Jakých úlev se dočkají podnikatelé na podzim?


Ing. Pavel Běhounek, Bc. Michaela Sobotková
21. 10. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podnikatelé, kterým jejich výdělečnou činnost zakázala či omezila vládní nařízení, budou mít automaticky odloženou daňovou povinnost.

Foto: 123RF

 

Vládní omezení a zákazy některých podnikatelských aktivit přinesly živnostníkům spoustu bezesných nocí. Překonat toto nelehké období jim mohou pomoci některé úlevy v podobě odložení daňových povinností a EET či prominutí pokut a poplatků.


 
Podnikatelé, kterým jejich výdělečnou činnost zakázala či omezila vládní nařízení, budou mít automaticky odloženou daňovou povinnost. Týká se to všech úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.

Obory, jichž se dotkla omezení od 14. 10. 2020 (viz usnesení vlády č. 407/2020 Sb.):
 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních a filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Podmínka příjmů se posuzuje tak, že výše uvedené činnosti musely tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1. 6. do 30. 9. 2020. U provozovatelů galerií otevřených přes letošní léto tedy splnění uvedené podmínky nebude problém. Naproti tomu pořadatel koncertů, který chystal větší koncert a musel ho nyní zrušit, může mít se splněním podmínky příjmů z převažující činnosti problém.

Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji č. 22/2020 (tzv. liberační balíček, má formu rozhodnutí ministryně financí) hovoří o příjmech, a tudíž by se splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů.

Generální pardon se od předchozích liší tím, že není plošný, ale vztahuje se pouze na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání, a je podmíněn oznámením správci daně. Novinkou je také to, že je tentokrát ve větší míře pamatováno na DPH.

Co se týče oznámení správci daně, bude stačit poslat pouhé e-mailové oznámení finančnímu úřadu, že podnikatel splňuje podmínky generálního pardonu. Obsah oznámení není nijak specifikován, postačí tedy například oznámit, že subjekt provozuje restauraci, jejíž činnost je omezena usnesením vlády č. 407/2020 Sb., a že provozuje i další činnost, avšak v době od 1. 6. do 30. 6. 2020 převažující část příjmů plynula z restaurace.

Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky (jeho podnikání je omezeno nařízením vlády, převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu), může poplatník využít těchto prominutí:
 • měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení (zejména u DPH za 11/2020 se tedy jedná o velkou úlevu),
 • čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí také uhradit do konce letošního roku bez sankce v podobě úroku z prodlení,
 • nemusí být vůbec hrazeny letošní zálohy na daň silniční – to znamená, že veškerá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově do konce ledna 2021; pokud by byla uhrazena až po 31. 1. 2021, sankce by se počítala až na základě splatnosti celé daně k 31. 1. 2021,
 • je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15. 12. 2020, popř. obecně záloha splatná v období od 15. 10. do 15. 12. 2020 (uplatní se u poplatníků s hospodářským rokem).
Všechny úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek. Pro ostatní poplatníky žádné daňové úlevy vyhlášeny nebyly.

Pozor – v případě DPH tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. To znamená, že daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále potřeba podat v zákonné lhůtě. A prominutí záloh na silniční daň a daň z příjmů neznamená prominutí příslušné daně.

Další mimořádná opatření zůstávají stále v platnosti

Pokud podnikatel za rok 2020 očekává daňovou ztrátu, může si za splnění všech podmínek do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty si budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. Do 15 dnů po podání žádosti o vrácení by měli mít podnikatelé peníze již na účtu.

V platnosti zůstávají také další mimořádná opatření již z dřívějška, případně se jejich platnost ještě prodlouží.

Plošně se tedy promíjí správní poplatek za podání žádostí na finanční či celní úřad, a to konkrétně:
 • úrok z prodlení,
 • úrok z posečkané částky,
 • pokuta za nepodání kontrolního hlášení,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti.
Plošně se promíjí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, a to u:
 • bezúplatného dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 • bezúplatného dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 • bezúplatného dodání zboží zdravotníkům,
 • bezúplatného dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.
Pokud se nacházíte v tíživé situaci, je samozřejmě možné využívat také některé další individuální nástroje:
 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Antivirus A je prodloužený do konce roku

Kromě generálního pardonu vláda schválila také například prodloužení programu Antivirus A do konce letošního roku, a to s pozměněnými parametry. Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A (je určený pro podniky s nuceným omezením provozu) od 1. 10. nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud, a strop se zvýší na 50 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Náhrada za zaměstnance s nařízenou karanténou ovšem činí stále 80 %.

EET je zatím odložena na rok 2023

Elektronická evidence tržeb („EET“), která byla na jaře letošního roku pozastavena, se měla podle původního plánu znovu plně rozjet od ledna 2021. Vláda však schválila odklad nástupu všech čtyř fází EET na 1. 1. 2023. Ti podnikatelé, kteří však budou chtít svoje tržby dobrovolně evidovat, mohou i nadále.

Návrh zákona musí projednat ještě Poslanecká sněmovna. Vláda navrhla projednání ve stavu legislativní nouze.
Článek byl připravený ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Pavlem Běhounkem, který se zabývá publikační a přednáškovou činností – např. DPH 2020/2021 – webinář ke změnám a aktuálním problémům DPH. Další odborné texty autora naleznete na jeho webu.


Související článek:
Ošetřovné a kompenzační bonus pro OSVČ


Zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo financí, Finanční správa, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Sedl
15. 2. 2021 15:21:35
Jsem OSVČ kosmetička,na vedlejší podnikání-ČID,mám nárok na kompenzační bonus,když součastně pronajímám svoji garsonku za 4tis,měsíčně? Je nějaký limit příjmu z nájmu?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Markula
19. 12. 2020 19:26:41
Jak je to prosim s osvc, ktera zacala 1.10. a od 14.10. nemuze pracovat. Ma narok na kompenzacni bonus?
Hlášení závadného obsahu

Hana
28. 10. 2020 14:12:14
Dobrý den, co mají dělat třeba kadeřnice i jiní obory v situaci kdy jsou samoživitelky a mají starší děti 10 let, které nemají nárok na ošezřovné? Bonus dostanou 15 tisíc z toho zaplatí polovinu nájmu třeba 8 tisíc + 5 tisíc na ZP a Sociální pojištění a zbydou jim pouze 2 tisíce na jídlo, ošacení, zaplacení svého bytu, různé poplatky atd. ? Takových žen je spoustu a asi z dětmi umřou hlady. Myslím, že by se s tím měl urychleně někdo zabývat !!!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti


NEŽEHLÍCÍ KOŠILE
E-shop s pánskými a dámskými nežehlícími košilemi.
www.nezehlicikosile.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme