Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Režim reverse charge se od 1. dubna 2015 rozšíří


Bc. Michaela Sobotková
31. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. dubna se reverse charge rozšíří mimo jiné i na dodání mobilních telefonů.

Foto: Fotolia

 

Od 1. 4. 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překročí 100.000 Kč. Nově se to týká například dodání mobilních telefonů, notebooků či tabletů.


 
Od 1. dubna 2015 dochází k rozšíření výčtu plnění, při jejichž poskytnutí budeme muset použít režim přenesení daňové povinnosti. Toto rozšíření je součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), ze dne 22. 12. 2014, které z množiny plnění stanovených v příloze č. 6 zákona o DPH vymezuje ta, na která se režim přenesení daňové povinnosti bude aplikovat.
 
V platnosti zůstává režim přenesení daňové povinnosti pro všechna dosud v zákoně o DPH definovaná plnění. To je pro dodání zlata (§ 92b), dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona (§ 92c), převod povolenek na emise skleníkových plynů a pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e).

Nová plnění pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015

Podle § 92f odst. 1 zákona o DPH použije plátce při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH plátci režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. Plnění, u kterých se bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňovat nově, vymezuje nařízení vlády v § 2 odst. 2 a násl.
 
Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží (výčet viz níže), pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč, a to s účinností od 1. 4. 2015. Výjimku tvoří cukrová řepa (kód nomenklatury celního sazebníku 1212 91), u které účinnost nastává až dnem 1. 9. 2015.
 
Ustanovení § 2 odst. 1 nařízení vlády umožňuje kontinuální pokračování režimu přenesení daňové povinnosti pro převod povolenek na emise skleníkových plynů od 1. 1. 2015. Limit 100.000 Kč se na převod povolenek na emise skleníkových plynů nevztahuje.
 
Od 1. dubna se rozšíří reverse charge o tyto položky:
  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005 (kukuřice), 1201 (sójové boby též drcené), 1205 (semena řepky nebo řepky olejky, též drcená), 1206 00 (slunečnicová semena, též drcená), 1207 50 (hořčičná semena), 1207 91 (maková semena), 1209 10 00 (semena cukrové řepy) nebo 1212 91 (cukrová řepa – až od 1. 9. 2015),

  • kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, které je sice v kapitole 71 a třídě XV, ale je nařízením vlády negativně vymezeno vybranými kódy a kapitolami nomenklatury celního sazebníku nebo se jedná o zboží, které již podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH, či zboží, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH.
Nově bude do tohoto režimu dle § 92f zákona o DPH spadat mimo jiné také dodání zlata (včetně zlata pokoveného platinou), netepaného nebo ve formě polotovarů nebo prachu, které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku 7108 (s výjimkou zlata měnového – kód 7108 20 00), a to bez ohledu na ryzost dodávaného zlata.
 
  • mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00,

  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31, a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00, jako jsou např. notebooky či tablety,

  • videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504.

Vykazování reverse charge v roce 2015

Pro plnění, u kterých se bude režim reverse charge nově aplikovat, budou obecně platit obdobná pravidla a povinnosti jako pro plnění, pro která byl již režim přenesení daňové povinnosti zaveden.
 
Tento režim platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce plnění).
 
Plátci uskutečňující nebo přijímající plnění v tomto režimu mají v roce 2015 i nadále povinnost podat správci daně elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty (nezapomeňte, že v návaznosti na Informaci GFŘ, která byla zveřejněna dne 13. 1. 2015, došlo k novému vymezení kódů plnění ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty).
 
Přehled kódů, pod kterými budou jednotlivá plnění spadající do předmětného režimu vykazována v roce 2015, je uveden v příloze č. 1 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Tento výpis z evidence nahradí od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení.

Jak reaguje na změny v oblasti přenesení daňové povinnosti program POHODA, zjistíte v článku POHODA hlídá změny v režimu reverse charge.

Nová plnění pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2016

Režim přenesení daňové povinnosti se podle § 92d zákona o DPH použije také při dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH (tj. plátce se rozhodne využít zákonnou možnost uplatnit daň při dodání nemovité věci jinému plátci, které by jinak bylo považováno za osvobozené plnění), a to s účinností od 1. 1. 2016.


Zdroj: Finanční správa – Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva
8. 2. 2016 16:18:30
Dobrý den,chci se zeptat,zda-li se RPDP vztahuje i na dodávku osiva zeleniny (cibule,celeru,mrkve atd)při překročení limitu 100 000,-Kč,nebo zda na toto osivo,jelikož se dle mého názoru nejedná o tecnické plodiny se vůbec RPDP vztahuje.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
18. 1. 2016 9:02:23
sarka: Dobrý den, jak na reverse charge v programu POHODA, Vám poradí např. naše příručka Účtujeme v POHODĚ v kapitole 5.7 Přenesení daňové povinnosti (konkrétně oddíl Evidence reverse charge z pohledu odběratele).

http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/Zpracovani_DPH/Preneseni_danove_povinnosti/
Hlášení závadného obsahu

sarka
18. 1. 2016 8:24:36
Prosím o radu, jak mám zaúčtovat přijatou fakturu od ADOBE Systems, s Reverse charge ? Jaký je postup při zápisu do "Přijatých faktur" v Pohodě v podvojném účetnictví? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SVĚT RUČNÍCH PRACÍ
internetová galanterie
www.pleteniahackovani.cz

Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

Daňový kalendář

1. 4. 2020 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2019
1. 4. 2020 Přiznání k dani z příjmů za rok 2019
15. 4. 2020 Daň silniční (záloha za 1. čtvrtletí 2020)
20. 4. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,30 Kč
-0,250 Kč
24,88 Kč
-0,205 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.03.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru