Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Smlouva o výkonu funkce jednatele


Ing. Jaromír Chlada
28. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Musí být od 1. 1. 2014 nová smlouva o výkonu funkce jednatele schválena valnou hromadou? Je ke schválení třeba notářský zápis? Pokud bude ve smlouvě uveden nárok na náhradu za služební cestu, je možné ji dát jako daňový náklad?


 
Dotaz:
Naše firma (s.r.o.) vyplácí odměnu jednateli na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Smlouva je uzavřená a schválená zápisem z valné hromady v r. 2013. Musí být od 1. 1. 2014 nová smlouva a její schválení valnou hromadou? Je ke schválení třeba notářský zápis? Pokud notářský zápis nemáme, je možný nějaký postih? Odměnu jednatele vykazujeme jako daňový náklad. Jednateli nevykazujeme dovolenou, ve smlouvě není uveden nárok na dovolenou. Je to správně? Pokud bude ve smlouvě uveden nárok na náhradu za služební cestu, můžeme ji dát jako daňový náklad?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
 
Od 1. 1. 2014 se podmínky pro odměňování jednatelů změnily zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Podle tohoto zákona, není-li odměňování jednatele ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno podle ZOK, je výkon funkce bezplatný.
 
Má-li být tedy i v roce 2014 výkon funkce jednatele odměňován, bylo nutno do 30. 6. 2014 přepracovat smlouvy v souladu s novými zákonnými normami. Ke schválení nové smlouvy není nutno notářský zápis z valné hromady, snad jen v případě společnosti s jediným společníkem a zároveň jednatelem by bylo nutno postupovat podle § 13 ZOK, tedy podpisy na smlouvě o výkonu funkce nechat úředně ověřit.
 
Odměna jednatele je z hlediska daně z příjmů považována za příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Odměna jednatele je podle § 24 odst. 1 téhož zákona daňově uznatelným výdajem. Pokud je tak ve smlouvě sjednáno, má jednatel nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce – včetně náhrad nákladů na služební cesty, a to i v případě, kdy by výkon funkce jednatele byl bezplatný.
 
Neváže-li se ve smlouvě o výkonu funkce odměna jednatele na jeho přítomnost na pracovišti a není-li v této smlouvě stanovena pracovní doba jednatele, je podle mého názoru zbytečná i úprava nároku na dovolenou. Standardně se „dovolená“ jednatele v praxi řeší tím způsobem, že po dohodě se společníky jednatel po určitou dobu svou funkci nevykonává (bez krácení odměny).


Související článek:
Souběh funkcí od roku 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

carlos
14. 1. 2016 8:24:58
Smlouva o výkonu funkce musí být uzavřena písemně.
Hlášení závadného obsahu

čtenář
12. 1. 2016 13:42:58
Dobrý den, mám dotaz,zda je nutné mít smlouvu o výkonu funkce uzavřenou písemně nebo stačí ústně. Jsme s.r.o., dva společníci a zároveň jednatelé bez zaměstnanců.
Hlášení závadného obsahu

Vlastimil
3. 4. 2015 12:27:33
Jako jednatel mám uzavřenu Smlouvu o výkonu funkce, kde mám ustanoveno, že mi společnost nebude vyplácet za činnost pravidelnou finanční odměnu. Mám v ní však ustanoveno, že mám nárok na příspěvek na penzijní a životní připoj. do ročního limitu 30.000,-Kč a na rekreaci do 20.000,-Kč vč.rekreace rodinných příslušníků. Slyšel jsem názor, že osvobození zaměstnaneckých příjmů podle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů lze však použít pouze u jednatele nebo společníka, který pobírá odměnu za výkon práce pro společnost. Rozumím tomu dobře, že v tomto případě tyto uvedené příjmy nejsou pro jednatele ani pro s.r.o. osvobozené od daně z příjmů? Co musí učinit společníci, aby pro ně i pro s.r.o. byli výše uvedené příjmy osvobozené -uzavřít také nějakou smlouvu o výkonu funkce jako jednatel? Díky
Hlášení závadného obsahu

3ac@seznam.cz
17. 2. 2015 19:29:11
Dobrý den,mám dotaz ohledně nemocenské pro jednatele. Jsem jednatelka a jediná společnice s.r.o. a dlouhodobě na nemocenské z pracovního poměru u jiné firmy. Za funkce jednate a jediného společníka jsem dosud ne pobírala žádnou odměnu. Vzhledem k finanční situaci bych si ráda néjakou odměnu vypllácela. Lze to, pokud jsem v DPN? A jak je to pak s odvody na důchody, nemocenské, daněmi tady. Účetní si není jistý. Děkuji za odpovéď.
Hlášení závadného obsahu

Michelle
14. 2. 2015 16:54:48
Dobrý den,

mám smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou na dobu určitou. Jelikož vlastníkem s.r.o. je obec, která v současné době nemá zastupitelstvo a nemúže rozhodovat tím pádem ani valná hromada, po mém skončení bude společnost bez jednatele. Jak mám postupovat, komu předat administrativu s.r.o., jak je to se zápisem v obchodním rejstříku, s přístupy k účtům a pod.? Nebo mohu vykonávat funkci i po ukončení smlouvy? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Čtenář
28. 8. 2014 14:11:02
Děkuji pane Chlada za vaši brzkou a hlavně věcnou odpověď, radu.
S pozdravem Jirka
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
28. 8. 2014 13:35:43
Dobrý den.
Podle ustanovení § 59 odstavec 2) zákona č. 90/2012 Sb., ZOK Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Tedy jste to pochopil správně, valná hromada musí schvalovat každou změnu, včetně zvýšení odměny.
Vzhledem k tomu, že do Smlouvy o výkonu funkce lze zahrnout jakékoli ustanovení, které neodporuje zákonu, není problém uvést do ní například změní, že po dobu od - do má jednatel nárok pobírat k řádné odměně také odměnu mimořádnou. Tím by mohl být vyřešen Váš dotaz na dočasné zvýšení odměny.
Hlášení závadného obsahu

Čtenář
28. 8. 2014 12:14:37
Dobrý den,
měl bych dotaz, jakým způsobem změnit odměnu jednateli? Momentálně má jednatel smlouvu a pobírá odměnu, kterou by potřeboval navýšit. Lze to provést jenom zápisem z mimořádné Valné hromady? Z Vašeho článku jsem pochopil, že ano.
A k tomu bych měl dotaz, zda toto zvýšení může být jenom dočasné (pár měsíců).
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Tomáš Kryštůfek
Metodika, tvorba a implementace manažerského reportingu z IS Pohoda.
www.financni-rizeni.cz

4heat vytápění hal
Topení a chlazení průmyslových a sportovních hal
4heat.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru