Mzdový výměr

POHODA
 

MZDOVÝ VÝMĚR

 
Zaměstnavatel: ABC s.r.o.
Ulice 11, 111 11 Praha 1
IČ: 11111111
 
jednající: Novák Jan, jednatel
Firma ABC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v XXXX, oddíl C, vložka 11111.
 
Zaměstnanec: Jana Novotná
Datum narození: 01.01.1981
Rodné číslo: 815101/1111
Bydliště: Ulice 1, Praha 1, 111 11
 
(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")
 
 
na základě ustanovení §113 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) a v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2.1. pracovní smlouvy stanovuje základní mzdu:
 
 
I.
1.1.          Základní mzda měsíčně 10 000 Kč
1.2.          Zaměstnanci bylo přiznáno Os. ohodnocení měsíčně 5 000 Kč
1.3.          Zaměstnanci byla přiznána ……
1.4.          Podmínky výplaty základní mzdy, osobního ohodnocení a termín výplaty mzdy je upraven ve mzdovém    předpise zaměstnavatele.
 
 
 
II.
2.1.       Tento mzdový výměr ruší veškeré předchozí výměry, které byly zaměstnanci zaměstnavatelem vydány.
2.2.       Tento mzdový výměr nabývá účinnosti dnem       .
 
 
 
 
V Praze dne 01.05.2012
 
                                                                                                                                                                                                                         …………………………………..
                                                                                                za zaměstnavatele
 
 
 
 
Zaměstnanec převzal mzdový výměr dne………….                       ……………………………………
                                                                                               podpis zaměstnanceZdroj: PAMICAUpozornění:
Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost STORMWARE s.r.o. neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

Využití vzoru smlouvy je Službou dle čl. I. Podmínek provozování Portálu Pohoda.

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MUSICWEAR
Oblékni si hudbu
www.musicwear.cz

MAX COMPUTER
Prodej a servis výpočetní techniky za bezkonkurenční ceny.
www.maxcomputer.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru