Přehled změn v daních od roku 2023


Bc. Zuzana Bartůšková
6. 1. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 1. 2023 došlo mimo jiné ke zvýšení limitu pro povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2023 došlo k celé řadě změn v daňové oblasti. V následujícím článku vám přinášíme stručný přehled těch nejvýznamnějších novinek v DPH, dani z příjmů i dalších daních, platných od roku 2023.


 

Změny v oblasti DPH

Nejvýznamnější novinkou s účinností od 1. 1. 2023 je zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH dle § 6 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) na částku 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Novela umožňuje zrušení plátcovství u plátců s obratem pod 2 000 000 Kč.

Plátci, kteří nestihli požádat o zrušení registrace na základě přechodného ustanovení, mohou požádat o zrušení registrace z důvodu obratu pod 2 000 000 Kč za 12 měsíců, tj. za období 02/2022 až 01/2023. Standardní žádost o zrušení registrace plátce je možné podat v únoru 2023. O zrušení registrace standardním způsobem může požádat plátce, který je plátcem minimálně 12 měsíců.

Od 1. 1. 2023 došlo k prodloužení lhůty dle § 101g odst. 3 ZDPH pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy od správce daně na 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky plátce. Původní lhůta činila 5 pracovních dní od doručení do datové schránky. Nově je lhůta delší, ale běží od dodání výzvy do datové schránky. Na běh lhůty tedy nemá vliv to, kdy je zpráva doručena (tj. kdy a zda vůbec se poplatník přihlásí do datové schránky).

Dochází také ke snížení pokut v kontrolním hlášení ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na polovinu u vybraných plátců. Poloviční pokuta se dle § 101h odst. 2 ZDPH týká plátců fyzických osob, plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a plátců, kteří jsou společností s ručením omezeným, která má pouze jednoho společníka (fyzickou osobu).

K rozšíření došlo i u § 101j ZDPH, který stanoví, že se pokuta 1 000 Kč nepředepíše, pokud dojde k prvním prodlení. Od 1. 1. 2023 se toto ustanovení týká i první pokuty ve výši 10 000 Kč.

Změny v oblasti daně z příjmů

Zásadních změn doznal od 1. 1. 2023 paušální režim. Nově je limit příjmů pro vstup do paušálního režimu 2 000 000 Kč. Zavedla se tři pásma paušálního režimu v závislosti na výši příjmů a také typu podnikání. Na výběr pásma má vliv to, z jaké činnosti příjmy plynou – jaký by byl paušální výdaj.

Paušální záloha pro 1. pásmo činí 6 208 Kč, pro 2. pásmo 16 000 Kč a pro 3. pásmo 26 000 Kč. Dochází také ke zvýšení limitu příjmů z § 8 až § 10 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pro splnění podmínky pro paušální daň z částky 15 000 Kč (platí ještě za rok 2022) na částku 50 000 Kč za rok platné od roku 2023 (viz § 7a odst. 1 písm. b) ZDP).

Více informací o paušální dani načerpáte v článku Paušální daň od 1. 1. 2023.

Od 1. 1. 2023 dochází také ke zvýšení limitu pro povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ustanovení § 38g ZDP upravuje povinnost fyzických osob podávat daňové přiznání. V odst. 1 se uvádí, že daňové přiznání má povinnost podat fyzická osoba, jejíž zdanitelné příjmy přesáhly částku 15 000 Kč za kalendářní rok. Od roku 2023 se tento limit zvyšuje na částku 50 000 Kč. Pro daňové přiznání za rok 2022 ale platí ještě původní hranice ve výši 15 000 Kč. Limit 50 000 Kč poprvé použijeme při podání daňového přiznání za rok 2023.

Obdobně dochází ke zvýšení částky v § 38g odst. 2, který upravuje povinnost podat daňové přiznání u poplatníků, kteří mají příjmy ze závislé činnosti. Tito poplatníci nemají povinnost podat přiznání, pokud nemají jiné příjmy (tj. z § 7 až § 10 ZDP) vyšší než 6 000 Kč. Od zdaňovacího období 2023 se tato částka zvyšuje na 20 000 Kč.

Dochází také k prodloužení možnosti uplatnit mimořádné odpisy dle § 30a ZDP u majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině. A to u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023.

Od ledna roku 2023 bude osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise (viz § 6 odst. 9 písm. w) ZDP).

Dochází také ke změně ve vymezení nemovité kulturní památky pro účely daňového odpisování (§ 30d ZDP).

Mezi osvobozené příjmy bylo dále přidáno osvobození bezúplatných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem (§ 4a písm. q) ZDP).

Podmínkou osvobození je, že na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, a převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí dotace a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.

Ostatní změny

Od 1. 1. 2023 došlo k úplnému zrušení povinnosti evidovat tržby. EET byla v posledních měsících pozastavena. Od roku 2023 je zrušena úplně – ruší se celý zákon upravující povinnost evidovat tržby. Systém EET není již od 1. 1. 2023 funkční. Nebude možné posílat tržby ani dobrovolně.

Se zrušením zákona se ruší veškeré povinnosti v oblasti EET, včetně povinného označení provozovny. V souvislosti se zrušením EET dochází také ke zrušení slevy na evidenci tržeb dle § 35bc ZDP.
 
Jak zrušit EET v programu POHODA a v aplikacích mPOHODA a mKasa, se dozvíte v článku Konec elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023.

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, budou mít od 1. 1. 2023 povinně datovou schránku zřízeny všechny podnikající fyzické osoby a také všechny právnické osoby, které datovou schránku zatím nemají. Výjimku mají osoby neusazené v tuzemsku, kterým se datové schránka zatím zřizovat nebude.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Vilém KERLIN
15. 11. 2023 13:56:32
podnikatel zakoupil fotovoltaickou elektrárnu v říjnu 2023 ji zprovoznil. Je možné odpočítat DPH v plné výši a uplatnit odpisy, když elektřinu využívá zatím pouze pro firmu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BiOMill - superpremium
Výhradní zastoupení pro superpremiové krmivo BiOMill pro psy a kočky.
www.biomillcz.com

ÚČETNICTVÍ V POHODĚ
Už Vás to prostě nebaví? Jdou Vám na nervy starosti s papírováním?
accounting.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme