Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Registrovaná ochranná známka – 3. díl


Ing. Mgr. Michal Koudelka
4. 6. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za neoprávněné použití ochranné známky je možné uložit pokutu až 250 000 Kč.

Foto: 123RF

 

V závěrečném dílu seriálu o ochranných známkách se seznámíme s kolektivní a certifikační ochrannou známkou, podíváme se na sankce, které mohou nastat, pokud se známka používá neoprávněně. A také si povíme něco o účetních záležitostech.


 

Kolektivní ochranná známka

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky. O zápis kolektivní ochranné známky může požádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků.

Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami, mají členové či společníci vlastníka kolektivní ochranné známky zapsaní v rejstříku, a to na podkladě smlouvy o užívání.

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence.

Certifikační ochranná známka

Tato ochranná známka má funkci jakéhosi garanta certifikovaných vlastností konkrétního zboží nebo služeb.

Jedná se o ochrannou známku, která je takto označena již při podání přihlášky (spolu s pravidly pro užívání certifikační ochranné známky – náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochranných známkách) a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

O zápis certifikační ochranné známky může požádat pouze ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Od certifikační ochranné známky se neočekává marketingový efekt v podobě rozlišení jednotlivých podnikatelů.

Přestupky, trestné jednání a sankce

Za neoprávněné užívání ochranné známky lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti. Přestupek projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, podle § 268 trestního zákoníku, lze ve vyjmenovaných případech potrestat odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. V závažnějších případech lze potrestat i odnětím svobody na tři až osm let.

Další „útoky“ na ochrannou známku

S pokusem profitovat z vašeho úspěchu jste se možná již někteří setkali. Jste-li úspěšní, stanete se předmětem různých zájmů. A to jak v dobrém slova smyslu (u spotřebitelů), tak i v horším slova smyslu (u nekalé konkurence).

Čím je podnikatelská značka kupujícími pozitivněji hodnocena, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že zaznamenáte pokus o různé „stupně“ porušení vašich práv získaných registrací obchodní značky. Je přitom zcela jedno, zda jste globální celosvětovou nadnárodní firmou, celonárodní firmou, či pouze lokálním (krajovým) podnikatelem.

Obchodní značka a ochranná známka

Obchodní značka není automaticky ochrannou známkou a ochranná známka (ani obchodní značka) není automaticky brandem. Ochranná známka je pojmenována v právním předpise, kdežto brand je popsán v marketingu.

Vybudování podnikatelské značky (brandu) je běh na dlouhou trať a rozhodně nejde o nic snadného. Stačí menší chyba a dlouholeté snažení může přijít vniveč. Pokud se vám podaří vybudovat kvalitní výrobek či službu, je nutné vynaložené úsilí dále chránit.

Brandem je taková obchodní značka, která má svou vlastní identitu a může být prezentována i bez výrobku. Je-li obchodní značka brandem, spotřebitel ji dokáže rychle spojit s určitým produktem.

Brand = grafické zpracování značky, tj. logo, avšak i další aspekty. Například jak zboží nebo službu vnímají sami spotřebitelé.

Ve vztahu k obchodním značkám se pořádají různé soutěže. Například v ČR je ocenění Business Superbrands, kde je posuzováno povědomí o značce, budování brandu, inovace a prestiž.

Ocenění ochranné známky

Ochranná známka se může stát též hodnotným aktivem vaší obchodní firmy. Čím je známka déle na trhu, tím má potenciál pro větší hodnotu (samozřejmě rozhoduje kvalita, nikoliv kvantita).

Stanovit co nejvíce objektivní cenu, se primárně děje přes zákon o oceňování majetku. Průmyslová práva se oceňují tzv. „výnosovým způsobem“. Jedná se o součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání. V krajním případě lze použít např. nákladový způsob určení hodnoty obchodní známky (tj. kolik by zaplatil kupující za obdobnou obchodní známku).

Proč ocenit hodnotu ochranné známky? Důvodů může být několik, tak například:
  • při prodeji obchodní společnosti,
  • určení hodnoty vkladu společníka v podobě ochranné známky,
  • v případě zástavního práva,
  • pro účetní odpisy v případě koupě ochranné známky a následné daňové náklady (v případě prodeje ochranné známky její výše zdanění),
  • z důvodu orientačního, pro interní potřebu vlastníka ochranné známky.
Jak uvádí na svých internetových stránkách EUIPO: „Celá hodnota obchodní značky: její filozofie, hodnoty, know-how, pracovníci, produkty a její nehmotná aktiva, to vše je shrnuto v jednom symbolu: její ochranné známce. Ochranné známky zachycují podstatu obchodních značek a energii, investice a know-how, jež jsou do nich vloženy. Pokud to se svou značkou myslíte vážně, musíte si vytvořit vlastní ochrannou známku.“

Název ochranné známky a název obchodní firmy

Ke kolizi nemusí dojít pouze mezi dvěma registrovanými ochrannými známkami stejného či podobného znění, ale též mezi již dříve zapsanou ochrannou známkou v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) a následně zapsanou obchodní firmou ve veřejném rejstříku stejného či podobného názvu jako je ochranná známka.

Novelou zákona o ochranných známkách, účinnou od 1. 1. 2019, lze takovouto kolizi snadněji řešit. Z novely je patrno, že nikdo nesmí užívat jako obchodní firmu podobné či shodné označení chráněné ochrannou známkou, a to zpravidla pokud tato obchodní firma je spojena s výrobky nebo službami, ke kterým je registrována ochranná známka.

Daná novela je vlastně založená na „principu priority“, zkrátka jak se lidově říká „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Pokud dojde nejprve k zápisu ochranné známky, musí obchodní firma „vyklidit pole“ (pokud ne, lze podat žalobu u soudu a domáhat se změny názvu obchodní firmy).

A zase obráceně, pokud se nejprve provede zápis obchodní firmy do veřejného rejstříku, pak ustoupit by měla následně zapsaná ochranná známka (popř. obchodní firma může podat námitku proti zápisu ochranné známky či podat návrh na neplatnost zapsané ochranné známky podle § 32 zákona o ochranných známkách).

Účtování a daně

Platby spojené s registrací ochranné známky (např. náklady na zastoupení) jsou daňově uznatelné a lze je účtovat do nákladů za dané účetní období.

Trošku jiná situace je ale třeba u platby 5 000 Kč na deset let zápisu v případě vedení účetnictví. Zde lze např. časově rozlišovat pomocí nákladů příštích období.

U licenčních plateb, jsou-li hrazeny ročně pro každý daný rok, lze náklady uplatnit jednorázově v předmětném daňovém období.

Na závěr

Kromě „R“ se můžete setkat v praxi i s „TM“. Podle ÚPV „je jiná jazyková varianta symbolu ® pro zapsanou ochrannou známku. Užívá se v různých částech světa, u nás není obvyklá.“

Pokud se rozhodnete zaregistrovat si ochrannou známku, vřele doporučuji se obrátit na toho, kdo má s danou problematikou dlouhodobější zkušenost (patentový zástupce nebo advokát). Především je klíčové správně stanovit „třídy ochrany“ a samozřejmě i mnoho dalšího, zvláště pokud chcete rozsah kontroly vztahovat i mimo území České republiky.

Formulář přihlášky (pro elektronické i papírové podání) k zápisu ochranné známky lze stáhnout na webu ÚPV.


Související články:
Registrovaná ochranná známka – 1. díl
Registrovaná ochranná známka – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Marie Pavlištová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, DPH, poradenství.
www.flashtax.eu

econac, s.r.o.
účetní a daňová kancelář na Praze 8 Ládví
www.econac.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru