Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti


Ing. Michaela Martínková
15. 12. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

chystase
 

V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti rozšíří o dodání nemovité věci jinému plátci, u kterého se uplatňuje daň i přes osvobození, které zákon u vybrané nemovité věci umožňuje. A dále se zavádí dva nové dočasné režimy.


 
Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „RPDP“) se již v našem zákoně o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) vžil a během té doby prošel několika drobnými úpravami. V roce 2015 nás však čeká jeho významné rozšíření, kterému se budeme věnovat v tomto článku.
 
Předem je nutné podotknout, že vláda předpokládala účinnost novely zákona o DPH od 1. 1. 2015, ovšem Senát svým hlasováním dne 10. 12. 2014 rozhodl vrátit tuto novelu zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy (které se však týkají zejména kontrolních hlášení a stavebních pozemků).
 
Zda se podaří zákon schválit do konce roku, není v současné době jasné. S největší pravděpodobností dojde maximálně k posunu účinnosti některých ustanovení, čímž by i novela RPDP měla být účinná až od 1. 4. 2015. Počkejme si tedy na finální datum účinnosti a zabývejme se nyní podstatou věci – úplné zamítnutí RPDP si nepřeje asi nikdo.
 
Použití režimu přenesení daňové povinnosti se nyní bude rozdělovat na dva okruhy:
 1. trvalé použití, které bude definováno přímo v zákoně,

 2. dočasné použití, které bude závislé na nařízení vlády.
 
Zákonem o DPH přímo definované použití RPDP se týká těchto činností:
 • dodání zlata – již bylo v zákoně používáno,

 • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (tj. zejména odpady a šrot z různého materiálu) – již bylo v zákoně používáno,

 • dodání nemovité věcinovinka související s rozhodnutím plátce o uplatnění daně podle § 56 odst. 5 (tedy po uplynutí lhůty 5 let pro osvobození od daně při prodeji nemovité věci),

 • poskytnutí stavebních nebo montážních prací – již bylo v zákoně používáno.

Dočasný režim

Z režimu trvalého použití RPDP vypadlo obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dosavadní § 92d je nahrazen ustanovením o dodání nemovité věci) – přesunulo se do dočasného režimu.
 
Dočasné použití RPDP bude závislé na rozhodnutí vlády, která svým nařízením vybere dle nové přílohy č. 6 k zákonu o DPH, jaký okruh bude tomuto režimu podléhat.
 
Příloha č. 6 zákona o DPH obsahuje tyto položky:
 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.

 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.

 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.

 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.

 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb.

 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.

 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.

 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo § 92.

 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Musíme tedy nyní sledovat nejen znění zákona, ale i nařízení vlády, které body vybere pro použití RPDP. Začátkem října 2014 byl do vnějšího připomínkového řízení odeslán návrh nařízení vlády, ve kterém byly zařazeny pro RPDP od 1. 1. 2015 body č. 1, 8, 9 a body č. 2, 3 a 7 přílohy č. 6 zákona o DPH. U první skupiny bylo ještě navrženo, aby se RPDP použil, pokud základ daně na daňovém dokladu přesáhl částku 100.000 Kč.
 
Konečná verze dokumentu, který má ještě schválit vláda, navrhuje, aby byl limit stanoven pro všechny vybrané body – to znamená, pokud bude základ daně za zdanitelné plnění nižší než 100.000 Kč, tento RPDP se neuplatní ani u vyjmenovaných případů, které mají RPDP podléhat (důležitá bude hranice částky zdanitelného plnění).

V souvislosti s jednáním Senátu dne 10. 12. 2014 a vrácením novely zákona o DPH do Poslanecké sněmovny bude muset dojít k úpravě i zde, minimálně v bodě účinnosti, pokud se zákon nepodaří projednat do konce roku, aby nabyl původně očekávané účinnosti.

Dalším bodem dočasného použití RPDP je tzv. mechanismus rychlé reakce. Před stanovením vybraných okruhů vládou v jejím nařízení bude třeba získat souhlas Evropské komise. Pokud ta potvrdí, že nemá námitky proti použití RPDP za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům, bude tohoto režimu použito na dobu maximálně devíti měsíců.
 
Hlavním smyslem této novinky v zákoně o DPH bylo rychle reagovat na šířící se podvody s DPH v rámci řetězců firem, kdy je třeba reagovat mnohem rychleji, než by dovolila novelizace zákona.
 
Pro běžnou podnikatelskou veřejnost to však bude znamenat, že musí sledovat více informačních zdrojů – vedle zákonných předpisů i nařízení vlády, která bude mít v této oblasti klíčové slovo.


Související článek:
Režim reverse charge se od 1. dubna 2015 rozšíří


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

19. 5. 2022 | Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AV CAR Peugeot
Prodej a servis osobních a užitkových vozů Peugeot.
www.avcar.cz

MBSOLAR
Montáž solární stínící techniky, prodej solárních zařízení.
www.mbsolar.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2022 Přiznání DPH (za duben 2022)
25. 5. 2022 Souhrnné hlášení (za duben 2022)
25. 5. 2022 Kontrolní hlášení (za duben 2022)
31. 5. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
-0,035 Kč
23,32 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme