Jak ukončit paušální daň pro fyzické osoby


Ing. Michaela Martínková, CAE
7. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Paušální daň zjednodušuje administrativu vybraným poplatníkům.

Foto: 123RF

 

Letošní novinka v podobě paušální daně umožňuje OSVČ odvádět pouze jednu částku za všechny odvody na příslušný finanční úřad. Jak režim paušální daně ukončit, ať už dobrovolně, nebo kvůli porušení podmínek?


 
Rok 2021 je prvním rokem novinky v daních z příjmů fyzických osob – paušální daně, která zjednodušuje administrativu vybraným poplatníkům. Místo tří tiskopisů a tří plateb na daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění umožňuje odvádět pouze jednu částku na příslušný finanční úřad za všechny odvody. Poplatník také nemusí následně podávat žádné přehledy ani daňová přiznání.

Okamžik vstupu do paušálního režimu byl hojně diskutován počátkem roku 2021, kdy končila lhůta pro přihlášení ke vstupu do tohoto režimu. V dnešním článku si rozebereme situaci opačnou, a sice ukončení režimu paušální daně.

Vystoupení z režimu paušální daně může být dobrovolné, které učiní poplatník oznámením správci daně nejpozději do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Tohoto aktu může využít například v okamžiku, kdy chce poplatník začít uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo odčitatelné položky od základu daně.

Pokud vstoupil do režimu paušální daně v roce 2021, nemůže v daňovém přiznání k dani z příjmů žádné slevy na dani uplatnit, ani položky snižující daňový základ (přiznání žádné nepodává). Když do 10. 1. 2022 oznámí dobrovolné vystoupení z režimu paušální daně, přestane být poplatníkem paušální daně k 31. 12. 2021 a za rok 2022 již může všechna snížení daňového základu či daně samotné využít, ovšem se všemi povinnostmi běžného poplatníka daně – tedy placením záloh na zdravotní a sociální pojištění zvlášť, následně podáním přehledů na tato pojištění a podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně vypořádání daňové povinnosti.

Vzhledem k tomu, že slevy na dani snižují daň maximálně na nulu, bude tento postup v praxi využitelnější při úvaze o uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, které je možné za zákonem daných podmínek přetavit i na daňový bonus, tedy vratku daně. Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu je možné podat na nepovinném tiskopisu dostupném na webu Finanční správy.
 
 V programu TAX ukončíte režim paušální daně u příslušného poplatníka odtržením volby V následujícím roce přihlášen k paušální dani? v sekci Otázky. TAX bude opět počítat všechny zálohy na další období (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění). Zálohy také budou vstupovat na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb i na informační plochu poplatníka. Úpravu základu daně si nastavíte v sekci § 7 Úprava.

Ukončení paušálního režimu po skončení roku

Ukončení režimu paušální daně je navázáno také na okolnosti, kdy poplatník nesplní podmínky v aktuálním zdaňovacím období, které mu na samém počátku umožnily vstoupit do tohoto režimu. K ukončení však nedochází v průběhu roku, ale až po skončení roku, ve kterém byl poplatník v režimu paušální daně přihlášen.

To znamená, že pokud poplatník vstoupil do režimu paušální daně platně (OSVČ výhradně se zdanitelnými příjmy do 1 mil. Kč za minulý rok, neplátce DPH, není společníkem v. o. s. nebo komplementářem k. s., neměl k 1. 1. rozhodného období příjmy ze závislé činnosti vyjma příjmů podléhajících srážkové dani, není dlužníkem v insolvenčním řízení), zůstává v režimu paušální daně po celý rok, byť by se v jeho průběhu např. stal plátcem DPH.

Do 15 dnů od zjištění skutečnosti, která vede k ukončení režimu paušální daně, však musí fyzická osoba učinit oznámení správci daně, aby byl paušální režim za zdaňovací období ukončen (lze využít nepovinný tiskopis). I nadále poplatník po celé zdaňovací období, kdy vstoupil do režimu paušální daně, plní povinnosti v rámci tohoto režimu, tj. zejména hradí paušální zálohy (jedna platba vůči finančnímu úřadu, která vypořádává nejen daň z příjmů, ale i zdravotní a sociální pojištění).

Ovšem pozor na skutečnost, že sice byl tento poplatník v průběhu roku považován za osobu v režimu paušální daně (a platil paušální zálohy jednou platbou), nicméně po skončení zdaňovacího období bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů, a tím pádem i přehledy na zdravotní a sociální pojištění, protože nesplní podmínku, že na konci zdaňovacího období (kdy byl poplatníkem v paušálním režimu) měl jen příjem nepřevyšující 1 mil. Kč, nebyl plátce DPH, neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč, nebyl společníkem v. o. s. nebo komplementářem k. s. Zaplacené paušální zálohy se započtou na výslednou povinnost k dani z příjmů a zdravotní a sociální pojištění.

Ukončení paušálního režimu v průběhu roku

V průběhu kalendářního roku, ve kterém je poplatník přihlášen k paušálnímu režimu, lze tento režim ukončit prakticky ve třech případech, které uvádí § 2a odst. 4 písm. c) až e) zákona o daních z příjmů.

Poplatník přestává být poplatníkem v režimu paušální daně uplynutím kalendářního měsíce:
  • ve kterém přestane být OSVČ podle podmínek upravujících důchodové a zdravotní pojištění (např. ukončení či přerušení činnosti), nebo
  • odkdy není povinen hradit zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo
  • ve kterém se stane daňovým nerezidentem ČR a přestane vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.
Od tohoto měsíce také nemusí platit paušální zálohu (a případné povinnosti vůči zdravotnímu a důchodovému pojištění si musí vypořádat samostatně již od tohoto měsíce, např. jako osoba bez zdanitelných příjmů při přerušení činnosti). Pro oznámení správci daně o této skutečnosti lze použít stejný tiskopis jako při ukončení paušálního režimu se lhůtou 15 dnů od zjištění této skutečnosti.

V praxi může nastat i situace, kdy se poplatník přihlásil v termínu pro vstup do paušálního režimu, ale následně zjistil, že vůbec nesplnil podmínky pro tento vstup (např. proto, že k 10. 1., což je termín pro oznámení do tohoto režimu, neměl správně spočítány své příjmy a přesáhl požadovanou hranici nebo zapomněl na ostatní příjmy, které za minulý rok musí zdanit atd.). V případě takového zjištění je poplatník povinen do 15 dnů oznámit správci daně tuto skutečnost (lze využít nepovinný tiskopis).

Poplatníkem v režimu paušální daně se ze zákona nikdy nestal, což musí zohlednit při svých platbách na zdravotní a sociální pojištění od samého počátku roku, kdy chybně oznámil vstup do paušálního režimu (nelze platit jednotnou paušální zálohu).

Závěr

Institut paušálního režimu sice zavedl zjednodušení ve výběru daně a pojistného pro určitou skupinu fyzických osob, nicméně je na ně i tak kladen důraz na pečlivost a kontrolu jejich povinností průběžně. Skutečnost, že jednou poplatník do tohoto režimu vstoupí, nemusí znamenat, že je již definitivně osvobozen od administrativy spojené s hlídáním výše svých příjmů z OSVČ (a jiných zdanitelných příjmů) a dodržování dalších podmínek, aby mohl být paušální režim využit i nadále.

Pokud poplatník přechází z režimu paušální daně nebo do něj vstupuje, musí si také ohlídat, zda platí správně platby na příslušné instituce. Jen po dobu oprávněného vstupu do režimu paušální daně a pobytu v něm po celé zdaňovací období, kdy splnil ve zdaňovacím období podmínky, aby v tomto režimu i zůstal, se na něj vztahuje zjednodušení, že platí paušální zálohy 1× měsíčně do 20. dne finančnímu úřadu za všechny tři typy odvodů a následně nepodává daňové přiznání k daním z příjmů, ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:

Úprava základu daně při přechodu na paušální daň
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kovid
20. 7. 2022 21:32:17
1. Daňové přiznání jste povinen podat za rok 2021 a žádné rozmezí datumů, které si tam uvádíte. Prostě to se podává za kalendářní rok.
2. Pokud máte aktivní živnost k začátku roku a nejste v paušálním režimu, tak to datum je jen nějak první týden v lednu, přesně nevím, cca 7. ledna (ale na to nespoléhejte, udělejte to dřív, nebo si přesné datum zjistěte)
3. Pokud živnost k začátku roku aktivní nemáte, což byl váš případ, ale aktivujete ji v průběhu roku, tak žádné pevné datum není, ale musíte to udělat nějak myslím nejpozději ke dni, kdy zahájíte živnost, ke dni, který jako zahájení živnosti ohlašujete finančnímu úřadu. Jestli to jde udělat v předstihu a jakém, nevím, nejlépe udělat to v jeden den, to je jistota. Později to už nejde. Pozor na to, že oznámit zahájení FÚ lze zpětně (teď nevím, jestli cca týden), ale tohle vám zpětně neudělají. Jelikož nepíšete, od kdy jste obnovil živnost, nejde váš dotaz zodpovědět.
Hlášení závadného obsahu

Orfanik
20. 7. 2022 20:32:38
Dobrý den, mam dotaz ke skutecnosti a to. 1.1.2021 jsem přerušil podnikatelskou cinnost a nastoupilna UP. K pausalni dani jsem se s předstihem prihlasil k 1.5.2021.Ve vsem mi bylo vyhověno nicméně ted sem dostal oznameni od FU ze jsem nesplnil spravne podminky k prihlaseni a to nejpozději do 1.4.2021 a tak musim podat nove danove priznani se vsim vsudy za rok 2021 t. j. Od 1.5-31.12.2021.Nikde jsem se však nedocetl kdy se nejpozdeji k pausalni dani v danem roce mam prihlasit a zda-li pochybil úředník nebo ja. Pokud máte v této problematice jasno, poprosim vas o odpověď. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kovid
7. 3. 2022 20:55:22
Zálohy do pojišťovny došly. Vstupem do HPP jste porušil podmínky pro paušální režim, takže jako byste v něm ani nebyl, takže normálně podáváte přehledy pro zp, ossz, daňové přiznání, a jestli budete doplácet nebo se vám něco vrátí, se přitom uvidí.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
7. 3. 2022 11:07:00
Dobrý den, řeším daňové přiznání za rok 2021. Od ledna do května jsem byl OSVČ a využil jsem paušální daň 2021. Poté jsem byl zaměstnán na HPP. Teď řeším daňové přiznaní a jde mi o to, jestli zálohy, které jsem posílal na finanční úřad, došly do zdravotní pojišťovny a nebo jestli musím podat klasicky přehled jako kdybych něměl paušální daň 2021 a zálohy "doplatit". Předem děkuji za odpověď s pozdravem Tomáš.
Hlášení závadného obsahu

Lenka J
28. 2. 2022 9:09:39
Dobrý den, odhlásila jsem se z režimu paušální daně přes datovou schránku. Nepřišlo mi dosud žádné potvrzení, zda se to opravdu povedlo či ne. Tak nyní platím zálohy klasicky, jako kdybych v režimu paušální daně nebyla. Ale docela bych uvítala, zda to tak opravdu je. Dostali jste potvrzení? Případně upomínku, že třeba neplatíte paušální daň?
Děkuji,
Lenka J.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
17. 2. 2022 21:55:17
@Lucie: Nemocenské pojištění jsem si dostudoval a v případě mateřské to asi je zajímavé, číselně nevím, ale bez něj asi nejspíš žádná mateřská vůbec není. Pokud se z něj čerpá, tak bych čekal, že v tom období se platit nemusí, ale to chce zjistit na OSSZ.
1) Ve měsíci, kdy máte byť 1 den aktivní živnosti, platíte plnou paušální daň, to je jistota.
2) Při přerušení živnosti se za měsíce, kdy máte celý měsíc přerušeno (t.j. neplatí bod 1) paušální daň neplatí, to je druhá jistota, a proto se ta živnost pozastavuje. I kdybyste paušální daň neměla, tak pro odvody důchodového a zdravotního platí to stejné. Fakturovat možné určitě je, ale není možné vykonávat danou činnost, tedy můžete fakturovat jen to, co jste odpracovala před pozastavením. Ale je problém, jak vám to může někdo dokázat a liší se to činnost od činnosti. Příklad 1: kadeřnice - při pozastavené živnosti už nemůže mít denně 20 lidí v salónu a vybírat od nich peníze. Příklad 2: Konstruktér, vyvíjí 2 roky motor pro nějakou firmu, má předběžně dohodnutou cenu, když se mu to povede, odevzdá, pozastaví a prodá rýsovací prkno. Firma si to převezme, otestuje, zjistí, že to vezme, dohodnou si cenu, vystaví se faktura a ta se pak zaplatí. Anebo firma řekne, že to nesplňuje zadání a nezaplatí nic. A to může trvat měsíce po pozastavení živnosti. Já to takhle dělám a jinak by to prostě ani nešlo, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to každý úředník na FÚ viděl jinak. Světy úředníků a OSVČ se naprosto neprotínají. Na FÚ mi třeba tvrdili, že při pozastavené živnosti musím být evidován na Úřadu práce, že to je povinnost, a když jsem je ubezpečil, že není a nejsem, tak mě chtěli někam nahlásit. Skutečnost pro ně byla zcela nepředstavitelná. Pozastavená živnost, bez zaměstnání, neevidován na ÚP.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
17. 2. 2022 19:33:09
@Kovid: Dobrý den, děkuji za vaši aktivitu v celé diskuzi i za odpověď na můj příspěvek, byť by neuškodilo se vzdát zbytečných poznámek k věcem, po kterých vám nic není, že ("chudák dítě").
Ono "nemocenské" je nemocenské pojištění, které lze dobrovolně platit státu zvlášť, není totiž zahrnuto v paušální dani (nejde o zdravotní pojištění). Je to způsob, jak coby OSVČ získat příspěvek např. při dočasné pracovní neschopnosti (ale až po 15 dnech nemoci, tudíž se většině OSVČ nevyplatí jej platit) a jak si jako OSVČ vytvořit nárok na nějakou maličkou peněžní pomoc v prvních týdnech po porodu, tj. peněžitou pomoc v mateřství = mateřskou (nezaměňovat s rodičovským příspěvkem).
Šlo mi zejména o to, zda lze 1) v jednom měsíci přerušit živnost (počítám samozřejmě s povinností zaplatit všechny potřebné poplatky za daný měsíc) a nastoupit na mateřskou s možností čerpat drobný finanční příspěvek, na který mám díky placení nemocenského pojištění nárok. Prostě zda v tom není nějaký zádrhel, který nevidím. 2) Zároveň nemuset po dobu přerušení živnosti v dalších měsících platit paušální daň, neboť i k tomuto jsem se setkala s rozporuplnými informacemi, jinak bych se přeci neptala. Např. fakturovat by v tom období nemělo být možné právě proto, že by opět vznikla povinnost platit paušální daň. A to i když daná osoba činnost sama nevykonává. (na rozdíl od situace, kdy platíte soc. a zdrav. pojištění zvlášť) Nic z toho jsem bohužel ve vaší odpovědi nenašla. Přesto tedy děkuji za reakci. Možná k tomu bude mít ještě někdo nějaké doplnění.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
9. 2. 2022 18:32:02
@Lucie: Vy tam mícháte dohromady mateřskou a ukončování živnosti. O mateřské nevím nic, ale pokud si o ni požádáte při pozastavené živnosti, tak je to určitě OK. Jinak tam žádné úvahy nemáte.
Co se týče ukončování živnosti, tak na živnostenský úřad (ale to je nepovinné), a pak (povinné) oznámit na OSSZ, zdrav. pojišťovnu a Fin. úřad. a samozřejmě jsou na všechno formuláře a taky jde vše online pomocí jejich aplikací na webu a datových schránek apod. Ale pokud už půjdete na ten živnostenský úřad, tak ten to umí za vás těm třem dalším oznámit sám. A samozřejmě, když jste v březnu aktivní živnostník, tak platíte paušální daň. Jaké nemocenské proboha? Co to je nemocenské? Součástí paušální daně je záloha na zdravotní pojištění. To už je v tom. Když pozastavíte živnost, tak je úplně fuk, co uděláte s paušálním režimem. Fakturovat si můžete kdy chcete co chcete a platit vám můžou taky, akorát nemůžete vykonávat tu činnost. Ale pokud jste tu činnost už vykonala a fakturu na ni vystavíte za 2 měsíce a zaplatí vám za 5 měsíců, tak s tím nic neuděláte. Pokud živnost obnovíte v tomto roce (chudák dítě), tak jste v paušálním režimu znova, leda byste nějak porušila podmínky (zaměstnání na HPP s růžovkou apod.) a letos se z toho už jinak nedostanete. Pokud to příští rok nechcete, tak podáte žádost o vystoupení ke konci daňového období do +- 10. ledna příštího roku (možná to jde udělat už teď). A samozřejmě že při pozastavené živnosti se paušální daň neplatí, kvůli tomu se to přece pozastavuje, jinak by nebyl důvod.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
9. 2. 2022 17:15:16
Dobrý den. Jsem OSVČ a platím paušální daň. Ode dne 28.3. chci nastoupit na mateřskou (nemocenské platím).
Sesbírala jsem střípky informací, jak v takové situaci postupovat, třeba by jejich potvrzení či doplnění mohlo být nápomocné nejen mě, ale i jiným ženám v podobné situaci, jelikož nikde na úřadech bohužel nebyli schopni odpovědět komplexně na vše.

Jak chci postupovat: 1) Požádám si tedy o mateřskou od data 28.3. (tj. na OSSZ doručím formulář od lékaře "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství"). 2) Co se týče živnosti, tu přeruším k 27.3. pomocí formuláře "Změnový list" osobně na úřadě (živnostenský nebo obecní), a to nejpozději do data přerušení (a nikdy ne zpětně). 3) Paušální daň na měsíc březen zaplatím v plné výši (taktéž nemocenské). -> Od dubna již nebudu mít povinnost ji platit, a to po dobu přerušení živnosti. 4) Je potřeba podat také formulář "Oznámení o ukončení pauš. režimu", nebo ten je určen pouze po vystoupení na konci roku? 5) Přerušení živnosti je třeba nahlásit ještě: FÚ a zdravotní pojišťovně (je na to nějaký speciální formulář, postup?).

Jsou mé úvahy správné? Znamená to, že budu při tomto postupu OSVČ do 27.3. a do té doby budu moci fakturovat (resp. obdržet platby), za březen si zaplatím paušální daň i nemocenské. Od 28.3. již OSVČ nebudu a budu mít nárok na mateřskou. A dokud živnost opět neobnovím, nebudu nic platit? Ve chvíli, kdy bych živnost obnovila, vracím se zpět do režimu platby paušální daně? Bude-li to možné, ráda bych ji obnovila ještě v tomto roce po skončení mateřské (tj. po 196 dnech, v říjnu) s nástupem na rodičovskou, ale paušál se mi v tu chvíli neoplatí.

Snad jsem na nic nezapomněla a dává to smysl. Budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Děkuji a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
26. 1. 2022 16:37:31
@Robert: Pokud "vysuoit" znamená vystoupit, tak předpokládám, že v režimu paušální daně jste, asi z loňska, tak leden únor prostě neřešíte a platíte stejně. Pošlete včas FÚ oznámení o ukončení paušálního režimu, ale zrovna ten váš důvod, který je podle mě naprosto běžný, tam není, formulář asi není povinný, můžete to oznámit i volně textem. Pak nahlásíte všude, že živnost se stává vedlejší z důvodu zaměstnání (zdravotní pojišťovna, ČSSZ a finanční úřad) a uvidíte, jestli nebudete muset platit přesto nějaké zálohy na soc a zdrav (někdy se platí i na vedlejší živnosti, když jste v minulém období měl třeba nějaký obří zisk, ale většinou ne). No a ten leden a únor se paušální režim zpětně jakoby zruší, ale ty zaplacené paušály se vám započtou jako zaplacené soc+zdrav a zálohy na daň a vše se vám to srovná v daňovém přiznání a po podání přehledu soc+zdrav.
Hlášení závadného obsahu

Robert
26. 1. 2022 14:07:58
Dobrý den, chci se zeptat, jak mohu vysuoit z režimu paušální daně na r.2022, když od 03/2022 budu zaněstnáný jako zaměstnanec na hlavní zaměstmamecký poměr, ale ŽL nepřeruším a chci mít jako vedlejší příjem? Tz, že zálohy za mě bude odvádět zaměstnavatel a já nemám pak povinnost odvádět zálohy, ale jak k tomu přistoupit teď v lednu a únoru, kdy ještě je ŽL můj hlavní příjem? Děkuji RS
Hlášení závadného obsahu

Kovid
25. 1. 2022 18:32:16
@Šárka: Naopak nesmíte. Tím, že jste nastoupila do zaměstnání, jste porušila podmínky paušálního režimu, musíte to oznámit, z paušálního režimu tím vystoupíte a celý rok jste v něm jakoby nebyla. Všechno, co jste zaplatila jako paušální daň, se vám započte jako zálohy na daň, důchodové a zdravotní pojištění, a normálně si podáte daňové přiznání a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a dorovnáte si to.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
25. 1. 2022 18:26:13
@Simona: Závisí, jak to přesně máte. Ve formuláři pro finanční úřad je kolonka "Datum počátku přerušení" a to by měl být den, který první už živnost aktivní nemáte. Pokud jste ale měla i jeden den v měsíci živnost nepozastavenou, tak samozřejmě paušální daň platíte za celý tento měsíc (kdybyste paušální neměla, odvody na sociální a zdravotní byste platila taky). Proto pozastavujte a rozjíždějte vždy pár dní před / po přelomu měsíce, ať to máte jasné.
Hlášení závadného obsahu

Simona
25. 1. 2022 18:15:51
Dobrý den, od 1.12.2021 jsem přerušila živnost a přihlásila se na Úřadu práce. Nyní mi přišla upominka z FÚ ohledně zaplacení paušální daně za prosinec. Vysvětlila jsem, že živnost byla přerušena, ale paní z FÚ mě sdělila, že jelikož jsem přerušila od 1.12. a tím pádem tam je toho 1. jeden den, už musím zaplatit paušální daň. Muže to tak být? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Šárka
25. 1. 2022 10:13:33
V roce 2021 jsem byla plátcem paušální daně jako OSVČ. 20.12.2021 jsem nastoupila do zaměstnání a zdravotní i sociální za platí zaměstnavatel. Zůstávám přitom OSVČ a při zaměstnání i podnikám. Musím dál platit i paušální daň nebo ji mohu ukončit a stačí platby od zaměstnavatele? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Robert
12. 1. 2022 14:16:20
otázka je jakou formou. Po telefonátu na OSSZ bylo sděleno, že čekají až se jim změna objeví v systemu, ale zpravu o obnovení plateb nepošlou. Na OZP nechavají vyplnit formulař ve vitakartě . Placení záloh si proto nastavim sam do konce kalendařního měsíce.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
12. 1. 2022 11:16:22
@Robert Gut: Samozřejmě oznámit!
Hlášení závadného obsahu

Kovid
11. 1. 2022 18:22:16
Ondřeji, pokud přerušujete živnost, tak je nesmysl vystupovat z paušálního režimu, obzvlášť když v něm po obnovení živnosti hodláte pokračovat. Při přerušené živnosti stejně paušální daň neplatíte. Takže to bylo zbytečné.
Jestli jste měl v roce 2021 pouze příjmy ze samostatné činnosti a pouze v paušálním režimu, tak daňové přiznání nepodáváte. To je podstata paušálního režimu přece.
Obnova paušálního režimu samozřejmě v roce 2022 možná je (proč jste ho tedy ale ukončoval?) a platí, že musíte požádat o vstup do paušálního režimu nejpozději ke stejnému dni, ke kterému oznámíte finančnímu úřadu obnovení živnosti. Nejlepší je podat obě žádosti k aktuálnímu dni v jeden den. A samozřejmě musíte od začátku roku splňovat podmínky pro paušální režim.
Já jsem ale jen běžný čtenář tady, tak nechť mě někdo zkontroluje.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
11. 1. 2022 18:12:37
Oprava* Po novém roku jsem podal do 31.12.2021 oznámení o ukončení paušálu + přerušil živnost na dobu neurčito .
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
11. 1. 2022 18:08:23
Dobrý den, chtěl bych jsem se znova zeptat

Příklad :Moje situace je ze jsem v roce 2021 byl na úřadě práce od 1.1.2021 do 1.4.2021 a potom jsem se přihlásil k paušální dani k 1.4.2021 až do 31.12.2021. Po novém roku jsem podal do 31.1.2021 oznámení o ukončení paušálu + přerušil živnost na dobu neurčito . Od 1.1.2022 jsem se přihlásil na úřad práce a chci se znova přihlásit k paušální dani + obnovit živnost od 1.4.2022 . Lze uskutečnit tu obnovu paušálu od 1.4.2022 ?Kdy je nejpozdějši termín obnovení paušálu?Musím za rok 2021 podat danove přiznání ?
Dekuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Robert Gut
Uživatel POHODA
11. 1. 2022 13:50:22
Dobrý den, ukončil jsem režim paušální daně k 31.12.2021. Musím oznámit tuto skutečnost na zdravotní pojišťovnu a správo sociálního pojištění, nebo jen začít hradit zálohy na tato pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kovid
11. 1. 2022 0:20:50
Ondřeji, dotaz je zcela nesrozumitelný. Rozmyslete se, na co se ptáte, položte dotaz a před odesláním si ho přečtěte a zeptejte se sám sebe, jestli byste ho pochopil, kdybyste nevěděl, na co se ptáte.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
10. 1. 2022 21:26:53
Jsem v této situaci:
1. Ukončil pausalni daň k 31.12
2. přerušil živnost od 1.1.
Za další co udělám poté
1.zahajim živnost 1.4. + pausalni dan
Dotaz je takový : lze obnovit paušální dan když jsem ho ukončil z důvodu úřadu práce toho 1.4. ?
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
10. 1. 2022 21:26:12
Jsem v této situaci:
1. Ukončil pausalni daň k 31.12
2. přerušil živnost od 1.1.
Za další co udělám poté
1.zahajim živnost 1.4. + pausalni dan
Dotaz je takový : lze obnovit paušální dan když jsem ho ukončil z důvodu úřadu práce toho 1.4. ?
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
5. 1. 2022 9:33:08
Dobrý den, děkuji za odpověď. Pokud jsem to pochopila správně - pokud dobrovolně ukonřím paušální režim, musím podat daňové přiznání i přehledy za rok 2020 a dopočet se mi daň i veškeré platby za sociální a zdravotní pojištění?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 1. 2022 9:11:38
Dobrý den, zálohy plaťte v minimální výši, protože nebudete mít za r. 2021 stanovený vyšší vyměřovací základ.
Hlášení závadného obsahu

Karel
5. 1. 2022 9:07:07
Dobrý den,

v roce 2021 jsem využil režim paušální daňě. V tomto roce bych z něj rád vystoupil, dle čeho se určí výše záloh na SP a ZP?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2022 21:32:10
K dotazu Zuzky: Váš dotaz je bohužel příliš obecný a nevztahuje se k tématu článku, otázka záloh na ZP a SP byla řešena v dotazech níže.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2022 21:30:39
K dotazu Ingrid: rozumíte tomu správně, sice v režimu paušální daně zůstáváte celý rok 2021, ale Vaše daň pak není rovna paušální dani, a musíte podat klasické daňové přiznání i přehledy, jako byste v paušálním režimu nebyla nikdy.
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
4. 1. 2022 11:13:19
Dobrý den, pro rok 2021 jsem zvolila paušální režim. Ke konci roku jsem zjistila těhotenství (porod v červenci) a nevím, co je pro mě výhodnější. Nemocenskou si platím. POkud bych ukončila paušální režim do 10.1.2022, z jaké částky mi budou vypočítány zálohy? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ingrid
4. 1. 2022 10:17:49
Dobry den, dakujem moc za odpoved. Len rychla reakcia na ujasnenie nejasnosti - pokial teda bude musiet poplatnik podat priznanie a prehledy, pretoze zacal pracovat na HPP a prerusil samostatnu cinnost, bude sa mu normalne dopocitavat dan, s pouzitim napr. pausalnych vydajov? Rozumiem tomu spravne, ze v momente uzavretia hlavneho pracovneho pomeru v danom zdanovacom obdobi, popri pouziti pasualni dane, porusuje podmienky pouzitia pausalnej dane a teda v ramci danoveho priznania bude musiet dopocitat dan, ako keby v tomto rezime nikdy nebol a normalne si uplatni prijmy minus vydaje ako zaklad dane? Este raz moc dakujem :)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2022 8:35:07
K dotazu Ingrid:

Pokud budete mít příjmy ze zaměstnání, musíte po skončení roku podat daňové přiznání i přehledy k ZP a SP, kde se zálohy v paušálním režimu započítávají k jednotlivým daním a pojištěním.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2022 8:34:35
K dotazu Barbory:
Odhlášení z paušálního režimu provedete u Finančního úřadu, který toto oznámí i příslušným pojišťovnám. Zálohy mimo paušální režim pak platíte přímo na účet ZP a SP jako v minulosti – do doby podání přehledů v minimální výši.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
4. 1. 2022 8:34:12
K dotazu Evy:
Dobrý den, zákon stanoví, že daň je rovna paušální dani v roce, kdy dojde k přerušení činnosti, pouze pokud se činnost zahájí do konce lhůty pro podání přiznání za toto zdaňovací období (vedle dalších podmínek) – proto pokud činnost znovu neobnovíte do lhůty podání přiznání za r. 2022, budete muset podat daňové přiznání i přehledy za tento rok.
Hlášení závadného obsahu

Ingrid
2. 1. 2022 19:55:48
Dobry den, ake su podmienky na konci zdanovacieho obdobia pri pouziti pausalnej dane a naslednom ukonceni zivnosti v priebehu zdanovacieho obdobia (napr. k 30.4.) a prechodu na hlavny pracovny pomer ako zamestnanec? U zamestnavatela by bolo podpisane prehlasenie. Ako sa riesi podanie danoveho priznania po skonceni kalendarneho roku? Podava si ho zamestnanec a za dobu zivnosti uvadza nejaky prehlad o platbach pausalnej dane? Musi dolozit prehlady poistovniam? Moc dakujem dopredu za akukolvek radu!
Hlášení závadného obsahu

Barbora
28. 12. 2021 20:28:55
Dobrý deň prajem, je niekde návod, ako postupovať pri opätovnom prihlásení s k platbe záloh na sociálne a zdravotné poistenie? Všade sú iba návody ako sa odhlásiť z paušálnej dane, ale nie ako sa prihlásiť znova k zálohám. Alebo sa bude automaticky zasielať papier s platobnými údajmi z poisťovní po odhlásení sa z paušálnej dane správcovi dane?
Hlášení závadného obsahu

Eva
28. 12. 2021 15:15:34
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to bude s podáním daňového přiznání a přehledu, pokud v roce 2022 zůstanu v paušálním režimu, avšak cca v polovině roku 2022 nastoupím na mateřskou a svoji živnost přeruším. Budu muset následně daňové přiznání a přehledy za rok 2022 podávat? Nebo je lepší paušální režim na konci roku 2021 ukončit a cca půl roku následujícího roku mít pouze výdajový paušál?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 12. 2021 12:10:44
Ještě doplním, že na r. 2022 nemůžete být v režimu paušální daně, pokud k 1.1. budete mít příjmy ze zaměstnání, které nepodléhají srážkové dani, měl byste tedy v tomto případě oznámit ukončení paušálního režimu k 31.12.2021.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 12. 2021 12:07:05
Dobrý den, odhlašovat se z paušálního režimu skutečně nemusíte, ale budete muset podat daňové přiznání i přehledy na ZP a SP. Blíže je tato problematika vysvětlena v dotazu č. 45 na webu finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/dotazy-a-odpovedi/dotazy-a-odpovedi-k-pausalni-dani
Hlášení závadného obsahu

Martin
22. 12. 2021 16:16:36
Dobrý den, jako OSVČ jsem byl v režimu paušální daně, ale od srpna 2021 jsem zároveň zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Musel jsem to hlásit, nebo stačí se v prvních 10 dnech roku 2022 odhlásit z režimu paušální daně zpět na "paušální výdaje"? Na finančním úřadě mi řekli, že díky díře v zákoně je možné v režimu paušální daně zůstat, dokud se neodhlásím a v případě, že jsem začal pracovat na HPP to odhlášení ani povinné nemám. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 12. 2021 8:58:21
Dobrý den, paušální režim na daný rok nelze změnit bez důvodů, které jsou popsány v článku, protože nejsou splněny zákonné podmínky a Vámi popsaný případ toto nesplňuje.
Hlášení závadného obsahu

Antonín
21. 12. 2021 21:30:33
Manžel je OSVČ převádí část svých příjmů na manželku, která je spolupracující osobou. V lednu 2021 vstoupila do paušálního režimu a platila předepsanou paušální daň. Koncem roku zjistila, že na ni manžel nebude moci převést část svých příjmů a výdajů, protože je v paušálním režimu. Může paušální režim ukončit a podat běžné daňové přiznání a přehledy a zaplacenou paušální daň tak vypořádat? Jinak by žádný příjem za rok neměla a zálohy by nikdo nevrátil. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 12. 2021 16:19:38
Dobrý den, můžete využít nepovinný tiskopis zde: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5257_1.pdf?202112211614
Hlášení závadného obsahu

Anna F
20. 12. 2021 15:47:29
Dobrý den,

blíží se konec roku a já se chci odhlásit z paušálního režimu. Připravuji formulář od FU - Oznámení o ukončení a ani jeden z bodů v sekce Údaje o ukončení paušálního režimu na mě neplatí. Zkrátka tam není položka, že chci radějí být v režimu záloh. Nevíte někdo, jak na to?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 12. 2021 19:31:45
Dobrý večer, skutečnost, že v paušálním režimu zůstáváte i další kalendářní rok, oznamovat nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

JaKo
11. 12. 2021 18:19:14
Dobry den. Pokud jsem na FU od brezna 2021 (kdy jsem zacal podnikat) v rezimu pausalni dane, musim do 10.1.2022 znovu ohlasit vstup do pausalniho rezimu pro rok 2022 anebo plati oznameni z brezna 2021 a dokud ho nezrusim jsem stale v tomto rezimu?
Predem dekuji za odpoved.
JK
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 11. 2021 18:33:51
Dobrý večer, odpověď naleznete přímo v textu článku - neplníte povinnosti ke konci kalendářního roku, proto máte povinnost daňové přiznání podat.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
25. 11. 2021 18:27:11
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda pokud jsem celý rok v paušálním režimu ale od 1.12. jdu na HPP, zda musím udělat daňové přiznání, i když zaplatím paušál za všechny měsíce.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
25. 11. 2021 11:26:28
No já si rizika byl vědom a důsledků také, akorát jsem viděl pravděpodobnosti úplně jinde, ale člověk míní, kovid mění.
Samozřejmě mi jde pouze o zákonné možnosti změny.
Podle mě zaměstnání na HPP na 1 den JE zákonné,
stejně tak pozastavení a rozjetí živnosti bez opětovného vstupu do paušálního režimu JE zákonné,
a chtěl bych znát i všechny ostatní zákonné způsoby a vybrat ten nejméně administrativně komplikovaný. To že si přidám povinnost daňového přiznání a 2 přehledy na OSSZ a VZP mi nevadí, to je rutina a je to rok od roku jednodušší, navíc když mám 1 příchozí platbu a daňový paušál, tak to je zcela triviální a vyřeším to za hodinu celé od počítače.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 11. 2021 11:15:54
Problém je v tom, že kromě zákonných důvodů změnu v průběhu roku učinit nemůžete, a výhodnost/nevýhodnost režimu jen podle částky k nim nepatří. To je riziko, se kterým si vybírají lidé na počátku, když se do systému přihlásí, a měli by si tedy býti vědomi i všech důsledků z toho plynoucích.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
25. 11. 2021 11:09:38
Reaguji na Vaši předchozí odpověď. Není pravdivá informace, že v rámci paušální daně jsou placeny minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění, důchodové je tam navýšeno proti minimální záloze bez paušálního režimu min o 500 Kč, daň je 100 Kč měsíčně (bez paušálního režimu se celý vejdu do nezdanitelné části a dal jsem pár darů apod).
Pokud na konci roku zjistím (a vím to už dlouho), že výdělek se hrubě odchýlil od předpokladů (100 tisíc vs předpoklad milion), tak se taky hrubě změní (ne)výhodnost paušálního režimu. Podle kalkulaček na paušálním režimu prodělám asi 6-7 tisíc Kč za rok. Nevím, co je na tom za zneužití práva. Na počátku roku jsem si mohl svobodně vybrat z obou možností, akorát jsem si vybral špatně, protože nejsem věštec a nevím, co mi život přinese. Na konci roku už to vím a hodila by se mi změna. A samozřejmě ji chci provést legálně. Ty navržené způsoby jistě legální jsou, akorát jsou strašně krkolomné. Podle mě si každý živnostník bude na konci roku počítat, zda to bylo výhodné, a co udělat příští rok. Ta hranice vede kolem 450 tisíc pro daňový paušál 60 %. Kdo bude poblíž té hranice, má důvod to zjišťovat a měnit.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 11. 2021 8:34:11
Dobrý den, samotná daň z příjmů činí v zaplacených částkách v režimu paušální daně 100 Kč měsíčně, ostatní jsou minimální zálohy na ZP a SP, které by byly placeny tak jako tak. Vaše návrhy jsou tedy spíše z oblasti zneužití práva, se kterým se nemohu ztotožnit.
Hlášení závadného obsahu

Kovid
24. 11. 2021 23:59:12
Dobrý den, když zjistím teď na konci roku 2021, že mi paušální režim nevyhovuje z důvodu nižších příjmů, než jsem očekával, takže na odvody mi lépe vychází standardní režim a daně v něm budu mít nula, jaké jsou možnosti, jak paušální režim ještě před koncem roku sestřelit?
Napadá mě pozastavit živnost, další den obnovit a nepožádat o vstup do paušálního režimu a pak znova pozastavit,
Dále nechat se někde na 1 den zaměstnat na HPP po domluvě,
a je ještě něco dalšího a méně krkolomného?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 11. 2021 13:48:56
Dobrý den, rok 2021 budete celý v paušálním režimu, tudíž následně není nutné podávat daňové přiznání, pouze oznámíte dobrovolné ukončení paušálního režimu od r. 2022.
Hlášení závadného obsahu

Barbora
11. 11. 2021 10:23:00
Ďakujem, ale to nebola moja otázka. Chcela by som trvalo prejsť na výdajový paušál v roku 2022. Ten sa mi ale ešte nevyplatí v roku 2021, v ktorom som bola prihlásená k paušálnej dani. Ak by som sa teda v roku 2022 v riadnom termíne na riadnom prelome období prihlásila k výdajovému paušálu, musím za rok 2021 podávať daňové priznanie, aj v prípade, že som v tomto roku platila paušálnu daň, alebo to potrebné nie je a ďalšie daňové priznanie budem podávať až za rok 2022 (už odhlásená od paušálnej dane, s použitím výdajového paušálu).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 11. 2021 13:38:27
Jen kvůli použití výdajového paušálu nemůžete v průběhu roku, ve kterém jste k paušálnímu režimu přihlášena, z tohoto systému vystoupit.
Hlášení závadného obsahu

Barbora
9. 11. 2021 13:20:49
Dobý deň prajem, ak som bola v roku 2021 prihlásená k paušálnej dani a na konci zdaňovacieho obdobia by som sa odhlásila a prešla na výdajový paušál, musím za rok 2021 podávať daňové priznanie? V daňovom by som si neuplatňovala žiadne zľavy ani bonusy, teda by pre mňa za rok 2021 výhodné nebolo.
Ďakujem
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 11. 2021 13:06:05
Dobrý den, přímo v článku máte uvedeno, že zůstáváte v režimu paušální daně po celý rok, tedy platíte i zálohy, protože OSVČ nezaniká.
Hlášení závadného obsahu

Miroslava
8. 11. 2021 9:58:15
Dobrý den, som v pausalnim rezimu ale 22.11 nastupim do prace a ponechám si OSVC ako vedlejsi cinnost. mám platit pausalni dan za listopad a prosinec?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 10. 2021 10:40:21
Dobrý den, odpovědi naleznete v článku, na všechny je odpověď ano.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslava
21. 10. 2021 10:35:20
Dobrý den, jsem v paušálním režimu, od 1.10 21 jsem nastoupil jako zaměstnanec, ale živnostenské oprávnění nechám jako vedlejší činnost musím tuto skutečnost ohlásit na FÚ? Od 1.1.22 vystoupíme z paušální daně a za tento rok budu podávat DP ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 9. 2021 12:45:15
Dobrý den, zaměstnání zahájené v průběhu roku znamená, že pro rok 2021 zůstáváte i nadále v paušálním režimu, ale musíte následně podat klasické daňové přiznání i přehledy za tento rok. Pokud k 1.1.2022 budete zaměstnancem, nemůžete pro rok 2022 použít paušální režim, proto podáte Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu, kde se důvody neuvádí.
Hlášení závadného obsahu

Natálie
7. 9. 2021 10:26:26
Dobrý den, od 15.9. se stanu zaměstnancem. V ,,Oznámení o ukončení" není taková skutečnost na výběr, jak konkrétně mám ohlásit, že budu zaměstnaná. Pokud správně chápu, paušální daň odvádím do konce roku a následně podám DAP. Ohlašuji teď tuto skutečnost pouze FU nebo i PSSZ a ZP ? Děkuji! :-)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 9. 2021 13:17:04
Dobrý den, na rozdíl od oznámení o vstupu do paušálního režimu není v ZDP u oznámení o ukončení paušálního režimu stanovena možnost učinit podání i pro SP a ZP, kterou má správce daně na příslušné úřady doručit, proto bych doporučila informaci na ZP a SP doručit samostatně. Nicméně správci daně a ZP a SP mají povinnost si předávat informace o režimu paušální daně, takže by měly informací všechny úřady také disponovat. Od r. 2022 budete platit minimální zálohy na ZP a SP, které budou určeny pro jednotlivé pojistné.
Hlášení závadného obsahu

Marek
5. 9. 2021 19:10:54
Dobrý den, byl jsem přihlášen v paušálním režimu, ale stal se ze mě plátce DPH během roku. Tuto skutečnost jsem ohlásil na FÚ a do konce roku platím paušální zálohy. Musím tuto skutečnost nahlásit na ZP a OSSZ, nebo to automaticky nahlásí FÚ za mě (jako při registraci k paušální dani)? Dále mě zajímá, v jaké výši mám platit zálohy na ZP A SP od nového roku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 8. 2021 14:43:41
Živnostenský úřad nahlašuje přerušení živnosti na ZP a SP, pokud o to na jednotném formuláři požádáte, ale ohledně ukončení paušálního režimu musí OSVČ informaci podat sama. Teoreticky by hrozila pokuta za porušení nepeněžní povinnosti, ale nemyslím si, že by ji FÚ automaticky ukládal, zvlášť pokud vše napravíte bezodkladně.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
23. 8. 2021 8:28:37
Dobrý den, pokud do 15 dnů od přerušení činnosti nenahlásím tuto skutečnost správci daně, tak se stane co? Vůbec jsem to nevěděla a teď mi přišlo vyrozumění o výši nedoplatku. Myslela jsem, že za mě všechna oznámení vyřeší na živnostenském úřadu, kde jsem činnost přerušovala. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 8. 2021 9:21:21
Dobrý den, zákon hovoří o lhůtě do 15 dnů od zjištění, což je podle mého názoru 10.8.2021, nicméně když oznámíte do 15.9.2021, určitě správce daně nevyměří žádnou pokutu.
Hlášení závadného obsahu

Šimon
9. 8. 2021 14:16:29
Dobrý den, nerozumim lhůtě 15 dní na oznámení ukončení paušálního režimu. Jestli živnostenský úřad má rozhodnutí o ukončení OSVČ k 31.8.2021 už 10.8.2021, potom se lhůta počítá od 10.8.2021 nebo až od 1.9.2021?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 7. 2021 12:32:26
Dobrý den, odpovědi naleznete v sekci Ukončení paušálního režimu po skončení roku - ve Vašem případě klient zůstává celý rok 2021 v režimu paušální daně, musí ohlásit do 15.9.2021, ale celý rok doběhne v paušálním režimu, tedy i platby na SP a ZP.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
29. 7. 2021 10:13:51
Dobrý den, klient s paušální daní ví, že se od 1.9.nechá zaměstnanat. Ohlásím to tedy FÚ do 15ti dní a co dál? Má to hlásit na ZP a OSSZ? Jak bude zdaňovat rok 2021? Předpokládám, že se vrátíme k paušálním výdajům. Ale otázkou mi zůstává, jestli zaplacené odvody v paušální dani se budou počítat do zaplacených záloh. A to SP, ZP i daň? Děkuji LP
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Business ekonomy, s.r.o.
účetní služby
www.businessekonomy.cz

Finservis s.r.o.
Účetní a daňová kancelář pro malé a střední firmy a podnikatele
www.fins.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,63 Kč
0,015 Kč
24,50 Kč
0,315 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme