Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Důvody zpracování osobních údajů


STORMWARE s.r.o.
25. 6. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Legislativa nařizuje podnikatelům archivovat určité doklady po stanovenou dobu.

Foto: 123RF

 

V rámci podnikání nastřádáte velké množství dokumentů, které obsahují osobní údaje. Některé z nich musíte uchovávat dlouhý čas. V dnešním článku mimo jiné najdete přehlednou tabulku s povinnou archivační dobou u jednotlivých typů dokumentů.


 
Program POHODA obsahuje speciální agendu, ve které jsou právní důvody zpracování osobních údajů už předdefinované. Agenda vám však poskytuje také maximální prostor pro zapsání důvodů vlastních – přece jen každý obor podnikání zahrnuje specifické služby, a tím pádem existuje mnoho okolností zpracování údajů.

Při zápisu nového záznamu (důvodu) stačí vyplnit předdefinovaná pole formuláře. Tyto záznamy pak můžete přiřazovat k jednotlivým záznamům v agendě Adresář. Agendu Důvody zpracování dat GDPR naleznete v nabídce Nastavení/Seznamy.

Obr.: Důvody zpracování osobních údajů
Jaké důvody si do agendy programu POHODA zapíšete, je jen na vás. Nezapomínejte však na zákonné důvody, které by měly předcházet těm, pro které potřebujete souhlas subjektu údajů.

Platná legislativa například nařizuje podnikatelům, účetním jednotkám a dalším subjektům archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, které samozřejmě mnohdy obsahují údaje o zaměstnancích, společnících, obchodních partnerech nebo třeba zákaznících.

Podívejte se na malý přehled toho, jaké dokumenty jste povinni uchovávat právě ze zákonného důvodu. Archivačních lhůt a výjimečných situací je však opravdu hodně, proto se vždy musí brát v potaz, o jaký dokument se jedná a jaké pro něj v dané situaci platí lhůty úschovy.

Tab.: Podnikatel, který není dle zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) účetní jednotkou (tj. neplátce DPH, vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje paušálem)
 
Typ dokumentu Doba archivace Dle zákona
Dokumenty potřebné k daňové kontrole 3 roky (možnost prodloužení lhůty o 10 let) § 92 (3), § 93 a § 148 daňového řádu


Tab.: Účetní jednotka (podle ZoÚ)
 
Typ dokumentu Doba archivace Dle zákona
Účetní závěrky a výroční zprávy 10 let § 31 a §32 ZoÚ
Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy 5 let
Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (daňové doklady aj.) 5 let


Tab.: Podnikatelé (plátci DPH) i účetní jednotky
 
Typ dokumentu Doba archivace Dle zákona
Doklady od osob povinných k dani z přidané hodnoty 10 let § 35 a § 35a zákona o DPH


Tab.: Zaměstnavatelé
 
Typ dokumentu Doba archivace Dle zákona
Stejnopisy evidenčních listů 3 roky § 35a (4) a § 37 (1) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Seznam společníků a členů statutárního orgánu dozorčí rady společnosti za jednotlivé měsíce (před rokem 2014, od 1. 1. 2014 je tato povinnost zrušena) a přehled kalendářních měsíců, za které společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6 let (3 roky po úhradě pojistného)
Mzdové listy (mzdové listy poživatelů starobního důchodu) 30 let (10 let)
Údaje potřebné pro stanovení a odvod pojistného 10 let § 22c zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Vnitřní předpis, kterým zaměstnavatel stanovuje práva z pracovněprávních vztahů výhodněji 10 let § 305 (4) zákoníku práce


Tab.: Obchodní společnosti a družstva
 
Typ dokumentu Doba archivace Dle zákona
Zakladatelské dokumenty, statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata, dokumenty o přeměnách právnických osob, dokumentace o zrušení a zániku Dle vnitřní směrnice, resp. skartačního plánu, vždy se souhlasem příslušného státního oblastního archivu § 3 (2), Příloha č. 1 o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů
Protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, výroční zprávy, zprávy o auditu
Mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci společností, smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem, dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek
Finanční dokumenty (účetní závěrky)
Podnikatelské záměry, vývojové studie, dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice)

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
PAREXPO, s.r.o.
Nabízíme reklamní a marketingový servis.
www.parexpo.cz

HOTHOT Exclusive s.r.o.
Dodavatel luxusních designových radiátorů na míru Vašemu bydlení.
www.radiators.shop

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru