Zápočtový list při skončení zaměstnání


Ing. Michaela Martínková, CAE
8. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vystavit zápočtový list.

Foto: 123RF

 

Zápočtový list musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru, tedy nejpozději v den jeho ukončení. Tuto povinnost má nejen u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti, ale někdy dokonce i u dohody o provedení práce.


 
Potvrzení o zaměstnání (lidově nazýváno „zápočtový list“) má povinnost vydat zaměstnavatel při skončení pracovního poměru. Tato povinnost se týká nejen klasického pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, ale i dohody o pracovní činnosti.

Dokonce i u dohody o provedení práce se v některých případech potvrzení o zaměstnání vystavuje. Tato povinnost zaměstnavatele může nastat ve dvou situacích. První je stav, kdy se z dohody o provedení práce odvádí zdravotní a sociální pojištění. Přesněji řečeno, kdy dohoda založila účast na nemocenském pojištění.

Toto může nastat v momentě, když je odměna z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč měsíčně nebo by zaměstnanec překročil limit odpracovaných 300 hodin ročně. Druhou situací je stav, kdy je z odměny z dohody o provedení práce prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.

Pro všechny případy, kdy se potvrzení o zaměstnání vydává, platí, že zaměstnavatel v tomto dokumentu musí (dle § 313 odst. 1 zákoníku práce, dále jen „ZP“) uvést:
  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti; dále se uvádí doba trvání,
  • druh konané práce,
  • dosažená kvalifikace,
  • odpracované doba a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • zda jsou prováděny srážky ze mzdy, a pokud ano, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch, výše pohledávky určená pro srážení, výše dosavadních srážek a pořadí pohledávek,
  • údaje o započitatelné době v zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. 1. 1993 pro účely důchodového pojištění.
Samozřejmostí je uvedení základních nacionálií zaměstnance, jako je jméno, příjmení a adresa bydliště. Dále se uvádí datum narození, aby byl zaměstnanec jasně identifikován (rodné číslo se neuvádí – není povinným údajem podle ZP a zaměstnanec by musel k tomu dát předchozí souhlas podle zákona na ochranu osobních údajů; vzhledem k tomu, že potvrzení o zaměstnání neslouží primárně pro účely odhlášení zaměstnance ze správy sociálního zabezpečení nebo ze zdravotní pojišťovny, jednalo by se stejně o nadbytečný údaj).

Pochopitelně zaměstnavatel uvede své identifikační údaje, tedy název firmy, sídlo, IČ a údaje o zápisu do veřejného rejstříku.

Co musí být v zápočtovém listu uvedeno?

Pojďme si vysvětlit některé body, které zákoník práce vyžaduje, aby byly v potvrzení o zaměstnání uvedeny, jak jsou uvedeny v seznamu výše. Pod druhem konané práce se rozumí konkrétní pracovní zařazení, např. účetní, prodavačka, dělník atd.

Údaje o dosažené kvalifikaci sice ZP nařizuje uvádět, ale mnoho zaměstnavatelů tuto sekci ponechává nevyplněnou. Neznám praktický případ, kdy by neuvedení této skutečnosti napadl inspektorát práce jako nesplnění zaměstnavatelovy povinnosti. Zaměstnavatelé zpravidla tuto sekci vyplňují tehdy, pokud během trvání zaměstnání u zaměstnance dojde ke zvýšení jeho kvalifikace.

U povinných náležitostí potvrzení o zaměstnání se stanoví povinnost uvést odpracovanou dobu, což je pochopitelné (uvádí se s přesností na dny).

Ovšem údaj o nejvýše přípustné expoziční době již nemusí být pro každého srozumitelný. Tento pojem je obsažen v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně novelizací) a týká se hlavně hygienických limitů chemických látek v pracovním ovzduší. Pokud toto musí zaměstnavatel řešit, jistě ví, co by měl do potvrzení o zaměstnání uvést. Běžní zaměstnavatelé tedy nemusí údaje o expoziční době řešit.

Pokud končí pracovní poměr zaměstnanec, u jehož mzdy byly prováděny srážky ze mzdy (týká se i dohod o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce), měl by zaměstnavatel věnovat této sekci v potvrzení o zaměstnání náležitou pozornost.

Vyplnění úplných údajů umožní novému zaměstnavateli, pro kterého převážně potvrzení o zaměstnání slouží, navázat na dosavadní provádění srážek ze mzdy, a původní zaměstnavatel tak splní jednu z povinností, které má vůči exekutorům (současně by měl těmto exekutorům oznámit skončení pracovního poměru).

Poslední povinný údaj, který uvádí ZP při vystavení potvrzení o zaměstnání, se nebude týkat velkého okruhu podnikatelů, neboť I. a II. pracovní kategorii pro účely důchodového pojištění vymezovalo nařízení vlády č. 117/1988 Sb. s účinností od 1. 10. 1988, které bylo k 1. 6. 1992 zrušeno. Opět tedy nepůjde o informace, kterým by musela značná část podnikatelských zaměstnavatelů věnovat pozornost.

Zaměstnanec má možnost se do tří měsíců od doby, kdy se s obsahem listiny seznámil, obrátit na soud, pokud by s údaji obsaženými v potvrzení o zaměstnání nesouhlasil. Ovšem s ohledem na to, jaké údaje se do potvrzení uvádějí, toto nebude nikterak časté.

Na žádost zaměstnance má zaměstnavatel povinnost uvést v odděleném potvrzení další údaje, které jsou uvedeny v § 313 odst. 2 ZP. Jde zejména o údaje, které jsou důležité pro případné zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a výpočet výše eventuální podpory v nezaměstnanosti.

Mezi takto separátně potvrzované údaje tedy patří údaj o výši průměrného výdělku, údaj o rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem a další údaje rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Dokdy musí zaměstnavatel zápočtový list vydat?

Velmi podstatným ustanovením v § 313 ZP, týkající se potvrzení o zaměstnání, je to, že zaměstnavatel je povinen toto potvrzení vydat při skončení pracovního poměru. To tedy znamená, že zaměstnanec již v den skončení pracovního poměru musí disponovat tímto dokumentem, na což řada zaměstnavatelů zapomíná, a vystavuje se tak riziku případné pokuty od inspektorátu práce.

Zatímco odhlášku ze správy sociálního zabezpečení a ze zdravotní pojišťovny může zaměstnavatel odeslat do osmi dnů od skončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání tomuto všemu předchází a je nutné jej vydat opravdu včas.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
9. 12. 2021 6:17:17
Můžete se obrátit na inspektorát práce,aby ten zaměstnavatele vyzval k okamžitému plnění.
Hlášení závadného obsahu

Andrea
8. 12. 2021 11:38:09
Jak získat zápočtový list od zaměstnavatele, když nekomunikuje?
Hlášení závadného obsahu

Michaela
12. 10. 2021 10:23:18
Dobrý den paní Mikešová, přihlášky na SP a ZP nemají vliv na předchozí zaměstnání nebo zápočtový list (zaměstnanec může mít vedle sebe několik souběžných pracovních poměrů). Nicméně potvrzení o zaměstnání od ní vyžadujte, uvádí se tam např. exekuční srážky, v jakém pořadí přišly. Zaměstnankyně se může obrátit na inspektorát práce, aby bývalého zaměstnavatele k nápravě vyzval.
Hlášení závadného obsahu

Eva Mikešová
12. 10. 2021 10:21:19
Nastoupila k nám zaměstnankyně, tvrdí, že ukončila pracovní poměr, bývalý zaměstnavatel ji ale nevydal zápočtový list. Jsou možné přihlášky na OSSZ a ZP bez tohoto zápočtového listu? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 9. 2021 12:50:40
Dobrý den, podmínka "protipodpisu" v zákoně stanovená není, jen podmínka, že musí být zaměstnanec při skončení zaměstnání obdržet zápočtový list. Pokud ho nemá ten den zaměstnanec k dispozici, dopouští se zaměstnavatel přestupku. Podmínka převzetí od vedoucího určitě neobstojí.
Hlášení závadného obsahu

Jana Farská
4. 9. 2021 10:58:01
Dobrý den přeji.Můj bývalý zaměstnavatel mi nechce vydat zápočtový list, tvrdí mi, že mi tento doklad může vydat pouze vedoucí nebo zástupce vedoucího oproti podpisu. Je to prosím pravda?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Jindřich KREIS
Prodej a servis travních traktorů, sekaček, elektrokol a elektropohonů
www.elektromotokola.cz

GDECO Trade Olomouc
Filtrace vody
www.reverzni-osmozy.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme