Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 1. díl


Jana Houšková
11. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě je nezbytné, aby poplatník sdílel s dítětem společnou domácnost.

Foto: 123RF

 

Může prarodič uplatnit daňové zvýhodnění na svá vnoučata? Pokud vaše dítě nastoupí na vysokou školu, máte i nadále nárok na slevu na dani? Dnes si představíme několik životních situací a jejich řešení v oblasti daňového zvýhodnění na děti.


 
Tento článek vznikl na základě četných diskuzních příspěvků k článkům Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění, Příklady daňového zvýhodnění na děti v roce 2017Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného od autorky Ing. Markéty Lexové, Ph.D., které jste si mohli přečíst na Portálu POHODA.

K dotazům z diskuzí k těmto článkům jsme proto zpracovali odpovědi v souladu s aktuální legislativou účinnou v České republice. Některé otázky jsme zaktualizovali na podmínky roku 2018, případně zpřesnili jejich formulace.

Podrobnější informace o daňovém zvýhodnění na děti a definici pojmů (např. společně hospodařící domácnost) naleznete ve výše uvedených článcích. Nyní už se ale podíváme na ty nejzajímavější otázky, které jste pokládali.
 
  Dcera nyní ukončila střední školu, bude pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole dálkovou formou a pracovat na plný úvazek. Mohu i nadále uplatňovat slevu na dítě, pokud žije stále ve společné domácnosti?

 Bohužel daňové zvýhodnění si nadále uplatňovat nemůžete. Podle § 12 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře (dále také jen „ZSSP“) se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání studium na středních a vysokých školách, s výjimkou studia za trvání služebního poměru, a dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li během takového studia dítě výdělečně činné (zaměstnání či podnikání).

Dle § 12 odst. 2 písm. c) ZSSP je studium na vyšší odborné škole považováno za studium na střední škole.

Vaše dcera, jak uvádíte, pracuje na plný úvazek. Z výše uvedených důvodů nelze uplatnit při dálkové formě studia a současném zaměstnání Vaší dcery daňové zvýhodnění (slevu či daňový bonus) na dítě.
 
   Mám v pěstounské péči svá dvě vnoučata a otec jednoho z nich po mně chce kopii rodného listu pro zaměstnavatele. Myslím si, že z důvodu uplatnění slevy na daních. Má na to právo?

 Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě v pěstounské péči má poplatník, kterému bylo dítě svěřeno rozsudkem soudu a splňuje podmínky dle § 35c zákona o daních z příjmů (dále také jen ZDP).

Tou základní podmínkou v tomto případě je společně hospodařící domácnost, tzn. vyživované děti žijí s tím člověkem, který na ně uplatňuje daňové zvýhodnění.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že děti byly svěřeny rozsudkem soudu Vám a otec dítěte nesplňuje podmínku společně hospodařící domácnosti. Z těchto důvodů nemá na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě nárok.
 
 Můžu na svého vnuka pobírat úlevu na daních? Dceři umřel manžel a dcera je na mateřské.

 Podle § 35c odst. 6 ZDP je za vyživované dítě poplatníka považován vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Jestliže splňujete i podmínku společně hospodařící domácnosti s vnukem, můžete si daňové zvýhodnění na vyživované dítě (vnuka) uplatnit Vy. Vysvětlení pojmu společně hospodařící domácnost obsahuje článek Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění.
 
  Máme dvě děti, jsem rozvedená, jedno dítě máme ve střídavé péči, má průkaz ZTP/P, a druhé dítě mám v péči pouze já. Druhé dítě studovalo pouze tři měsíce, pak začalo pracovat. Jak mám vyplnit daňové přiznání ohledně těchto dětí a jak to má vyplnit bývalý manžel?

  V otázce to není blíže uvedeno, ale předpokládejme, že děti jsou zletilé, obě děti jsou do 26 let a žádnému z nich není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Dítě se ZTP/P není pravděpodobně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě u rozvedených rodičů záleží hlavně na domluvě na tom, s kterým z rodičů dítě sdílí společně hospodařící domácnost na začátku příslušného kalendářního měsíce.

Bohužel neuvádíte, které měsíce dítě studovalo, a jestli si některý z vás uplatňoval daňové zvýhodnění již v zaměstnání. Ale i v případě, že jste si daňové zvýhodnění na dani dosud ani jeden neuplatňoval, může nastat více variant.

Předpokládejme, že podmínky společné domácnosti u střídavé péče dítěte se ZTP/P jsou u každého z rodičů splněny šest měsíců, pak bývalý manžel v daňovém přiznání do kolonky první (jedno) dítě se ZTP/P uvede šest měsíců (domníváme se, že nemá jiné vyživované dítě). Vzhledem k tomu, že druhé dítě máte svěřeno rozsudkem soudu pouze Vy, nemá bývalý manžel na uplatnění daňového zvýhodnění u druhého dítěte nárok.

Při vyplňování daňového přiznání u Vás je pak důležité, které měsíce dítě studovalo, zda na střední či vysoké škole a zda ukončilo studium řádně (např. úspěšným složením maturity, státní závěrečné zkoušky) nebo předčasně. To má také vliv na počet měsíců, za které lze daňové zvýhodnění uplatnit. Blíže v článcích Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistnéhoPříklady daňového zvýhodnění na děti v roce 2017.

Může nastat situace, kdy v daném kalendářním měsíci splňujete podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u obou dětí. V takovém měsíci uvedete jedno dítě jako první dítě a jedno jako druhé dítě. Vzhledem k tomu, že je na dítě se zdravotním postižením – ZTP/P vyšší (dvojnásobná) částka daňového zvýhodnění, vyplatí se toto dítě uvést jako druhé.

V ostatních měsících podle splněných podmínek na začátku kalendářního měsíce uplatníte daňové zvýhodnění na jedno dítě (u dítěte se ZTP/P v dvojnásobné výši) nebo také na žádné dítě.

Ve Vašem případě jsou opravdu důležité dvě věci: potvrzení o studiu, které budete k daňovému přiznání dokládat (včetně doložení způsobu ukončení studia), a nejlépe písemná dohoda podepsaná oběma rodiči, v jakém období roku měl každý v péči (ve společně hospodařící domácnosti) dítě svěřené do střídavé péče. Bez bližších informací nelze na Váš dotaz konkrétněji odpovědět.
 
  Zaměstnankyně odešla v červenci 2018 na mateřskou dovolenou. Může si za období červenec až prosinec 2018 uplatnit daňové zvýhodnění na narozené dítě? Partner si daňové zvýhodnění neuplatňuje, pracuje jako OSVČ na paušál.

  Nárok na daňové zvýhodnění má zaměstnankyně v případě, že splní podmínky pro uplatnění, tzn. jestliže její příjmy dosáhly za celý kalendářní rok šestinásobku minimální mzdy, která pro rok 2018 činí 12 200 Kč, což je tedy příjem ve výši 73 200 Kč (jde o celkový součet hrubých mezd za rok 2018, předpokládáme, že zaměstnankyně neměla jiné příjmy).

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již za měsíc, kdy se dítě narodilo. Od roku 2017 došlo ke změně v uplatnění daňového zvýhodnění u OSVČ uplatňujících paušální výdaje (výdaje % z příjmů). V případě zvolení sníženého limitu paušálních výdajů mohl poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě už v roce 2017.

Pro zdaňovací období roku 2018 již může poplatník uplatňující při stanovení základu daně z podnikání paušální výdaje (výdaje procentem z příjmů) uplatnit slevu na dani na manželku (ne družku) i daňové zvýhodnění na vyživované dítě bez jakéhokoliv omezení.

Pouze pokud by měl uplatňovat daňový bonus, musí opět splnit podmínku dosažení příjmů z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, což je pro rok 2018 částka: 6 × 12 200 Kč = 73 200 Kč.
 
  Jaký je správný postup při daňovém zvýhodnění na dítě, kdy jeden z rodičů pracuje v zahraničí (Německo nebo Rakousko)? Je možné zvýhodnění uplatnit u obou rodičů?

  Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění v České republice se posuzuje podle platných podmínek našeho ZDP, a to podle § 35c. Úplně tou první základní podmínkou je společně hospodařící domácnost na území EU nebo na území státu Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko).

Pokud je tato podmínka splněná (vysvětlení ke společně hospodařící domácnosti obsahuje článek Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění), a ten, kdo daňové zvýhodnění uplatňuje, je daňovým rezidentem ČR, tzn. má daňový domicil = středisko životních zájmů v ČR, pak nevadí, že vydělává v Německu či Rakousku.

Z dotazu lze dovozovat, že rodina žije trvale na území ČR a jeden rodič pouze za účelem výdělku vyjíždí do zahraničí, ale v pravidelných intervalech se ke své rodině vrací, tzn. jeho daňový domicil je stále v ČR.

Jediné, co by mohlo bránit uplatnění daňového zvýhodnění na děti u rodiče pracujícího takto v cizině, je způsob zdanění těchto příjmů v ČR. Bude se postupovat podle příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo ustanovení § 38f ZDP.

Pokud by na základě takové smlouvy nebo § 38f ZDP došlo k vynětí ze zdanění a rodič by neměl jiné dostatečné příjmy ke zdanění v ČR (např. příjmy z nájmu), může se stát, že daňové zvýhodnění nepůjde uplatnit. Pro přesnou odpověď by bylo nutné znát více informací o konkrétní situaci.

Jestliže podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v ČR v daném období (kalendářním měsíci) splňují oba rodiče, může v daném měsíci toto zvýhodnění uplatnit jen jeden z nich.

Vzájemně si pak pro účely Finanční správy dokládají potvrzením od druhého z manželů, ve kterém je uvedeno, že si neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě v České republice na konkrétní měsíc.

Uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v jiné zemi naše zákony nezakazují. Pokud splní jeden z rodičů podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v zahraničí, může si ho uplatnit tam.

Uplatnění nároku v obou zemích současně se po splnění všech podmínek daných zemí navzájem nevylučuje.


Související články:
Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění
Příklady daňového zvýhodnění na děti v roce 2017
Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného
Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Adéla
7. 2. 2020 10:23:32
Dobrý den, kamarádka má dceru se ZTP/P, která již dovršila 26 let. Žijí spolu ve společné domácnosti, má ještě nárok na uplatnění slevy na dani? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dana
7. 1. 2020 10:46:57
Z článku tedy vyplývá, že si daňové zvýhodnění na děti mohou uplatit současně oba rodiče, když jeden pracuje v ČR a druhý např. v AT? - viz poslední věta v článku: Uplatnění nároku v obou zemích současně se po splnění všech podmínek daných zemí navzájem nevylučuje. Máte s tím někdo zkušenost?
Hlášení závadného obsahu

Emilia Králová
1. 10. 2019 10:58:38
Dcera zaměstnance přerušila studium ze zdravotních důvodu,ma zaměstnanec nárok na uplatněni slevy.
Hlášení závadného obsahu

?
26. 8. 2019 11:51:45
Dobrý den,
mám drobný dotaz. S prvním manželem máme 2 děti a já mám na sebe úlevu na dani na obě, jsou u mě. S přítelem teď čekáme dítě a sdílíme společně domácnost. Až budu na mateřské, kdo bude pobírat úlevu na dani? Může můj přítel pobírat na všechny 3 děti? Popř., kdybychom byli sezdani?
Děkuji za odpověď
S.
Hlášení závadného obsahu

Anička
25. 6. 2019 10:56:46
Sleva na nezaopatřené dítě v červenci. 17tileté dítě, student, bude mít v červenci brigádu na DPP na 14000Kč. Může si rodič uplatnit slevu na vyživované dítě za červenec 2019?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SPR Stavebniny
Prodej stavebního materiálu, realizace staveb, prodej litých dlažeb
www.stavebniny-podebrady.cz

ADMIS -VAŠE DANĚ ÚSPORNĚ
Účetnictví Praha 4 - Jižní Město. Všechny daně, mzdy, DPH, konzultace.
www.admis-ucto.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru