Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novinka roku 2014: Rodinný závod


Ing. Kateřina Králová
6. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rodinný závod není právnickou osobou, je to jen zákonná úprava dělení odpovědnosti a příjmů ze společné práce v rodině mezi jejími členy.

Foto: Fotolia

 

Pojem rodinný závod se od roku 2014 zavedl kvůli narůstajícímu počtu případů, kdy se členové rodiny společně podílejí na podnikatelské činnosti jednoho z nich. Jak to bude s daní z příjmů a s odvodem zdravotního a sociálního pojištění u jednotlivých členů?


 
Nový občanský zákoník zavádí od roku 2014 nový pojem obchodní závod jako náhradu za původní „podnik“. Důvodem pro tuto změnu je různé vyložení pojmu podnik ve světě a tlak Evropské unie. Obchodní závod je definován v § 502 nového občanského zákoníku jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.
 
Zvláštním typem obchodního závodu je mimo jiné rodinný závod. Inspirace k tomuto kroku pochází z italského občanského zákoníku a důvodem zavedení je narůstající počet případů, kdy se členové rodiny společně podílejí na podnikatelské činnosti jednoho z nich.
 
Jenže touto aktivitou riskovali postih ze strany inspekce práce, která při kontrole vyžaduje doložit smlouvu, že tam daná osoba pracuje na základě pracovněprávního vztahu. Výjimku měli pouze manželé a děti kontrolované fyzické osoby. Většinou se tomuto předcházelo narychlo sepsanou dohodou mezi zúčastněnými.
 
Nový občanský zákoník proto vytváří rodinný závod, kde společně pracují manželé, jejich příbuzní do třetího stupně, osoby, které jsou s manžely sešvagřené až do druhého stupně, nebo osoby trvale pracující pro rodiny, na které se hledí jako na členy rodiny. Vše se odvíjí od příbuzenského vztahu členů k vlastníku rodinného závodu, tedy osobě, která má k dané činnosti příslušné oprávnění.
 
Celé to není založeno na žádné písemné dohodě, rodinný závod vzniká automaticky, pokud v něm členové rodiny pracují a nemají vztahy upravené jinou smlouvou nebo dohodou. Rodinný závod není právnickou osobou, je to jen zákonná úprava dělení odpovědnosti a příjmů ze společné práce v rodině mezi jejími členy.
 
Každý člen se díky tomu podílí na zisku i na věcech z tohoto zisku nabytých v takové míře, která odpovídá množství a druhu jeho práce.

Rodinný závod a daň z příjmů

Jak to ale bude s daní z příjmů jednotlivých členů rodinného závodu? Rodinný závod není právnická osoba, takže se nebude danit jako celek. Princip rozdělení a zdanění příjmu bude obdobný jako u příjmů spoluvlastníka, tj. podíl na příjmech a výdajích, případně podíl na výsledku hospodaření.
 
Příjmy z rodinného závodu tedy budou jeho členové zdaňovat dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), a příjmy a výdaje rozdělovat v souladu s § 12 ZDP.
 
V této souvislosti došlo v § 12 k úpravě a zavedení pojmu rodinného závodu. Princip ale zůstává stejný, pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy z provozu rodinného závodu rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
 
Stejným způsobem jako se na tyto příjmy pohlíží ohledně daně z příjmů, se bude odvádět i zdravotní pojištění. Jak je uvedeno v pokynech Všeobecné zdravotní pojišťovny, lze předpokládat, že půjde o příjmy podle § 7 nebo § 8 ZDP.
 
V případě § 7 ZDP se bude jednat o příjmy z výkonu výdělečné činnosti, které půjdou do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění. Pokud ale budou příjmy podle § 8 ZDP, pak nevstupují do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění.
 
Většinou však půjde o § 7 ZDP, a proto bude nutná registrace pojištěnce k samostatné výdělečné činnosti u zdravotní pojišťovny a následný odvod zdravotního pojištění. V případě první registrace bude záležet na tom, zda je k této činnosti ještě zaměstnaný, nebo zda se jedná o státní kategorii pojištěnce, obdobně jako je tomu při zahájení jakékoliv jiné podnikatelské činnosti.

Podléhají příjmy odvodům nemocenského a důchodového pojištění?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se k příjmům z rodinného závodu zatím staví jako k příjmům nepodléhajícím odvodům nemocenského a důchodového pojištění. Podle ČSSZ se pracovní poměry mezi členy rodinného závodu uzavírat nebudou, nejedená se o spolupracující osobu a ani vlastníka živnostenského oprávnění. Pak připadá v úvahu pouze zdanění dle § 10 ZDP a z těchto příjmů se pojistné neplatí.
 
Takto je to uvedeno na webových stránkách v pokynech pro plátce pojištění. Doporučovala bych ale raději zajít na příslušnou správu sociálního zabezpečení a domluvit se s pracovníkem, který by následně rozhodoval o správnosti rozhodnutí, zda platit či neplatit sociální pojištění.
 
Podle mého názoru je rodinný závod obdobou spolupracující osoby, která také nemusí mít živnostenské oprávnění, ale okruh osob, které mohou být spolupracující osobou, je užší než těch, které se mohou začlenit do rodinného závodu.
 
Rodinný závod je novinka od 1. 1. 2014, a proto je nutné sledovat jeho vývoj a případné pokyny jednotlivých úřadů, které budou reagovat na vzniklé situace.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
Strategické ICT
webové aplikace na míru, propojení s firemními IS
www.cofis.cz

AIT-Outsourcing.CZ,s.r.o.
IT správa, vedení účetnictví a zpracování mezd
www.ait-outsourcing.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru