Sídlo plátce z pohledu zákona o DPH


Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
4. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Obchodní korporace mají sídlo zapsané v obchodním rejstříku.

Foto: 123RF

 

Pod pojmem sídlo je obecně vnímáno sídlo právnické osoby. U fyzických osob hovoříme o bydlišti. V případě, že se právnická osoba zapisuje do veřejného rejstříku, pak je jejím sídlem místo zapsané v tomto rejstříku.


 
obchodních korporací, například společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, je sídlo společnosti zapsáno v obchodním rejstříku. Takto sídlo upravuje občanský zákoník (dále jen „OZ“) v § 136.

Zákon o DPH (dále jen „ZDPH“), má svoji vlastní definici sídla platnou pro všechny osoby povinné k dani. Podívejme se tedy, co rozumí sídlem zákon o DPH a koho se tato definice týká.

V § 4 odst. 1 písm. i) ZDPH je sídlo definováno shodně pro fyzické i právnické osoby jako adresa místa vedení dané osoby. Tímto místem vedení se rozumí:
  • místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení dané osoby,
  • popřípadě místo, kde se schází vedení osoby.
Pokud fyzická osoba nemá místo svého vedení, rozumí se sídlem místo jejího pobytu.

Tato definice sídla se pro účely DPH vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, ať již tuzemské či zahraniční, které vykonávají ekonomické činnosti. Tou jsou dle § 5 odst. 2 ZDPH činnosti:
  • podnikatelů,
  • pronajímatelů nemovitých i movitých věcí a poskytovatelů licencí (práv k užití nehmotného majetku), pokud se jedná o soustavný výkon činnosti.
Plátci DPH tvoří podmnožinu osob povinných k dani, proto i pro ně platí výše uvedené vymezení sídla.

Jaké může mít odlišné pojetí sídla podle občanského zákoníku a zákona o DPH důsledky pro plátce DPH?

Je zřejmé, že u velkého okruhu plátců DPH splývá sídlo podle občanského zákoníku i podle ZDPH v jedno místo.

Příklad 1

Společnost s ručením omezeným JASNÁ s. r. o. má zapsané sídlo v obchodním rejstříku na adrese Zápotočná 25 v obci Havelka, PSČ 999 99. Na této adrese má také kanceláře, v nichž pracují její jednatelé, převážně odtud řídí chod společnosti, probíhají zde porady vedení, z nichž ústí zásadní rozhodnutí pro společnost.

Výše uvedená adresa v tomto případě je jak sídlem podle občanského zákoníku, tak sídlem pro účely DPH.


U řady podnikatelů však nastává situace, že sídlo v dikci ZDPH je jiná adresa než ta, která je zapsána v obchodním rejstříku.

Příklad 2

Společnost RENA s. r. o. má sídlo zapsané na adrese Holubova 3 v obci Doliny, PSČ 737 74. Na této adrese je jen jeden administrativní zaměstnanec této společnosti, který potenciálním zájemcům o služby společnosti poskytne informační letáky a zprostředkuje kontakt na vedení společnosti.

Vedení společnosti představuje jediný jednatel, který pracuje a řídí svoji společnost zásluhou moderních technologií (mobil, výpočetní technika, internet) z domova či z automobilu. A řadu zásadních rozhodnutí ohledně chodu své společnosti činí i u zákazníků, neboť podstata podnikání jeho společnosti spočívá právě ve službách poskytovaných přímo v provozovnách zákazníků.

V této konkrétní situaci je zřejmé, že sídlo pro účely DPH bude bydliště jednatele, a nikoliv sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku, které představuje jen vzdálené kontaktní místo.


Jestliže nastane situace, kdy se sídlo plátce podle ZDPH (skutečné sídlo) liší od sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, má taková osoba povinnost nahlásit skutečné sídlo svému místně příslušnému správci daně. Plátci registrování k DPH po 1. 1. 2015 byli automaticky dotazováni na adresu skutečného sídla již při vyplňování přihlášky k registraci k DPH.

Oznámení provede plátce DPH prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“, a to výhradně elektronicky. Elektronický formulář je dostupný na stránkách Finanční správy. Elektronické podání formuláře je možné stejnými způsoby jako v případě podání přiznání k DPH nebo kontrolního hlášení:
  • vyplněný formulář opatřit elektronickým podpisem nebo
  • jej zaslat datovou schránkou či
  • elektronicky odeslat přes daňový portál Finanční správy a následně do pěti dnů doručit na finanční úřad podepsané potvrzení o učiněném elektronickém podání.
Za nenahlášení skutečného sídla nebo neoznámení jeho změny může správce daně:
  • uložit sankci až do výše 500 000 Kč,
  • rozhodnout o nespolehlivosti plátce DPH,
  • zrušit registraci plátce DPH.
K těmto sankcím bude správce daně přistupovat zejména v případě, kdy neuvedení skutečného sídla povede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně. Jedná se o situaci, kdy plátce DPH nebude účinně spolupracovat se správcem daně a nebude kontaktní ani ve svém uvedeném (formálním) sídle.

Stejná povinnost informovat správce daně o svém skutečném sídle platí i pro osoby identifikované k dani. To mohou být osoby povinné k dani, ale nejedná se o plátce DPH.

Identifikovaným osobám pouze u vybraných ekonomických transakcí, které realizují se zahraničím, vznikají povinnosti z titulu DPH: zejména přiznat daň na výstupu. Někdy také jen podat souhrnné hlášení. V žádném případě nemá identifikovaná osoba možnost nárokovat odpočet daně na vstupu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TD-IS, s.r.o.
Dodavatel účetního, výrobního, konstrukčního a DMS software.
www.td-is.cz

Mgr. Vít Eleder, advokát
Právní služby se zaměřením na daňové právo
www.eleder.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme