Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ústavní soud zrušil zdanění důchodů


Ing. Michaela Martínková, CA
24. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Důchodcům, kteří pracují či podnikají a mají příjmy vyšší než 840.000 Kč za rok, se nově v roce 2016 již nebude danit jejich penze.

Foto: Adobe Stock

 

Důchodcům, kteří pracují či podnikají a mají příjmy vyšší než 840.000 Kč za rok, se nově v roce 2016 již nebude danit jejich penze. Rozhodl o tom Ústavní soud, který jim už dříve „vrátil“ také slevu na poplatníka.


 
V článku Zdaňování důchodců v roce 2016, který vyšel na Portálu POHODA v červnu, a zabývali jsme se v něm zdaňováním důchodců v roce 2016, byl popsán legislativní stav v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) podle aktuálního znění. Nicméně rozhodnutím Ústavního soudu (Pl. ÚS 18/15 z 28. 6. 2016, vyhlášeného dne 20. 7. 2016) došlo k zásahu do zákona o daních z příjmů, který má vliv na zdanění důchodců po celý rok 2016.
 
Ke změně dochází jen ve zdaňování samotných důchodů. Ty jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů, ale v zákoně existovaly dvě výjimky, kdy bylo toto osvobození prolomeno. Zatímco první výjimku Ústavní soud ponechal, druhou svým nálezem zrušil.
 
I nadále tedy zůstává zachováno zdanění důchodu, pokud jeho výše převýší 36násobek minimální mzdy platné na počátku kalendářního roku. Jedná se o pravidelně vyplácený příjem, nikoli o jednorázové doplatky důchodů.
 
Pokud tedy bude mít důchodce svůj důchod v roce 2016 vyšší než 356.400 Kč (36 × 9.900 Kč, což je minimální mzda k 1. 1. 2016), musí částku nad tuto hranici zdanit v § 10 ZDP jako ostatní příjem. Zároveň má ale nárok na základní slevu na dani, takže reálné zdanění by přicházelo v úvahu až při částce pravidelného důchodu nad 522.000 Kč ročně – pokud nebude mít jiný zdanitelný příjem, ke kterému by základní slevu na dani uplatnil, a může slevu plně využít na svůj „nadlimitní“ důchod.

Důchody, které přesáhnou částku 840.000 Kč za rok

Druhou výjimku pro zdanění důchodů, kterou v zákoně nalezneme v § 4 odst. 3 ZDP, však Ústavní soud zrušil, a to po celé zdaňovací období roku 2016. Toto ustanovení se týkalo těch důchodců, kteří přesáhnou částku 840.000 Kč za rok v součtu svých příjmů podle § 6 ZDP (příjmy ze zaměstnání) a dílčích základů daně podle § 7 ZDP (příjmy z podnikání) a podle § 9 ZDP (příjmy z pronájmu). Při překroční této hranice tedy musel být zdaněn i pravidelně vyplácený důchod v celé výši.
 
Ustanovení zákona bylo platné od roku 2011, v období let 2013 až 2014 nebylo uplatňováno (tehdy neměli důchodci nárok na slevu na dani, kterou jim však Ústavní soud vrátil zpět po oba roky) a znovu začalo platit od roku 2015.
 
V letošním nálezu Ústavní soud dospěl k závěru, že výše uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně s čl. 1 garantujícím právo na rovné zacházení a z něj plynoucího zákazu libovůle při činnosti veřejné moci, včetně zákonodárce“.
 
Svůj závěr odůvodnil „mírou odlišnosti zacházení mezi jednotlivými skupinami důchodců, která je zcela zjevně nepřiměřená míře odlišností, kterou tyto skupiny vykazují“. A v závěru uvedl, že ustanovení zákona nebude aplikovatelné po celé zdaňovací období roku 2016. K roku 2015 se nevyjádřil, přestože odůvodnění by muselo být stejné.
 
Ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, které bylo po celou dobu uvedeno v zákoně o daních z příjmů (díky novelizaci zákonem č. 346/2010 Sb.), mělo tento osud:
  • rok 2011: v platnosti,
  • rok 2012: v platnosti,
  • rok 2013: nepoužito (díky přechodným ustanovením zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. část první čl. II. bod 8),
  • rok 2014: nepoužito (díky přechodným ustanovením zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. část první čl. II. bod 8),
  • rok 2015: v platnosti,
  • rok 2016: zrušeno nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15.

Odlišné stanovisko proti nálezu Ústavního soudu

K finálnímu pohledu na stav české legislativy, stálost zákonů a výklad jednotlivých ustanovení si ještě dovolím poukázat na to, že proti nálezu Ústavního soudu vydal odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jan Musil, který mimo jiné uvedl, že nespatřuje ve zrušeném ustanovení zákona rozpor s Listinou základních práv a svobod, které garantují právo na rovné zacházení a z něj plynoucí zákaz libovůle při činnosti veřejné moci; a to mimo jiné i proto, že Ústavní soud použil pro své vyjádření argument v odlišnosti skupin těsně u hranice 840.000 Kč, jinak by efekt vyššího zdanění nebyl tak patrný.
 
A další svou myšlenkou podpořil názor celého Ústavního soudu v tom, že je velmi neobvyklé, když návrh na zrušení zákona podala skupina 17 senátorů, z nichž deset v roce 2010 hlasovalo pro tuto novelizaci. Soudce Jan Musil z toho vyvodil, že by Ústavní soud měl návrh jako nepřípustný odmítnout, s čímž se ale celé plénum neshodlo a nález byl vydán a není proti němu možnost odvolání.
 
V článku Zdaňování důchodců v roce 2016 uváděný příklad 4 tak můžeme ponechat platný pro rok 2015 a pro rok 2016 platí následující zdanění při stejném zadání.

Příklad

Pan Novák je starobní důchodce, má příjmy ze zaměstnání ve výši 120.000 Kč ročně, dále má příjmy z pronájmu všech nemovitostí ve výši 1.100.000 Kč za rok 2016 a uplatňuje 30% výdajový paušál. Celková výše důchodu za rok 2016 činí 130.000 Kč.
 
Pravidelně vyplácený důchod nedosahuje 36násobku minimální mzdy, proto je první výjimka splněna a důchod je osvobozen od daně.

Druhá výjimka, dosud v zákoně uváděná, je pro celý rok 2016 zrušena nálezem Ústavního soudu, proto nás nemusí zajímat, že pan Novák překročil svými příjmy ze zaměstnání (120.000 Kč) a dílčím základem daně z pronájmu (70 % z 1.100.000 Kč) částku 840.000 Kč, neboť již není povinen svůj důchod celý zdanit. Míra jeho daňového zatížení za rok 2016 je následující.

 
Položka Výpočet Částka
Daňový základ § 6 134 % z hrubé mzdy 160.800 Kč
Daňový základ § 9 70 % z příjmů z pronájmu 770.000 Kč
Daňový základ § 10 * Pravidelně vyplácený důchod 130.000 Kč
Celkový základ daně   930.800 Kč
Daň 15 % z celkového základu 139.620 Kč
Sleva na dani   24.840 Kč
Daň po slevě   114.780 Kč
 
* Tato položka je platná pro rok 2015, v roce 2016 se již k pravidelně vyplácenému důchodu nepřihlíží.
 
 
Srovnáním zdanění roku 2015 a 2016 při stejné výši všech příjmů dojdeme k závěru, že Ústavní soud „pomohl“ v letošním roce panu Novákovi ve zvýšení čistého příjmu o 19.500 Kč.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.  
 

Související článek:
Zdaňování důchodců v roce 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
13. 12. 2018 17:59:39
Dobrý den, pokud existují příjmy, které měly být zdaněny v roce 2016 a nebylo tak učiněno v řádném přiznání, je povinnost podat dodatečné daňové tvrzení do konce měsíce následujícího po tomto zjištění (včetně odvodu dodatečné daně). Podejte tedy dodatečné daňově přiznání k dani z příjmů za rok 2016, kde uvedete do § 10 příjem nad 36násobek minimální mzdy pro rok 2016.
Hlášení závadného obsahu

josef
12. 12. 2018 12:52:23
V r. 2016 jesme měl příjem ze závislé činnosti. Kromě toho jsem měl důchod, který přesáhl nezdaňovací limit o cca 30000 Kč. Podal jsem standardní daňové přiznání ze závislé činnosti, kde byly použity běžné odečitatelné položky na poplatníka. Teprve nyni jsem zjistil, že jsem přesáhl důchodový limit. Není mi jasne, jak mám nadlimitní částka zdanit, tj. jako dodatečné nezávislé zdanění, nebo se má použít již podané daňové přiznání ze závislé činnosti, kde by se nadlimitní částka důchodu připočetla k základu zdanění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 10. 2017 14:40:03
Dobrý den, situace se nezměnila, pro rok 2017 nadále platí zrušení limitů u zdanění důchodů. Základ daně z příjmů u jakékoli OSVČ je skutečně rozdíl příjmů a výdajů.
Hlášení závadného obsahu

Martina
5. 10. 2017 13:58:31
Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, jestli platí i pro rok 2017 nález ústavního soudu o zrušení limitů na starobní důchod a důchod nemusí být daněn při příjmech vyšších než 840 000 Kč?
Ráda bych se také zeptala, pokud jsem důchodce OSVĆ, do základu daně použiji pouze čisté příjmy (tj. výnosy minus náklady z podnikání?)

Předem moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:25:01
Dobrý den, ústavní soud zrušil celý odstavec 3 § 4 zákona, limity už nejsou stanoveny pro žádný důchod, který je osvobozen od daně a je vyplácen z důchodového pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
8. 3. 2017 8:42:57
Bonaventura: Dobrý den, změna v článku "Zdaňování důchodců v roce 2016" zaznamenaná je.
Hlášení závadného obsahu

Bonaventura
7. 3. 2017 18:17:24
Dobrý den. Zapište prosím změnu i do starého článku (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdanovani-duchodcu-v-roce-2016/). Tento starý článek jsem si vygooglil a uvedl mě tak v omyl. Díky.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
21. 2. 2017 8:50:35
Hana Němcová: Dobrý den, informace o změnách ve zdaňování výsluh od roku 2017 naleznete v tomto článku na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zmeny-ve-zdanovani-vysluh-od-roku-2017/
Hlášení závadného obsahu

Hana Němcová
Uživatel POHODA
18. 2. 2017 16:55:46
Týká se tato problematika i výsluh bývalých vojáků, policistů, celníků... Do konce r. 2016 byl tento příjem také daněn. Mají i oni nárok na vrácení daně?
Hlášení závadného obsahu

Loránt Sebök
13. 2. 2017 17:12:53
Pracujícím důchodcům by se něměli vůbec zdaňovat příjmy, za 45let zaměstnání zaplatil dost na daních. Je to prostě vydírání důchodců. Ty, co uzákonili zdaňování příjmů důchodců, sami si odsouhlasili 50% svých příjmů nezdaněných a to mají oproti důchodcům pořádné příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

Účetnictví Vlašim
Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mezd
www.ucetnictvi-vlasim.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru