Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zjednodušení elektronické komunikace s úřady


Redakce
20. 3. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

S ohledem na stávající situaci bude OSSZ přijímat tiskopisy s oznámením o přerušení podnikání i zaslané e-mailem bez elektronického podpisu.

Foto: 123RF

 

Za současné situace se lidem doporučuje výrazně omezit osobní kontakty. Tomu se přizpůsobují i úřady, a proto je nyní možné oznámit přerušení podnikání správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky i bez zaručeného podpisu.


 

Jak postupovat při přerušení podnikání vůči správě sociáního zabezpečení?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) kvůli aktuálním omezením ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).

Pro toto oznámení není předepsaný tiskopis, podnikatel však může využít interaktivní formulář na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) nebo jeho PDF formu. Oznámení se doporučuje zaslat elektronickou formou (přímo z ePortálu ČSSZ, do datové schránky OSSZ nebo jako přílohu e-mailu), případně poštou.

S ohledem na aktuální opatření nelze zajistit osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání, a proto bude OSSZ akceptovat i zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Potřebuje-li OSVČ současně potvrzení o době účasti pojištění pro účely Úřadu práce ČR, je možné žádost o vyhotovení potvrzení zaslat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

Pokud bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno buď poštou na trvalou adresu OSVČ, nebo přímo konkrétnímu Úřadu práce, nemusí být e-mail elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Více informací najdete v letáku ČSSZ.

Žádosti o dávky nemocenského pojištění můžete podat zaměstnavateli elektronicky

Žádosti o dávky nemocenského také není nutné nosit zaměstnavateli osobně ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem.

Účelem krizových opatření je snížit osobní kontakt mezi obyvateli na nejnižší možnou míru. V souladu s nařízením vlády o omezení provozu úřadů veřejné správy proto takto upravila svou činnost i ČSSZ a OSSZ.

Je tedy možné vyřídit elektronicky podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), a to i bez elektronického podpisu pojištěnce.

U eNeschopenky, tedy pro nemocenské, jsou jasně stanoveny elektronické postupy od 1. ledna letošního roku, eNeschopenku přitom mohou lékaři využívat i pro situaci, kdy nařizují karanténu.

U dávek, které se za normálních okolností vyřizují na základě papírových tiskopisů předávaných zaměstnancem zaměstnavateli, je dobré z důvodu omezení provozního styku postupovat následujícím způsobem.

Příslušný formulář může zaměstnanec zaslat svému zaměstnavateli v běžné elektronické podobě (např. jako dokument PDF nebo sken), a to i bez elektronického podpisu. Důležité je, aby zaměstnavatel dostal tiskopisy se všemi relevantními informacemi, tj. zejména s číslem účtu, na které žádá zaměstnanec zaslat dávku apod. Je proto také možné příslušný tiskopis vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli prostřednictvím e-mailu.

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance ve formě, v jaké jej obdržel, předává zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Stejně postupuje zaměstnavatel i tehdy, když obdrží fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance. V takovém případě tiskopis naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ elektronickým způsobem uvedeným výše.

Elektronický podpis (identifikace) zaměstnance se nevyžaduje, elektronicky ověřeným způsobem musí při podání vůči OSSZ za stávající situace komunikovat pouze zaměstnavatel.


Související články:
eNeschopenky lze využít i pro nažízení karantény


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

KLEMPO CZ s.r.o.
povrchová úprava kovů práškovou barvou, kovovýroba
www.klempo.estranky.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,21 Kč
-0,005 Kč
24,95 Kč
0,212 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru