvodů. kdy nesmí zaměstnavatel dát výpověď. Děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lála
11. 4. 2014 7:53:54
Podle mého názoru se to vypočítává z platu, ne z mateřské.
Hlášení závadného obsahu

šárka
11. 4. 2014 0:13:19
Mám jeden jednoduchý dotaz. Týká se částky ze které se náhrada mzdy na dovolenou vypočítává. Vypočítává se za a) z průměru kalendářního čtvrtletí který předcházel vzniku mateřské dovolené, nebo
b) z kalendářního čtvrtletí přecházejícího samotné čerpání řádné dovolené?

Je v tom velký rozdíl, bud budu dostávat peníze za dovolenou vypočtené z předchozího "platu", nebo z peněžití pomoci v mateřství????? Děkuji moc za zodpovězení.
Hlášení závadného obsahu

Martina
9. 4. 2014 11:59:37
díky za pěkný článek
Hlášení závadného obsahu

baru
27. 3. 2014 12:21:00
Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o radu.
Na mateřskou nastupuji 12.6.2014 (zaměstnancem společnosti jsem od 1.3.2013). V tomto roce 2014 mám nárok na 30 dní dovolené (převáděla jsem si 5 dní z minulého roku) do odchodu na mateřskou vyčerpám 18 dní čili zbyde mi 12 dní nevyčerpané dovolené pro rok 2014. Můžete mi prosím sdělit, jak dále postupovat, abych nic nepropásla? Na kolik dní dovolené mám nárok po ukončení mateřské a jak si zažádat o jejich proplacení? Děkuji moc za radu Bára
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2014 7:13:12
Vážené a vážení diskutující, dovoluji si uzavřít své příspěvky do diskuse vzhledem k tomu, že již neodpovídá jejímu zamýšlenému charakteru a s ohledem na neustále se opakující dotazy. Jako autorka článku tedy nebudu na další dotazy reagovat. Děkuji za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2014 7:09:48
Dobrý den paní Jano, nárok na dovolenou z titulu mateřské dovolené jste měla za rok 2011, ale protože jste nepožádala o její čerpání hned po skončení, bude se Vám krátit za dobu 6.6.-31.12.2011 (o 3/12 roční výměry). za rok 2012 nárok nemáte, za rok 2013 dojde ke krácení o 1/12, protože jste opět nepožádala o čerpání. Nárok Vám však nezanikl, ale nemůžete si vybrat nástup na tuto dovolenou a vše je nutné řešit až po návratu do řádného pracovního výkonu.
Hlášení závadného obsahu

Jana M.
8. 3. 2014 16:10:33
Pro přehlednost píši ještě jednou údaje:
22.11.2010 - 5.6.2011 mateřská dovolená s prvním dítětem
6.6.2011 - 30.4.2013 rodičovská dovolená s prvním dítětem
1.5.2013 - 12.11.2013 mateřská dovolená s druhým dítětem
13.11.2013 až nyní rodičovská dovolená s druhým dítětem.
Smlouvu mám na dobu neurčitou, pred nástupem na mateřskou dovolenou jsem celý rok pracovala. O dovolenou jsem si ani jednou nepožádala. Mohu Vás poprosit o radu a pomoc s počítáním, na kolik dní bych měla nárok? Pracuju ve školství (učitelka) a účetní mi řekla, že jsem si o dovolenou měla požádat hned po skončení mateřské, že teď už je pozdě. Moc děkuji za odpověď. Jana Morávková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 3. 2014 4:34:29
K dotazu paní Markéty: za rok 2014 Vám náleží 1/12 roční výměry za mateřskou dovolenou 1.1.-5.2.2014, ale měla jste nárok na plnou dovolenou za rok 2013, kterou jste po skončení mohla také čerpat a jak se vyjádřila diskutující před Vámi, i tato doba se počítá od odpracované a pokud by dosáhla až přes půlku března, jak uvádí na svých stránkách MPSV, tak by nárok byl celý. Což ale vzhledem k aktuálnímu datu zřejmě nebude a zaměstnavatel zde zřejmě nepostupoval správně
Hlášení závadného obsahu

Jana M.
6. 3. 2014 22:47:51
Dobrý den, od 1.5. do 12. 11. 2013 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství (předtím jsem byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem), od 13.11. jsem na rodičovské dovolené. Zapomněla jsem si požádat o proplacení dovolené za rok 2013. Mám na to ještě nárok? Mám smlouvu na dobu neurčitou. Podle zodpovězených dotazů si myslím, že ano, ale že ji ji budu moct čerpat až po skončení rodičovské dovolené, tedy v roce 2016. Není možné dovolenou proplatit už nyní?
A ještě další dotaz - u prvního dítěte jsem si o proplacení dovolené taky nepožádala, peněžitou pomoc v mateřství jsem pobírala od 22.11.2010 do 5.6.2011 (pak jsem byla na rodičovské), to už mi asi nárok na proplacení dovolené zanikl, že? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marketa6666
6. 3. 2014 16:10:55
Dobrý den, na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 25.7.2013 a skončila mi 5.2.2014. Mám v práci smlouvu na určito do roku 2016 a dostala jsem dnes proplacenou celou dovolenou za letosni rok 2014 a přitom podle toho co jsi tady ctu na ni nemam narok, nebo ano? Dekuji za odpoved Markéta
Hlášení závadného obsahu

Sabina
5. 3. 2014 17:01:57
Dobrý den paní Martinková, děkuji za odpověď, uvidím jak pochodím u zaměstnavatele. Máme stejný názor na dovolenou. I když on mi stanovil dovolenou jen poměrným dílem.
Hlášení závadného obsahu

denpol
5. 3. 2014 16:24:23
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na můj případ. Pracuji v cestovní kanceláři a máme nárok na vyplácení provizí za prodané zájezdy za předcházející 3 měsíce v následujících 3 měsících. při kontrole výplatních pásek jsem však zjistila, že pokud v měsíci čerpám dovolenou, provize jsou mi kráceny, což mi přijde nelogické. Ty źájezdy jsou již prodány a uzavřeny, takže výplata provize by měla být fixní a dovolená by na ni neměla mít vliv. Jaký je Váš pohled na tuto záležitost? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 3. 2014 21:49:23
Dobrý večer paní Sabino, nárok na dovolenou za rok 2014 budete mít v plné výši 25 dnů, pokud o ní požádáte tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené. Podle mého názoru máte nárok i na čerpání dovolené za rok 2013, rozhodně se neproplácí - to až při případném skončení pracovního poměru.
Hlášení závadného obsahu

Sabina
4. 3. 2014 21:38:55
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jak je to s mou dovolenou za rok 2013 a 2014. Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou, pracuji již 5 let. Mám nárok na 25dnů dovolené za rok. Dne 29.7.2013 jsem nastoupila z důvodu těhotenství na neschopenku a stihla vybrat jen 14dnů z celkových 25dnů. Neschopnost trvala do 30.9.2013. Od 1.10.2013 do 14.4. 2014 jsem na mateřské. Poté bych měla požádat o řádnou dovolenou a následně o rodičovskou dovolenou. Doma chci být do tří let věku dítěte, další neplánuji. Dítě se narodilo 18.11.2013. Na kolik dnů řádné dovolené mám nárok? (od 15.4. do ???)
Co zbylých 11dnů z roku 2013? Ty mi má zaměstnavatel proplatit nebo co s nimi? Děkuji za odpověď Sabina
Hlášení závadného obsahu

Monika
4. 3. 2014 21:21:12
Dobrý den paní Martinková, děkuji za odpověď, ale mi to nedalo, hledala jsem dál a na MPSV (překvapivě) zareagovali na dotaz k jejich článku: http://www.mpsv.cz/cs/16352, a doplnili tam i odpověď na otázku co se "starou" dovolenou z předchozího roku a jestli se počítá do těch 60-ti odpracovaných dní v novém roce. Viz. třetí bod v článku. Třeba to ujasní výklad. Hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 3. 2014 20:41:16
Dobrý večer paní Veroniko, nástup na mateřskou dovolenou si určujete sama, musí být v rozmezí 8 až 6 týdnů před plánovaným porodem. K datu zahájení mateřské dovolené si připočítáte 28 týdnů, resp. 196 dnů, po které budete mít nárok na peněžitou podporu v mateřství. Před koncem této doby doporučuji sepsat žádost o vyplacení řádné dovolené (za rok 2014 budete mít nárok na roční výměru) a požádat o neplacené volno z důvodu péče o dítě, tj. rodičovskou dovolenou podle Vaší domluvy se zaměstnavatelem.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
27. 2. 2014 10:34:48
Dobrý den, jsem na rizikovém těh., paní mudr mi sdělila, že mi mateřská vychází od 2.4. - jak to bude probíhat? Jak se dozvím oslední den mateřské pro žádání dovolené pro zaměstnavatele bezprostředně po MD? A ještě mám dotaz k návratu do práce po RD - budu rodit v květnu(nebo dříve) a pracuji ve školce jak pí uč. Předběžně jsme se domluvili v práci, že nastoupím až od září 2017 a ne hned od května - že necháme doběhnout šk.rok. Mám to ale tak napsat i do papíru, kde je budu informovat o délce RD? Napadá mě totiž, že když by náhodou se změnilo vedení tak mě asi nová ředitelka nemusí vzít, když je to až po 3 letech a cca 4 měsících a ne hned po 3 letech věku dítěte. Nevíte, jak to udělat i sepsat, abych to měla potvrzené?
Předem mnohokrát děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 2. 2014 7:46:37
Dobrý den paní Moniko, z diskuse vyplynulo, že na to jsou různé názory. Já zastávám ten, že pro rok 2014 se počítá nárok jen do skončení mateřské dovolené. Na rodičovskou dovolenou nastoupit můžete opravdu až po vyčerpání řádné dovolené, to nelze současně, protože se tyto pojmy vzájemně vylučují. Pokud jste myslela pobírání rodičovského příspěvku, ten je na čerpání řádné dovolené nezávislý.
Hlášení závadného obsahu

Monika
26. 2. 2014 21:20:00
Dobrý den,
u Vaší odpovědi paní Zuzce dne 21.2.14 lišilo by se pokud by měla navíc několik dní nevyčerpané dovolené z roku 2013? Potom by bylo "odpracováno" v r. 2014 celých 60 dní? Mám podobný případ, MD končí 11.3. (50 dní v r. 2014) ale mám 13 dní "staré dovolené". Mohlu dle §223 ZP žádat o plnou dovolenou z r. 2014? (opracováno 50 + 13 dní) a splňuju podmínku §217 ZP, že nastupuju na dovolenou hned po ukončení MD?
Prosím ještě o odpověď k rodičovské dovolené - tu bych nastoupila až po "vybrání" řádné dovolené (13+20 dní)? Tzn. od 29.4.?
Děkuji Vám mockrát za odpověď.
Monika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2014 14:31:41
Dobrý den paní Jano,nárok na dovolenou za rok 2013 Vám vzniká (bude pokrácen o rodičovskou dovolenou), za rok 2014 vznikne v plné výši, pokud o ní požádáte tak, aby navazovala na skončení druhé mateřské dovolené. Písemmá forma je žádoucí, jinak by bylo doručení žádosti hůře prokazatelné. Zaměstnavatel musí v tomto případě čerpání dovolené vyhovět, pokud by ji neposkytl, nezbyde Vám nic jiného než se obrátit na úřad práce, který kontroluje dodržování pracovních podmínek - povinnost tuto dovolenou poskytnout řeší § 22š zákoníku práce.
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 2. 2014 9:53:33
Dobrý den. V srpnu 2010 jsem nastoupila na MD a následně na RD do 3 let věku dítěte (tj. do 26.9.2013). Plynule jsem navázala další MD (od 1.10.2013), aniž bych nastoupila do prac.poměru. PPM budu pobírat do 14.4.2014. Mám smlouvu na plný úvazek stále u stejného zaměstnavatele a dovolená činila vždy 20 dní v kalendářním roce. Mám dotaz, zda mi vzniká nárok na dovolenou v roce 2013 a 2014 a případně kdy a jakým způsobem mám za jednotlivé roky o ni žádat. Po MD mám v plánu RD opět do 3 let věku dítěte. Na jaký zákon (paragraf) se mohu prosím odkazovat? Mám v plánu si o dovolenou zažádat od 15.4.2014 písemně. Je možné, aby mi tuto dovolenou neposkytli a případně jakým způsobem se bránit?
Děkuji za kladné vyřízení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2014 20:59:04
Dobrý den paní Jitko, pokud požádáte o čerpání řádné dovolené tak, aby navazovala na skončení druhé mateřské dovolené, budete mít nárok na plnou roční výměru, protože doba rodičovské dovolené první nepřesáhne 100 pracovních dnů, aby se začala dovolená krátit.
Hlášení závadného obsahu

Jitkakom
21. 2. 2014 22:27:42
Dobrý den, prosím Vás o radu. Vstupní údaje: od 15.5.2011 do 26.11.2011 na MD, poté RD. Mezi první MD a RD v roce 2011 čerpána řádná dovolená. 3.3.2014 budu nastupovat na MD s druhým dítětem. Mám nárok po skončení 2.MD na čerpání řádné dovolené za rok 2014 a v jaké výši? Pracuji ve školství, tedy 40 dnů dovolené. Mnohokrát děkuji za odpověď. Jitka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2014 13:29:08
Dobrý den paní Zuzko, 1.1.2014 - 19.3.2014 je 56 pracovních dnů, takže nesplníte podmínku odpracování min. 60 pracovních dnů v roce, budete mít nárok na dovolenou za odpracované dny ve výši 2/12 roční výměry.
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
21. 2. 2014 9:51:35
Dobrý den mám dotaz ohledně nároku na dovolenou v roce 2014, 5.9.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a ta mi končí 19.3.2014, na kolik dní dovolené mám letos nárok?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 2. 2014 20:18:29
Dobrý večer paní Aleno, bohužel na tento dotaz neumím odpovědět - článek se týká jiného tématu a já nejsem na Vaši otázku odborníkem. Doporučuji obrátit se na úřad práce nebo inspektorát práce, který by měl dohlížet na plnění povinností zaměstnavatele, kam patří i dodržování přestávek v práci.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 2. 2014 20:15:53
Dobrý večer paní Moniko, ve Vašem případě budete mít nárok na plnou roční výměru dovolené, pokud o ní požádáte, aby navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené. V případu Vaší švagrové je nutné spočítat, zda nemocenská v roce 2013 překročila 100 pracovních dnů - pokud ano, krátí se o prvních 100 dnů o 1/12. V roce 2014 podle mého názoru má nárok na 2/12, pokud bude poté pokračovat v rodičovské dovolené po celý rok.
Hlášení závadného obsahu

alena
20. 2. 2014 11:02:07
Dobrý den, nevím jestli píšu na správne stránky. Můj dotaz zní: pracuji v 2-směnném nepretržitém provozu (domov pro seniory) v 12 hod. směnách. Zaměstnavatel nám poskytuje 2 půl hodinové přestávky. V první přestávce se střídame s ranní směnou, aby byl vždy někdo na oddělení. Od 15:30 do 16:00 by jsme mněli čerpat druhou přestávku, no často jsme tam dvě zaměstnankyně, nemáme se s kým střídat,protože celé zařízení má v téhle době nařízenou přestávku. Myslím si, že se jedná o bezpečnostní přestávku a mněla by se započítat do pracovní doby. Je postup organizace správny, když je nařízená druhá přestávka pro všechny a nemáme se s kým vystřídat - (tudiž pracuji i počas přestávky, protože by jsme to nestíhali).
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
20. 2. 2014 6:27:48
Dobrý den, mám dvě situace, se kterými bych chtěla poradit.Na HPP jsem od 18.2.2013, 18.3.2014 nastupuji na PPM (6 týdnů před porodem)mám nárok v roce 2014 na celých 20 dnů dovolené?A druhý případ-švagrová byla na HPP od roku 2011, v dubnu r. 2013 nastoupila na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství a od srpna 2013 pobírala PPM, měla v roce 2013 nárok na celou dovolenou, nebo jen její zkrácenou část a jak je to v roce 2014, pokud ji PPM končí 28.2.2014?(podle kalendáře 42 prac.dnů)Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Michaela
19. 2. 2014 19:03:29
Dobrý večer paní "zuzanaba", nárok na dovolenou za rok 2014 budete mít v plné výši, protože nemoc nebude více než 100 pracovních dnů a zároveň čerpání mateřské dovolené je více než 60 pracovních dnů. Čerpat řádnou dovolenou před mateřskou dovolenou vzhledem k Vaší pracovní neschopnosti ztrácí smysl, stejně jako po dobu mateřské dovolené. O čerpání požádejte tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2014 19:00:32
Dobrý večer pane Šedý, diskuse je do toho, aby více lidí mohlo reagovat a pokusit se o vysvětlení (což u tohoto tématu bohužel není a je to jen systém dotaz-odpověď). Podle mého názoru se nárok počítá jen do doby mateřské dovolené, jinak by se cyklicky započítávalo a neustále navyšovalo. Netvrdím, že čerpání řádné dovolené není odpracované doba, opora v zákoně přesná není - ale přece jen dovolená mezi mateřskou a rodičovskou je trochu jiný případ než klasicky řádná dovolená. Souhlasím, že paní se nachází v přechodném období, kdy i s nárokem na čerpání dovolené za rok 2013 a 2014 přesáhne 60 odpracovaných dnů, ale já se domnívám, že nárok se počítá do konce mateřské dovolené. Konečné rozhodnutí, resp. výpočet nároku bude na zaměstnavateli, protože žádost matek nemusí podle mého názoru obsahovat počet dnů, ale obecné ustanovení "čerpání plného nárok na dovolenou".
Hlášení závadného obsahu

zuzanaba
19. 2. 2014 18:42:25
Dobrý den, prosím o radu.
Dne 1.11. 2013 jsem nastoupila na rizikové těhotěnství. V zaměstnání jsem na dobu neurčitou od roku 1.12. 2011. Můj dotaz zní: mám nárok na dovolenou za rok 2014? Na řádnou mateřskou dovolenou nastupuji 26.3. 2014 do té doby jsem na nemocenské. A další dotaz je jak je to s dovolenou v době mateřské dovolené? Může se vybrat před nástupem, nebo když skončí mateřská dovolená?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Šedý
18. 2. 2014 17:22:08
Mohl bych se zeptat, odkdy se dovolená neposuzuje jako odpracované dny? Tedy dle vás? 8. 1. 2014 například paní tvrdíte, že má za rok 2013 nárok na 8/12 dovolené a za rok 2014 pouze 2/12 za MD do 11. 3. 2014. Ale to je nesmysl. Pokud si požádá o čerpání ŘD bezprostředně po MD, tak jí MD + ŘD za 2013 dají dohromady více než 60 dní, tudíž za rok 2014 bude mít nárok na celou řádnou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 2. 2014 11:53:45
Dobrý den, nárok na dovolenou za rok 2014 budete mít v plné roční výměře, o její čerpání musíte požádat před koncem mateřské dovolené, aby navazovala bezprostředně na její konec, je to náhrady mzdy, jejíž danění je stejné jako jakákoli jiná hrubá mzda.
Hlášení závadného obsahu

Jany
14. 2. 2014 11:44:06
Dobrý den, od srpna 2013 jsem na nemocenské kvůli rizikovému těhotenství..v tomto roce mi zůstalo 9 dní nevyčerpané dovolené,nemocenská mi končí 23.2.2014 a od 24.2.2014 nastupuji mateřskou dovolenou.Chtěla bych se zeptat 9 dní staré dovolené mám nárok na proplacení a jak je to v roce 2014 mám nárok vůbec na nějakou dovolenou popř. její proplacení?Pokud ano musím si zažádat u svého zaměstnavatele o proplacení než mi skončí mateřská? A jak je to popř. s daněním tohoto příjmu?Roční danění mi dělá zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 2. 2014 1:50:03
Dobrý den, v roce 2013 se Vám dovolená bude krátit jen o 1/12 roční výměry pro nemoc, protože doba mateřské dovolené se pro účely nároku na dovolenou započítává do odpracované doby. Za rok 2014 Vám vznikne nárok na 2/12.
Hlášení závadného obsahu

Martina Konečná
14. 2. 2014 1:22:03
Dobrý den, právě mi bude končit MD a pokouším se sepsat žádost o proplacení dovolené. Chtěla bych si ujasnit na kolik dní dovolené mám nárok.U firmy pracuji od 10.5.2004, ale v roce 2011 dne 24.6.2011 jsme přešli z fyzicke osoby na s.r.o. (stejný majitel, ale uzavíraly se nové smlouvy, s tím, že se dala výpověď u fyz.os. a nová smlouva u s.r.o. 25.3.2013 jsem nastoupila na nemocenskou, pak jsem přešla na mateřskou dovolenou a to 17.8.2013, ta mi končí dle mých výpočtu 28.2.2014. Z roku 2012 mi zbývá 7 dní dovolené. Za rok 2012 by mi měli proplatit těch zbylých 7 dní, za rok 2013 dle mých výpočtu jsem odpracovala 59 dní,a na nemocenské jsem byla 105 dní, tzn.že mám nárok jen na 3,5 dne dov? Nebo se mi to bude ještě krátit kvůli te nemocenské? A co za rok 2014? To mám taky nárok jen na 3,5 dne dov? MD plánuji na 3roky. Předem Vám moc děkuji za přezkoumání mého případu. Martina
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2014 8:07:48
Dobrý den, pro účely náhrady za dovolenou se vždy používá průměrný výdělek za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pokud není možné tento výdělek určit, protože není žádný zdanitelný příjem, použije se tzv. pravděpodobný výdělek, který odpovídá tomu, co byste si býval vydělal, pokud byste pracoval. Za část října jste měl část zdanitelného příjmu, výdělek se dal určit za IV. čtvrtletí 2013 pro čerpání dovolené od 19.3.2014. V dalším čtvrtletí se již použije pravděpodobný výdělek (odměny za celý rok se pro tyto účely mají rovrhnout do jednotlivých čtvrtletí). Nárok na dovolenou za rok 2014 budete mít.
Hlášení závadného obsahu

Jarda
12. 2. 2014 17:20:35
Dobry den, 16.10. jsem nastoupil posestinedeli partnerky na PPM, ktera mi konci 18.3.2014. Za 11 mesic mi jeste zamestnavatel vyplatil premie, nikoliv jiz radnou mzdu. Po skonceni PPM chci cerpat dovolenou (12 dnu za rok 2013 a pote za rok 2014). Chci se zeptat zda budu mit narok na plnou vymeru dovolene za rok 2014 a z ceho se vypocte nahrada za ni? Zamestnavatel mi vypocetl nahradu z prumeru kvartalnich nahrad za 4 kv. 2012 a 1 az 3 kv. 2013. Je to tak v poradku nebo se uvazuje pouze prumer za posledni kvartal pred odchodem na PPM?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 2. 2014 11:14:17
Dobrý den, postup zaměstnavatele opravdu správný není, pojistné mělo být strženo - to, že je za Vás plátce pojistného stát, jen podmiňuje možnost nezabývat se minimálním vyměřovacím základem u zdr. pojištění. Náhrada za dovolenou je složka základu pro všechny odvody.
Hlášení závadného obsahu

Jana
12. 2. 2014 10:56:47
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené. Po skončení mateřské jsem žádala zaměstnavatele o čerpání dovolené, což zaměstnavatel učinil, dovolenou jsem čerpala v říjnu a listopadu 2013. Nyní jsem obdržela potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a zjistila, že z proplacené dovolené nebylo strženo sociální a zdravotní pojištění. Ptala jsem se zaměstnavatele a bylo mi řečeno, že jsem na rodičovské a pojistné za mě platí stát. Je to správný postup? Při předchozí mateřské mi z proplácené dovolené pojistné strženo bylo ač jsem byla na rodičovské. U zaměstnavatele mám pracovní poměr na dobu neurčitou a ten účast na pojistném zakládá. Navíc mi předchozí proplacená dovolená ovlivnila výši mateřské na druhé dítě neb jsem po rodičovské nastoupila přímo na mateřskou s druhým dítětem. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 11:11:32
Dobrý den paní Veroniko, tato varianta možná je. Navíc částka 10.000 Kč hrubého u DPP nepodléhá odvodu sociálního ani zdravotního pojištění, takže není možné z ní ani čerpat dávky nemocenského pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Veronika K.
10. 2. 2014 11:00:33
Děkuji za odpověď. Pokud bych tedy s ředitelkou uzavřela dohodu o provedení práce na tuto dobu, mohla bych tedy nastoupit na ty 3 týdny, i když by to bylo v šestinedělí po porodu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:28:20
K dotazu paní Simony z 10.2.2014: Nárok na dovolenou v roce 2012 Vám nezanikne, o její čerpání žádat můžete.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:26:54
K dotazu paní Lucie z 7.2.2014: Neuvádíte, kdy budete nastupovat na mateřskou dovolenou. Pokud přesáhne nemocenská 100 pracovních dnů v roce 2014, bude se Vám krátit dovolená za prvních 100 neodpracovaných dnů o 1/12, a dále za každých 21 dnů o další 1/12. Žádost o čerpání řádné dovolené musíte podat před koncem mateřské dovolené, protože musí navazovat bezprostředně na její konec, jinak o čerpání nemůžete požádat a byla by krácena i o rodičovskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:24:03
K dotazu pí Moniky z 6.2.2014: Za rok 2014 budete mít nárok na plnou výši řádné dovolené, pokud o ní požádáte tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou. Mateřská dovolená skončí po 196 kalendářních dnech. Dotaz č. 3 a 4 přesahuje téma článku.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:20:32
K dotazu paní Lucie z 5.2.2014: Vaše kolegyně bude mít nárok na dovolenou ve výši 1/12 roční výměry za rok 2014, Vaše dovolená za rok 2014 se krátit za rok 2014 nebude, pokud o ni požádáte, aby navazovala na mateřskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:18:05
K dotazu paní Lenky z 4.2.2014: Nárok na řádnou dovolenou Vám vznikne, ale pokud nemocenská z důvodu rizikového těhotenství přesáhla v kal. roce 100 pracovních dnů, bude se krátit.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:16:48
K dotazu paní Veroniky z 2.2.2014: Při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemůžete vykonávat práci z pracovního poměru, ze které je výpočet proveden.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:14:50
K dotazu paní Petry z 1.2.2014: Za rok 2014 budete mít nárok na plnou výši řádné dovolené, pokud o ní požádáte, aby navazovala na skončení mateřské dovolené. Ohledně dočerpání rodičovské dovolené se obraťte na příslušný úřad práce, v tomto poradit neumím a je to i mimo téma článku.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:12:01
K dotazu paní Jany z 31.1.2014: Za rok 2014 budete mít nárok na dovolenou krácenou o první rodičovskou dovolenou, pokud přesáhne 100 pracovních dní (prvních 100 dnů o 1/12, dále za každých 21 prac. dní o další 1/12) - musíte však o ni požádat, aby bezprostředně navazovala na skončení druhé mateřské dovolené, jinak by se krátila i o druhou rodičovskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:09:28
Po týdnu dovolené odpovím postupně na příspěvky od 31.1.2014.
Hlášení závadného obsahu

Simona V.
10. 2. 2014 4:12:54
Dobrý den, mám trošku obecnější dotaz. Nikde jsem se nedočetla o tom, zda vzniká nárok na proplacení i státě dovolené, nebo zda mě o ni může zaměstnavatel připravit. Nastoupila jsem mateřskou v září 2013 a v té době jsem měla ještě 20 dni necerpane dovolené z roku 2012. Mam nárok na její proplacení? Nikde se o této možnosti nepíše....
Hlášení závadného obsahu

Lucie
7. 2. 2014 12:59:02
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně čerpání dovolené za rok 2014. Od 10.9.2013 jsem nastoupila na rizikové těhotenství, od 6.1.2014 jsem na mateřské dovolené, zajímalo by mě jestli mám nějaký nárok na dovolenou za rok 2014? Jestli ano, jakým způsobem si dovolenou vybrat? Mám zažádat zaměstnavatele o vyplacení dovolené a kdy, po ukončení MD? ( zaměstnaná jsem na dobu neurčitou od roku 2007 a délka dovolené činila 20 dní za rok) Předem moc děkuji L.
Hlášení závadného obsahu

Monika Drlíková
6. 2. 2014 15:58:00
Dobrý den, moje situace je odvislá od těchto dat. Pracovní poměr mám uzavřen na dobu neurčitou od roku 2003. Od 1.8.2013 jsem doposud na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství, lékař mi nemocenskou bude ukončovat 19.2.2014, což je 6 týdnů před termínem porodu. Zajímalo by mě:
1. Nevyčerpanou dovolenou mám za rok 2013 ve výši 19dnů a dále netuším, jak si vypočíst přesně nárok na čerpání dovolené za rok 2014, když dle pracovní smlouvy činí roční fond dovolené 25dnů. S tím, že žádat o její čerpání budu muset poslat před skončením MD, s čerpáním bezprostředně po skončení MD.

2. Kdy mi přesně skončí MD, což bude poslední den pro výpočet nároku dovolené za rok 2014, jelikož se MD i nemocenská považuje za výkon práce?

3. V plánu máme bezprostředně druhé dítě, proto váhám nad délkou rodičovské dovolené, jelikož nemusím otěhotnět dle mých představ a mohlo by dojít k případu, kdy bych po dvouleté rodičovské dovolené se měla kupř. na 4 měsíce měla vrátit do práce v pokročilém těhotenství, což by asi nebyl žádný med. Znáte alternativy, jak řešit tento možný příklad? Zjistila jsem si, že v případě nastoupení na nemocenskou bych nedostala ani korunu, jelikož jsem neodpracovala potřebné dny v roce k splnění nároku na nemocenskou, jelikož rodičovská dovolená se dle zákoníku práce nepovažuje za výkon práce.
4. Pro výpočet MD druhého dítěte v návaznosti na bod 3. je výhodnější která alternativa?
a) mít rodičovskou dovolenou u prvního dítěte na 2 roky a pak kupř. jít na 4měsíce na nemocenskou ...před nástupem na druhou MD
b) rovnou si požádat o 3 letou rodičovskou, která by se z největší pravděpodobností ukončovala dříve na plynulý přechod do druhé mateřské

c) po dvouleté rodičovské zatnout zuby a nastoupit do práce kupř. jen na 4 měsíce do další MD

Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Lucie K.
5. 2. 2014 15:30:33
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na dva případy proplacení mateřské.
Kolegyně pracuje u firmy na dobu neurčitou asi 10let. Roční nárok dovolené 25dní. Dne 13.8.2013 nastoupila mateřskou, která jí končí 24.2.2014. Za rok 2013 si vybrala všechu dovolenou ještě před nástupem na mateřskou, ale zajímá mne na kolik dní dovolené má nárok v roce 2014?
Já jsem ve firmě cca 8 let, nárok na dovolenou také 25dní. Jsem od 21.10.2013 na rizikovém (neschopenka), moje mateřská bude začínat cca 1.3.2014, tudíž všech 6měsíců v roce 2014, budu mít nárok na nějakou dovolenou v roce 2014 /z r 2014 mi zbyva jeden den vybrat/, když jsem do 1.března na neschopence? Krátí se to nějak?
Díky moc Lucie
Hlášení závadného obsahu

Lenka
4. 2. 2014 8:52:00
Dobrý den, chtěla jsem se infomovat, zda mi vznike nárok na dovolenou po mateřské i v případě, že jsem byla před mateřskou na rizikovém těhotenství, pak jsem čerpala dovolenou a následně nastoupila na mateřskou dovolenou. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Veronika K.
2. 2. 2014 12:43:52
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné si přividělat už v 6ti nedělí po porodu. Uvedu můj konkrétní případ - jsem školková učitelka a paní ředitelka mi nabídla, že by první 3 týdny v červenci potřebovala na odpolední směnu (od 12 do 16) pí uč. Že by s miminkem problém nebyl, to abych si tam vzala a tchyně by semnou jezdila kdyby náhodou bylo něco potřeba. Ale musela bych porodit přesně na termín, abych mohla "nastoupit" až po 6ti nedělí, a to není u prvního moc pravděpodobné. Rozhodně se nechci vrátit hned do práce, ale je to spíš výpomoc a hlavně by si ředitelka ušetřila papírování, když jsem ve všech směrnicích atd. už zapsaná a seznámená s nimi.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Petra
1. 2. 2014 11:19:04
Dobrý den, chci poprosit o radu. Pracuji na poloviční úvazek (plat cca.5000,-) a smluvu mám na dobu neurčitou od září 2007. Z loňského roku mi zbývá 2,5 dne dovolené. Od 3.2.2014 ze zdravotních důvodů nastoupím na nemocenskou,4.3.2014 nastupuji na mateřskou dovolenou (7 týdnů před porodem), termín porodu 22.4.2014 . Mám nárok na nějakou dovolenou a jak mám postupovat, pokuď bych si po narození miminka zažádala o doplácení z balíčku rodičovské dovolené. Děkuji Petra
Hlášení závadného obsahu

Jana
31. 1. 2014 21:50:59
Dobrý den,

jen opravuji viz předchozí dotaz. Zajímá mne, zda budu mít nárok na dovolenou za rok 2014, nikoliv za rok 2013.
J.
Hlášení závadného obsahu

Jana
31. 1. 2014 21:44:42
Dobrý den,
zajímalo by mne,jak to bude s možným čerpáním dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou v mém případě: jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem (nástup na MD s tímto dítětem v únoru 2012, bezprostředně poté RD), během RD s tímto dítětem mám nastoupit na MD s druhým dítětem, a to během měsíce června 2014. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou, pracovní vztah trvá. Budu mít za rok 2013 nárok na dovolenou, v jaké výši, a budu ji moci čerpat před nástupem na další RD.
Děkuji za Vaši odpověď.
J.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 1. 2014 11:48:02
Dobrý den, z nového pracovního poměru Vám nárok na řádnou dovolenou vznikne určitě, tedy za roky 2013 i 2014 v plné výši (pokud jste nebyla dlouhodobě nemocná). Pokud o její čerpání požádáte, aby navazovala na konec mateřské dovolené, máte nárok jí čerpat před rodičovskou dovolenou. Otázku prvního pracovního poměru a roku 2011 Vám bohužel zodpovědět neumím, ale domnívám se, že Vám nárok zůstal zachován, byť se roční výměra bude krátit o dobu rodičovské dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Blanka T.
31. 1. 2014 11:25:59
Dobry den, rada bych va poprosila o radu ohledne naroku na dovolenou.

V roce 2010 (28.12.) jsem nastoupila na materskou dovolenou s prvnim ditem, ze ktere jsem plynule v srpnu 2011 presla na triletou rodicovskou. Pred nastupen na materskou dovolenou 2010 jsme v zamestnani docerpala veskerou radnou dovolenou za kalendarni rok 2010.
V prosinci 2012 jsem musela z financnich duvodu opet zacit pracovat HPP (stejny zamestnavatel, ale jina pozice), ale soubezne s tim nadale cerpam RD, ktera mi konci 2.2.214.
Nyni jsem tehotna s druhym ditetem a na materskou bych mela nastoupit v rozmezi 28.2.-14.3. 2014 (zakonych 6-8 tydnu).

Nyni resim nasledujici otazky:
- zda kdyz jsem v roce 2013 pracovala na HPP, mi vyplynul narok na radnou dovolenou
- zda mam za 2011 narok na dovolenou (plynouci z doby kdy jsem byla na materske), v jake vysi a v pridade ze mam na ni narok, zda ji muzu cerpat ihned po nastupu z RD pred nastupem na materskou s druhym ditetem.

Predem dekuji za odpoved
Blanka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 1. 2014 8:13:24
Dobrý den, pokud jste dovolenou nečerpala, zůstal Vám zachovaný nárok z roku 2011 podle doby druhé mateřské dovolené, pro rok 2012 žádný nárok nevznikl. O jejím čerpání nemůžete rozhodnout sama, ale nepropadne Vám. Žádat můžete po skončení mateřské dovolené, aby řádná dovolená bezprostředně navazovala, což bude až v roce 2015, kde by se Vám měly načíst všechny nároky (rok 2011, 2014, popř. 2015, pokud budete mít více jak 60 započítaných odpracovaných dnů). Mezi skončením rodičovské a nástupem na pracovní neschopnost Vám může zaměstnavatel poskytnout dovolenou, ale vzhledem k víkendu, který mezitím je, předpokládám, že to nebude Vaše standardní pracovní doba, takže nebudete mít ani jeden pracovní den - a pokud jste v pracovní neschopnosti, nemůžete být zároveň na řádné dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Ela Amatha
30. 1. 2014 20:05:54
Dobrý den,
velmi ráda bych Vás poprosila o radu týkající se nároku na dovolenou. V době od 12.9.2011 do 25.3.2012 jsem čerpala mateřskou dovolenou s druhým dítětem, která navazovala na rodičovskou s 1 dítětem. Za tuto MD jsem si bohužel nepožádala o čerpání dovolené a mzdová účetní mi sdělila, že si zažádat mohu až mi skončí RD, kerá navazovala, což je teď 31.1.2014 Jenže teď mi tvrdí, že na tuto dovolenou nárok nenám, prosím tedy o vysvětlení jak to je, podle toho co jsem si zde přečetla by se mi dovolená měla asi nějak pokrátit, na kolik dnů bych tedy měla nárok a mohu si zažádat i když nastupuji na neschopenku?
RD mi končí 31.1.2014, ale od 3.2.2014 nastupuji na neschopenku ( rizikové těhotenství)Na MD se třetím dítětem bych měla nastoupit 15.8.2014, budu mít i za tuto MD nárok čerpat dovolenou a v jaké výši, pokud si o ni zažádám ihned po skončení 3MD? Velmi děkuji za pomoc a odpověď, Ela
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 1. 2014 16:31:16
Dobrý den, Vaše dovolená bude pochopitelně počítána jen poměrem do 31.7.2014, poté již nebudete zaměstnanec, takže nemůžete ani žádat o její čerpání. Pokud si ji nevyčerpáte před nástupem na mateřskou dovolenou, bude Vám jako nevyčerpaná proplacena v posledním výplatním termínu.
Hlášení závadného obsahu

Barbora
30. 1. 2014 12:32:13
Dobrý den,

v zaměstnání mám smlouvu na dobu určitou do 31.7.2014, na mateřskou bych měla nastoupit nejpozději 21.3.2014. Mohu si tedy taktéž vybírat dovolenou na zotavenou po skončení MD (září 2014), i když v té době už nebudu zaměstnancem firmy nebo si jí musím vybrat před nástupem na MD?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2014 17:31:05
Dobrý den, pokud nebude Vaše případná nemoc překračovat 100 odpracovaných dnů, nebude se dovolená krátit. Když zároveň požádáate o čerpání dovolené, aby navazovala bezprostředně na mateřskou dovolenou, budete mít nárok na plnou roční výměru dovolené za rok 2014.
Hlášení závadného obsahu

Hana V
27. 1. 2014 15:10:22
Dobrý den, prosím o radu. Mám nastoupit na mateřskou dovolenou 20.5.2014. (8 týdnů před termínem porodu), nepředpokládám, že půjdu marodit, v případě zdravotních problémů bych šla marodit od února 2014. Ve firmě pracuji do roku 2007. Na kolik dní dovolené mám nárok? Moc děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 1. 2014 17:29:39
Dobrý den, vznikne Vám nárok na dovolenou za rok 2013 za dobu mateřské dovolené od 18.9. do 31.12.2013 ve výši 3/12 roční výměry. Mateřské dovolená skončí v roce 2014 ke dni 2.4.2014, což představuje více jak 60 pracovních dnů - pokud tedy požádáte o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, budete mít nárok na plnou roční výměru řádné dovolené za rok 2014.
Hlášení závadného obsahu

mišule
22. 1. 2014 10:01:15
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Od 18.září 2013jsem na mateřské dovolené, před tím jsem byla od 1.3.2013 na nemocenské ( rizik.těhot.)a ještě před tím na rodičovské dovolené, která mi skončila 28.2.2013. Chci se zeptat, zda mě vzniknul nějaká nárok na dovolenou? Děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2014 11:40:37
Dobrý den, pokud jste po celou dobu neměla přerušen pracovní poměr, určitě na některou z dávek mít nárok budete, ale vyžádejte si informace přímo na úřadu práce, protože v tomto odborníkem nejsem a ani článek o tom nijak nepojednává.
Hlášení závadného obsahu

Maja
20. 1. 2014 10:07:29
Dobrý den,potřebuju poradit,jsem 7 let na mateřské,mám 3 děti.V dubnu 2014 mi končí mateřská,ale nemůžu se vrátit zpátky do zaměstnání,bo se tam začíná v 5 hodin ráno a já nemám kam dát děti,syn už chodí do školy,ale dcery mám doma,do školky mi je vezmou až příští rok.Budu tedy muset dát výpověď a jít na pracák.Budu mít pak nárok brát nějaké peníze ze sociálky nebo z pracáku?Děkuju za radu :-)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2014 7:04:32
K dotazu paní Petry: Dovolená v roce 2013 se bude z důvodu nemocenské krátit o 1/12 roční výměry, v roce 2014 Vám nárok nevznikne, pokud budete pokračovat v rodičovské dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2014 7:00:36
K dotazu paní Lucie: Výpočet náhrady za dovolenou se bude řídit kalendářním čtvrtletím předcházejícím tomu, ve kterém budete dovolenou čerpat - určitě tedy nepůjde o 4. čtvrtletí 2013, protože na nemocenské zřejmě již zůstanete až do mateřské dovolené. Pokud nebudete mít ve vymezeném období žádný zdanitelný příjem, vychází se pro účely náhrady za dovolenou z pravděpodobného výdělku, který má odpovídat částce, kterou byste si vydělala, pokud byste pracovala.
Hlášení závadného obsahu

petra26
19. 1. 2014 22:41:08
Dobrý den, chtěla jsem se informovat na zůstatek dovolené, když jsem pracoval od 1.1. 2013 zůstatek staré dovolené 0. A od 4.3. jsem nastoupila na neschopenku(rizikové těhotenství)
do 21.7 a od 22.7 jsem nastoupila na mat. dovolenou a ta končí 3.2.2014. Na kolik dovolené mám tedy nárok? Kvůli proplacení. Předem mockrát děkuji za odpověď Petra.
Hlášení závadného obsahu

Lucie T.
19. 1. 2014 12:38:25
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně nástupu dovolené po mateřské dovolené, resp. jak se bude vypočítávat částka na dovolenou.
Od 2. 10. 2013 jsem na neschopence díky rizikovému těhotenství. Jedná se mi o to, že právě říjnem začal nový kvartál a já mám obavu, z čeho bude zaměstnavatel vypočítávat částku na dovolenou. Vzhledem k tomu, že jsem otěhotněla neplánovaně a hned odešla na rizikové těhotenství (neschopenku), tak se mi zaměstnavatel „pomstil“ tím, že za ten jeden odpracovaný den mi zaplatil jen základní mzdu. Pracovala jsem jako vedoucí prodejny a dostávala jsem provize z prodeje za každý den. Díky provizím byla má mzda dvojnásobná oproti základu. Provize jsou ovšem nenároková složka mzdy a tak se jich samozřejmě nemohu domáhat. Jak se v takových případech počítá částka, která mi bude poskytnuta za dovolenou. Je i ten jeden odpracovaný den v kvartálu rozhodující?
Děkuji za Vaši odpověď.
Lucie T.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2014 21:29:07
K dotazu paní Kaja888: Protože je Váš dotaz totožný s jedním již předloženým v této diskusi, odkazuji na svou odpověď z 15.1.2014.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2014 21:27:39
K dotazu pí Lucie: nárok na dovolenou za rok 2014 by Vám stejně nevznikl, zde se Vás nedotkla otázka krácení řádné dovolené, protože na rok 2013 máte nárok v plné výši tak jako tak. Nemůžete si nyní ale určit její čerpání ani Vám nebude proplacena, ale budete na ní mít nárok, až se do práce vrátíte. Zkuste se domluvit se zaměstnavatelem, zda by Vám převzetí oné žádosti o čerpání dovolené ihned po skončení mateřské dovolené nepřevzal, když Vám poskytla chybné informace paní účetní (neznalost zákona ale neomlouvá, takže Vám to pochopitelně udělat nemusí). Prohlášení k dani podepište, zejména požadavek na roční zúčtování daně, pokud na něj máte nárok, protože Vám bude vyplacen přeplatek na zálohové dani ve výši minimálně neuplatněných měsíčních slev na poplatníka, když jste byla na mateřské. Ohledně roku 2014 nemusíte podepisovat, pokud nebudete mít žádné zdanitelné příjmy, ale není to na závadu (leda byste měla příjem odjinud a tam jste chtěla uplatňovat slevu na dani - nelze mít podepsané prohlášení ve stejném měsíci u více zaměstnavatelů).
Hlášení závadného obsahu

Kaja888
16. 1. 2014 20:08:04
Čerpání mateřské přes otce dítěte
Dobry den, chci Vas moc poprosit o radu, jak papírové správně vyridit čerpání mateřské přes otce dítěte. Jsem OSVČ, platící si nejnižší měsíční odvody na nemocenské, tzn. Nárok na mateřskou je měsíčně cca kolem 3tis. Čekám co mi přijde, konkrétně mi částku nebyly úřednice schopny říct, nastoupila jsem 6.12. 2013. Po uplynutí šestinedeli chceme, aby se mateřská docerpala přes partnera, je to zaměstnanec, výše mateřské tak bude měsíčně cca o 10tis. Vyšši… Otázka, jak to udelat papírové u nej v praci správně, na internetu jsem vycetla, ze se to bud děla:1. V praci nastoupí na materskou a se svým zaměstnavatelem udělá novou pracovní smlouvu na jinou pozici, než na které byl do ted… 2. V praci nastoupí na mateřskou a novou pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem uzavře třeba o tři dny dýl?
Dekuji za kazdou radu
Hlášení závadného obsahu

Lucie Lím
16. 1. 2014 18:16:28
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem ohledně řádné dovolené.
Dne 27.6.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi skončila 8.1.2014.
Po dotazu na naší účetní co mám vše udělat než nastoupím na rodičovskou dovolenou, tak mi řekla, že nic, ale ať jí pak napíši na kolik roků si ji beru.
Prý mám ale nárok na řádnou dovolenou, ale musela jsem požádat do půl roku, aby mi navazovala na mateřskou dovolenou dle slov naší paní účetní.
Je prosím ještě teď nějaká možnost jak získat dovolenou, tedy spíše její proplacení? Pokud ano, tak jakým způsobem? Oficiální dopis do firmy? Mám také podepsat růžové prohlášení kvůli daním?
V této situaci se hodí opravdu každá koruna.
Děkuji moc za odpověď. Lucie L.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2014 5:35:04
Dobrý den, ohledně střídání v pobírání peněžité pomoci v mateřství uvádí MPSV tuto informaci: "Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích". Pokud bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství otec, matka nebude patřit do kategorie, za které je plátcem pojistného stát a pokud je podmínkou péče otce o dítě, je předpoklad, že se má vrátit zpět od práce, neboť již za ní nebude plátcem pojistného stát, ale platnou pracovní smlouvu mít bude. Váš návrh podle mne neodpovídá faktickému stavu, kdo bude o dítě pečovat a kdo je tedy chráněn v rámci mateřské dovolené u zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Anežka K.
13. 1. 2014 15:31:41
Čerpání mateřské přes otce dítěte
Dobrý den, chci poprosit o radu, jak papírové správně ošefovat čerpání mateřské přes otce dítěte. Nastoupila jsem na ni 6.12. 2013. Po uplynutí šestinedeli chceme, aby se mateřská docerpala přes partnera - protože má citelne vyssi plat. Otázka, jak to udelat papírové u nej v praci správně, na internetu jsem vycetla, ze se to bud děla:1. V praci nastoupí na materskou a se svým zaměstnavatelem udělá novou pracovní smlouvu na jinou pozici, než na které byl do ted… 2. V praci nastoupí na mateřskou a novou pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem uzavře třeba o tři dny dýl? Pokud by byl manžel na mateřské napsán, tak mě se nebude počítat do "odpracované doby", že? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 1. 2014 22:52:20
Dobrý večer paní Veroniko,v roce 2014 Vám bude díky mateřské dovolené započítáno více jako 60 odpracovaných dnů, takže máte nárok na plnou roční výměru dovolené podle předpisů pro školství, pokud o ni požádáte tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené. Všechny povinnosti zaměstnavatele ohledně nemožnosti výpovědi, zachování stejné pozice apod. zůstávají shodné, jako by se jednalo o první mateřskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

Veronika K.
12. 1. 2014 11:03:04
Dobrý den paní Martínková, chtěla bych se zeptat na toto. K poslednímu lednu 2014 přecházím z rodičovské dov. na 2. mateřskou dovolenou. Mám smlouvu stále na dobu neurčitou, jsem zaměstnána ve školství a výměr dovolené je 40dní/rok. Budu mít za rok 2014 nárok na celou dovolenou po skončení mateřské? Je zaměstnavatel povinen mi stále držet místo, když 1.rodičák byl už na 3 roky? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 1. 2014 8:48:15
K dotazu paní Marcely: nárok na dovolenou Vám vznikne, pokud budete mít další mateřskou dovolenou - zde však záleží na tom, odkdy dokdy ji budete čerpat, zda tedy vznikne nárok jen za odpracované dny, nebo celou roční výměru - výpočet je i při druhém dítěti bezprostředně po rodičovské dovolené stejný.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 1. 2014 8:45:59
K dotazu gimulka: Doba mateřské dovolené se počítá to odpracované doby, nepíšete přesné datumy, takže nelze zjistit, zda Vám v roce 2011 nebo 2012 bylo započítáno alespoň 60 odpracovaných dnů v jednotlivém kal. roku. Pokud ano, měla jste nárok na plnou roční výměru dovolené za daný rok, ale protože jste ji nevyčerpala ihned po mateřské dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou, bude se Vám krátit v daném kal. roce o neodpracované dny právě na rodičovské dovolené (prvních 100 dnů 1/12, dalších 21 dnů další 1/12). Na takto krácenou dovolenou máte nárok, ale nemůžete si určit její čerpání, ani se neproplácí (jen při případném skončení pracovního poměru).
Hlášení závadného obsahu

Marcela
11. 1. 2014 21:48:36
Dobrý den paní Martínková, mám na Vás dotaz. V této době jsem na mateřské dovolené a budu nastupovat na rodičovský příspěvek, který mě skončí v srpnu 2015. Se zaměstnavatelem jsem domluvena na čerpání ŘD z roku 2013 souběžně s rodičovským příspěvkem, ted začátekem roku 2014. Do budoucna plánuji i další dítě, a tak bych se chtěla zeptat, pokud bych otěhotněla a v roce 2015 plynule navázala opět mateřskou (případně neschopenkou do 100 dní z důvodu rizikového těhotenství, jak bylo to první), tak mě vznikne nárok na další dovolenou za rok 2015 případně její část? nebo již druhá dovlená neleze uplatnit? Mnohokrát děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

gimulka
10. 1. 2014 19:03:09
Dobrý den, přecházela jsem z první rodičovské na mateřskou a nyní jsem na rodičáku. Druhý syn se narodil 9/2011, ale já jsem nevěděla, že můžu čerpat dovolenou i po druhé mateřské. Je to problém? může mi ji zaměstnavatel proplatit až mi skončí rodičovská dovolená, když jsem nezažádala už v tom roce 2012 po skončení mateřské. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 1. 2014 9:55:03
Dobrý den, ale já jsem to nerozporovala, zaměňujete pojmy rodičovská dovolená, která je stanovena v zákoníku práce, a rodičovský příspěvek, o který se zážádá na úřadu práce. Tento příspěvek můžete čerpat, i když máte příjmy že zaměstnání, zde ve formě náhrady za dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

boči
9. 1. 2014 9:40:11
Dobrý den,
ještě reaguji na Vaši včerejší odpověď. Na sociálce mi řekli, že nemá vliv na vyplácení rodičovského příspěvku, když si současně vybírám dovolenou u zaměstnavatele. Tudíž jsem od 3.1. na rodičovské a zároveň na dovolené.
Vy píšete, že to takto nelze, kde se mám tedy obrátit, ať pak nemám nějaké problémy s úřady?

Děkuji
Lenka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2014 23:56:44
Dobrý večer, dovolená za rok 2013 se Vám bude krátit o 4/12 roční výměry, o jejíž čerpání můžete požádat tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené, tedy od 11.3.2014. Za rok 2014 se Vám však nebude počítat roční výměra, protože neodpracujete min. 60 dnů v kalendářním roce (mateřská dovolená tak dlouho netrvá). Budete mít tedy jen nárok za odpracovné dny, a to 2/12 za 2x21 odpracovaných dnů (za ty se považuje doba mateřské dovolené). Ty můžete také čerpat bezprostředně po skončení mateřské dovolené.
Hlášení závadného obsahu

petku
8. 1. 2014 23:35:04
Dobrý den, prosím o radu. Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Právě jsem na mateřské s druhým dítětem. Mateřská následovala po rodičovské s prvním dítětem. Tuto mateřskou mám od 27.8.2013 do 10.3.2014, jestli tomu dobře rozumím, měla bych mít nárok na řádnou dovolenou za rok 2013 v krácené výši a za rok 2014 v plné výši pokud nastoupím bezprostředně po skončení MD ? Mám požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené za rok 2013 a zároveň za rok 2014? Je to možné?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2014 23:13:24
Dobrý večer, pokud jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou celý rok 2013, máte nárok na plnou roční výměru roční dovolené za rok 2013. Nemáte však nárok na její proplacení, ale čerpání řádné dovolené - pokud jste požádala, aby navazovala na konec mateřské dovolené, čerpáte ji od 3.1.2014 a až poté nastupujete na rodičovskou dovolenou.
Hlášení závadného obsahu

boči
8. 1. 2014 9:03:32
Dobrý den,

prosím o informaci, na kolik dní dovolené mám právo po skončení mateřské, kdy:
nástup na mateřskou byl 21.6. 2013, konec mateřské 2.1. 2014,
v roce 2013 vyčerpaná dovolená byla 8 dní. Jestli se nemýlím, mám tedy právo na proplacení 12 dní?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2014 19:13:05
Dobrý večer, pochopila jste článek správně - nemůžete zároveň čerpat řádnou dovolenou a zároveň rodičovskou dovolenou. To jsou ale pojmy ze zákoníku práce. Na úřadu práce žádáte o rodičovský příspěvek, který je na délce volby rodičovské dovolené u zaměstnavatele nezávislý. Rodičovský příspěvek můžete pobírat, i pokud máte příjem ze zaměstnání (v tomto případě náhradu za dovolenou), jen nesmí kolidovat s peněžitou pomocí v mateřství, proto na něj budete mít nárok až od 1.2.2014.
Hlášení závadného obsahu

Martina P.
6. 1. 2014 15:07:45
Dobrý den.
Prosím o radu, vzhledem k různým informacím získaných na ČSSZ i úřadu práce. 18.1.2014 mi končí MD. Za loňský rok mám 22,5 dne nevybrané řádné dovolené, kterou mohu po domluvě se zaměstnavatelem čerpat. Na ÚP mi sdělili, že nárok na RD mám od 1.2.2014 a že mohu zároveň čerpat i řádnou dovolenou. Z úvodního textu a diskuze mi ale spíše vyplývá, že současně čerpat řádnou dovolenou a rodičovskou dovolenou nemohu a že je tedy nutné nejdříve řádnou dovolenou vybrat a pak teprve nastoupit na rodičovskou dovolenou? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela K.
3. 1. 2014 20:47:28
Dobrý den paní Martínková,

velmi Vám děkuji za vyčerpávající odpovědi na mé otázky. Jste úžasná! Velmi jste mi pomohla.

Ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší v roce 2014.

S pozdravem

Michaela K.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2014 19:40:29
Dobrý večer, výpověď může být doručena i osobně na adresu bydliště, tam Vás jistě zaměstnavatel zastihne. Výpověď může dát jen ze zákonných důvodů, předpokládám, že se nabízí jen možnost nadbytečnosti, proto byste měla nárok na odstupné. Pokud je výpověď předána, výpovědní doba doběhne i po dobu rodičovské dovolené a po skončení pracovního poměru máte nárok na odstupné. Pokud plánujete další dítě a výpověď by Vám skutečně mohl zaměstnavatel podle Vašeho názoru podat, zvážila bych situaci nepožádat o čerpání dovolené, ale nastoupit po mateřské dovolené rovnou na rodičovskou dovolenou (i toto musíte oznámit zaměstnavateli a zároveň určit i dobu, po kterou budete čerpat dle zákoníku práce). Bude se Vám sice takto krátit dovolená za rok 2014 o dobu rodičovské dovolené (ve Vašem případě 21.7.-31.12.2014 činí 1/12 roční výměry), ale není to tak vysoká újma - mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou pak nemá zaměstnavatel možnost Vám výpověď předat-bude pro něj platit překážka v podání výpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Michaela K.
3. 1. 2014 19:24:57
Dobrý den paní Martínková,
velmi Vám děkuji za odpovědi. Jen mne ještě trápí to možné podání výpovědi v době čerpání řádné dovolené za 2014 mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Jak se toto celé aplikuje v praxi? Fyzicky v práci nebudu - jak mi výpověď předají, pokud např. nepřevezmu poštu. Co nastane, pokud mi výpověď dají, ale já ihned nastoupím rodičovskou dovolenou. Bude se aplikovat výpovědní doba? Budu mít nárok na odstupné? CO byste mi doporučila, pokud byste byla na mém místě? Plánujeme pak i další dítě, tedy bylo by obtížné jít na další mateřskou+rodičovskou bez aktuálního pracovního poměru. Předem Vám ještě jednou velmi děkuji za odpovědi. S pozdravem Michaela K.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2014 19:04:50
Dobrý večer paní Michaelo, pokusím se odpovědět na všechny Vaše dotazy postupně:
- dovolená v roce 2013 krácena nebude, nezameškala jste více jak 100 pracovních dnů
- dovolená v roce 2014 krácena nebude, pokud o její čerpání požádáte tak, aby bezprostředně navazovala na konec mateřské dovolené (mateřská dovolená se započítává do odpracované doby, proto za rok 2014 máte nárok na celou výměru)
- výpověď po dobu čerpání dovolené může zaměstnavatel podat
- na čerpání celoroční výměry dovolené za rok 2014 máte nárok jen při bezprostředním navázání na mateřskou dovolenou, jinak čerpání určuje zaměstnavatel
- dovolená se neproplácí, jen při skončení pracovního poměru její nevyčerpaná část
- sleva na dani se nikterak nekrátí, bude Vám započtena při ročním zúčtování daně, o které můžete zaměstnavatele požádat
Hlášení závadného obsahu

Michaela K.
3. 1. 2014 17:02:05
Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně čerpání dovolené za čas na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství a také za následnou mateřskou dovolenou.

Níže uvádím fakta:
- Odpracovaná část roku 2013: 1.1.2013 – 15.9.2013 – tj. 8,5 měsíce, smlouva na dobu neurčitou od 1.7.2011
- Čerpaná dovolená do nástupu na nemocenskou, tj. za 1.1.-15.9.2013: 17 dní
- Nemocenská – rizikové těhotenství: od 16.9.2013 do 5.1.2014
- Nástup na mateřskou dovolenou: 6.1.2014
- Plánované ukončení mateřské dovolené: 20.7.2014 (po 28 týdnech od nástupu na mateřskou dovolenou)

Prosím vás o odpovědi na následující otázky:
- bude dovolená za rok 2013 krácena o 1/12 z důvodu dlouhodobé nemocenské v délce trvání 117 kalendářních dní, tj. 73 pracovních dní?
- vznikne po dobu čerpání mateřské dovolené nárok na řádnou dovolenou? bude takto vzniklá řádná dovolená krácena, pokud ihned po jejím dobrání nastoupím rodičovskou dovolenou?
- může zaměstnavatel po dobu čerpání řádné dovolené ihned po čerpání mateřské dovolené a před vznikem rodičovské dovolené dát zaměstnankyni výpověď?
- kdy mohu takto vzniklý nárok na dovolenou čerpat? je možné ji čerpat po skončení mateřské a zároveň před nástupem na rodičovskou dovolenou? může zaměstnavatel vzniklou dovolenou za dobu mateřské dovolené proplatit?
- daňová otázka - lze-li za měsíce v roce 2013 strávené na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství počítat daňovou úlevu – tj. slevu na dani ve výši 2070 Kč/měsíc, tj. 24 840 Kč/ročně? Po kolik měsíců si tuto úlevu mohu započítat – po celých 12 nebo pouze pro 8 odpracovaných, tj. mimo měsíce, kdy jsem čerpala nemocenskou?

Předem Vám velmi děkuji.

S pozdravem

Michaela K.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 12. 2013 8:58:10
Toto vliv na výpočet nemá, protože i za leden máte nárok na plnou výměru dovolené.
Hlášení závadného obsahu

Majka
18. 12. 2013 16:42:28
A ještě mám dotaz, zda má vliv na délku dovolené to, že jsem 6.1.2013 uzavírala novou pracovní smlouvu? Děkuji zaodpovědi Majka.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 12. 2013 14:01:48
Písemná forma vyžadována není, ale jak jinak prokážete, že jste žádost podala? V tomto případě je to více než žádoucí, zvlášť když účetní podává jiné zprávy, než na jaké máte nárok.
Hlášení závadného obsahu

Majka
18. 12. 2013 13:57:11
Musí být žádost písemnou formou? Majka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 12. 2013 8:19:26
Dobrý den, délka nemocenské nepřekročila 100 pracovních dnů, takže se Vám dovolená roku 2013 krátit nebude, protože mateřská dovolená na krácení vliv nemá. Máte nárok na plnou výměru v případě, že o ní požádáte tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené - paní účetní nemá pravdu, žádejte čerpání ihned.
Hlášení závadného obsahu

Majka
17. 12. 2013 23:10:45
Dobrý den, od 1.2.2013 jsem byla na nemocenské, 19.6.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Mám nárok na celou dovolenou za kalendářní rok? Mohu ji čerpat ihned po skončení mateřské? Účetní mi tvrdí, že mám nárok pouze na 11 dní a čerpat mohu až nastoupím do práce Děkuji za odpověď Majka.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2013 22:19:10
Dobrý večer paní Lucie, informace paní účetní bohužel správné nejsou - dovolená se zásadně neproplácení, je to možné jen při skončení pracovního poměru. Po skončení mateřské dovolené jste měla právo ji čerpat (tudíž mít i náhradu mzdy za dovolenou), ale musela byste o ni požádat tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené. Zároveň jste měla svému zaměstnavateli oznámit, jak dlouhou rodičovskou dovolenou budete mít jako neplacené volno v práci - to také není automatická věc, že by bylo nastaveno např. na 3 roky a vůbec nemusí korespondovat s délkou pobírání rodičovského příspěvku. Mateřskou dovolenou jste ukončila podle mých výpočtů v případě délky 196 dnů dne 8.8.2013, předtím tedy měla od Vás vzejít žádost o čerpání dovolené. Pokud jste tak neučinila a do práce nenastoupila a máte rodičovskou dovolenou, nárok na řádnou dovolenou se Vám za rok 2013 již bude krátit z důvodu neodpracování více jak 100 pracovních dnů v roce o 1/12 roční výměry, zůstane Vám zachovám do doby nástupu do pracovního výkonu. Nicméně její čerpání již určuje zaměstnavatel jako každou jinou dovolenou. K jejímu proplacení by mohlo dojít jen v případě ukončení pracovního poměru.
Hlášení závadného obsahu

Lucie H.
28. 11. 2013 14:01:05
Dobrý den, nastoupila jsem na mateřskou dovolenou 25.01.2013 (po třech odpracovaných letech), a ještě předtím jsem se s naší účetní radila, jak mám potom postupovat ohledně dovolené. Nejprve mi řekla, že si ji můžu nechat i proplatit, to, že z pravidla pak bude k novému roku. Jinak mi neřekla, kdy, nebo, že vůbec si musím řádně požádat o dovolenou. Ještě před ukončením mateřské, jsem ji na to opět upozornila a řekla mi, že si mám v listopadu o vyplacení zažádat. Teď, když jsem si zažádala, tak mi řekla, že ze zák. práce to jde až k říjnu 2014! Z ohledem na zaměstnavatele, který nemůže vědět, jestli se náhodou nevrátím dřív do práce a zpětně bych mohla ještě dovolenou čerpat. Je to možné? Nepropásla jsem nakonec ještě něco?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 22:02:12
Dobrý večer, u nemocenské se DVZ do I. redukční hranice započítává jen z 90 % (u peněžité pomoci v mateřství se započítává plně) a denní dávka je u nemocenské 60 %, ale u peněžité pomoci v mateřství je 70 %, takže vyšší dávka vychází určitě.
Hlášení závadného obsahu

Skvarova V.
27. 11. 2013 21:46:02
Myslela jsem si, že se to nedaní, ale po výpočtu mi to přišlo až dost velký rozdíl mateřské od neschopenky. Vyšlo mi to o více než 25%. Je to možné?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 15:01:16
Peněžitá dávka v mateřství nepodléhá zdanění stejně jako dávky nemocenského pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Skvarova V.
27. 11. 2013 14:58:01
Už jsem to rozchodila. Ještě se chci zeptat, výsledek co my vyjde je zde uváděn v hrubém nebo čistém? Bude se ještě danit?
Hlášení závadného obsahu

Skvarova V.
27. 11. 2013 14:32:00
Aha. Tak to bude problém asi v mém pc. Děkuji vám.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 14:28:28
Zkoušela jsem soubor otevřít a funguje bez problémů. Podle nich při DVZ 386 Kč vychází mateřská na 271 Kč denně pro rok 2013 i 2014.
Hlášení závadného obsahu

Skvarova V.
27. 11. 2013 14:19:47
Dobrý den,
právě tady to zkouším už týden a stále mi to píše, že soubor nelze otevřít, že je poškozen. Nevíte jiné odpovídající místo? Ostatní kalkulačky na netu jsou pouze orientační.
Předem Vám mnohokrát děkuji za informace.
Skvarova V.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 14:02:30
Dobrý den, výpočty si můžete ověřit zde -http://www.mpsv.cz/cs/13622 na rok 2013 a http://www.mpsv.cz/cs/11580 pro rok 2014.
Hlášení závadného obsahu

Skvarova V.
27. 11. 2013 13:36:52
Dobrý den,
jde z nemocenské z denního vyměřovací základu vypočítat výše budoucí mateřské, pokud už do práce z důvodu rizikového těhotenství nenastoupím? V mém konkrétním případě je to 386,-Kč. Pokoušela jsem se o výpočty, ale zamotala jsem se do toho. Splňuji všechny podmínky pro pobírání mateřské.
Předem Vám mnohokrát děkuji za informace.
Skvarova V.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 9:29:33
Dobrý den paní Jano, nepíšete, zda jste požádala o čerpání řádné dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení druhé mateřské dovolené (tedy od 20.11.2013 dále). Pokud jste tak učinila, budete mít nárok na plnou roční výměru dovolené, protože doba prvního rodičovského příspěvku nepřekročila 100 pracovních dnů, které by zakládaly nárok na krácení dovolené; zároveň jste dodržela počet odpracovaných dní na min. 60 dnů, protože mateřská dovolená se do odpracované doby počítá a řádná dovolená po jejím bezprostředním skončení se další rodičovskou nekrátí. Pokud jste zaměstnavatele nepožádala, bude se řádná dovolená krátit o počet neodpracovaných dnů v roce 2013, což je u první rodičovské dovolené 97 dnů a u druhé 30 dnů, celkem 127 dnů - dovolená se krátí o 2/12 roční výměry (ve Vašem případě tedy o 4,5 dne), nárok nezanikne, ale nemůžete si určit její čerpání. Čerpat dovolenou jen za několik dnů, než máte nárok, podle mne můžete, ovšem u prvního popisovaného případu by mohlo dojít ke krácení dovolené, protože tato celá by již nebyl čerpána bezprostředně po skončení mateřské dovolené a měla byste v roce 2013 neodpracované dny spojené s první i druhou rodičovskou dovolenou
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 9:18:50
Dobrý den paní Petro, bez součinnosti obou stran nebude situace vyřešena nikdy. Ale dnes již nemáte právo na čerpání dovolené podle Vaší žádosti, tu určuje vždy zaměstnavatel. Nezbývá tedy, než se na něj obrátit.
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 11. 2013 22:09:22
Dobrý den, chci se zeptat. Jsem zaměstnaná od 5.7.2010 na dobu neurčitou. V červenci 2011 jsem nastoupila na MD a z ní pak na RD. 8.5.2013 jsem z Rodičovské dovolené přestoupila 6 týdnů před porodem druhého dítěte na PPM. Ta mi zkončila 19.11.2013 Na kolik dní dovolené mám nárok? V prac. smlouvě mám nárok na 28 dní. A ještě jedna věc..Když budu mít nárok dejme tomu na 14 dní, lze čerpat např jen 10 dní? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Petra
26. 11. 2013 17:35:24
Děkuji moc za odpověď.Mám se s zaměstnavatelkou domluvit jak to bude řešit?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2013 12:30:27
Dobrý den paní Petro, bohužel se v tomto případě bude muset dovolená za rok 2013 krátit o neodpracované dny nemoci a rodičovské dovolené (spočítala jsme 121 dnů, tedy krácení o 2/12 roční výměry). Nárok na dovolenou nezanikne, ale již si nemůžete sama určit její nástup, proplatit lze jen při skončení pracovního poměru. Za rok 2013 tedy budete mít zachovaný nárok na 10/12 roční výměry, za rok 2012 se Vám dovolená nikterak nekrátí.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
26. 11. 2013 12:23:56
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2013 12:19:01
Dobrý den paní Lucie, Vaše úvaha je správná - za rok 2013 se Vám řádná dovolená krátit nebude, když jste o ní požádala hned po skoneční mateřské dovolené. Máte nárok na plnou roční výměru.
Hlášení závadného obsahu

Petra
26. 11. 2013 11:32:48
Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o radu?Teď pobírám už rodičovský příspěvek od 7.10.2013,ale nepožádala jsem si o dovolenou zaměstnavatelku,jak bych měla postupovat?Kolik bych měla nárok na dní dovolené,když loni 15.10.2012 jsem nastoupila na neschopenku a marodila až do nástupu na mat.dovolenou do 24.3.2013?Může zaměstnavatel dovolenou proplácet?Zajímala jsem se o to na začátku mateřské dovolené a účetní mi řekla,že se nemám starat a teď nevím jak dál.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
26. 11. 2013 11:28:21
Dobrý den,

ráda bych se zeptala na délku dovolené, která mi náleží. U mého zaměstnavatele pracuji od dubna 2010 a pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. Od 1. března 2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Písemně jsem zaměstnavatele požádala o možnost nastoupit na řádnou dovolenou v návaznosti na mateřskou dovolenou. Bylo mi určeno 15 dní dovolené. Podle mého názoru bych měla mít nárok na celých 20 dní, jelikož jsem podmínku 60 dní splnila, protože mateřská dovolená se pro účely výpočtu délky dovolené považuje za výkon práce. Děkuji za Váš čas a odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 11. 2013 12:46:24
Protože se pravděpodobný výdělek určuje podle toho, co by býval zaměsnanec dosáhl, kdyby normálně pracoval, je velmi nepravděpodobné,že by tento průměr byl nižší než základní mzda. Ale bez konkrétních údajů nelze vyjádřit názor, který navíc přesahuje rámec diskuse nad tímto článkem. Zaměstnavatel má povinnost Vám výpočet mzdy,resp. náhrad mzdy předložit (např. právě prostřednictvím výplatní pásky) a máte právo dotázat se na způsob výpočtu průměrného výdělku, byť je pravděpodobný.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
21. 11. 2013 12:32:51
Děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat, zda tento pravděpodobný výdělek může být nižší než je můj ujednaný smluvní plat (základ)? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 11. 2013 11:30:57
Dobrý den, předchozí kalendářní čtvrtletí se vztahuje k tomu okamžiku, kdy se bude výdělek používat - tedy za dny čerpání dovolené od 22.9. do 30.9. se počítá za II. čtvrtletí 2013, od 1.10.2013 do doby vyčerpání dovolené za III. čtvrtletí. Pravděpodobný výdělek bude použit v září 2013, z jakého roku ta dovolená je, nehraje roli.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
21. 11. 2013 9:37:14
Děkuji za odpověď. Předchozím kalendářním čtvrtletí jsou tedy 3 měsíce před ukončením mateřské dovolené? Ještě bych se chtěla zeptat, z čeho se vypočítá finanční náhrada za dovolenou zbylou z roku 2012? A zda mně má zaměstnavatel povinnost dodat výplatní pásku k této dovolené?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 11. 2013 20:59:32
Dobrý večer, ve Vašem případě se bude vycházet z pravděpodobného výdělku dle § 355 zákoníku práce - tedy z hrubé mzdy, které by zaměstnanec býval dosáhl v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
20. 11. 2013 20:01:12
Dobrý den, chtěla bych se Vás ještě zeptat z čeho vychází výpočet proplácení dovolené, jestlize jsem od 4.9.2012 na nemocenské, na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 11.3.2013 a trvala do 21.9.2013. Zažádala jsem o čerpání dovolené ihned po mateřské dovolené.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2013 12:35:40
Formulář neexistuje, stačí volný dopis s náležitostmi: jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo, označení zaměstnavatele a věta: žádám Vás o čerpání řádné dovolené v plném rozsahu tak, aby navazovala bezprostředně na ukončení mateřské dovolené ke dni ... Zároveň je dobré napsat rovnou i to, jakou dobu budete na rodičovské dovolené, tedy: Zároveň Vás žádám o poskytnutí neplaceného volna z důvodu péče o dítě až do jeho 3 let věku, tj. do dne... Délku si pochopitelně můžete nastavit, jak chcete, toto je maximum, dokdy musí zaměstnavatel vyhovět při první žádosti. A určitě mějte předání tohoto dopisu potvrzené, že jste zaměstnavateli předala.
Hlášení závadného obsahu

V. Korinkova
19. 11. 2013 9:39:56
Děkuji Vám za odpověď. Ještě k té žádosti o čerpání dovolené - je na to nějaký formulář nebo nějaké specifické náležitosti, které bychom neměli opomenout?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2013 8:19:06
Dobrý den, nárok na dovolenou v roce 2013 se Vám krátit nebude a v roce 2014 také ne, protože budete mít započítanou odpracovanou dobu více jak 60 dnů v roce (krácení nemoci se počítá až nad 100 dnů a doba ppm se do odpracované doby započítává plně). Máte tedy nárok na plnou roční výměru dovolené 2014, požádat o ni můžete již při pobírání ppm kdykoli (jinak byste nesplnila podmínku, aby žádost byla zaslána tak, že dovolená bude bezprostředně navazovat na skončení mateřské dovolené). Vliv na pobírání rodičovské dovolené čerpání řádné dovolené nemá, můžete o ní požádat ihned po skončení ppm.
Hlášení závadného obsahu

V. Korinkova
19. 11. 2013 0:37:06
Dobrý den, jelikož mi nechce poradit účetní naší školy, obracím se zde s prosbou na vás. Od 8.10.2013 jsem na neschopence z důvodu rizikového těhot. a dle přeběžného výpočtu od paní doktorky, bych měla nastoupit na ppm 1.4.2014. Jsem pedagog a mám nárok na 40 dovolené za kalendářní rok. Budu mít nárok po ppm na dočerpání dovolené za rok 2013 - mám asi 5 dní a na celou dovolenou za rok 2014? Mohu o "obě" dovolené pořádat současně až před vypršením ppm? Pokud budu dovolenou čerpat hned po ppm, mohu si tak oddálit čerpání rodič. příspěvku bez nějakých problémů? Nechápu, proč mi v práci nechtějí poradit.
Předem vám mnohokrát děkuji za informace.
Korinkova
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 11. 2013 8:03:24
Dobrý den, nárok na dovolenou v plné výměře roku 2013 v tomto případě skutečně máte, neboť doba nemoci neovlivnila ani v jednom roce krácení dovolené. Pokud jste skutečně požádala o čerpání dovolené, aby bezprostředně navazovala na ukončení mateřské dovolené, měl Vám být nárok uznán. Požádejte znovu zaměstnavatele o přehodnocení jeho postoje, argumentujte ustanovením v zákoníku práce (§ 223), popř. se následně obraťte na úřad práce, který má dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
16. 11. 2013 22:32:55
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, na kolik dní dovolené za rok 2013 mám nárok, jestliže jsem byla od 4.9.2012 na nemocenské, na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 11.3.2013 a trvala do 21.9.2013. Požádala jsem zaměstnavatele o čerpání dovolené ihned po mateřské. Domnívám se, že mám nárok na 20 dní dovolené za rok 2013, zaměstnavatel mi ale proplatil pouze 3 dny dovolené zbylé z roku 2012 a za rok 2013 jsem neobdržela nic. Jak mám postupovat v připadě, že nárok na dovolenou za rok 2013 mám?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 11. 2013 9:34:38
Dobrý den, krácení roční výměry dovolené se neprovede, pokud zaměstnankyně požádá o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřské dovolené). Výpočet je tedy správný, délka rodičovské dovolené do konce roku 2013 nemá v tomto případě vliv žádný.
Hlášení závadného obsahu

Eva
14. 11. 2013 9:19:32
Dobrý den,
ráda bych se zeptala k Příkladu 3 - domnívala bych se, že zaměstnankyně bude mít nárok na 8,5 dne dovolené za období od 1.1. do 16.5.2013. Můj výpočet vychází z toho, že má nárok na dovolenou za kalendářní rok ve zkrácené výši, protože, jak uvádíte, doba rodičovské dovolené se za výkon práce již nepovažuje.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 11. 2013 17:24:35
Dobrý večer paní Sklenářová, podle mého názoru mít náhradu ve svátek nebudete, ale ani Vám nebude počítán jako den dovolené, takže se čerpání vlastně posune na další pracovní dny právě o rozsah svátků v běžné pracovní době.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
12. 11. 2013 14:36:23
Dobrý den, budu čerpat dovolenou mezi MD a RD v měsíci listopadu a prosinci v délce 40 dnů. Budu mít proplacené i svátky, které jsou v prosinci?
Děkuji za odpověď
Sklenářová Ivana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 11. 2013 19:32:50
Dobrý večer paní Tomanová, nárok na dovolenou po skončení PPM Vám za rok 2013 vznikne a máte nárok ji čerpat, pokud o ní požádáte. Jen z důvodu pracovní neschopnosti od 1.1. do 25.5.2013 Vám bude její roční výměra krácena o 1/12.
Hlášení závadného obsahu

Andrea Tomanová
10. 11. 2013 8:44:05
Dobrý den, 1.1.2013jsem pro rizikové těhotenství dostala neschopenku. 26.5.2013 jsem předčasně porodila a nastoupila tím dnem na mateřsku,ta končí 7.12.2013.Mám nárok na čerpání dovolené po skončení PPM a na kolik dnu mam nárok?Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 11. 2013 11:45:57
Dobrý den, pokud jste 8.6. 2012 nastoupila na rodičovskou dovolenou a nepracovala až do konce roku, bude se Vám nárok na dovolenou za rok 2012 krátit o 3/12 roční výměry. Pokud jste na rodičovské dovolené po celý rok 2013, nevznikne Vám za rok 2013 žádný nárok. Dovolená se však neproplácí, ale nařizuje zaměstnavatelem. Po skončení rodičovské dovolené tedy budete mít nárok na 3/12 dovolené z roku 2012 + případnou nevyčerpanou dovolenou za rok 2011 (zde ke krácení nedošlo).
Hlášení závadného obsahu

pavlav
6. 11. 2013 14:22:16
Dobrý den,prosím o radu.Dne 24.11.2011 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou,která mi skončila 7.6.2012.Vzhledem k tomu,že jsem nepožádala zaměstnavatele o proplacení dovolené,chci se zeptat,zda mám nárok o ni žádat nyní a o kolik dnů?Pracovní poměr mám na dobu neurčitou.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela. Martínková
6. 11. 2013 5:37:55
Dobrý den, doba pobírání PPM se počítá do odpracované doby, v roce 2013 tedy budete mít více jak 60 takto odpracovaných dnů, a máte nárok na plnou roční výměru řádné dovolené. Ta se ani krátit nebude, protože délka rodičovské dovolené ve Vašem příkladě není více jako 100 pracovních dnů. Musíte ale požádat o čerpání této dovolené, aby bezprostředně navazovala na konec PPM.
Hlášení závadného obsahu

Mysak
5. 11. 2013 22:44:44
Dobrý den, 13. května 2013 jsem nastoupila po rodičovské dovolené se synem na dovolenou mateřskou. Peněžitá pomoc v mateřství mi končí 24.11.2013, mám nárok na celou řádnou dovolenou? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 10. 2013 14:54:06
Jen doplním předchozí napsané, že tento článek se netýká Vaší dovolené v roce 2013. Pokud jste již v roce 2013 nastoupila do práce, může se Vám dovolená krátit, protože rodičovská dovolená nespadá do doby, po kterou by se řádná dovolená nekrátila. za prvních neodpracovaných 100 dnů v kal. roce je krácení o 1/12 roční výměry dovolené, za dalších kažýdch 21 dnů o další 1/12.
Hlášení závadného obsahu

Zdena_K
24. 10. 2013 14:28:38
Dobrý den, tento článek popisuje čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou (ta trvá 6 měsíců) a rodičovskou dovolenou (ta vám skončila 6. 5. 2013). V roce 2013 se Vás toto vůbec netýká, podle toho, jak jste to popsala.
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
24. 10. 2013 12:26:02
Dobrý den, já tomu vůbec nerozumín. Byla jsem na MT 3 roky, přesně do 6.5.2013, předtím jsem měla vš klasicky. 6 týdnů před porodem jsem odešla. Malá se narodila dřív 6.5.2010. Tak na kolik dnů bych měla nárok v roce 2013? My máme na rok 30 dní dovolené. Děkuji Gábina
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 7. 2013 5:29:57
Dobrý den, nerozumím Vaší poznámce. 60 odpracovaných dnů pro nárok na dovolenou za kalendářní rok se počítá v rámci jednotlivých kalendářních roků samostatně až do doby, kdy jí skončí mateřská dovolená.
Hlášení závadného obsahu

mick
9. 7. 2013 14:22:25
Při vší úctě, v případě 2 bude mít nárok na celoroční váměru, pokud požádá po MD. Odpracovaných 54 dní v 2012 a 6,5 dne ŘD jí dá více než 60 odpracovaných dní v 2013.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
účetní společnost
snažící se ušetřit klientům náklady
www.brnovedeniucetnictvi.cz

JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme