Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákaz zcizení a zatížení věci


JUDr. Vladimíra Knoblochová
27. 11. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákaz zcizení či zatížení věci byl zaveden do českého právního řádu s účinností od 1. 1. 2014.

Foto: Fotolia

 

Praktickým institutem, zavedeným od 1. 1. 2014, je zákaz zcizení či zatížení věci, který je nově možné sjednat jako věcné právo. V praxi se začal tento způsob omezení dispozičního práva s věcí používat zejména při financování nákupu nemovitostí.


 
Velmi praktickým institutem, zavedeným do českého právního řádu s účinností od 1. 1. 2014, je zákaz zcizení či zatížení věci, který je nově možné sjednat jako věcné právo. To znamená, že takový zákaz nebude působit pouze mezi stranami uzavřené smlouvy, ale bude působit vůči všem.
 
V praxi se začal tento způsob omezení dispozičního práva s věcí používat zejména při financování nákupu nemovitostí, kdy společně se zřízením zástavního práva k nemovité věci se sjednává i zákaz zcizení a zatížení nabývané nemovitosti do doby splacení hypotečního úvěru.
 
Právní úprava zákazu zcizení a zatížení nemovitostí je obsažena především v ustanovení § 1761 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a dále v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

V čem spočívá zákaz zcizení a zatížení věci?

Zákaz zcizení věci spočívá v povinnosti vlastníka věc po sjednanou dobu nezcizit, tj. nepřevést vlastnické právo na jinou osobu (např. prodejem, darováním apod.). Zvláštním případem zákazu zcizení je zákaz postoupení pohledávky (viz § 1881 odst. 1 NOZ).
 
Zákaz zatížení věci pak spočívá v povinnosti vlastníka věc nezatížit, tj. nezřídit k ní zástavní právo, služebnost, předkupní právo apod. NOZ upravuje speciálně některé případy zatížení, a to:
  • zákaz zřízení zástavního práva k věci (viz § 1309 NOZ) a
  • zákaz zatížení pozemku právem stavby (viz § 1252 NOZ).
V praxi jsou ve vztahu k ujednání o zákazu zcizení či zatížení věci sjednány různé zužující podmínky (např. pro nakládání s majetkem v rámci běžného obchodního styku) nebo často bývá zákaz zatížení omezen jen na určité typy zatížení.

Příklad 1

Pan Novák si koupil rodinný dům a za účelem jeho financování čerpal úvěr u banky ve výši 2.000.000 Kč. Ve vztahu k bance byl úvěr zajištěn jednak zřízením zástavního práva k rodinnému domu a dále bylo jako věcné právo zřízen zákaz zcizení a zatížení nemovitosti a jako takový zapsán do katastru nemovitostí.
 
Po dobu trvání zákazu zcizení nesmí pan Novák s nemovitostí nakládat, tj. nemůže ji převést na třetí osobu, nemůže k ní zřídit věcné břemeno, předkupní právo či jinak nemovitosti zatížit.
 
Zákaz zcizení a zákaz zatížení se vždy týká pouze právního jednání osoby, která tento závazek na sebe převzala. Nebude se vztahovat na situace, kdy k nakládání s věcí dojde na základě právních skutečností (tedy např. na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, na základě zákona či v důsledku úmrtí povinné osoby).

Příklad 2

Pokud by pan Novák z předchozího příkladu zemřel, pak zákaz nakládání s rodinným domem neznamená, že by jej jeho dědicové v rámci dědického řízení nemohli nabýt.

Zápis do katastru nemovitostí

Zřizuje-li se věcné právo zákazu zcizení a zatížení k věcem zapisovaným do veřejného seznamu či veřejného rejstříku, je nezbytné, aby do tohoto seznamu byl také zapsán zákaz zcizení či zatížení (např. u nemovitostí do katastru nemovitostí, u podílu v korporaci do obchodního rejstříku).

Podmínky pro zřízení zákazu zcizení a zatížení

Zákon stanoví, že zákaz zcizení a zatížení lze zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující předpoklady, které musí být splněny současně:
  • zákaz je zřizován na určitou a přiměřenou dobu – to znamená, že zákaz zcizení a zatížení věci nelze zřídit na dobu neurčitou. Přiměřenost se bude vždy vztahovat k zájmu, který je zákazem zcizení či zatížení chráněn (např. do doby splacení úvěru, do doby splnění určité smluvené povinnosti), a
  • zákaz je zřizován v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany – nejčastěji bude zájmem hodným právní ochrany zájem věřitele na řádné splacení jeho pohledávky nebo na splnění určité sjednané povinnosti. Zákaz zatížení či zcizení tedy nelze zřídit bezdůvodně, aniž by existoval zájem strany, která ze zákazu těží, na určité ochraně svého práva.

Porušení zákazu zcizení a zatížení

V případě, že povinná strana poruší sjednaný zákaz zcizení či zatížení, jde především o porušení smluvní povinnosti s důsledky sjednanými ve smlouvě (např. se uplatní sjednaná smluvní pokuta, nastane předčasná splatnost dluhu, smluvní strana využije možnost odstoupit od smlouvy apod.).
 
V případě, že byl zákaz zcizení a zatížení sjednán jako právo věcné, pak takové porušení nebude mít účinky vůči osobě oprávněné z věcného práva, ledaže by třetí osoba byla v dobré víře a o zákazu zatížení či zcizení nevěděla a nemohla vědět.
 
To znamená, že osoba, která je oprávněná ze zákazu zcizení nebo zatížení, se v takovém případě bude moci domáhat uspokojení bez ohledu na to, že došlo ke zcizení věci nebo bylo zřízeno zatížení v rozporu se zákazem zcizení nebo zatížení. U nemovitostí katastrální úřad převod vlastnického práva či jeho zatížení nezapíše (půjde o překážku pro zápis převodu vlastnického práva či zatížení nemovité věci).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eduard Kropáček
24. 11. 2017 13:19:07
zákaz zcizení
Hlášení závadného obsahu

Alena T.
27. 8. 2017 16:35:29
Dobrý den,
Zákaz zcicení a zatížení, dobrý den, mohu se tímto zápisem do KN bránit manželovu ezodpovědnému chování? Nemovitost máme jako SJM. Zúžení majetku nevidím jako dobré řešení, chci chránit celou nemovitost. Děkuji Vám, A.T.
Hlášení závadného obsahu

konys
5. 7. 2017 10:35:42
Udělala jsem "Veřejný příslib", že nemovitost daruji vnučkám, až jim bude 18 let. Vnučky jsou děti mých dvou dcer. Kdybych již nyní nemovitost převedla na dcery, bylo by možné "Veřejný příslib, že k osmnáctinám daruji vnučkám, možno zanést do katastru jako věcné právo? Asi jako "zákaz zcizení".
Hlášení závadného obsahu

vojta
7. 3. 2017 11:50:36
Dobrý den. Jak bych měl postupovat v případě, že mám pozemek s chatou, kterou jsem dostal od dědy darem ( darovací smlouva ), a v katastru nemovitostí je zákaz zcizení a zatížení? Děda umřel a banka mi nedá hypotéku na stavbu nového domu na výše zmiňovaném pozemku. Děkuji za odpověď Donáth.
Hlášení závadného obsahu

Petr
19. 2. 2016 13:27:42
Blanka: Jasně že dá. Vaší hypotékou se v podstatě vyplatí jeho hypotéka, to je úplně normální postup. :)
Hlášení závadného obsahu

Blanka
16. 2. 2016 21:34:38
Syn by chtěl na hypoteční úvěr koupit dům, který má v zápisu Zákaz zcizení nebo zatížení a Zástavní právo smluvní. Tedy majitel má na tento dům dosud nesplacenou hypotéku. Lze tento dům koupit na hypotéku? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jindriska
3. 1. 2016 19:54:43
Nemovitost-domek je napsán na manžela, který své dceři dům poskytl a zatížil jej hypotékou a zákazem zcizení. Kdyby se s manželem něco stalo a zemřel, mám nárok na dědický podíl?
Hlášení závadného obsahu

Honza
27. 11. 2015 10:34:49
Na návrh oprávněného nechá povinný záznam vymazat.
Hlášení závadného obsahu

milan
27. 11. 2015 8:35:49
Jak tedy prodat nemovitost s takovouto právní vadou?
Pokud z prodeje nemovitosti "povinný" vyrovná své závazky, tak "oprávněný" nechá záznam vymazat?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od července již nebude povinné testování ve firmách

17. 6. 2021 | Od 1. července nebude nadále nutné testovat zaměstnance. Stejné opatření bude platit také pro osoby samostatně výdělečně činné, které se dosud také musely testovat. V současné době se již nemusí nosit roušky v zaměstnání, pokud zaměstnanec pracuje na jednom pracovním místě a setkává se pouze se spolupracovníky.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
SVĚT RUČNÍCH PRACÍ
internetová galanterie
www.pleteniahackovani.cz

KOUBEK elektroinstalace
LED osvětlení a elektroinstalace - prodej, montáž, poradenství
www.svitimlevne.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Kontrolní hlášení (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)
1. 7. 2021 Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,57 Kč
0,050 Kč
21,50 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru