Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovny


Redakce
16. 3. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny musí OSVČ letos podat do 3. 5., v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se pak termín prodlužuje do 2. 8. 2018.

Foto: 123RF

 

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně. Termín odevzdání Přehledu připadá letos na 3. května.


 
Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) musí podat Přehled o příjmech a výdajích (dále jen „Přehled“) zdravotním pojišťovnám nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za rok 2017.

Daňové přiznání se podává nejpozději do třech měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2017 tedy do 3. 4. 2018 a Přehled je pak nutné podat nejpozději do 3. 5. 2018.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlouží se lhůta pro podání daňového přiznání na šest měsíců a Přehled je pak nutné odevzdat do 2. 8. 2018. OSVČ musí skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, doložit zdravotní pojišťovně nejpozději 30. 4. 2018. Jako doklad poslouží například kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňuje daňového poradce ke zpracování přiznání.

Také OSVČ, které daňové přiznání podávat nemusejí, jsou povinny předložit Přehled, a to nejpozději do 9. 4. 2018.

Doplatek pojistného za rok 2017 je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl podán Přehled za rok 2017. Pokud dojde dodatečně ke změnám v Přehledu, OSVČ je povinna podat opravný Přehled do osmi dnůdo 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se zahrnují platby za rok 2017, provedené do 8. 1. 2018.

Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů OSVČ, se považuje za OSVČ a musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné.

OSVČ neplatí zálohy za měsíce, ve kterých byla po celý měsíc současně zaměstnancem a zaměstnání bylo hlavním zdrojem příjmů. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku. Zálohy neplatí také OSVČ za měsíce, ve kterých byla po celý měsíc uznána práce neschopnou nebo měla nařízenou karanténu.

Vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2017 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
  • plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku atd.),
  • v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
  • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením ČSSZ),
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
  • OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující čtyři hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální vyměřovací základ je 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a z částky průměrné měsíční mzdy se vychází při výpočtu minimální zálohy.

Tab.: Průměrné měsíční mzdy a minimální vyměřovací základy za roky 2017 a 2018
 
Rok Průměrná měsíční mzda (v Kč) Minimální vyměřovací základ (v Kč)
2017 28 232 14 116
2018 29 979 14 989,50


Minimální měsíční záloha v roce 2018 činí 2 024 Kč.

Nová výše zálohy se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém se podal nebo měl podat Přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy se předloží Přehled pro rok 2019.
 

Snížení zálohy na pojistné

Pokud podá OSVČ „Žádost o snížení zálohy“ a zdravotní pojišťovna ji vyhoví, mohou být zálohy sníženy.

Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, kdy bude nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Tab.: Formuláře pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
 
Zdravotní pojišťovna Odkaz na přehled
Všeobecná zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2017
Vojenská zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2017
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přehled OSVČ za rok 2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2017
Oborová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2017
Revírní bratrská pokladna Přehled OSVČ za rok 2017
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Přehled OSVČ za rok 2017Související články:
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 pro ČSSZ
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2018
Snížení záloh OSVČ


Zdroj: Všeobecná zdavotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dana
28. 3. 2018 8:06:43
4. rok jsem u ozp a musím říct že jsem opravdu spokojená s touto pojišťovnou, s předešlou to snad ani nejde srovnat...
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru