Zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy


Ing. Michaela Martínková, CAE
30. 10. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost být pojištěni by zaměstnavatelé měli vnímat spíše jako pozitivní, protože jim chrání široký okruh škod, za které odpovídají.

Foto: Depositphotos

 

V dnešním článku se budeme zabývat jednou z mnoha povinností zaměstnavatele, kterou musí plnit, pokud přijímá zaměstnance do pracovního poměru nebo na „dohodu“. A to zákonným pojištěním odpovědnosti za pracovní úrazy.


 
Pracovní úraz je jistě nemilá záležitost nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Ten má totiž obecnou odpovědnost za škody, které v rámci výkonu povolání zaměstnanci vzniknou.

Stát v této oblasti nenechal věc jen na libovůli zaměstnavatele, zda se pojistí pro takové riziko. Nařídil zákonem, že všichni zaměstnavatelé musí být povinně pojištěni (povinnost je uvedena v zákoníku práce, ač se již dlouhou dobu diskutuje o tom, že má vzniknout samostatný zákon k této problematice).

Vzhledem k tomu, že pracovní úraz může bohužel skončit trvalými následky či smrtí, a škody by tak byly nemalé, je jistě pochopitelné, že se povinnost do zákona dostala. Může se týkat poměrně velké skupiny lidí. Povinnost být pojištěni by zaměstnavatelé měli vnímat spíše jako pozitivní, protože jim chrání široký okruh škod, za které odpovídají.

Zaměstnavatelé, kteří byli pojištěni k 31. 12. 1992, spadají pod pojistné vůči České pojišťovně, resp. dnes Generali Česká pojišťovna a. s. Jsou zde pojištěni i právní nástupci těchto zaměstnavatelů. Všichni ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativa pojišťovna a. s. Pojistné podmínky mají obě pojišťovny shodné, liší se tedy číslem bankovního účtu, na který má být pojistné placeno, a dále kontaktním místem, kam oznamovat škody v souvislosti s tímto pojištěním.

Čísla bankovních účtů pro platby zákonného pojištění (variabilním symbolem je IČ zaměstnavatele, popř. přidělené číslo ČSSZ u zahraničního zaměstnavatele).
 
Generali Česká pojišťovna a. s. 90034-17433021/0100
Kooperativa pojišťovna a. s. 40002-50404011/0100

Formulář na nahlášení škody z pracovního úrazu nebo nemoci: I zde jako v ostatním pojištění platí, že je žádoucí nahlásit pojistnou událost co nejdříve po jejím vzniku. V tomto případě bude nejčastěji onou informací zahájení pracovní neschopnosti, kde lékař musí uvést, zda se jedná či nejedná o pracovní úraz.

Podrobnější podmínky k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jak se toto pojištění přesně jmenuje, stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., která již byla několikrát novelizována (naposledy k 1. 1. 2012).

Na pojištění se neuzavírá pojistná smlouva, protože vzniká ze zákona, stačí se tedy pouze u příslušné pojišťovny nahlásit jako zaměstnavatel (umožňují to jejich webové stránky online, kde naleznete i další užitečné informace k tomuto typu pojištění).

Do přihlášky se kromě základních kontaktních údajů uvádí i zatřídění firmy dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. To je velmi důležité pro stanovení správné sazby pojistného dle převažující činnosti zaměstnavatele. Bohužel ve vyhlášce je však stále odkaz na kódy OKEČ, ale pojišťovny na svých stránkách uvádějí převodníky mezi OKEČ a CZ-NACE, aby si zaměstnavatel mohl správně odvodit sazbu pojistného.

Pojistné se hradí za kalendářní čtvrtletí do konce prvního měsíce daného čtvrtletí, tedy pojistné je splatné:
  • za I. čtvrtletí do 31. 1.,
  • za II. čtvrtletí do 30. 4.,
  • za III. čtvrtletí do 31. 7.
  • za IV. čtvrtletí do 31. 10.
Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů pojistného na sociální pojištění za minulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel zaměstnal prvního zaměstnance v průběhu čtvrtletí, to znamená, že neměl za předchozí čtvrtletí žádného zaměstnance, zaplatí pojistné zpětně do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí, přičemž využije údaje pro výpočet daného čtvrtletí.
 
programu POHODA je možné vygenerovat závazek na zákonné, resp. úrazové pojištění v agendě Mzdy/ Personalistika přes hlavní nabídku Záznam/Operace/Úrazové pojištění. V zobrazeném dialogovém okně vyberete čtvrtletí, z jehož mezd se má zákonné pojištění odpovědnosti (tzv. úrazové pojištění) vypočítat. Více informací naleznete v našem videonávodu Kde a jak v programu POHODA vystavit závazek na úrazové pojištění? nebo FAQ.
 
programu PAMICA je možné vygenerovat závazek na zákonné, resp. úrazové pojištění v agendě Personalistika/Pracovní poměry přes hlavní nabídku Záznam/Úrazové pojištění. Více informací naleznete v našem videonávodu Jak v programu PAMICA vystavit závazek na úrazové pojištění? nebo FAQ.

Příklad

Zaměstnavatel začal zaměstnávat prvního zaměstnance 1. 9. 2023. Má tedy povinnost platit zákonné pojištění za III. čtvrtletí, které je ale dle zákona standardně splatné do 31. 7., což je neproveditelné. Zaměstnavatel proto zaplatí pojistné za III. čtvrtletí do 31. 10., tedy ve stejný den, kdy má platit pojistné i za IV. čtvrtletí.

Pro výpočet obou pojistných využije stejné základny, a sice vyměřovacích základů za III. čtvrtletí (zde tedy jen za měsíc září 2023). V termínu do 31. 10. tedy zaplatí zaměstnavatel pojistné 2× ve stejné výši.

Sazby pojistného

Ač to vyhláška výslovně nestanoví, doporučujeme platby zaslat nadvakrát pro každé čtvrtletí zvlášť. Předejdete tím případným problémům s identifikací plateb a výpočtu pro jednotlivá čtvrtletí.

Sazby pojistného určuje vyhláška v promilích ze základu pro výpočet pojistného. Existuje celkem osm sazeb dle jednotlivých OKEČ – nejnižší sazba je 2,8 promile, nejvyšší pak 50,4 promile. Každý zaměstnavatel si tedy ve vyhlášce musí nalézt svou odpovídající sazbu a podle ní hradit pojistné (odkaz na ni naleznete v informacích pojišťoven).

Minimální výše pojistného za kalendářní čtvrtletí činí 100 Kč. I když by zaměstnavatel nevykázal žádný vyměřovací základ v minulém čtvrtletí, ale měl stále zaměstnance evidovaného ve stavu, bude pojistné odvádět.

Řada zaměstnavatelů zapomíná, že zákonné pojistné musí hradit, i když má jen zaměstnance činné na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, které nezakládají účast na nemocenském pojištění. Za tyto zaměstnance sice tedy zaměstnavatel nevykáže žádný vyměřovací základ na sociální pojištění, přesto mu povinnost hradit zákonné pojištění odpovědnosti vznikne (a to ve výši 100 Kč za kalendářní čtvrtletí, když není žádný jiný zaměstnanec).

Naopak pojištění se nevztahuje na výkon člena dozorčí rady, správní rady, společníky a statutární orgány kapitálových společností (jednatele atd.). Za ně se sice hradí sociální pojištění z vyměřovacího základu, ale pro účely výpočtu pojistného pro toto zákonné pojištění se jejich odměny vylučují.

Pokud nebude zaplaceno pojistné řádně a včas, zvyšuje se toto pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. Pojišťovně přitom musíte prokázat správnost výpočtu i zaplacení pojistného po celou dobu trvání pojištění. To je započaté nikoli oznámením na pojišťovnu, ale prvním zaměstnáváním zaměstnanců.

A my už víme, že to mohou být i „jen“ zaměstnanci s dohodou o provedení práce, o čemž bohužel ne všichni zaměstnavatelé vědí. Pak by se ze stokorunové záležitosti za každé čtvrtletí mohlo stát mnohem větší finanční zatížení.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
19. 11. 2023 9:36:36
Ano, článek pojednává výhradně o pojištění zaměstnavatele v rámci českých předpisů.
Hlášení závadného obsahu

David Pokorný
7. 11. 2023 1:29:14
To je sice pěkné, ale nikde jsem se nedočetl, co mám dělat, když jedu na brigádu do Německa. Předpokládám, že toto pojištění je jen u nás v česku.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

BNET Internet Opava
Rychlé a spolehlivé internetové připojení za výhodné ceny.
www.bnet-internet.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme